Sosyal medyada biz;

Zamanlara göre çekimini merak ettiğiniz fiil için fiil çekimleyicisini kullanabilirsiniz;

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in excerpt
Filter by Kategoriler
Fiil Çekimleri

Artikeli neydi yaaa bunun! dediğiniz isimler için artikel bulucuyu kullanabilirsiniz;

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in excerpt
Filter by Kategoriler
Artikel Bulucu

Almanca Gramer Konuları

Almanca gramer konuları alt kategorilere göre ayrılıp hazırlanmıştır. İlgili konular birbiri ardına adım adım olacak şekilde sıralı bir anlatımla listelenmiştir. Böylece etkin bir şekilde öğrenimden en iyi şekilde fayda sağlanması amaçlanmıştır;​

Almanca Okuma Parçaları

Almanca okuma parçaları kolaydan zora giden seviyelere ayrılıp ilgili parçalar için seviyeye uygun gramer konuları kullanılmıştır.

A1 Seviye Okuma Parçaları
A2 Seviye Okuma Parçaları

Almanca Dinleme Parçaları

Almanca dinleme konuları da okuma parçalarında olduğu gibi gramer konularıyla uyumlu olacak şekilde alt kategorilere göre ayrılıp hazırlanmıştır. Benzer bir formatta kolaydan zora doğru olacak seviyelerdeki dinleme parçalarıyla kelime öğrenimi ve gramer öğrenimi pekişecektir.

Almanca Kelime Çalışmaları

Dil öğrenilirken belki de en önemli bölüm olan kelime çalışması için yukarıdaki bölümlere benzer bir şekilde alt kategoriler oluşturulmuştur. Benzer kategorilerdeki kelimeler bir araya getirilmiştir. İlgili kelimeleri öncelikli olarak Türkçe manalarıyla hatırlamak yerine onların hayalde bıraktıkları muhtemel imgeleri temsil edecek resimler ve hemen altlarına da ilgili kelimelerin telaffuzunu öğretecek dinleme butonları koyulmuştur. Türkçe manaları ise çoğullarını da gösterecek şeklide tablolara yerleştirilmiştir. Böylece kelimelerin öğrenildikten sonra kolayca unutulmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Almanca Kelime Çalışmaları