B2 Seviye

Konjunktiv II Yapısı | #1

Konjunktiv II yapısı ile henüz gerçekleşmemiş olaylar anlatılır. Bunlar, istekler, tavsiyeler, öneriler veya aynı zamanda özellikle kibar soru ifadelerinde kullanılır.

 • Gerçek dışı koşul cümleleri
 • Gerçek dışı dilekler
 • Gerçek dışı karşılaştırmalar
 • Gerçek dışı sonuç cümleleri

Konjunktiv II

Almancada Konjunktiv II yapısında yalnızca iki adet zaman formu kullanılır. Bunlar sırasıyla; Gegenwart ve Vergangenheit şeklindedir.

⭐ Gegenwart (şimdiki zaman)
Ich bräuchte.
Ich würde brauchen.
ihtiyacım var.

⭐ Vergangenheit (geçmiş zaman)
Ich hätte gebraucht.
ihtiyacım vardı.

Alt başlıklar halinde şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda kullanımlarını inceleyelim.

Şimdiki Zamanda Konjunktiv II Yapmak

Konjunktiv II yapısını şimdiki zamanda (Gegenwart) iki farklı şekilde yaparız:

⭐ Gegenwart (şimdiki zaman)
➡️ würde + Infinitiv
➡️ Verbformen des Konjunktiv II

Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz:

⬇️ Indikativ
-Anna fährt nicht ohne Geld in Urlaub.
Anna parasız tatile gitmez.
-Thomas kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit.
Thomas her gün işe geç kalıyor.
⬇️ Konjunktiv II (würde + Infinitiv)
-Anna würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren.
Anna parasız tatile gitmez.
-Thomas würde jeden Tag zu spät zur Arbeit kommen.
Thomas her gün işe geç kalır.
⬇️ Konjunktiv II (Präteritumform (+ Umlaut))
-Thomas käme jeden Tag zu spät zur Arbeit.
Thomas her gün işe geç kalır.

Şimdiki zamanda Konjunktiv II yapılırken kullanılan ikinci yöntem olan fiilin Konjunktiv II çekimi yaparken fiillerin Präteritumformlarına göre birtakım farklılıklar bulunmaktadır.

❗ Bazı fiillerin Konjunktiv II çekimleri ile Präteritum geçmiş zaman çekimleri aynı olmasından ötürü bu tarz fiillerde genellikle werden yardımcı fiili kullanılır.

Aşağıdaki tabloda werden fiilinin Konjunktiv II halinin şahıs zamirlerine göre çekimi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

ichwürde
duwürdest
er/sie/eswürde
wirwürden
ihrwürdet
sie/Siewürden

-Ich würde gern einen Urlaub buchen.
Tatil rezervasyonu yapmak istiyor.
-Er würde heute Abend gern kochen.
Bu gece yemek pişirmek istiyor.
-Sie würden gern nach Ankara fahren.
Ankara’ya gitmek istiyor.

❗ Bazı fiillerin Konjunktiv II çekimleri farklı olanlarda ise fiilin Präteritumformu, Präteritumform + Umlaut şeklinde kullanılır. Bu fiillerden yaygın kullanılanları aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

Zamirlerseinhabenwerdenfindengehenkommenschlafenwissen
ichwärehättewürdefändegingekämeschliefewüsste
duwäresthättestwürdestfändestgingestkämestschliefenwüsstest
er/sie/eswärehättewürdefändegingekämeschliefewüsste
wirwärenhättenwürdenfändengingenkämenschliefenwüssten
ihrwärethättetwürdetfändetgingetkämetschliefetwüsstet
sie/Siewärenhättenwürdenfändengingenkämenschliefenwüssten

Geçmiş Zamanda Konjunktiv II Yapmak

Konjunktiv II yapısını geçmiş zamanda (Vergangenheit) aşağıdaki gibi yaparız:

➡️ Vergangenheit (geçmiş zaman)
wären + Partizip II
hätten + Partizip II

-Anna wäre nicht zu spät gekommen.
Anna geç kalmayacaktı.
-Thomas hätte ein neues Auto gekauft.
Thomas yeni bir araba alacaktı.
-Ich hätte gebraucht.
İhtiyaç duyardım.

