B2 Seviye

Konjunktiv II Yapısı

Almancada Konjunktiv II yapısı ile henüz gerçekleşmemiş olaylar anlatılır. Bunlar, istekler, tavsiyeler, öneriler veya aynı zamanda özellikle kibar soru ifadeleri olabilir. Bakınız:

 • Gerçek dışı koşul cümleleri
 • Gerçek dışı dilekler
 • Gerçek dışı karşılaştırmalar
 • Gerçek dışı sonuç cümleleri

Konjunktiv II

Almancada Konjunktiv II yapısında yalnızca iki adet zaman formu kullanılır. Bunlar sırasıyla; Gegenwart ve Vergangenheit şeklindedir.

 • 1. Gegenwart (şimdiki zaman)
  • 🇩🇪 Ich bräuchte.
  • 🇩🇪 Ich würde brauchen.
  • 🇹🇷 İhtiyacım var.
 • 2. Vergangenheit (geçmiş zaman)
  • 🇩🇪 Ich hätte gebraucht.
  • 🇹🇷 İhtiyacım vardı.

Bu yapılarla varsayımsal durumları, istekleri, önerileri ve kibar ifadeleri belirtebilirsiniz. Gegenwart formu genellikle mevcut ve gelecekteki varsayımsal durumlar için, Vergangenheit formu ise geçmişteki varsayımsal durumlar için kullanılır.

Şimdiki Zamanda Konjunktiv II Yapmak

Konjunktiv II yapısı, şimdiki zaman formunda (Gegenwart) iki farklı şekilde kullanılmaktadır.

 • Gegenwart (şimdiki zaman)
  1. Würden + Infinitiv
  2. Fiilin Konjunktiv II çekimi

Öncelikle şimdiki zamanda yazılmış bir cümle verelim ve bunu nasıl Konjunktiv II yapacağımızı görelim. Bakınız:

 • Indikativ
  • 🇩🇪 Maria geht jeden Tag ins Fitnessstudio.
  • 🇹🇷 Maria her gün spor salonuna gider.
  • 🇩🇪 Paul kauft immer frisches Obst.
  • 🇹🇷 Paul her zaman taze meyve alır.

Şimdi de bu cümlelerimizi Konjunktiv II yapalım:

 • 1. Konjunktiv II (şimdiki zaman, würde + Infinitiv):
  • 🇩🇪 Maria würde jeden Tag ins Fitnessstudio gehen.
  • 🇹🇷 Maria her gün spor salonuna giderdi.
  • 🇩🇪 Paul würde immer frisches Obst kaufen.
  • 🇹🇷 Paul her zaman taze meyve alırdı.
 • 2. Konjunktiv II (şimdiki zaman, FiilKonjunktiv II):
  • 🇩🇪 Maria ginge jeden Tag ins Fitnessstudio.
  • 🇹🇷 Maria her gün spor salonuna giderdi.
  • 🇩🇪 Paul kauftest immer frisches Obst.
  • 🇹🇷 Paul her zaman taze meyve alırdı.

Yukarıdaki cümlelerde bulunan “-di” eki (örn. alırdı, giderdi) geçmiş zaman gibi görünebilir, ancak bu örneklerde geçmiş zamanı ifade etmez. Bu ifadeler, aslında şu anda ya da gelecekte olabilecek varsayımsal durumları belirtir.

Türkçede, bu tip varsayımsal durumları ifade etmek için “-se/-sa” ve “-di” eklerinin bir kombinasyonu kullanılır. Örneğin, “Eğer parası olsaydı, yeni bir araba alırdı.” cümlesindeki “Eğer parası olsaydı” kısmı şimdiki veya gelecekteki olasılıkları ifade ettiği için daha net görülebilirdi. Ancak “yeni bir araba alırdı.” şeklinde kullanılınca kafa karışıklığı olabilmektedir.

