A2 Seviye

Almancada E-Halindeki Edatlar

Almancada E-Halindeki Edatlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu edatlardan sonra gelen isim ismin e-halinde yapılır. Aşağıdaki tabloda bu edatlar derlenmiştir. Bu edatlardan sonra sonra gelen isim daima e-halinde bulunur. Şayet edattan sonra bir şahıs zamiri geliyorsa bu şahıs zamirleri e-haline sokulur (mir, dir, ihm,…).

ab nach
aus seit
bei von
mit zu
Almancada E-Halindeki Edatlar

ab (-den/-dan itibaren)

“ab” hem zaman edatı olarak hem de mekan bildiren durumu için kullanılır. Cümle e-halinde olur.

Diese Fahrkarte ist ab dem Sonntag gültig.
Bu bilet Pazar gününden itibaren geçerlidir.
Wir lernen ab dem 1. Oktober Deutsch.
1 Ekim’den itibaren Almanca öğreniyoruz.
Es zieht ab Februar um.
Şubat ayından itibaren hareket edecek.

aus (-den/-dan)

Bir şeyin kökenini göstermede kullanılır. Türkçede “-den, -dan” anlamlarına sahiptir. Ancak bu edat ta Türkçeye “-den, -dan” olarak çevirilen von edatı arasında önemli bir fark vardır. Aus içeriden dışarıya veya daha başka bir deyişle kapalı bir yerden açık bir alana doğru bir hareketi gösterir. Von edatında ise böyle bir anlam yoktur.

Ich komme aus Hamburg.
Hamburgluyum.
Meine Mutter ging aus den Deutschland.
Annem Almanya’dan gitti.
Dieser Stift besteht aus Kunststoff.
Bu kalem plastikten yapılmıştır.

bei (-de/-da, yanında, civarında)

Sınırlı bir kullanımı vardır. Aynı zamanda gerçekleşen durumlarda kullanılabilir. Türkçeye “yanında, civarında” çevrilebilir ve genellikle yakınında bulunmayı gösterir.

Er bleibt bei der Nacht und Regen draußen.
Gece ve yağmurda dışarıda kalıyor.
Das Auto ist bei dem Haus.
Araba evin yanında.
Der Mann ist bei dem Baum.
Adam ağacın yanında.

mit (ile)

Türkçeye ile anlamında çevrilir. Kullanımı diğer edatlara göre oldukça kolaydır.

Ich liebe Pizza mit Käse und Oliven.
Peynir ve zeytinli pizzayı çok severim.
Ich trinke keinen Kaffee mit Milch.
Kahveyi süt ile içmem.
Ich wohne mit meinem Freund im selben Haus.
Erkek arkadaşımla aynı evde yaşıyorum.

nach (-e/-a doğru, -ye/ya, -den/-dan sonra)

Türkçeye “-e/-a doğru, -ye/ya, -den/-dan sonra” şeklinde çevrilebilir. Olup bitmiş şeyleri belirttiği gibi bir yere doğru yönelmelerimizi de belirtebiliriz. Özellikle hiçbir artikel içermeyen yer adlarıyla kullanılır, örneğin şehirlerin, köylerin ve ülkelerin adı. Ayrıca yönler (sol, sağ, yukarı, aşağı, ileri, geri) her zaman “nach” ile gösterilir.

Wir fahren morgen nach Hamburg.
Yarın Hamburg’a gidiyoruz.
Nach diesem Haus biegen Sie nach links.
Bu evden sonra sola dönün.
Nach dem Mittagessen wollen wir einen Spaziergang machen.
Öğle yemeğinden sonra bir gezinti yapmak istiyoruz.

seit (-den/-dan beri)

İngilizcedeki “sinse” ile benzer bir kullanıma sahiptir. Türkçeye “-den beri” olarak çevrilebilir. Belirli bir zamandan, tarihten şimdiye kadar geçen süreyi gösterir. Zaman edatı olarak sık sık kullanılır.

Sie sind seit 10 Jahren verheiratet.
Onlar 10 yıldır evliler.
Ich arbeite seit 4 Jahren.
4 yıldır çalışıyorum.
Ich arbeite seit 2 Monaten nicht.
2 aydır çalışmıyorum.

von (-nın/-nin, -den/-dan)

Türkçeye “-nın/-nin, -den/-dan” olarak çevrilebilir. Özellikle konuşma dilinde adların tamlayan (sahiplik) durumunu ifade etmek için kullanılır. Ayrıca bir şeyin nereden geldiğini gösterir. Von dem, vom şeklinde kısaltılarak da söylenebilir.

Das ist ein Bild von Salvador Dali.
Bu Salvador Dali’nin bir resmidir.
Ich komme zu spät von der Arbeit.
İşten geç geliyorum.
Dieser Brief kommt von meinem Freund.
Bu mektup arkadaşımdan geliyor.

Zu (-e/-a, -ye/-ya)

Türkçeye “-e/-a, -ye/-ya” şeklinde çevrilebilir. Bir yana veya şahıslara doğru hareketi gösterir. zu + dem = zum ve zu + der = zur

Diese Strasse geht zum Bahnhof.
Bu yol istasyona gider.
Wir gehen zur Schule.
Okula gidiyoruz.
Herr Ballack fährt mit seinem Auto zum Bahnhof.
Bay Ballack otomobiliyle istasyona gidiyor.

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu