Blog

Almancada Düzensiz Fiiller Listesi

Başlıkta da belirtildiği üzere bu yazımızda alfabetik sırayla Almancada düzensiz fiiller listesi oluşturduk. İlgili fiillerin Präteritum hallerinin yanı sıra Perfekt halleri Perfekt yardımcı fiilleri ile belirtilmiştir. Ayrıca … ile ayrılabilen fiillerdeki ekin cümlede en sona gittiğini vurgulamak amaçlanmıştır;

Almancada Düzensiz Fiiller

Infinitiv
Präsens
PräteritumPerfekt
Yardımcı Fiili
Partizip
Perfekt
Anlamı
ankommenkam … anseinangekommenvarmak
abfahrenfuhr … abseinabgefahrenayrılmak
sich anziehenzog sich … anhabenangezogengiyinmek
aufstehenstandl … aufseinaufgestandenayağa kalkmak
aussteigenstieg … ausseinausgestiegençıkmak, inmek
sich ausziehenzog sich … aushabenausgeziehensoyunmak
beginnenbegannhabenbegonnenbaşlamak
bekommenbekamhabenbekommenedinmek, elde etmek
bleibenbliebseingebliebenkalmak
brechenbrachhabengebrochenkesmek, kırmak
bringenbrachtehabengebrachtgetirmek
denkendachtehabengedachtdüşünmek
einsteigenstieg … einseineingestiegenbinmek
eintretentrat … einseineingetretenbaşlamak, katılmak
erhaltenerhielthabenerhaltenalmak, teslim almak
essenasshabengegessenyemek yemek
fahrenfuhrseingefahrensürmek, gitmek
fallenfielseingefallendüşmek
findenfandhabengefundenbulmak
fliegenflogseingeflogenuçmak
gebengabhabengegebenvermek
gefallengefielhabengefallenbeğenmek, hoşlanmak
gehengingseingegangenyürümek, gitmek
gewinnengewannhabengewonnenkazanmak
habenhattehabengehabtsahip olmak
hängenhinghabengehangenasmak
hebenhobhabengehobenkaldırmak, yükseltmek
heißenhießhabengeheißenadı olmak, demek
helfenhalfhabengeholfenyardım etmek
hineingehenging … hineinseinhineingegangeniçeri girmek
kennenkanntehabengekanntbilmek, tanımak
kommenkamseingekommengelmek
laufenliefseingelaufenkoşmak
lassenHesshabengelassenbırakmak, razı olmak
lesenlashabengelesenokumak
liegenlaghabengelegenuzanmak
mitfahrenfuhr … mitseinist mitgefahrenbirlikte sürmek
mitkommenkam … mitseinmitgekommenbirlikte gitmek
nehmennahmhabengenommenalmak
nennennanntehabengenanntad koymak, isim vermek
pfeifenpfiffhabengepfiffenıslık çalmak
ratenriethabengeratenöğüt vermek
rufenriefhabengerufenbağırmak
schiebenschobhabengeschobenitmek
schlafenschliefhabengeschlafenuyumak
schliessenschlosshabengeschlossenkapatmak
schreibenschriebhabengeschriebenyazmak
schreienschriehabengeschrienferyat etmek
schweigenschwieghabengeschwiegensusmak
sehensahhabengesehengörmek
seinwarseingewesenolmak
singensanghabengesungenşarkı söylemek
sitzensasshabengesessenoturmak
sprechensprachhabengesprochenkonuşmak
stehenstandhabengestandenayakta durmak
stehlenstahlhabengestohlençalmak
tragentrughabengetragençekmek, taşımak
trinke«trankhabengetrunkeniçmek
tuntathabengetanyapmak
verbringenverbrachtehabenverbrachtharcamak
sich verhaltenverhielt sichhabensich verhaltendavranmak
verlassenverliesshabenverlassenbırakmak, terketmek
verlierenverlorhabenverlorenkaybetmek, yitirmek
verstehenverstandhabenverstandenanlamak, kavramak
verwendenverwendetehabenverwendetkullanmak
waschenwuschhabengewaschenyıkamak
werfenwarfhabengeworfenatmak
wissenwusstehabengewusstbilmek
zurückkommenkam … zurückseinzurückgekommendönmek
Almancada Düzensiz Fiiller Listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.