A1 Seviye

Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Almancada iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları vasıtasıyla sahiplik anlatılır. Eğer sahipliği vurgulayan kelime sıfatsa buna iyelik sıfatı (Possessive Adjektive), zamir ise iyelik zamiri (Possesivpronomen) denir.

Almancada İyelik Zamirleri

Bir şeye sahiplik Possessive Adjektive (iyelik sıfatları) ve Possesivpronomen (iyelik zamirleri) kullanılarak ifade edilir ama aralarında ufak bir fark vardır. Öncelikle bu ikisinin ne olduğunu alt başlıklar halinde inceleyelim

İyelik Sıfatları (Possessive Adjektive)

İyelik sıfatları ile bir şeyin veya birinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanırız. Ayrıca bu ifadeler sahipliğini ifade etmek için önüne geldikleri ismin cinsiyetine (artikeline) ve sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Aşağıdaki tabloda iyelik sıfatlarının tekil ve çoğul durumdaki artikellere bağlı olarak değişimleri gösterilmiştir;

Eril (der)Dişil (die)Nötr (das)çoğul (die)
benichbenim mein meine mein meine
sendusenin dein deine dein deine
oeronun sein seine sein seine
osieonun ihr ihre ihr ihre
oesonun sein seine sein seine
bizwirbizim unser unsere unser unsere
sizihrsizlerin euer eure euer eure
onlarsieonların ihr ihre ihr ihre
SizSieSizin Ihr Ihre Ihr Ihre
Almancada İyelik Sıfatları
Das ist dein Buch.
Bu senin kitabın.

İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Yukarıda gösterilen iyelik sıfatlarından birine ait olan kişi veya şey halihazırda belirtilmişse veya bağlamı içinde net ise veya kast edilen sahiplik zaten biliniyorsa bu sahipliği Possesivpronomen olarak adlandırılan iyelik zamiri ile değiştirebiliriz.

Örnek üzerinden incelersek aşağıdaki tablodaki arabanın her iki durumda da kullanılan iyeliğe göre sahipliği belirtilmiş olur. İkinci örnekte ise arabanın sahipliği daha net bir şekilde vurgulanmış.

İyelik Sıfatıİyelik Zamiri
Das ist mein Auto
Bu benim arabam
Das ist meins
Bu benim (benimki).
Almancada İyelik Zamirleri Örnek Cümleleri

İyelik zamiri, sahipliği daha hızlı bir şekilde gösterir ve sahibin kim olduğuna daha belirgin bir vurgu bırakır. İyelik zamirlerini halihazırda bahsi geçmiş ve bilinen bir ismi bir çok kez tekrarlamayı önlemek için kullanabiliriz. Ancak iyelik sıfatlarının muhakkak bir isim ile beraber kullanılmaları gerekir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere iyelik sıfatına farklı bir son gelmiş. İyelik zamirini oluşturmak için iyelik sıfatlarına, değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Aşağıdaki tabloda bu değişimler gösterilmiştir;

Eril (der)Dişil (die)Nötr (das)Çoğul (die)
benichbenim, benimkimeinermeinemeinsmeine
sendusenin, seninkideinerdeinedeinsdeine
oeronun, onunkiseinerseineseinsseine
osieonun, onunkiihrerihreihrsihre
oesonun, onunkiseinerseineseinsseine
bizwirbizim, bizimkiunsererunsereunseresunsere
sizihrsizin, sizinkieurereureeureseure
onlarsieonların, onlarınkiihrerihreihr(e)sihre
SizSiesizin, sizinkiIhrerIhreIhr(e)sIhre
Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Fark edeceğiniz üzere bazı durumlarda benzer Türkçe anlamlarda kullanılabilmektedir lakin sıfat isimle beraber kullanılırken zamir ismin yerine kullanılmaktadır.

İyelik Sıfatıİyelik Zamiri
das Buch
kitap
mein Buch
(benim) kitabım
meins
benim, benimki
die Lehrerin
öğretmen
meine Lehrerin
(benim) öğretmenim
meine
benim, benimki
der Hund
köpek
sein Hund
(onun) köpeği
seiner
onun, onunki
die Katze
kedi
deine Katze
(senin) kedin
deine
senin, seninki
das Auto
araba
sein Auto
(onun) arabası
seins
onun, onunki
Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri de isimlerin yerlerine kullanılmalarından ötürü haliyle hal çekimlerinden etkilenmektedir;

Hal DurumlarıMasculine (der)Feminine (die)Neuter (das)Plural (die)
Nominativ
Yalın Hali
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Akkusativ
-i Hali
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Dativ
-e Hali
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
Genitiv
-in Hali
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
Almancada İyelik Zamirleri

İyelik Zamirleri ve Sıfatları Arasındaki Farklar

  • İyelik sıfatlarının muhakkak ardından gelen bir isimle kullanıldığına dikkat etmek gerek.
  • İyelik zamirinden sonra isim kullanılmaz, çünkü bahsi geçen ismin yerine geçer.
  • İyelik sıfatı da iyelik zamiri de sahiplik belirtir ama zamir olan sahiplikte belirgin bir vurgu vardır.
  • İyelik zamirleri Türkçeye uygun –ki eki eklenerek de çevrilebilir.

Görüldüğü üzere Almancada sahiplik bildirmede isimlerin özellikleri etki etmekte. Haliyle ismin hal durumlarında da artikellerde yaşanan değişim benzer şekilde iyelik sıfatlarına ve zamirlerine yansır.

3 Yorum

  1. Hocam bu nominativ kısmında meiner, deiner, seiner doğru mu acaba? Ben diğer yerlerde böyle bir şey DER artikeli için göremedim bir kontrol edebilir misiniz acaba?

    1. Genelde hep possesive adjektive ile aynı tablo konulmuş. Sizinki daha mantıklı geldi ancak yine de onaylarsanız daha iyi olacak. Şimdiden çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.