Bu yüzden, yukarıdaki örneklerimizi aşağıdaki gibi kullanırsak Konjunktiv II ile aslında şu anda ya da gelecekte olabilecek varsayımsal durumları belirttiğimizi gösterebiliriz. Bakınız:

 • 1. Konjunktiv II (şimdiki zaman ➡️ würde + Infinitiv):
  • 🇩🇪 Maria würde jeden Tag ins Fitnessstudio gehen.
  • 🇹🇷 Maria her gün spor salonuna gidiyor (gibi).
  • 🇩🇪 Paul würde immer frisches Obst kaufen.
  • 🇹🇷 Paul her zaman taze meyve alıyor (gibi).
 • 2. Konjunktiv II (şimdiki zaman ➡️ FiilKonjunktiv II):
  • 🇩🇪 Maria ginge jeden Tag ins Fitnessstudio.
  • 🇹🇷 Maria her gün spor salonuna gidiyor (gibi).
  • 🇩🇪 Paul kauftest immer frisches Obst.
  • 🇹🇷 Paul her zaman taze meyve alıyor (gibi).

Genel olarak bu tarz cümleler için bir şart cümlesi kullanılır. Özellikle “wenn” (eğer, şayet, -se/sa) bağlacı ile başlayan yan cümleciklerde bu yapı sıkça kullanılır. Örneğimizi bu şekilde yazdığımızda konu daha da anlaşılır olacaktır.

 • 1. Konjunktiv II (şimdiki zaman ➡️ würde + Infinitiv):
  • 🇩🇪 Maria würde jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, wenn sie mehr Zeit hätte.
  • 🇹🇷 Maria’nın daha fazla vakti olsaydı, her gün spor salonuna giderdi.
  • 🇩🇪 Paul würde immer frisches Obst kaufen, wenn es billiger wäre.
  • 🇹🇷 Eğer daha ucuz olsaydı, Paul her zaman taze meyve alırdı.
 • 2. Konjunktiv II (şimdiki zaman ➡️ FiilKonjunktiv II):
  • 🇩🇪 Wenn sie mehr Geld hätte, ginge Maria öfter ins Restaurant.
  • 🇹🇷 Eğer daha fazla parası olsaydı, Maria daha sık restorana giderdi.
  • 🇩🇪 Wenn er nicht so beschäftigt wäre, läse Paul mehr Bücher.
  • 🇹🇷 Eğer o kadar meşgul olmasaydı, Paul daha fazla kitap okurdu.

Bu yapıların hangisini kullanacağınız, konuştuğunuz Almanca bölgesine, konuşma tarzınıza ve duruma bağlıdır. Her iki yapı da kabul edilir ve doğru olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda bir yapı diğerine göre daha yaygın olarak kullanılır. Özellikle konuşma dilinde “würde + Infinitiv” yapısı sıklıkla tercih edilir.

Şimdiki zamanda Konjunktiv II yapılırken kullanılan ikinci yöntem olan fiilin Konjunktiv II çekimi yaparken fiillerin Präteritumformlarına göre birtakım farklılıklar bulunmaktadır.

❗ Bazı fiillerin Konjunktiv II çekimleri ile Präteritum geçmiş zaman çekimleri aynı olmasından ötürü bu tarz fiillerde genellikle werden yardımcı fiili kullanılır.

Haliyle “werden” fiilinin şahıslara göre çekimini bilmek gerekir. Aşağıdaki tabloda werden fiilinin Konjunktiv II halinin şahıs zamirlerine göre çekimi verilmiştir:

ichwürde
duwürdest
er/sie/eswürde
wirwürden
ihrwürdet
sie/Siewürden

Konjunktiv II yapısında “gern” kelimesi ile birlikte ifadeler kullanarak, gerçekleşmesini istediğiniz ama muhtemelen gerçekleşmeyecek ya da varsayımsal durumları ifade edebilirsiniz. “Gern” kelimesi, bir eylemi yapmaktan hoşlanma veya yapmayı isteme anlamı taşır ve bu ifadelerle birlikte bir arzu ya da istek belirtir.

🇩🇪 Ich würde gern im Lotto gewinnen.
🇹🇷 Piyangoda kazanmak isterdim.
🇩🇪 Er würde gern eine Weltreise machen.
🇹🇷 Dünya turu yapmak isterdi.
🇩🇪 Ich würde gern einen Urlaub buchen.
🇹🇷 Tatil rezervasyonu yapmak isterdim.
🇩🇪 Sie würden gern nach Ankara fahren.
🇹🇷 Ankara’ya gitmek isterlerdi.

❗ Bazı fiillerin Konjunktiv II çekimleri farklı olanlarda ise fiilin Präteritumformu, Präteritumform + Umlaut şeklinde kullanılır. Bu fiillerden yaygın kullanılanları aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

Zamirlerseinhabenwerdenfindengehenkommenschlafenwissen
ichwärehättewürdefändegingekämeschliefewüsste
duwäresthättestwürdestfändestgingestkämestschliefenwüsstest
er/sie/eswärehättewürdefändegingekämeschliefewüsste
wirwärenhättenwürdenfändengingenkämenschliefenwüssten
ihrwärethättetwürdetfändetgingetkämetschliefetwüsstet
sie/Siewärenhättenwürdenfändengingenkämenschliefenwüssten

Şimdiki Zamanda Tarz Fiillerle Konjunktiv II Yapmak

Almancada şimdiki zamanda tarz fiiller bildiğiniz üzere cümledeki esas fiilin bulunduğu yere geçip, esas fiili Infinitiv halde en sona göndermektedir. Tarz fiillerle şimdiki zamanda Konjunktiv II yapılırken aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde çekimlenir:

zamirwollenmüssensollenkönnendürfenmögen
ichwolltemüsstesolltekönntedürftemöchte
duwolltestmüsstestsolltestkönntestdürftestmöchtest
er/sie/eswolltemüsstesolltekönntedürftemöchte
wirwolltenmüsstensolltenkönntendürftenmöchteen
ihrwolltetmüsstetsolltetkönntetdürftetmöchtet
sie/Siewolltenmüsstensolltenkönntendürftenmöchten

Konjunktiv II yapısı, tarz fiillerle beraber cümleye gerçekte olmuş bir durumu değil, olabilecek, olmasını istediğimiz veya önerdiğimiz bir durumu ifade etmemizi sağlar. Yani, bu yapı genellikle bir ihtimal, arzu, öneri, varsayım veya gerçekleşmemiş bir durumu anlatmak için kullanılır.

🇩🇪 Ich müsste mehr lernen.
🇹🇷 Daha fazla çalışmalıyım.
🇩🇪 Er könnte besser spielen.
🇹🇷 Daha iyi oynayabilirdi.
🇩🇪 Du dürftest nicht rauchen.
🇹🇷 Sigara içmemelisin.
🇩🇪 Wir wollten ins Kino gehen.
🇹🇷 Sinemaya gitmek isterdik.
🇩🇪 Sie sollten mehr Sport treiben.
🇹🇷 Daha fazla spor yapmalısınız.
🇩🇪 Ich möchte ein Stück Kuchen haben.
🇹🇷 Bir dilim pasta istiyorum.

“Ich müsste mehr lernen.” (Daha fazla çalışmalıyım.)
Bu cümle, bir zorunluluk ifade etmez. Kişi daha fazla çalışmayıp başarısız olabilir ya da daha fazla çalışmadan başarılı olabilir. Burada ifade edilen, ideal olarak daha fazla çalışmanın gerekliliğidir.

“Er könnte besser spielen.” (Daha iyi oynayabilirdi.)
Bu cümle, kişinin daha iyi oynamış olduğunu değil, daha iyi oynayabileceğini ifade eder. Yani, bu bir ihtimaldir, gerçekte olmuş bir durum değil.