Tarz Fiillerle Konjunktiv II Yapmak

Tarz fiiller ile Konjunktiv II yapısını şimdiki zaman ve geçmiş zamanda kullanımlarına göre iki alt bölümde derledik.

Şimdiki Zamanda Tarz Fiillerle Konjunktiv II Yapmak

Almancada şimdiki zamanda tarz fiiller bildiğiniz üzere cümledeki esas fiilin bulunduğu yere geçip, esas fiili Infinitiv halde en sona göndermektedir. Tarz fiillerle şimdiki zamanda Konjunktiv II yapılırken aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde çekimlenir:

zamirwollenmüssensollenkönnendürfenmögen
ichwolltemüsstesolltekönntedürftemöchte
duwolltestmüsstestsolltestkönntestdürftestmöchtest
er/sie/eswolltemüsstesolltekönntedürftemöchte
wirwolltenmüsstensolltenkönntendürftenmöchteen
ihrwolltetmüsstetsolltetkönntetdürftetmöchtet
sie/Siewolltenmüsstensolltenkönntendürftenmöchten

-Ich könnte das anders machen.
Bunu daha farklı şekilde yapabilirim.
-Anna, könntest du bitte das Fenster öffnen?
Anna, lütfen pencereyi açar mısın?

Geçmiş Zamanda Tarz Fiillerle Konjunktiv II Yapmak

➡️ Vergangenheit (geçmiş zaman)
hätten + V1 + Tarz Fiil

Tom hätte gestern arbeiten müssen.
Tom dün çalışmış olmalıydı. (çalışmadı ama çalışmalıydı)
-Anna hätte nach Antalya fahren dürfen.
Anna Antalya’ya gitmeliydi. (gitmemiş ama gitmeliydi)
-Ich hätte das anders machen können.
Bunu daha farklı şekilde yapabilirdim. (yapabilirdim ama yapmadım)

Passiv Konjunktiv II Cümleleri

Passiv (edilgen) cümleler de pekala Konjuntiv II yapılır. Benzer şekilde şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda yapılabilmektedir.

Şimdiki Zamanda Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada şimdiki zamanda Passiv Konjunktiv II yapmak için aşağıdaki format uygulanır:

 • würden+ Partizip II

➡️ Indikativ – Passiv
Der Patient wird von dem Chirurgen operiert.
Hasta cerrah tarafından ameliyat ediliyor.
➡️ Konjunktiv II – Passiv
Der Patient würde von dem Chirurgen operiert.
Hasta cerrah tarafından ameliyat edilir.

Geçmiş Zamanda Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada geçmiş zamanda Passiv Konjunktiv II yapısı için aşağıdaki format uygulanır:

 • wären + Partizip II + worden

➡️ Indikativ – Passiv
Der Patient ist von dem Chirurgen operiert worden.
Hasta cerrah tarafından ameliyat edildi.
➡️ Konjunktiv II – Passiv
Der Patient wäre von dem Chirurgen operiert worden.
Hasta cerrah tarafından ameliyat edilirdi.

Geçmiş Zamanda Tarz Fiillerle Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada şimdiki zamanda tarz fiillerle Passiv Konjunktiv II yapısı için aşağıdaki format uygulanır:

 • hätte+ Partizip II + werden + Infinitiv des Modalverbs

➡️ Indikativ – Passiv – Modalverb
Die Tür kann geöffnet werden.
Kapı açılabildi.
➡️ Konjunktiv II – Passiv – Modalverb
Die Tür hätte noch früher geöffnet werden können.
Kapı daha erken açılabilirdi.

7 Yorum

 1. Elinize sağlık, oldukça açıklayıcı bir yazı olmuş. Konjunktiv 2 konusu işin içine vergangenheit da girince zihnimi epey zorladı ^^.

 2. Sade ve kolay anlaşılır bir anlatım olmuş. Teşekkür ederim.
  Örnek cümleler 2-3 tane daha olsaydı daha iyi olurmuş.

 3. Wir würden gern nach Erzurum fahren.
  Yunanistan’a gitmek istiyoruz.

  olarak çevirmişsiniz :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.