B1 Seviye

Almancada Partizip I ve Partizip II (Partizipien)

Almancada Partizip I ve Partizip II ile fiillerden sıfat yapılmaktadır. Partisipler (Partizipien), fiillerden türetilen sıfat, edat ve adlara denir. Bu yapılar edat görevini üstlendiklerinde ise ulaç olarak adlandırılırlar.

Almancada iki tür partisip yapısı vardır. Bunlar sırayla:

  1. Partizip I (das Partizip Präsens)
  2. Partizip II (das Partizip Perfekt)

Almancada Partizip I

Almancada Partizip I yapmak oldukça kolaydır. Zira istisnasız her fiilin sonuna bir -d harfi ekleyerek kolayca Partizip I yapılmış olur. Sıfat ya da isim olarak kullanıldığı zaman Türkçedeki -en, -an, -ıcı, -ici, -ücü, -ucu, -ar, -er, -ır, -ir, -ür, -ur gibi eklerin karşılığında iken edat görevindeyken ise -erek, -erak karşılığındadır.

FiilPARTISIP I
lachen
(gülmek)
lachend
(gülen, gülerek)
arbeiten
(çalışmak)
arbeitend
(çalışan, çalışarak)
spielen
(oynamak)
spielend
(oynayan, oynayarak)
anstecken
(bulaşmak)
ansteckend
(bulaşı, bulaşarak)
Almancada Partizip I

Partizip I’in İsim Olarak Kullanılması

Fiiller, Partizip I yapılırken isim olarak kullanıldığında haliyle büyük harfle yazılırlar ve zayıf çekime uğrarlar. Artikellerini ise kullanıldıkları cinsiyete göre alırlar.

Örnek olarak arbeiten (çalışmak) fiili ile isim yapılan Partizip I yapıları verilmiştir:

PARTIZIP I (İsim)
der Arbeitende
çalışan (erkek)
die Arbeitende
çalışan (kadın)
die Arbeitende(n)
çalışanlar
ein Arbeitender
bir çalışan / çalışan biri (erkek)
eine Arbeitende
bir çalışan / çalışan biri (kadın)

Partizip I’in Sıfat Olarak Kullanılması

Partizip I sıfat (ortaç) olarak kullanıldığında niteledikleri isim ile ismin artikeli arasında kullanılırlar. Sıfat olarak kullanıldığında Türkçedeki -en, -an, -ıcı, -ici, -ücü, -ucu, -ar, -er, -ır, -ir, -ür, -ur anlamlarına gelirler:

PARTIZIP I (Sıfat)
der kommende Mann
gelen adam
die arbeitende Frau
çalışan kadın
das spielende Kind
oynayan çocuk
die spielenden Kinder
oynayan çocuklar
ein schlafender Fahrer
uyuyan bir şoför
eine arbeitende Frau
çalışan bir kadın

Adjektivendung sıfatların ismin hal durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sıfatların çekimini öğrenmeniz tavsiye edilir.

Partizip I’in Edat Olarak Kullanılması

Partizip I, edat görevindeyken Türkçedeki -erek, -erak anlamına gelmektedir ve esas fiille bahsi geçen olayın aynı anda gerçekleştiğini bildirir.

PARTIZIP I (Edat)
Der Mann kommt weinend.
Adam ağlayarak geliyor.
Die alte Dame tanzt lächelnd.
Yaşlı bayan gülümseyerek dans ediyor.
Mein Vater liest sitzend die Zeitung.
Babam oturarak gazeteyi okuyor.

Almancada Partizip II

Almancada Partizip II (Patizip Perfekt) Türkçede “geçmiş zaman ortacı” olarak adlandırılır.ve bazı durumlar hariç tamamen olmuş, bitmiş bir olay dile getirilir.

Tıpkı Partizip I gibi sıfat, isim ve edat olarak kullanılabilir. Türkçede -mış, -miş, -muş, -müş, -en, -an, -dık, -duk, -dük gibi eklerin verdiği anlam ortaya çıkar.

Partizip II, fiilin düzenli (zayıf – kurallı) ve düzensiz (karışık, güçlü – kuralsız) olmasına göre farklılık gösterir ve genellikle fiillerin üçüncü halinden yapılır (Patizip Perfekt).

Kurallı fiillerde fiil önüne bir -ge, sonuna da -t eki alır. Eğer fiil ayrılabilen bir fiilse ayrılabilen ekin önünde -ge ve yine aynı şekilde sonuna da -t eki getirilir. Düzensiz fiillerde ise çeşitli şekillerde olabilmekte bu yüzden fiiller öğrenilirken Partizip Perfekt hallerinin de ezberlenmesi tavsiye edilir.

Kurallı Fiil
öffnen -> geöffnet
Almancada Partizip I
FiilPARTISIP II
retten
(kurtarmak)
gerettet
(kurtarılmış, kurtarılan)
lesen
(okumak)
gelesen
(okunmuş, okunan)
verlatzen
(yaralanmak)
verletzt
(yaralanmış, yaralanan)
vergehen
(geçmek)
vergangen
(geçmiş, geçen)
schreiben
(yazmak)
geschrieben
(yazılmış, yazılan)
Almancada Partizip II

Partizip II’nin İsim Olarak Kullanılması

İsim olarak kullanıldıklarında haliyle büyük harfle yazılırlar ve tıpkı Partizip I’de olduğu gibi zayıf çekime uğrarlar. Benzer şekilde artikellerini de kullanıldıkları cinsiyete göre alırlar.

İsimler genel olarak geçişli fiillerden türetilirler ve haliyle bu tarz isimlerde edilgen (Passiv) bir anlam söz konusudur.

Örnek olarak retten (kurtarmak) fiili ile isim yapılan Partizip II yapıları verilmiştir:

PARTIZIP II (İsim)
der Gerettete
kurtarılan, kurtarılmış olan (erkek)
die Gerettete
kurtarılan, kurtarılmış olan (kadın)
das Gerettete
kurtarılan, kurtarılmış olan (şey)
die Geretteten
kurtarılanlar, kurtarılmış olanlar
ein Geretteter
bir kurtarılan / kurtarılan biri / kurtarılmış olan biri (erkek)
eine Gerettete
bir kurtarılan / kurtarılan biri / kurtarılmış olan biri (kadın)

Partizip II’nin Sıfat Olarak Kullanılması

Partizip II sıfat (ortaç) olarak kullanıldığında niteledikleri isim ile ismin artikeli arasında kullanılırlar. Benzer şekilde sıfat olarak kullanıldığında sıfatların aldığı çekim eklerini aynen alırlar. Bu eklerin Türkçedeki karşılığı ise -en, -an, -mış, -muş, -müş (olan) şeklindedir

PARTIZIP II (Sıfat)
der gerettete Mann
kurtarılan, kurtarılmış olan adam
die gerettete Frau
kurtarılan, kurtarılmış olan kadın
das gerettete Kind
kurtarılan, kurtarılmış olan çocuk
die gerettete(n) Kinder
kurtarılan, kurtarılmış olan
ein geretteter Mann
kurtarılan, kurtarılmış olan bir adam
eine gerettete Frau
kurtarılan, kurtarılmış olan bir kadın
ein gerettetes Kind
kurtarılan, kurtarılmış olan bir çocuk

❗Partizip II ile yapılan sıfatlar edilgen (Passiv) bir anlam içermektedir. Bu nedenle niteledikleri isimler de edilgen (Passiv) durumdadır.

Partizip II’nin Edat Olarak Kullanılması

Partizip II, edat görevindeyken herhangi bir çekime uğramaz ve Türkçeye çeşitli şekillerde çevrilebilmektedir. Partisip ile dile getirilen olan cümledeki esas fiille dile getirilen olaydan önce gerçekleştiğini anlatır.

PARTIZIP II (Edat)
Ich bekam das Paket zugeschickt.
Paket bana gönderildi.
Sie haben das Formular ausgefüllt bekommen.
Formu doldurulmuş olarak aldılar.
Er bekam das Email zugeschickt.
E-posta ona gönderildi.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.