A1 Seviye

Almancada İyelik Zamirleri

Almancada iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları vasıtasıyla sahiplik anlatılır. Eğer sahipliği vurgulayan kelime sıfatsa buna iyelik sıfatı (Possessive Adjektive), zamir ise iyelik zamiri (Possesivpronomen) denir.

Almancada İyelik Zamirleri

Bir şeye sahiplik Possessive Adjektive (iyelik sıfatları) ve Possesivpronomen (iyelik zamirleri) kullanılarak ifade edilir ama aralarında ufak bir fark vardır. Öncelikle bu ikisinin ne olduğunu alt başlıklar halinde inceleyelim

Possessive Adjektive: İyelik Sıfatları

İyelik sıfatları ile bir şeyin veya birinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanırız. Ayrıca bu ifadeler sahipliğini ifade ettikleri ismin cinsiyetine (artikeline) ve sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Aşağıdaki tabloda iyelik sıfatlarının tekil ve çoğul durumdaki artikellere bağlı olarak değişimleri gösterilmiştir;

Şahıs
Zamirleri
eril
der
dişil
die
nötr
das
çoğul
die
Türkçe
Anlamı
ichmeinmeinemeinmeinebenim
dudeindeinedeindeinesenin
erseinseineseinseineonun
sieihrihreihrihreonun
esseinseineseinseineonun
wirunserunsereunserunserebizim
ihreuereureeuereuresizlerin
sieihrihreihrihreonların
SieIhrIhreIhrIhresizin
Possessive Adjektive: İyelik Sıfatları
Ich muss morgen meine Mutter besuchen.
Yarın annemi ziyaret etmeliyim.
Das ist dein Buch.
Bu senin kitabın.

Almancada İyelik Zamirleri: Possesivpronomen

Yukarıda gösterilen iyelik sıfatlarından birine ait olan kişi veya şey halihazırda belirtilmişse veya bağlamı içinde net ise veya kast edilen sahiplik zaten biliniyorsa bu sahipliği Possesivpronomen olarak adlandırılan iyelik zamiri ile değiştirebiliriz.

Örnek üzerinden incelersek aşağıdaki tablodaki arabanın her iki durumda da kullanılan iyeliğe göre sahipliği belirtilmiş olur. İkinci örnekte ise arabanın sahipliği daha net bir şekilde vurgulanmış.

Das ist mein Auto
Bu benim arabam
Das ist meins
Bu benim.
Almancada İyelik Zamirleri Örnek Cümleleri

İyelik zamiri, sahipliği daha hızlı bir şekilde gösterir ve sahibin kim olduğuna daha belirgin bir vurgu bırakır. İyelik zamirlerini halihazırda bahsi geçmiş ve bilinen bir ismi bir çok kez tekrarlamayı önlemek için kullanabiliriz. Ancak iyelik sıfatlarının muhakkak bir isim ile beraber kullanılmaları gerekir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere iyelik sıfatına farklı bir son gelmiş. İyelik zamirini oluşturmak için iyelik sıfatlarına, değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Aşağıdaki tabloda bu değişimler gösterilmiştir;

Şahıs
Zamirleri
eril
der
dişil
die
nötr
das
çoğul
die
Türkçe
Karşılığı
ichmeinermeinemeinsmeinebenim, benimki
dudeinerdeinedeinsdeinesenin, seninki
erseinerseineseinsseineonun, onunki
sieihrerihreihrsihreonun, onunki
esseinerseineseinsseineonun, onunki
wirunsererunsereunseresunserebizim, bizimki
ihreurereureeureseuresizlerin, sizlerinki
sieihrerihreihr(e)sihreonların, onlarınki
SieIhrerIhreIhr(e)sIhresizin, sizin
Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

İyelik Zamirleri ve Sıfatları Arasındaki Farklar

  • İyelik sıfatlarının muhakkak ardından gelen bir isimle kullanıldığına dikkat etmek gerek.
  • İyelik zamirinden sonra isim kullanılmaz, çünkü bahsi geçen ismin yerine geçer.
  • İyelik sıfatı da iyelik zamiri de sahiplik belirtir ama zamir olan sahiplikte belirgin bir vurgu vardır.
  • İyelik zamirleri Türkçeye uygun –ki eki eklenerek de çevrilebilir.
Almancada İyelik Sıfatları
Almancada iyelik zamirleri tablosu
Almancada iyelik zamirleri tablosu

Görüldüğü üzere Almancada sahiplik bildirmede isimlerin özellikleri etki etmekte. Haliyle ismin hal durumlarında da artikellerde yaşanan değişim benzer şekilde iyelik sıfatlarına ve zamirlerine yansır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.