Genel Bilgiler

Almanca kelime çalışmaları, gündelik yaşamda yaygın kullanılabilecek kelimelerin ortak kategoriler halinde derlenmesiyle hazırlanmıştır. İlgili kategorilerde kelimeler telaffuzlarıyla beraber çoğul halleri olacak şekilde eklenmiştir.

“Kelimeleri, Türkçe manalarıyla hatırlamak yerine öncelikli olarak onların zihnimizde oluşturduğu hayalini hatırlayarak öğrenmenin, kelimenin öğrenildikten sonraki kalıcılığını arttırdığını düşünüyorum. Bundan dolayı, kelimenin anlamını temsili bir resim olarak canlandırmak onun Türkçe anlamını direkt bir şekilde hatırlamaya çalışmaktan daha faydalı olacaktır.

Kelimelerin okunuşlarını dinleyebileceğiniz telaffuz butonları eklenmiştir. İlgili buton vasıtasıyla kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenebilirsiniz.

Çalışma sonunda çalışmalarla alakalı konu testleri ile konuyla alakalı pekiştirme sağlanma amaçlanmıştır. Böylece geriye dönük hatırlama çalışmalarında test çözümleri olumlu bir ivme oluşturacaktır.

Çoğulu mevcut olan kelimeler çoğul halleriyle beraber verilmiştir. Almancada kelimelerin çoğullarıyla alakalı sabit bir kural olmadığı için kelimelerin çoğuluyla ezberlenmesi uzman kişilerce tavsiye edilmektedir.

Almancada İsimlerin Çoğulları Nasıl Gösterilir? 

Almanca kelime çalışmaları yaparken çeşitli kaynaklarda sıkça karşılaşılan ve özellikle de kelime çalışmalarında gerekli olan pratikliği sağlayacak kısaltmalar vardır;

İsimler çoğul hallerine gelince istisnasız artikelleri die olur. Ayrıca bunu belirtecek birtakım takılarla kelimenin hem tekil hem de çoğul hali bir arada gösterilmiş olur.

⭐ Çoğullar kısaltılarak verilirken ismin yanına bir virgül koyulup çoğul halindeki takısı yazılır. Örnek: das Pferd, e ➡️ das Pferd = At, die Pferde = Atlar

⭐ Çoğulu değişmeyen isimler de ise bu durum bir tire (-) ile ifade edilir. Örnek: der Tiger, – ➡️ der Tiger = Kaplan, die Tiger = Kaplanlar

⭐ Bazı isimlerin çoğulunda ilk sesli harf Umlaut olur. Bu durum ise sözcükten sonraki virgülün yanına iki nokta koyularak belirtilir. Örnek: der Apfel, .. ➡️ der Apfel = Elma, die Äpfel = Elmalar

⭐ Şayet isim hem Umlaut oluyor hem de bir çoğul eki alıyorsa, bu ek, bu iki noktadan sonra gösterilir. Örnek: der Hahn, ..e ➡️ der Hahn = Horoz, die Hähne = Horozlar

Kelime ezberi yapılırken bu kısaltmalardan yararlanmak oldukça faydalı bir çalışma sağlayacaktır.