A1 Seviye

Almanca Rakamlar ve Sayılar

Bu dersimizde, Almanca rakamlar ve sayılar konusunu derledik. Her ne kadar başta öğrenilmesi zor gibi görünse de, oldukça akılda kalıcı bir ezber mantığı vardır.

Almancada Rakamlar (die Ziffer)

Bilindiği üzere rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere denilmektedir. Her dilde olduğu gibi Almancada da rakamların ezberlenmesi gerekmektedir.

nullsıfır0
einsbir1
zweiiki2
dreiüç3
vierdört4
fünfbeş5
sechsaltı6
siebenyedi7
achtsekiz8
neundokuz9
Almanca Rakamlar ve Sayılar

❗ Bu arada rakam olarak kullanılan eins ile belirsiz artikel olarak kullanılan ve “bir” anlamına gelen “ein” kelimesi ile karıştırmayınız. İkisi oldukça farklı şeyleri ifade etmektedir.

Almancada Sayılar

Almancada ilk yirmi sayının ezberlenmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olabilirsiniz. Bu nedenle, sayıları telaffuzlarıyla beraber kolayca öğrenebileceğiniz şekilde alt kategorilerde derlemeyi uygun gördük.

Almancada 20’ye Kadar Sayılar

Rakamları öğrendiğimize göre Almanca sayıları artık kolayca öğrenebiliriz. Ancak belirtmek gerekir ki, tıpkı rakamları ezberlediğiniz gibi 11 ve 12 sayılarını da ezberlemelisiniz. Zira bu iki sayı için diğerleri için kullanılan pratik bir metot bulunmamaktadır.

zehnon10
elfon bir11
zwölfon iki12
dreizehnon üç13
vierzehnon dört14
fünfzehnon beş15
sechzehnon altı16
siebzehnon yedi17
achtzehnon sekiz18
neunzehnon dokuz19
zwanzigyirmi20
Almanca 20’ye Kadar Sayılar

Şimdi yukarıdaki tablomuzu analiz edelim. Tabloya dikkatlice baktığımızda, “13” ile “20” arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda ilgili düzen irdelenmiştir:

3 (drei)➕ 10 (zehn)➡️ 13 (dreizehn)
4 (vier)➕ 10 (zehn)➡️ 14 (vierzehn)
5 (fünf)➕ 10 (zehn)➡️ 15 (fünfzehn)
6 (sechs)➕ 10 (zehn)➡️ 16 (sechzehn)
7 (sieben)➕ 10 (zehn)➡️ 17 (siebzehn)
8 (acht)➕ 10 (zehn)➡️ 18 (achtzehn)
9 (neun)➕ 10 (zehn)➡️ 19 (neunzehn)

Tablomuzu çıkarmamız gereken notlar eşliğinde kısaca özetlersek:

❗ Almancada 16 ve 17 sayıları yazılırken altı ve yedi rakamları “sechs” ve “sieben“, kısaltılmış bir biçimde yazılır.

❗ Türkçede çift haneli sayılar TDK’ya göre ayrı ayrı yazılır. Buna karşılık Almancada ise sayılar ne kadar uzun olursa olsun birleşik olarak yazılmaktadır.

Almancada 20’den 30’a Kadar Sayılar

21’den 29’a kadar olan sayılar “rakam -und-zwanzig” (rakam ve yirmi) mantığında oluşturulur. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

einundzwanzigyirmi bir21
zweiundzwanzigyirmi iki22
dreiundzwanzigyirmi üç23
vierundzwanzigyirmi dört24
fünfundzwanzigyirmi beş25
sechsundzwanzigyirmi altı26
siebenundzwanzigyirmi yedi27
achtundzwanzigyirmi sekiz28
neunundzwanzigyirmi dokuz29
dreißigotuz30
Almanca Rakamlar ve Sayılar

20 ile 30 arasındaki sayılar arasında görülen mantık, 30 üstü iki basamaklı sayılar için geçerlidir. Dolayısıyla konuyu uzatmamak adına çift basamaklı sayıları öğrenmeniz yeterli olacaktır:

10 zehnon
20 zwanzigyirmi
30 dreißigotuz
40 vierzigkırk
50 fünfzigelli
60 sechzigaltmış
70 siebzigyetmiş
80 achtzigseksen
90 neunzigdoksan
Almanca Rakamlar ve Sayılar

❗ “Dreißig” (30) kelimesinde, “ei” bir diphthong (çift sesli) olup uzun bir ses verir ve bu yüzden “zig” yerine “ßig” kullanılır.

