Almancada İsimleri Çoğul Yapma

Almancada isimleri çoğul yapma için isimlere çeşitli ekler getirilir ve isimlerin önlerinde bulunan artikel değişim gösterir. Almancada artikeller konusunda istisnasız tüm isimlerin çoğulunun artikelinin “die” olduğunu belirtmiştik. Bu konumuzda ise Almancada isimler çoğul yapılırken isimlerde meydana gelen değişimler gösterilecektir. Türkçeye nazaran Almancada çoğul yapma karışık bir konudur. Bu durumun kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla aşılacağını düşünüyoruz.

Almancada İsimleri Çoğul Yapma Kuralları

Bu tekil halinde isimleri çoğul hale getirmek için ismin son harfine göre göre pratik kurallar vereceğiz. Aşağıdaki kuralları iyi çalıştığınız taktirde bir çok ismi kendi kendinize çoğul yapabilirsiniz.

*Son harfleri, -sel, -tel, -ler, -le, -ner, -en, -erl, -lein olan kelimelerin tekili ile çoğulu aynıdır. Bu kelimeleri çoğul yaparken kelimede hiçbir değişiklik yapılmaz. Aynı kelime hem tekil hem de çoğul için kullanılır. Bu kural sadece artikeli der veya das olan tüm kelimeler için kullanılır.

*Son harfleri -ich, -rich, -icht, -ig, -bold, -ing, -ing, -ing, -nis, -sal olan kelimelerin çoğulu, tekil halinin sonuna -e herfi getirilerek yapılır.

*Son harfleri -er ve -el olup da artikeli “die” olan kelimeler sonlarına -en ya da -n harfleri getirilerek çoğulmasını. Bu kurala sadece “Tochter” ve “Mutter” kelimeleri uymaz.

*Son harfleri –schaft, –lei, –heit, –keit, –rei, –in, –ung olan kelimeler, sonlarına –en veya –n harfleri getirilerek çoğul yapılır.

*Artikeli der ya da da olup olmak “tum” takısı ile biten isimleri çoğul yapmak için sonuna –er takısı getirilir ve kelimedeki sesli harfler de üzerlerine nokta alarak incelir.

Sonuna -e harfi alarak çoğul olan bazı isimler;

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Der Bleistift
Kalem

Die Bleistifte
Kalemler

Das Pferd
At

Die Pferde
Atlar
Der Hund
Köpek

Die Hunde
Köpekler

Der Tisch
Masa

Die Tische
Masalar

Das Lehrstück
Ders

Die Lehrstücke
Dersler
Sonuna -e Eki Alan İsimlerin Çoğulu

Sonuna -n veya -en takısı alan bazı isimler;

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Die Blume
Çiçek

Die Blumen
Çiçekler

Die Schule
Okul

Die Schulen
Okullar

Der Junge
Erkek çocuk

Die Jungen
Erkek çocuklar

Die Katze
Kedi

Die Katzen
Kediler

Die Mappe
Çanta

Die Mappen
Çantalar

Die Tür
Kapı

Die Türen
Kapılar

Die Übung
Alıştırma

Die Übungen
Alıştırmalar
Sonuna -e veya -en Eki Alan İsimlerin Çoğulu

Sonuna -er takısı alan bazı isimler;

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Das Bild
Resim

Die Bilder
Resimler

Das Ei
Yumurta

Die Eier
Yumurtalar
Sonuna -er Takısı Alan İsimler

Bazı isimler de çoğul yapılırken hiç değişmezler. Sadece artikelleri die olur;

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Das Fenster
Pencere

Das Fenster
Pencereler

Der Schüler
Erkek Öğrenci

Die Schüler
Erkek Öğrenciler

Der Lehrer
Erkek öğremen

Die Lehrer
Erkek öğremenler

Das Mädchen
Kız

Die Mädchen
Kızlar

Das Zimmer
Oda

Die Zimmer
Odalar
Almancada İsimleri Çoğul Yapma

Bazı isimlerin içindeki sesli harflerin üzerine nokta konur ve sonuna -e, -n veya -em, -er takılarından biri gelir;

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Der Apfel
Elma

Die Äpfel
Elmalar
Der Stuhl
Sandalye

Die Stühle
Sandalyeler

Das Buch
Kitap

Die Bucher
Kitaplar
Der Hut
Şapka

Die Hüte
Şapkalar

Der Baum
Ağaç

Die Bäume
Ağaçlar

Der Zug
Tren

Die Zug
Trenler

Der Vogel
Kuş

Die Vögel
Kuşlar

Das Haus
Ev

Die Häuser
Evler
Almancada isimleri çoğul yapmak

Almancada Kısaltılmış Çoğul Ekleri

Çeşitli kaynaklarda sıkça karşılaşılan ve özellikle de kelime çalışmalarında gerekli olan pratikliği sağlayacak kısaltmalar vardır. İsimler çoğul olunca artikelleri die olur ve isim birtakım takılar alır. Çoğulları kısaltarak verilirken ismin yanına bir virgül koyup sadece bu takı yazılır.

Değişmeyen isimlerin çoğulunda ise bir tire (-) ile gösterilir.

Bazı isimlerin çoğulunda ilk sesli harflerinin üzerine iki nokta konulur. Bu, sözcükten sonraki virgülün yanına iki nokta koyularak belirtilir.

Şayet isim hem iki nokta hem de bir takı alıyorsa, bu takı, bu iki noktadan sonra gösterilir.

Das Bild,erDas Bild
Resim

Die Bilder
Resimler
Der Bleistift,eDer Bleisteift
Kalem

Die Bleistifte
Kalemler
Die Blume,nDie Blume
Çiçek

Die Blumen
Çiçekler
Das Fenster,-Das Fenster
Pencere

Die Fenster
Pencereler
Der Apfel,..Der Apfel
Elma

Die Äpfel
Elmalar
Das Buch, ..erDas Buch
Kitap

Die Bücher
Kitaplar
Kısaltılmış Çoğul Ekleri

Sind

Sind (zind) sözcüğü, cümlelerde kullandığımız ist fiil ekinin çoğul şeklidir. Bir cümlede isim tekil haldeyse ist kullanılır, çoğul haldeyse ist’in çoğulu olan sind kullanılır. İst sözcüğünün anlamı “-dır” olduğuna göre bunun çoğulu olan sind’in anlamı da “-dırlar”dır. Olumsuz cümlelerde de yine ist, sind ve olumsuz artikel kein veya keine ise keine olur ve kelimenin çoğul hali uygulanır. Soru ifadelerde ise ist yerine sind kullanılır ve kelimenin çoğul hali uygulanır.

TEKİL HALÇOĞUL HAL

Das ist ein Apfel.
Bu bir elmadır.

Das sind Äpfel.
Bunlar elmadır.

Das ist ein Junge.
Bu bir erkek çocuktur

Das sind Jungen.
Bunlar erkek çocuktur.

Das ist eine Katze.
Bu bir kedidir.

Das sind Katzen.
Bunlar kedidir.

Das ist kein Buch.
Bu bir kitap değildir.

Das sind keine Bücher.
Bunlar kitap değildir.

Das ist keine Blume.
Bu bir çiçek değildir.

Das sind keine Blumen.
Bunlar çiek değildir.

Ist das eine Zug.
Bu bir tren midir?

Sind das Züge?
Bunlar tren midir?

Ist das ein Pferd?
Bu bir at mıdır?

Sind das Pferde?
Bunlar at mıdır?
Almancada İsimleri Çoğul Yapmak

Paylaşmak İsterseniz;

Bunları da sevebilirsiniz

Almancada İsimleri Çoğul Yapma” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın