A2 Seviye

Almancada Saatler (Püf Noktaları ve Detaylarıyla)

Bu dersimizde, Almanca saatler konusu detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Dersin sonunda; Almancada saatin kaç olduğunu söyleyebilecek ve saatin kaç olduğunu sorabileceksiniz.

Almanca Saatler

Almanca saatler konusu için aşağıdaki tabloda derlenen ifadeleri bilmek oldukça önemlidir.

nachgeçiyor
vorvar
halbyarım, buçuk
das Viertelçeyrek
die Minutedakika
die Uhrsaat
um… -de/da
gegencivarında, gibi
Almanca Saatler

Almanca Saatin Kaç Olduğunu Sorma Soruları

Almancada saatin kaç olduğunu öğrenmek için aşağıdaki soruları karşımızdaki kişiye sorabiliriz:

🇩🇪 Wieviel Uhr ist es? (Saat kaç?)
🇩🇪 Wie spät ist es? (Saat kaç?)
🇩🇪 Wie viel Uhr haben Sie? (Saatiniz kaç acaba?)

Son soru tipi kibarlığın ve resmiyetin gerekli olduğu “sizli-bizli” ortamlarda kullanılmaktadır. Saatin kaç olduğu sorusuna cevap verirken tıpkı Türkçede olduğu gibi Almancada da belli zaman periyotlarından yararlanırız.

Belirli periyotlarda saatin kaç olduğu sorularına cevap vermek için kullanılacak ifadeler alt başlıklar halinde derlenmiştir:

Almancada Saat Başlarında Saatin Söylenişi

“Saat 3”, “saat 5” gibi saatin kaç olduğunu söylediğim ifadeleri Almancada “Es ist … Uhr” şeklinde ifade ederiz. “…” ile gösterilen yere saatin kaç olduğunu gösteren sayılar getirilir.

🇩🇪 Es ist fünf Uhr.
🇹🇷 Saat beş(tir).
🇩🇪 Es ist acht Uhr.
🇹🇷 Saat sekiz(dir).
🇩🇪 Es ist sieben Uhr.
🇹🇷 Saat yedi(dir).
🇩🇪 Es ist elf Uhr.
🇹🇷 Saat onbir(dir).

❗ Yukarıdaki örneklerimizdeki gibi tam saatleri ifade etmek için “Uhr” (saat) kelimesinden yararlanırız. Kelimemizin artikeli “die” olsa da, saatin kaç olduğunu söylediğimiz durumlarda artikel kullanılmaz.

Almancada Kesirli Saatlerin Söylenişi

Malumunuz, Türkçede “1’e 20 var“, “1’i 20 geçiyor” gibi kesirli saat ifadelerini kullanmaktayız. Benzer bir kullanım Almancada da bulunmaktadır.

Türkçede “var, kala” ile sağladığımız anlam, Almancada “vor” edatı ile sağlanmaktadır. Benzer şekilde; “geçe, geçiyor” ile elde ettiğimiz anlam ise “nach” edatı ile sağlanmaktadır.

Almancada “Var, Kala” İfadeleri

Almanca saatlerdeki “var, kala” şeklindeki ifadeler “Es ist … vor …” şeklinde “…” gösterilen yerlere ilgili zaman dilimleri yerleştirilerek yapılır. Buradaki ilk boşluğa dakika, İkinci boşluğa ise saat dilimi yerleştirilmelidir. İfademizi aşağıdaki gibi denkleştirebiliriz:

🇩🇪 Es ist …(dakika) vor (saat)
🇹🇷 (Saat) …(saat) , …(dakika) var

Fark edileceği üzere Almancada, Türkçedekinin tam tersi yapılmaktadır. Yani; “Dörde on var.” cümlesinde ilk önce saat ifadesi “dört”, ve ardından dakika ifadesi “on” gelmişken, bu cümlenin Almanca karşılığı “Es ist zehn vor vier.” cümlesinde ise önce dakika, “zehn” sonra da saat ifadesi olan “vier” gelmiştir. Bakınız:

🇩🇪 Es ist “zehn”(dakika) vor “vier”(saat).
🇹🇷 (Saat) “dörde”(saat) “on”(dakika) var.

Görüldüğü gibi kesirli saatlerde “Uhr” kelimesi kullanılmaktadır. Dilerseniz Türkçe çevirilerinde “Saat” ifadesini kullanmayabilirsiniz. Örnekler:

🇩🇪 Es ist zwanzig vor vier.
🇹🇷 Saat dörde yirmi var.
🇩🇪 Es ist fünf vor zwölf.
🇹🇷 Saat on ikiye beş var.
🇩🇪 Es ist zwanzig vor eins.
🇹🇷 Saat bire yirmi var.
🇩🇪 Es ist fünfzehn vor drei.
🇹🇷 Saat üçe on beş var.
🇩🇪 Es ist fünfundzwanzig vor sechs.
🇹🇷 Saat altıya yirmi beş var.

Almanca “Geçe, Geçiyor” İfadeleri

Almanca saatlerdeki “var, kala” şeklindeki ifadeler “Es ist … nach …” şeklinde “…” gösterilen yerlere ilgili zaman dilimleri yerleştirerek yaparız. Benzer şekilde, buradaki ilk boşluğa dakika, İkinci boşluğa ise saat dilimi yerleştirilmelidir. İfademizi aşağıdaki gibi denkleştirebiliriz:

🇩🇪 Es ist …(dakika) nach (saat)
🇹🇷 (Saat) …(saat) , …(dakika) geçiyor

Benzer şekilde Türkçedekinin tam tersi yapılmaktadır. Yani; “Dördü on geçiyor.” cümlesinde ilk önce saat ifadesi “dört”, ve ardından dakika ifadesi “on” gelmişken, bu cümlenin Almanca karşılığı “Es ist zehn nach vier.” cümlesinde ise önce dakika, “zehn” sonra da saat ifadesi olan “vier” gelmiştir. Bakınız:

🇩🇪 Es ist “zehn”(dakika) nach “vier”(saat).
🇹🇷 (Saat) “dördü”(saat) “on”(dakika) geçiyor.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇩🇪 Es ist zwanzig nach vier.
🇹🇷 Saat dördü yirmi geçiyor.
🇩🇪 Es ist fünf nach zwölf.
🇹🇷 Saat on ikiyi beş geçiyor.
🇩🇪 Es ist zwanzig nach eins.
🇹🇷 Saat biri yirmi geçiyor.
🇩🇪 Es ist fünfzehn nach drei.
🇹🇷 Saat üçü on beş geçiyor.
🇩🇪 Es ist fünfundzwanzig nach sechs.
🇹🇷 Saat altıyı yirmi beş geçiyor.

Almancada “Çeyrekli” Saat İfadeleri

Almancada da benzer şekilde “çeyrek var, çeyrek kala” veya “çeyrek geçe, çeyrek geçiyor” gibi ifadeleri saatin kaç olduğuna cevap verirken kullanabiliriz. Çeyrekli saat ifadeleri yapabilmek için “Viertel” (çeyrek) kelimesinden yararlanırız.

Tıpkı “Uhr” kelimesini artikelsiz kullandığımız gibi “Viertel” kelimesini de artikelsiz kullanırız. “Kala, geçe” için vor edatı kullanılırken, “geçe, geçiyor” ifadesi için nach edatı kullanılır.

🇩🇪 Es ist “Viertel” vor (saat)
🇹🇷 Saat …(saat) “çeyrek” var/kala
🇩🇪 Es ist Viertel nach …(saat)
🇹🇷 Saat …(saat) çeyrek geçe/geçiyor

🇩🇪 Es ist Viertel nach eins.
🇹🇷 Saat biri çeyrek geçiyor.
🇩🇪 Es ist Viertel nach drei.
🇹🇷 Saat üçü çeyrek geçiyor.
🇩🇪 Es ist Viertel nach sechs.
🇹🇷 Saat altıyı çeyrek geçiyor.
🇩🇪 Es ist Viertel nach neun.
🇹🇷 Saat dokuzu çeyrek geçiyor.
🇩🇪 Es ist Viertel vor zwei.
🇹🇷 Saat ikiye çeyrek var.
🇩🇪 Es ist Viertel vor vier.
🇹🇷 Saat dörde çeyrek var.
🇩🇪 Es ist Viertel vor sieben.
🇹🇷 Saat yediye çeyrek var.
🇩🇪 Es ist Viertel vor zehn.
🇹🇷 Saat ona çeyrek var.

Almancada “Buçuklu” Saat İfadeleri

Türkçede, “Bir buçuk” (1:30) şeklinde buçuklu anlattığımız saat ifadeleri, Almancada “buçuk” anlamına gelen “halb” sıfatı ile sağlanır.

Ancak belirtmek isterim ki, Almancada buçuklu saat ifadeleri Türkçedekinden oldukça farklı bir mantıkta yapılmaktadır. Zira Almancada buçuk, bir sonraki saatin yarımı olarak kullanılmaktadır, mevcut saatin değil.

Dolayısıyla buçuk olarak söylenecek saati söylemek için saat ifadesinin bir fazlası söylenir. Bu ifademizi aşağıdaki gibi denklemleştirebiliriz:

🇹🇷 (Saat) …(saat) buçuk
🇩🇪 Es ist halb (saat + 1)

Konuyu pekiştirecek örnek cümlelerimize geçelim:

🇩🇪 Es ist halb eins.
🇹🇷 Saat on iki buçuk.
🇩🇪 Es ist halb drei.
🇹🇷 Saat iki buçuk.
🇩🇪 Es ist halb sechs.
🇹🇷 Saat beş buçuk.
🇩🇪 Es ist halb neun.
🇹🇷 Saat sekiz buçuk.
🇩🇪 Es ist halb zwölf.
🇹🇷 Saat on bir buçuk.
🇩🇪 Es ist halb vier.
🇹🇷 Saat üç buçuk.

