Almancada Sahiplik: Haben Fiili

Almancada sahiplik yaparken, bir şahıs veya bir cismin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için, bu şahıs veya cismi gösteren kelimenin yanına malik olmak, sahip olmak anlamına gelen haben fiili getirilir. Bu fiil de ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda özel bir durum gösterir.

Almancada Sahiplik

Haben Fiili Çekimi

HabenSahip olmak, var
ichhabesahibim
duhastsahipsin
erhatsahiptir
siehatsahiptir
eshatsahiptir
wirhabensahibiz
ihrhabtsahipsiniz
siehabensahipler
Siehabensahipsiniz
Haben Fiili Çekimi

Haben Türkçeye sahip olmak» şeklinde çevrilir. Ama Türkçede genellikle sahibim, sahipsin,… denmez de benim var, senin… var denir.


Ich habe einen Apfel.
Bir elmam var.

Du hast ein Buch.
Bir kitabın var.

Sie hat einen Bruder.
Bir biraderi var.

Wir haben einen Lehrer.
Bir öğretmenimiz var.

Wir haben Hüte.
Şapkalarımız var.

Ihr habt drei Kühe.
Üç ineğiniz var.

Er haben eine Schule.
Bir okulun var.

Es hat eine Tür.
Bir kapısı var.

Sie haben einen Sohn.
Bir oğlunuz var.
Haben – Örnek Cümleler

Haben Fiili ve İ-Hali

Almançada haben fiilinden sonra gelen isim, yani bir şahıs veya cismin sahip olduğu şeyi gösteren isim, daima i-halinde bulunur. Böyle bir cümle Türkçeye çevrilirken bu i-halinde bulunan isim hiç gözönüne alınmaz. Dillerin yapısındaki bu ayrılık aklınızı karıştırmamalıdır.

Yukarıdaki örneklerde artikeli der olan isimlerin önünde bulunan ein’ın einen şekline girdiğini yani i-haline konduğunu gördük, öbür, yani artikeli die ve das olan isimler de i-halindedir. Sadece artikeli die ve das olan isimlerin i-haline konurken hiçbir değişikliğe uğramaz. Haben fiilini uygularken fiilden sonra gelen ismin (daha doğrusu sahip olunan şeyi gösteren ismin) daima i-halinde bulunmasına dikkat ediniz.


Meine Schwestern haben ein Haus.
Kızkardeşlerimin bir evi var.

Der Lehrer hat ein Auto.
Öğretmenin bir otomobili var.

Ahmet hat einen Bruder.
Ahmet’in bir biraderi var.

Ihr Arzt hat ein Auto.
Doktorunuzun bir otomobili var.

Unser Haus hat zehn Fenster.
Evimizin on penceresi var.
Almancada Sahiplik

Almancada Sahiplik: Olumsuz Cümle

Haben fiiliyle olumsuz bir cümle yaparken kein, keine kullanılır. Haben fiili daima i-halindeki isimlerle kullanıldığından artikeli der olan isimler keinen olarak olumsuz yapılır, das olan isimler kein, die olan isimler de keine olarak olumsuz yapılır. Çoğul halde bulunan isimler de die artikeli aldığından olumsuz yapılırken keine olur. Türkçeye olumlu cümle -var olarak çevirilirken olumsuz cümle -yok olarak çevrilir.


Ich habe keinen Hut.
Bir şapkam yok.

Ich habe keine Blume.
Bir çiçeğim yok.

Ich habe kein Pferd.
Bir atım yok.

Er hat keine Autos.
Onun otomobilleri yok.
Olumsuz Cümle

Paylaşmak İsterseniz;

Bunları da sevebilirsiniz

Almancada Sahiplik: Haben Fiili” için bir yorum

Bir Cevap Yazın