A1 Seviye

Almancada İsmin -İ Hali

Almancada ismin i-hali, yani der Akkusativ yoğun bir kullanıma sahiptir. Kuralların öğrenilmesiyle oldukça kolaylaşacaktır.

Benzer yapıyı Türkçede oluşturabilmek için ismin sonuna bir i, ı, u veya ü harfi ekleriz. Örneğin; evi, çocuğu, kadını, elmayı kelimeleri ismin -i halindedir. Almancada ise isimleri artikellerini değiştirmek suretiyle -i haline sokabiliriz. Ayrıca zayıf çekimli eril isimler de -(e)n eki alsa da çoğu isim ismin -i halinde bir ek almaz.

Birisi veya bir şey eylemi “yapıyor” ise ismin yalın hali kullanılır. Tersine birisi ya da bir şey eylemden etkileniyorsa o zaman belirtme hali adı verilen ismin –i halini kullanılır ve artikeller vasıtasıyla bu durum ifade edilir.

Almancada Cümlelerde İsmin -İ Hali

Artikeli das ve die olan isimler değişmezken artikeli der olanlar den olur. Çoğul isimler i-haline girerken artikelleri die olur ve isimde hiçbir değişiklik görülmez.

Der artikeline gelen einen ve keinen olurken die artikeline gelen eine ve keine, das artikeline gelen ein ve kein kalmaya devam eder.

erildişilnötrçoğul
Yalın Hal
derdiedasdie
eineineeinX
keinkeinekeinkeine
-İ Hali
dendiedasdie
eineneineeinX
keinenkeinekeinkeine
Der Mann
Adam
Den Mann
Adamı
Die Frau
Kadın
Die Frau
Kadını
Das Haus
Ev
Das Haus
Evi
Die Männer
Adamlar
Die Männer
Adamları
Die Soldaten
Askerler
Die Soldaten
Askerleri
Der Akkusativ – İsmin İ-Hali

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler (zayıf çekimli eril isimler) i-halinde özel bir durum gösterir. Artikel tekilde den şekline döner ve sonlarına da çoğulda aldıkları –n veya –en takısı gelir.

Der Soldat
Asker
Den Soldaten
Askeri
Der Junge
Çocuk
Den Jungen
Çocuğu
Zayıf Çekimli İsimlerin -İ Hali

Böyle isimlere gelen ein kelimesi i-halinde einen şekline girer ve yine ismin sonuna çoğuldaki eki –n veya –en gelir.

Ein Mann
Bir adam
Einen Mann
Bir adamı
Eine Frau
Bir kadın
Eine Frau
Bir kadını
Ein Haus
Bir ev
Ein Haus
Bir evi
Ein Soldat
Bir asker
Einen Soldaten
Bir askeri

Kein, keinen şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –veya –en eklenir. Örneğin, “Keinen Soldaten (Bir askeri değil)”.

Kein Mann
Bir adam değil
Keinen Mann
Bir adamı değil
Keine Frau
Bir kadın değil
Keine Frau
Bir kadını değil
Kein Haus
Bir ev değil
Kein Haus
Bir evi değil
Kein Soldat
Bir asker değil
Keinen Soldaten
Bir askeri değil
Kein – Keine İ-Hali

Önlerinde ein veya eine bulunan isimler çoğul yapılırken bu kelimeler kalkar ve ismin çoğul şekli artikeli die olduğu için keine kullanılır.

Keine Frauen
Kadınlar değil
Keine Frauen
Kadınları değil
Keine Häuser
Evler değil
Keine Häuser
Evleri değil
Keine Soldaten
Askerler değil
Keine Soldaten
Askerleri değil
Olumsuz Çoğul İsimlerde İsmin -İ Hali

Almanca Cümlelerde İsmin -İ Halini Tanımak

Almancada İsmin İ-Hali ie yapılmış bir cümlede fiilden sonra i-halinin kullanılıp kullanılmayacağını neyi (wohin) sorusu sorularak bulunabilir. Örneğin, “Der Mann bringt einen Hund.” cümlesini Türkçeye “Adam bir köpeği getiriyor.” olarak çevirmemiz gerekir ama Türkçede böyle bir cümleyi “Adam bir köpek getiriyor.” şeklinde söylemek, yani “köpeği” kelimesini yalın hale sokarak kullanmak mümkündür.

Kısaca yükleme kişiler için sorulan wen (kimi) veya nesneler için sorulan was (neyi) sorularına cevap alınıyorsa Akkusativ (-i hali olur.). Bu soruları Almanca olarak düşünmek gerekir. Eğer Türkçe olarak yükleme bu sorular sorulursa her iki şekilde de cevap alınabilir (O salata alıyor – O salatayı alıyor –> Er kauft einen Salat) O halde ipucu olarak şunu söyleyebiliriz; eğer yükleme Türkçe olarak bu sorular sorulduğunda her iki hal için de cevap alınıyorsa bu Akkusativ bir nesnedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.