“Wir wollten ins Kino gehen.” (Sinemaya gitmek isterdik.)
Bu cümle, kişilerin sinemaya gitmiş olduklarını değil, gitmek istediklerini ifade eder. Yani, bu bir arzudur, gerçekte gerçekleşmiş bir durum değil.

“Möchten” kelimesi, “mögen” fiilinin Konjunktiv II (varsayımsal kip) çekimidir ve bu şekliyle “istemek” anlamına gelir. Bu yüzden “möchte” kelimesi, günlük konuşmalarda bir şey istemek ifadesi olarak sıkça kullanılır.

Geçmiş Zamanda Konjunktiv II Yapmak

Konjunktiv II yapısını geçmiş zamanda (Vergangenheit) yaparken, genellikle “wären” veya “hätten” yardımcı fiilleri kullanılır, bunların yanında ana fiilin Partizip II formu eklenir.

 • Vergangenheit (geçmiş zaman)
  1. wären + Partizip II
  2. hätten + Partizip II

Aşağıaki örnekleri ve davamında yapılmış açıklamaları inceleyiniz:

🇩🇪 Wenn ich mehr Geld gehabt hätte, wäre ich in den Urlaub gefahren.
🇹🇷 Eğer daha fazla param olsaydı, tatile giderdim.

Bu cümlede, kişi geçmişte daha fazla parası olsaydı tatile gideceğini varsayımsal olarak ifade ediyor. Gerçekte daha fazla parası olmadığı için tatile gidememiş olabilir.

🇩🇪 Er hätte die Prüfung bestanden, wenn er mehr gelernt hätte.
🇹🇷 Daha fazla çalışsaydı, sınavı geçerdi.

Bu cümlede, kişi daha fazla çalışsaydı sınavı geçeceğini varsayımsal olarak ifade ediyor. Gerçekte daha fazla çalışmadığı için sınavı geçememiş olabilir.

Geçmiş Zamanda Tarz Fiillerle Konjunktiv II Yapmak

Konjunktiv II yapısında modal fiiller (Tarz Fiiller) kullanılan yapı şu şekildedir:

 • Vergangenheit (geçmiş zaman)
  • hätten + V1 + Tarz Fiil

🇩🇪 “Tom hätte gestern arbeiten müssen.”
🇹🇷 “Tom dün çalışmalıydı.” (Çalışması gerekiyordu ama çalışmadı)
🇩🇪 “Anna hätte nach Antalya fahren dürfen.”
🇹🇷 “Anna Antalya’ya gidebilirdi.” (Gidebilirdi ama gitmedi)
🇩🇪 “Ich hätte das anders machen können.”
🇹🇷 “Bunu farklı bir şekilde yapabilirdim.” (Yapabilirdim ama yapmadım)

Bu cümlelerde Konjunktiv II yapısı, geçmişte olması gereken veya olabilecek fakat gerçekte olmamış durumları ifade etmek için kullanılır.

Passiv Konjunktiv II Cümleleri

Passiv (edilgen) cümleler de pekala Konjuntiv II yapılır. Benzer şekilde şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda kullanımı derlenmiştir.

Şimdiki Zamanda Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada şimdiki zamanda Passiv Konjunktiv II yapmak için aşağıdaki format uygulanır:

 • Gegenwart (şimdiki zaman)
  1. Würden + Partizip II + werden

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 • Indikativ (Şimdiki Zaman, Passiv)
  • 🇩🇪 Der Patient wird von dem Chirurgen operiert.
  • 🇹🇷 Hasta cerrah tarafından ameliyat ediliyor.
  • 🇩🇪 Das Haus wird von dem Architekten gebaut.
  • 🇹🇷 Ev mimar tarafından inşa ediliyor.

Şimdi de bu cümlelerimizi Konjunktiv II yapalım:

 • 1. Konjunktiv II (şimdiki zaman, Passiv):
  • 🇩🇪 Der Patient würde von dem Chirurgen operiert werden.
  • 🇹🇷 Hasta cerrah tarafından ameliyat ediliyor (gibi).
  • 🇩🇪 Das Haus würde von dem Architekten gebaut werden.
  • 🇹🇷 Ev mimar tarafından inşa ediliyor (gibi).

