Zamirler

Almancada İlgi Zamirleri

Almancada İlgi zamirleri olarak adlandırılan Relativpronomen ile Relativsätze cümleleri, yani temel cümledeki isimle ilgili bir açıklama yapmak, daha yakından bilgi vermek için kullanılır.

İlgi Zamirleri: Relativpronomen

İlgi zamirleri atıfta bulundukları isme sayı ve cinsiyet olarak uyarlarlar. Aşağıdaki tabloda da bu durum gösterilmiştir;

Hal DurumlarıErilDişilNötrÇoğul
Nominativ
Yalın Hali
der/welcherdie/welchedas/welchesdie/welche
Akkusativ
-İ Hali
den/welchendie/welchedas/welchesdie/welche
Dativ
-E Hali
dem/welchemder/welcherdem/welchemdenen/welchen
Genitiv
-İn Hali
dessenderendessenderen
Almancada İlgi Zamirleri: Relativpronomen

Böyle cümleleri oluşturmak için özellikle ilgili cümlelerdeki isimlerin Artikellerinden faydalanılır.

-Der, die, das kelimelerinden biriyle başlayan yan cümlecik genellikle bir isimden sonra gelir. Yan cümleciğin der, die, das kelimelerinden hangisiyle yapılacağı bu ismin artikeline bakılarak tespit edilir.

-Eğer der, die, das’ın biriyle başlayan yan cümleciğin bağlı olduğu ismin artikeli der ise, yan cümlecik de der ile, die ise yan cümlecik de die ile, das ise yan cümlecik de das ile başlar.

-Der, die, das ile yapılan yan cümleciklerin bir özneleri yoktur. Yanında bulundukları isme bağlıdırlar. Esas cümlecikten bir virgülle ayrılırlar.

-Yan cümleciğin fiili çeşitli zamanlarda bulunabilir. Bu zamanın esas cümleciğin fiilinin zamanı ile aynı olması veya ilgili olması gerekmez.

-Bazı hallerde yan cümleciğin bağlı olduğu bu isim yalın halde değil de, i, e veya in-hali gibi hallerde bulunabilir. O zaman yine yalın haldeki artikeli alınır; bulunduğu hal durumu dikkate alınmaz.

-İsim çoğul haldeyse çoğul isimlerin artikeli daima die olduğu için yan cümlecik de die ile başlar.

Daha detaylı bilgi için Almancada ilgi cümlecikleri yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.