❗ 20 ve 30 sayıları düzensizlik içermektedir ve bu yüzden koyu olarak yazılmıştır. Diğer sayılar “rakam + zig” (örneğin, neunzig = doksan) formatında ifade edilmektedir.

❗ 16 ve 17 sayılarında olduğu 60 ve 70 sayılarını oluşturan altı ve yedi rakamları yine kısaltılmış bir formda yazılmış olduğuna dikkat edin.

Almanca 100’e Kadar Sayılar

Almancada 100’e kadar olan sayıların yapılışı Türkçe ile kıyaslandığında biraz farklıdır. Zira, Türkçede birler basamağı onlar basamağından sonra gelirken (Örneğin: 32 = otuz(onlar basamağı) iki (birler basamağı), 43 = kırk(onlar basamağı) üç (birler basamağı) vb.) Almancada ise bu tam tersi olacak şekilde yapılır ve aralarına und (ve) gelir (Örneğin: 32 = zwei(birler basamağı)und(ve)dreißig(onlar basamağı)).

Almancada birler ve onlar basamağı arasına und (ve) kelimesi getirilirken ilgili sayıyı oluşturan bütün kelimeler birleşik olarak yazılmaktadır. Türkçede ise sayıyı oluştururken rakamlardan başka bir şey kullanılmaz ve sayıyı oluşturan bu rakamlar birbirlerinden ayrı olarak yazılır.

⭐ 20 ile 100 arasındaki sayılar yazılırken yandaki şablon kullanılmaktadır: “birler basamağı + und + onlar basamağı“. Örneğin:

31 ➡️ einunddreißig ➡️ otuz bir
32 ➡️ zweiunddreißig ➡️ otuz iki

❗ Almancada “1” tek başına “eins” olarak ifade edilirken, birleşik sayılarda (21, 31, 41, vb.) “ein” olarak kullanılır. Yani, “21” “einundzwanzig”, “31” “einunddreißig” vb. şekilde ifade edilir.

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır. Artık Almanca 100’e kadar olan olan sayılar konusunu anladığımıza göre liste şeklinde inceleyebiliriz:

nullsıfır0
einsbir1
zweiiki2
dreiüç3
vierdört4
fünfbeş5
sechsaltı6
siebenyedi7
achtsekiz8
neundokuz9
zehnon10
elfon bir11
zwölfon iki12
dreizehnon üç13
vierzehnon dört14
fünfzehnon beş15
sechzehnon altı16
siebzehnon yedi17
achtzehnon sekiz18
neunzehnon dokuz19
zwanzigyirmi20
einundzwanzigyirmi bir21
zweiundzwanzigyirmi iki22
dreiundzwanzigyirmi üç23
vierundzwanzigyirmi dört24
fϋnfundzwanzigyirmi beş25
sechsundzwanzigyirmi altı26
siebenundzwanzigyirmi yedi27
achtundzwanzigyirmi sekiz28
neunundzwanzigyirmi dokuz29
dreißigotuz30
einunddreißigotuz bir31
zweiunddreißigotuz iki32
dreiunddreißigotuz üç33
vierunddreißigotuz dört34
fϋnfunddreißigotuz beş35
sechsunddreißigotuz altı36
siebenunddreißigotuz yedi37
achtunddreißigotuz sekiz38
neununddreißigotuz dokuz39
vierzigkırk40
einundvierzigkırk bir41
zweiundvierzigkırk iki42
dreiundvierzigkırk üç43
vierundvierzigkırk dört44
fünfundvierzigkırk beş45
sechsundvierzigkırk altı46
siebenundvierzigkırk yedi47
achtundvierzigkırk sekiz48
neunundvierzigkırk dokuz49
fϋnfzigelli50
einundfϋnfzigelli bir51
zweiundfϋnfzigelli iki52
dreiundfϋnfzigelli üç53
vierundfϋnfzigelli dört54
fϋnfundfϋnfzigelli beş55
sechsundfϋnfzigelli altı56
siebenundfϋnfzigelli yedi57
achtundfϋnfzigelli sekiz58
neunundfϋnfzigelli dokuz59
sechzigaltmış60
einundsechzigaltmış bir61
zweiundsechzigaltmış iki62
dreiundsechzigaltmış üç63
vierundsechzigaltmış dört64
fϋnfundsechzigaltmış beş65
sechsundsechzigaltmış altı66
siebenundsechzigaltmış yedi67
achtundsechzigaltmış sekiz68
neunundsechzigaltmış dokuz69
siebzigyetmiş70
einundsiebzigyetmiş bir71
zweiundsiebzigyetmiş iki72
dreiundsiebzigyetmiş üç73
vierundsiebzigyetmiş dört74
fϋnfundsiebzigyetmiş beş75
sechsundsiebzigyetmiş altı76
siebenundsiebzigyetmiş yedi77
achtundsiebzigyetmiş sekiz78
neunundsiebzigyetmiş dokuz79
achtzigseksen80
einundachtzigseksen bir81
zweiundachtzigseksen iki82
dreiundachtzigseksen üç83
vierundachtzigseksen dört84
fϋnfundachtzigseksen beş85
sechsundachtzigseksen altı86
siebenundachtzigseksen yedi87
achtundachtzigseksen sekiz88
neunundachtzigseksen dokuz89
neunzigdoksan90
einundneunzigdoksan bir91
zweiundneunzigdoksan iki92
dreiundneunzigdoksan üç93
vierundneunzigdoksan dört94
fϋnfundneunzigdoksan beş95
sechsundneunzigdoksan altı96
siebenundneunzigdoksan yedi97
achtundneunzigdoksan sekiz98
neunundneunzigdoksan dokuz99
hundertyüz100
Almanca 100’e Kadar Sayılar

Almanca 100’den Sonraki Sayılar

Benzer şekilde aşağıdaki tabloda Almancada 100’den sonraki sayılardan bazıları telaffuzlarıyla beraber derlenmiştir.

hundertyüz100
einhundertundeinsyüz bir101
hundertzweiyüz iki102
hundertdreiyüz üç103
hundertvieryüz dört104
hundertfünfyüz beş105
hundertzehnyüz on110
hundertzwanzigyüz yirmi120
einhundertfünfzigyüz elli150
zweihundertiki yüz200
dreihundertdreiunddreissigüç yüz otuz üç333
vierhundertfünfundzwanzigdört yüz yirmi beş425
fünfhundertbeş yüz500
siebenhundertyedi yüz700
neunhundertneunundneunzigdokuz yüz doksan dokuz999
eintausendbin1000
eintausendundeinsbin bir1001
eintausendzweihundertachtundneunzigbin iki yüz doksan sekiz1298
dreissigtausendfünfhundertvierzehnotuz bin beş yüz on dört30514
achtunddreißigtausendfünfhundertvierzehnotuz sekiz bin beş yüz on dört38514
hunderttausendyüz bin100,000
einhunderttausendyüz bin100,000
million bir milyon1,000,000
eine Millionbir milyon1,000,000
milliardemilyar1,000,000,000
eine milliardebir milyar1,000,000,000
billion trilyon1,000,000,000,000
eine billion bir trilyon1,000,000,000,000
Almanca Rakamlar ve Sayılar

Benzer şekilde diğer sayı türlerini çalışmak için aşağıdaki yazılardan faydalanabilirsiniz:

➡️ Sıra sayıları (Ordinalzahlen)
➡️ Kesirli sayılar (Bruchzahlen)
➡️ Tekrarlama sayıları (Wiederholung Zahlen)
➡️ Üleştirme sayıları (Verteilung Zahlen)

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