A1 Seviye

Almancada İyelik Sıfatları (Possessive Adjektive)

Almancada iyelik sıfatları (Possessive Adjektive) ve iyelik zamirleri (Possesivpronomen) vasıtasıyla sahiplik anlatımı yapılır.

Almancada İyelik Sıfatları

İyelik sıfatları ile bir şeyin veya birinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanırız. İyelik zamirlerinden farkı ise ismin yerine değil de bir isimle beraber kullanılmalarıdır.

Almancada iyelik sıfatları sahipliğini ifade ettikleri ismin cinsiyetine (artikeline) ve sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda iyelik sıfatlarının tekil ve çoğul durumdaki artikellerine bağlı olarak değişimleri gösterilmiştir;

Eril (der)Dişil (die)Nötr (das)çoğul (die)
benichbenim mein meine mein meine
sendusenin dein deine dein deine
oeronun sein seine sein seine
osieonun ihr ihre ihr ihre
oesonun sein seine sein seine
bizwirbizim unser unsere unser unsere
sizihrsizin euer eure euer eure
onlarsieonların ihr ihre ihr ihre
SizSieSizin Ihr Ihre Ihr Ihre
Almancada İyelik Sıfatları
das Buch
kitap
mein Buch
(benim) kitabım
die Lehrerin
öğretmen
meine Lehrerin
(senin) öğretmenin
der Hund
köpek
sein Hund
(onun) köpeği
die Katze
kedi
deine Katze
(senin) kedin
das Auto
araba
sein Auto
(onun) arabası

İyelik sıfatlarının isimlerle beraber kullanılmalarından ötürü ismin hal durumlarına göre çekimlenmektedir;

Hal Durumlarıeril (der)dişil (die)nötr (das)çoğul (die)
Nominativ
Yalın hal
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Akkusativ
-i Hali
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Dativ
-e Hali
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
Genitiv
-in Hali
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
Almancada İyelik Sıfatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.