A1 Seviye

Almancada İsmin -İ Hali

Almancada ismin i-hali, yani der Akkusativ yoğun bir kullanıma sahiptir. Kuralların öğrenilmesiyle oldukça kolaylaşacaktır.

Benzer yapıyı Türkçede oluşturabilmek için ismin sonuna bir i, ı, u veya ü harfi ekleriz. Örneğin; evi, çocuğu, kadını, elmayı vs. şeklini almış ev, çocuk, kadın, elma isimleri i-halindedir. Almancada ise isimleri artikellerini değiştirmek suretiyle i-haline sokabiliriz. İsmin kendisinde ise bir değişiklik olmaz.

İsmin yalın hali konu anlatımında ev, kadın, halı gibi isimler i-halinde evi, kadını, halı kısmına dönüşür.

Almancada Cümlelerde İsmin -İ Hali

Artikeli das ve die olan isimler değişmezken artikeli der olanlar den olur. Çoğul isimler i-haline girerken artikelleri die olur ve isimde hiçbir değişiklik görülmez.

Der artikeline gelen einen ve keinen olurken die artikeline gelen eine ve keine, das artikeline gelen ein ve kein kalmaya devam eder.

erildişilnötürçoğul
1- Yalın Hal:
derdiedasdie
eineineein
keinkeinekeinkeine
2- İ-Hali:
dendiedasdie
eineneineein
keinenkeinekeinkeine
Der Mann
Adam
Den Mann
Adamı
Die Frau
Kadın
Die Frau
Kadını
Das Haus
Ev
Das Haus
Evi
Die Männer
Adamlar
Die Männer
Adamları
Die Soldaten
Askerler
Die Soldaten
Askerleri
Der Akkusativ – İsmin İ-Hali

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler i-halinde özel bir durum gösterir. Artikel tekilde den şekline döner ve sonlarına da çoğulda aldıkları –n veya –en takısı gelir. Aynı kural einen ve keinen için de geçerlidir.

Der Soldat
Asker
Den Soldaten
Askeri
Der Junge
Çocuk
Den Jungen
Çocuğu
Artikeli Der olup da Çoğul Halinde -n veya -en Alan İsimlerde İ-Hali

Böyle isimlere gelen ein kelimesi i-halinde einen şekline girer ve yine ismin sonuna çoğuldaki eki –n veya –en gelir.

Ein Mann
Bir adam
Einen Mann
Bir adamı
Eine Frau
Bir kadın
Eine Frau
Bir kadını
Ein Haus
Bir ev
Ein Haus
Bir evi
Ein Soldat
Bir asker
Einen Soldaten
Bir askeri
Der Akkusativ – İsmin İ-Hali

Kein, keinen şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –veya –en eklenir. Örneğin, “Keinen Soldaten (Bir askeri değil)”.

Kein Mann
Bir adam değil
Keinen Mann
Bir adamı değil
Keine Frau
Bir kadın değil
Keine Frau
Bir kadını değil
Kein Haus
Bir ev değil
Kein Haus
Bir evi değil
Kein Soldat
Bir asker değil
Keinen Soldaten
Bir askeri değil
Kein – Keine İ-Hali

Önlerinde ein veya eine bulunan isimler çoğul yapılırken bu kelimeler kalkar ve ismin çoğul şekli artikeli die olduğu için keine kullanılır.

Keine Frauen
Kadınlar değil
Keine Frauen
Kadınları değil
Keine Häuser
Evler değil
Keine Häuser
Evleri değil
Keine Soldaten
Askerler değil
Keine Soldaten
Askerleri değil
Olumsuz Çoğul İsimlerde İsmin İ-Hali

Almanca Cümlelerde İsmin -İ Halini Tanımak

Almancada İsmin İ-Hali ie yapılmış bir cümlede fiilden sonra i-halinin kullanılıp kullanılmayacağını neyi (wohin) sorusu sorularak bulunabilir. Örneğin, “Der Mann bringt einen Hund.” cümlesini Türkçeye “Adam bir köpeği getiriyor.” olarak çevirmemiz gerekir ama Türkçede böyle bir cümleyi “Adam bir köpek getiriyor.” şeklinde söylemek, yani “köpeği” kelimesini yalın hale sokarak kullanmak mümkündür.

Bu durumda Almancada i-halinin kullanılıp kullanılmayacağını fiile sorulan “neyi” sorusuyla anlarız. “Adam neyi getiriyor?” sorusuna “Adam bir köpeği getiriyor.” tam olarak cevap vermektedir. Şu halde i-hali doğru olarak kullanılmıştır. Adamın neyi getirdiğini gösteren isim (yani köpek) i-halinde bulunmalıdır.

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu