A1 Seviye

Almancada Hece ve Vurgu

Almancada hece ve vurgu birbiriyle iç içe geçmiş iki konudur. Alt başlıklar halinde bu iki konu özetlenmiştir.

Almancada Hece

Almancada hece ve vurgu konusunu daha iyi öğrenmek adına Alman alfabesini iyi öğrenmekte fayda var. Zira çift sesli harfler genel olarak vurguyu taşıdığı için konuyu anlamak oldukça kolaylaşacaktır.

Hece, Almancasıyla die Silbe, bildiğiniz üzere en küçük ses grubu olarak da adlandırılan temel bir ritmik dil birimidir.

Almancada heceler, Sprechsilben (phonologische Silben) yani fonolojik/dil heceleri ve Sprachsilben (morphologische Silben), yani konuşma heceleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Ayrıca offene Silben (açık heceleri), ge-, he-, ru-, ha- vb. görüleceği üzere sesli harfle biten heceler olarak ayırt ederken geschlossene Silben (kapalı heceleri), ise -lich, -kom, ver-, kämpf- şeklinde ünsüzle biten heceler olarak ayırt ederiz.

Sprechsilben (phonologische Silben) ile dil hecelerinde sözcüğün anlamı temel alınır ve sözcük aşağıdaki şekilde üçe ayrılır:

  • Vorsilbe (önek)
  • Wurzel (kök)
  • Endung (sonek)

Sprechsilben, yani telaffuz hecelerinde ise sözcüğün anlamı göz önüne alınmadan sözcük normal bir şekilde hecelerine ayrılır. Ayrıca yazı dilinde de satır sonundaki bitmemiş sözcük de bu hece grubuna göre ayrılır.

Almancada Vurgu

⭐ Almancada genel olarak kelimelerin ilk heceleri vurgulu bir şekilde okunur ve vurgu ünlü harfler üzerinde olur:

nicht –> nicht, Katze –> Kat-ze, Wasser –> Was-ser

⭐ Almancada bileşik kelimelerdeki vurgu ise genel olarak ilk kelime üzerinde bulunur:

Wasserball, Schlafzimmer, Flugticket

⭐ Almancada ab-, an-, auf- vb. gibi ayrılabilen eklere sahip olan kelimelerde vurgu ilgili ekler üzerinden sağlanır.

Ankommen, einarbeiten, aufmachen

⭐ Almancada be-, ent-, emp-, ge- vb. ayrılamayan önek barındıran kelimelerde ise vurgu ayrılabilen eklerde olduğunun aksine ekte değil ilgili kelimenin kök hecesinde olur.

beschreien, gebären, entästen

⭐ -ei, -ie benzeri çift sesli hecelere sahip kelimelerde vurgu, bu çift ses üzerinde olur:

Arbeiten, drei, telefonieren, einsehen

Kelimedeki vurguyu öğrenmek için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz sorusu gelebilir. Bunun için Duden‘den ilgili kelimelerin hecelenmesini ve kelimedeki vurguyu öğrenmenizi tavsiye ederim. Böylece kelime okunuşlarını daha doğal bir hale bürünecektir.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.