B1 Seviye

Almancada Fiilden Sıfat Yapmak

Almancada fiilden sıfat yapmak çok kolay bir şekilde yapılır. Fiilden türetilmiş sıfat manasına gelen Partizip ile fiillerden sıfat türetilebilmektedir. Partizip I ve Partizip II olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki şekilde de Denklination ekleri alırlar.

Partizip I

Patizip I, Partizip Präsens (şimdiki zaman) olarak da bilinmekte ve sıfat-fiil olarak adlandırılmaktadır. Partizip I yapmak oldukça kolaydır. İstisnasız her fiilin sonuna bir -d harfi ekleyerek o fiili sıfat yapılabilir.

Aşağıdaki örneklerde bu durum daha iyi anlaşılacaktır.

FiilPartizip I

schreiben
yazmak

schreibend
yazan, yazarak

laufhen
koşmak

laufhend
koşan, koşarak

lachen
gülmek

lachend
gülen, gülerek

bellen
havlamak

bellend
havlayan, havlayarak

fragen
sormak

fragend
soran, sorarak
Almancada Fiilden Sıfat Yapmak: Partizip I

Görüldüğü gibi fiilden sıfat elde etmek çok kolaydır. Yalnız bunlar kullanıldıkları yere göre Türkçeye iki şekilde çevrilirler. Eğer bu kelime cümle içinde kullanılırsa ikinci şekiller yardımıyla Türkçeye çevrilir.

Partizip I Örnekleri

Der Hund läuft bellend hinter dem Auto.
Köpek havlayarak otomobilin arkasından koşuyor.
Das kleine Kind’ ging laufend neben seinen Vater.
Küçük çocuk koşarak babasının yanına gitti.
Mein Vater kommt lachend nach Hause.
Babam gülerek eve geliyor.
Partizip I

Sıfat tamlamalarında önündeki isme ve ismin hal durumuna bağlı olarak ekler alabilmektedir;

InfinitivdAdjektivendung

Adjektivendung sıfatların ismin hal durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sıfatların tamlama durumunu öğrenmeniz tavsiye edilir.

Eğer bu şekilde fiilden sıfat yapılmış bir kelime bir sıfat tamlamasında geçiyorsa Türkçeye çevrilirken yukarıda verilen birinci şekiller (yazan, gülen, v.b.) kullanılır.

der schreibende Schuler
yazan öğrenci
die lachenden Bauern
gülen çiftçiler
der bellende Hund
havlayan köpek
die fliegenden Vögel
uçan kuşlar
Der bellende Hund lässt den Gast nicht in den Garten.
Havlayan köpek misafiri bahçeye bırakmıyor.
Der Direktor sieht den lachenden Schüler.
Müdür gülen öğrenciyi görüyor.
Partizip I

Partizip II

Partizip II, bir başka deyişle Patizip Perfekt (geçmiş zaman), Türkçede “geçmiş zaman ortacı” olarak adlandırılır. Hem sıfat olarak hem de Passiv cümlelerde kullanılır. Perfekt cümleleri oluştururken fiilin dönüştürdüğümüz hali Partizip Perfekt formatıdır.

Partizip II, fiilin düzenli (zayıf – kurallı) ve düzensiz (karışık, güçlü – kuralsız) olmasına göre farklılık gösterir.

Kurallı fiillerde fiil önüne bir -ge, sonuna da -t eki alır. Eğer fiil ayrılabilen bir fiilse ayrılabilen ekin önünde -ge ve yine aynı şekilde sonuna da -t eki getirilir. Düzensiz fiillerde ise çeşitli şekillerde olabilmekte bu yüzden fiiller öğrenilirken Partizip Perfekt hallerinin de ezberlenmesi tavsiye edilir.

Kurallı FiilKuralsız Fiiller
öffnen -> geöffnetstehlen -> gestohlen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.