B1 Seviye

Almancada Küçültme

Almancada küçültme: Die Verkleinerungsform, isimlerin sonuna bazı takılar getirerek bunları anlam bakımından küçültülmesiyle elde edilir. Das Diminutiv olarak bilinen bu konu öğrenmesi çok kolaydır.

Almancada Küçültme: das Diminutiv

Türkçede böyle anlam bakımından bir küçültmeyi isimlere “-cik” veya “-ceğiz” ekleyerek elde ederiz. Almancada ise bu, isimlerin sonuna “-lein veya “-chen” takılarını eklemek suretiyle sağlanır. Bu takıları alan isimlerin artikeli değişerek das olur.


das Bild
resim

das Bildchen
resimcik

der Tisch
masa

das Tischlein
masacik

der Brief
mektup

das Briefchen
mektupcuk

das Fenster
pencere

das Fensterchen
pencerecik

das Bett
yatak

das Bettiein
yatakcik

die Gabel
çatal

das Gabelchen
çatalcık
Almancada Küçültme

Görüldüğü gibi ismin artikeli ne olursa olsun küçültmeye tabi tutulunca muhakkak das artikelini alır. Ayrıca –lein veya –ehem eklerinden ikisi de kullanılabilir, yani bir isim -lein veya -chen takılarmdan birisini eklemek suretiyle anlam bakımından küçültülebilir. Yukarıdaki örneklerde de bazen -lein, bazen de -chen takısını kullanıldı . Ama -lein ekleyerek “küçültülen” bir ismi -chen ekleyerek de “küçültebilirdi”.

Çoğul İsimlerde Küçültme

Bu şekilde “küçültülmüş” isimler çoğulda hiçbir takı almazlar. Sadece artikelleri die kalmaya devam eder.

das Heftchen
deftercik
die Heftchen
deftercikler
das Tischlein
masacık
die Tischlein
masacıklar
das Bettchen
yatakcık
die Bettchen
yatakcıklar
Çoğul İsimlerde Küçültme

Umlaut Alanlar

die Hand
el
das Händchen
elcik
das Dorf
köy
das Dörfchen
köycük
das Buch
kitap
das Büchlein
kitapcık
Sesli Harf Nokta Alanlar

Hece veya Harf Düşmesi Olanlar

die Lampe
lamba
das Lämpchen
lambacık
der Vogel
kuş
das Vöglein
kuşcağız
der Garten
bahçe
das Gärtchen
bahçecik
Harf Düşmesi Olanlar

Görüldüğü üzere Almancada isimleri küçültmek Türkçede olduğu gibi kolayca yapılmaktadır. Daha başka B1 seviye gramer konuları için ilgili sayfaya bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.