Geçmiş Zamanda Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada geçmiş zamanda Passiv Konjunktiv II yapısı için aşağıdaki format uygulanır:

 • Vergangenheit (geçmiş zaman)
  • wären + Partizip II + worden

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 • Indikativ (Geçmiş Zaman, Passiv)
  • 🇩🇪 Der Patient wurde von dem Chirurgen operiert.
  • 🇹🇷 Hasta cerrah tarafından ameliyat edildi.
  • 🇩🇪 Das Haus wurde von dem Architekten gebaut.
  • 🇹🇷 Ev mimar tarafından inşa edildi.

Şimdi de bu cümlelerimizi Konjunktiv II yapalım:

 • 1. Konjunktiv II (Geçmiş zaman, Passiv):
  • 🇩🇪 Der Patient wäre von dem Chirurgen operiert worden.
  • 🇹🇷 Hasta cerrah tarafından ameliyat edilecekti (edilmiş olmalı).
  • 🇩🇪 Das Haus wäre von dem Architekten gebaut worden.
  • 🇹🇷 Ev, mimar tarafından inşa edilecekti (edilmiş olmalı).

Geçmiş Zamanda Tarz Fiillerle Passiv Konjunktiv II Yapmak

Almancada geçmiş zamanda tarz fiillerle Passiv Konjunktiv II yapısı için aşağıdaki format uygulanır:

 • Vergangenheit (geçmiş zaman)
  • hätte+ Partizip II + werden + Tarz fiil

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 • Indikativ (Geçmiş Zaman, Passiv)
  • 🇩🇪 Die Tür kann geöffnet werden.
  • 🇹🇷 Kapı açılabildi.

Şimdi de bu cümlelerimizi Konjunktiv II yapalım:

 • 1. Konjunktiv II (Geçmiş zaman, Passiv):
  • 🇩🇪 Die Tür hätte geöffnet werden können.
  • 🇹🇷 Kapı açılabilirdi.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

12 Yorum

 1. Elinize sağlık, oldukça açıklayıcı bir yazı olmuş. Konjunktiv 2 konusu işin içine vergangenheit da girince zihnimi epey zorladı ^^.

   1. 1. cümle istiyorum olucak ,
    Sie würden gern nach Ankara fahren.
    Ankara’ya gitmek istiyor.
    istiyorlar /istiyorsunuz olucak

 2. Sade ve kolay anlaşılır bir anlatım olmuş. Teşekkür ederim.
  Örnek cümleler 2-3 tane daha olsaydı daha iyi olurmuş.

 3. Wir würden gern nach Erzurum fahren.
  Yunanistan’a gitmek istiyoruz.

  olarak çevirmişsiniz 🙂

 4. -Ich würde gern einen Urlaub buchen.
  Tatil rezervasyonu yapmak istiyor-um-.
  -Er würde heute Abend gern kochen.
  Bu -akşam- yemek pişirmek istiyor.
  -Sie würden gern nach Ankara fahren.
  Ankara’ya gitmek istiyor-lar-.
  olması gerekmez miydi?

 5. Neredeyse tüm almanca öğrenme ek kitaplarında zum bsp. ”konjunktiv2-Wunsch, konjunktiv2-ratschläge” konuları iki farklı ve aralıklı ünitelerde temaya göre işleniyor. Ama aslında hepsi konjunktiv2 konusu. Ben almancayı böye çalışmayı hiç sevmiyorum bence daha kafa karıştırıcı. Zamanlar da öyle. Ben zamanların hepsinin yapısını öğrenip sonra devam ediyorum alıştırmalara. Uzun lafın kısası hiçbir yerde istediğim gibi olmaması sadece sizde bunun istediğim gibi olması nedeniyle size teşekkürlerimi borç bilirim. Eminim benim gibi çalışarak anlayanlar vardır. Vielen Dank!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