Peki, çok fazla şey var. Bunları aklımda tutacak bir şema var mı?” diyorsanız aşağıdaki kılavuz yardımcı olacaktır:

Almanca Saatler

Almancada Saatlerin Kısa Cevapları

Almancada saat kaç sorusuna ille de yukarıda gösterilenler gibi uzun uzun cevaplarla verilmez. Gündelik yaşantıda oldukça kısa şekillerle cevap verilebilir.

Almanca SaatTam Türkçe ÇeviriKısa AlmancaKısa Türkçe
9.50 UhrSaat dokuz elli10 vor 1010’a 10 var
22.08 UhrSaat yirmi iki sıfır sekiz8 nach 2222’yi 8 geçiyor
14.30 UhrSaat on dört otuzhalb 152 buçuk
14.45 UhrSaat on dört kırk beşviertel vor 153’e çeyrek var
12.00 UhrSaat on iki 12 Uhr mittagsÖğlen 12
20.00 UhrSaat yirmi 20 Uhr abendsAkşam 8

Yukarıdaki tablo, saatleri ifade etmek için en genel ve yaygın kullanılan biçimleri temsil eder, ancak Almanca konuşulan bölgelere göre bazı varyasyonlar olabilir.

Almancada “Um wieviel Uhr” Sorusu

Almancada “Um wieviel Uhr?” sorusu Türkçeye “Saat kaçta?” şeklinde çevrilir. Bu soruya verilecek “saat sekizde, saat ikide” gibi cevaplar “… de/da” anlamına gelen “um edatı kullanılarak söylenir.

🇩🇪 Um acht Uhr
🇹🇷 Saat sekizde
🇩🇪 Um sieben Uhr
🇹🇷 Saat yedide
🇩🇪 Um fünf Uhr
🇹🇷 Saat beşte
🇩🇪 Um elf Uhr
🇹🇷 Saat on birde
🇩🇪 Um wieviel Uhr beginnt die Schule?
🇹🇷 Okul saat kaçta başlıyor?
🇩🇪 Die Schule beginnt um halb neun.
🇹🇷 Okul sekiz buçukta başlıyor.

 • Almancada kesin zamanı belirtmek için “um” edatı kullanılır. Örneğin:

🇩🇪 Mein Zug fährt um drei Uhr ab.
🇹🇷 Trenim saat üçte kalkıyor.
🇩🇪 Der Film beginnt um 20 Uhr.
🇹🇷 Film saat 20’de başlıyor.
🇩🇪 Sie ruft mich immer um Mittag an.
🇹🇷 Beni her zaman öğlen saatlerinde arar.
🇩🇪 Wir essen um 19 Uhr zu Abend.
🇹🇷 Akşam yemeğimizi saat 19’da yeriz.

 • Almancada yaklaşık zaman ifadelerini belirtmek için “gegen” edatı kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇩🇪 Wir kommen gegen achtzehn Uhr.
🇹🇷 Saat sekiz gibi geleceğiz.
🇩🇪 Er wird gegen 15 Uhr ankommen.
🇹🇷 Saat 15:00 civarında gelecek.
🇩🇪 Das Geschäft schließt gegen Abend.
🇹🇷 Mağaza akşamüzeri kapanır.
🇩🇪 Ich werde gegen Ende der Woche zurück sein.
🇹🇷 Haftanın sonuna doğru geri döneceğim.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

13 Yorum

 1. Siteniz çok yararlı çok faydalanıyorum teşekkür ederim. Sanırım bir dikkatsizlik olmuş.Um wie viel Uhr kısmının ilk örneğinde “acht Uhr” yazılmış önünde um olmayacak mı?

 2. pencerenin artikeli das degil mi su son bölümde die yazmissiniz .

  klavye almaca. ondan biraz yanis yazmak zorunda kaldim

  1. Evet pencerenin artikeli das (das Fenster) ancak orda Fenster kelimesi çoğul halde kullanıldığı için (die Fenster) artikeli die oldu. İyi çalışmalar dileriz.

 3. Öncelikle emeğinize sağlık. Benim için gerçekten çok yararlı bilgiler edindim. Arada ufak Gramer hatalarının olması normal, hataları fark ettikçe yazıp hep beraber düzeltiriz. Neticede hepimiz faydalanıyoruz.

  1. Anlayışınız için çok ama çok teşekkürler. Zira bizi yeis içinde bırakan bir mevzuydu bu. En kısa sürede var olan hataları tespit edip düzelteceğiz.

 4. Merhaba,
  Es ist sieben Uhr.
  Saat üçtür.
  Es ist elf Uhr.
  Saat üçtür.
  Bu iki örnekte; saat 7 ve 11 olarak, Almanca cümle kurulmuş. Ancak; her iki çeviriside, saat üçtür şeklinde yapılmış.
  İyi Çalışmalar.

 5. Merhaba. Kısa cevaplar dışında örneklerde göremedim de Almanlar gündelik konuşmada 24’lük saat mi kullanıyorlar yoksa 12’lik mi? Yani “akşam saat altı” mı deniyor yoksa “Saat 18” mi?
  Teşekkürler. 🙂

  1. Merhabalar, Almanya’da 24’lük saat kullanıldığından “akşam saat altı” yerine “18 Uhr” şeklinde kullanmak gündelik konuşmada daha yaygındır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