A1 Seviye

Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Almancada sahiplik, iyelik zamirleri (Possesivpronomen) ve iyelik sıfatları (Possessive Adjektive) vasıtasıyla sahiplik anlatılır. Aralarındaki fark ise sahipliğin vurgu derecesidir.

Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri ile bir şeyin veya birinin kime ait olduğunu vurgulamak için kullanırız. İyelik sıfatlarından farkı ise isimle beraber değil de ilgili ismin yerine kullanılmalarıdır. Aşağıdaki tabloda iyelik sıfatlarının ek almamış hali gösterilmiştir:

Şahıs ZamirleriSahiplik Zamirleri
ich
ben
mein-
benim
du
sen
dein-
senin
er
o
sein-
onun
sie
o
ihr-
onun
es
o
sein-
onun
wir
biz
unser-
bizim
ihr
siz
euer-
sizin
sie
onlar
ihr-
onların
Sie
Siz
Ihr-
Sizin
Almancada İyelik Zamirleri

Yukarıdaki tabloda fark edileceği üzere “-” işareti kullanılmıştır. Burada “-” işareti ile, yerine kullanıldığı ismin hal durumuna, tekilliğine&çoğulluğuna ve cinsiyetine göre sahiplik zamirlerimizin çekim ekleri aldığını göstermektedir.

Zira, iyelik zamirlerinin isimlerin yerine kullanılmalarından ötürü çekime maruz kalmaktadır. Aldıkları çekim ekleri iyelik sıfatları ile aynıdır ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

HalErilDişilNötrÇoğul
Nominativ-er-e-es-e
Akkusativ-en-e-es-e
Dativ-em-er-em-en
Genitiv-es-er-es-er

İyelik sıfatlarını, sahip olunan nesne halihazırda belirtilmişse, bağlamı içinde net ise veya kast edilen sahiplik zaten biliniyorsa bu sahipliği Possesivpronomen olarak adlandırılan iyelik zamiri ile değiştirebiliriz.

Örnek üzerinden inceleyelim. Aşağıdaki arabanın her iki durumda da kullanılan iyeliğe göre sahipliği belirtilmiş olur. İkinci örnekte ise arabanın sahipliği daha net bir şekilde vurgulanmıştır.

⬇️ İyelik Sıfatı
🇩🇪 Das ist mein Auto.
🇹🇷 Bu benim arabam.
⬇️ İyelik Zamiri
🇩🇪 Das ist meins. (das Auto)
🇹🇷 Bu benim (benimki).

İyelik zamiri, sahipliği daha hızlı bir şekilde gösterir ve sahibin kim olduğuna daha belirgin bir vurgu bırakır. İyelik zamirlerini halihazırda bahsi geçmiş ve bilinen bir ismi bir çok kez tekrarlamayı önlemek için kullanabiliriz. Buna karşılık iyelik sıfatlarının muhakkak bir isim ile beraber kullanılmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere iyelik sıfatına farklı bir son gelmiş. İyelik zamirini oluşturmak için iyelik zamirlerine, değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Aşağıdaki tabloda bu değişimler gösterilmiştir:

Şahıs ZamirleriEril DişilNötrÇoğul
ich
ben
meiner
benim, benimki
meine
benim, benimki
meins
benim, benimki
meine
benim, benimki
du
sen
deiner
senin, seninki
deine
senin, seninki
deins
senin, seninki
deine
senin, seninki
er
o
seiner
onun, onunki
seine
onun, onunki
seins
onun, onunki
seine
onun, onunki
sie
o
ihrer
onun, onunki
ihre
onun, onunki
ihrs
onun, onunki
ihre
onun, onunki
es
o
seiner
onun, onunki
seine
onun, onunki
seins
onun, onunki
seine
onun, onunki
wir
biz
unserer
bizim, bizimki
unsere
bizim, bizimki
unseres
bizim, bizimki
unsere
bizim, bizimki
ihr
siz(ler)
eurer
sizin, sizinki
eure
sizin, sizinki
eures
sizin, sizinki
eure
sizin, sizinki
sie
onlar
ihrer
onların, onlarınki
ihre
onların, onlarınki
ihres
onların, onlarınki
ihre
onların, onlarınki
Sie
Siz(ler)
Ihrer
sizin, sizinki
Ihre
sizin, sizinki
Ihres
sizin, sizinki
Ihre
sizin, sizinki
Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Fark edeceğiniz üzere, bazı durumlarda aynı Türkçe anlamlarda kullanılmaktadır lakin sıfat isimle beraber kullanılırken zamir ismin yerine kullanılmaktadır. İyice pekiştirmek adına aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

Kelimeİyelik Sıfatıİyelik Zamiri
das Buch
kitap
mein Buch
(benim) kitabım
meins
benim, benimki
die Lehrerin
öğretmen
meine Lehrerin
(benim) öğretmenim
meine
benim, benimki
der Hund
köpek
sein Hund
(onun) köpeği
seiner
onun, onunki
die Katze
kedi
deine Katze
(senin) kedin
deine
senin, seninki
das Auto
araba
sein Auto
(onun) arabası
seins
onun, onunki
Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri, zamir olduklarından dolayı isimlerin yerine kullanılırlar. Haliyle bu durum nedeniyle hal çekimlerinden de etkilenmektedir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

Halerildişilnötrçoğul
Nominativ
Yalın Hali
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihres
seins
unseres
eures
ihres
Ihres
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
Akkusativ
-i Hali
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
euren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
Dativ
-e Hali
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
eurem
ihrem
Ihrem
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
eurem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
euren
ihren
Ihren
Genitiv
-in Hali
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eures
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eures
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
Almancada İyelik Zamirleri

🇩🇪 Mein ist rot.
🇹🇷 Benimki kırmızı.
🇩🇪 Dein ist größer als mein.
🇹🇷 Seninki benimkinden daha büyük.
🇩🇪 Ihr ist in der Küche.
🇹🇷 Onunki mutfakta.
🇩🇪 Sein ist sehr schnell.
🇹🇷 Onunki çok hızlı.
🇩🇪 Ist das ihr?
🇹🇷 Bu onların mı?
🇩🇪 Unser ist besser als euer.
🇹🇷 Bizimki sizinkinden daha iyi.
🇩🇪 Euer ist noch nicht hier.
🇹🇷 Sizinki henüz burada değil.
🇩🇪 Ihr ist das größte.
🇹🇷 Onlarınki en büyük.
🇩🇪 Ihr ist sehr alt.
🇹🇷 Sizin olan çok eski.
🇩🇪 Dein ist das kleinste.
🇹🇷 Seninki en küçük.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, eğer sahiplik net bir şekilde biliniyorsa sahip olunan şeyi tekrar tekrar belirtmeye gerek yok. İyelik zamirleri işte böylesi bir kullanıma sahiptir. Ayrıca karşılaştırma cümlelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Almancada iyelik zamirleri, cümlenin sözdizimine bağlı olarak çeşitli bölümlerinde; özne, nesne ya da tamamlayıcı olabilirler.

🇩🇪 Meins ist rot.
🇹🇷 Benimki kırmızı.
❗ Burada sahiplik zamiri “meins” özne olarak kullanılmıştır.

🇩🇪 Ich mag deins.
🇹🇷 Ben seninkini beğendim.
❗ Burada sahiplik zamiri “deins” doğrudan nesne (Akkusativobjekt) olarak kullanılmıştır.

🇩🇪 Ich habe ihm seins gegeben.
🇹🇷 Ben onunkini ona verdim.
❗ Burada sahiplik zamiri “seins” doğrudan nesne olarak, “ihm” ise dolaylı nesne (Dativobjekt) olarak kullanılmıştır.

İyelik Zamirleri ve İyelik Sıfatları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genel olarak Almancada iyelik zamiri ile iyelik sıfatı arasındaki farkları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.:

  • İyelik sıfatlarının muhakkak ardından gelen bir isimle kullanıldığına dikkat etmek gerek.
  • İyelik zamirinden sonra isim kullanılmaz, çünkü zaten bahsi geçen ismin yerine kullanılmaktadır.
  • İyelik sıfatı da iyelik zamiri de sahiplik belirtir ama zamir olan sahiplikte belirgin bir vurgu vardır.
  • İyelik zamirleri Türkçeye uygun -ki eki eklenerek de çevrilebilir.
  • Zamirler, isimlerin yerini aldığı için haliyle isimler gibi çekimlenirler.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

9 Yorum

  1. Hocam bu nominativ kısmında meiner, deiner, seiner doğru mu acaba? Ben diğer yerlerde böyle bir şey DER artikeli için göremedim bir kontrol edebilir misiniz acaba?

    1. Genelde hep possesive adjektive ile aynı tablo konulmuş. Sizinki daha mantıklı geldi ancak yine de onaylarsanız daha iyi olacak. Şimdiden çok teşekkür ederim.

  2. Nominativ hali mein, dein, sein… şeklinde gitmeyecek mi? Bildiğim kadarıyla meiner dativ olan der için kullanılıyor. Aydınlatırsanız sevinirim.

  3. Bir çok sayfa gezdim zamirler ile ilgili detaylı videolar izleyemedim,bu sayfada zamirler ile güzel ve anlaşılır örnekler var fakat her çekimli hali ile örnek cümleler olsaydı daha yardımcı olacağını düşünüyorum.Bu konu çok önemli ve bence yeterince kaynak yok,sizden ricam düşünün ve bütün zamir çekimleri ile detaylı ve bir kaç bölümden oluşan bir video hazırlarsanız gerçekten çok faydalı olacaktır umarım anlatabilmişimdir,sevgiler..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