A2 Seviye

Almancada -E Halindeki Edatlar (Präpositionen mit Dativ)

Almancada -e halindeki edatlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Almancada Präpositionen mit Dativ olarak adlandırılan bu edatlardan sonra sonra gelen isim daima ismin -e halinde bulunur. Şayet edattan sonra bir şahıs zamiri geliyorsa bu şahıs zamirleri de -e hali formatına sokulur (mir, dir, ihm,…).

Almancada -E Halindeki Edatlar

Präpositionen mit Dativ olarak adlandırılan -e hali edatları aşağıdaki tabloda derlenmiştir;

ab-den/-dan itibaren, -den/-dan başlayarak
aus-den/-dan, -den/-dan dolayı, arasından
beiyanında, civarında, -de/-da, yakınında, esnasında, iken
mitile, birlikte
nach-e/-a, -ye/-ya, -den sonra, geçe, geçiyor
seit-den/-dan “beri, itibaren, bu yana”
von-den/-dan, tarafından
zu-(y)e/-(y)a, yanına, içinde, ilaveten, amacıyla, için
gegenüberkarşı, karşısında, kıyasla
außerdışında, -den/-dan başka
Präpositionen mit Dativ: Almancada E-Halindeki Edatlar

ab (-den/-dan itibaren)

“ab” hem zaman edatı olarak hem de mekan bildiren durumu için kullanılır.

Yer Bildirirken
ab hier
buradan itibaren
ab Paris
Paris’ten itibaren
Almancada E-Halindeki Edatlar
Zaman Bildirirken
ab heute Abend
bugün aşkamdan itibaren
ab dem ersten
birinden itibaren
ab dem ersten April
bir nisandan itibaren
Almancada ab edatı

aus (-den/-dan)

Bir şeyin kökenini göstermede kullanılır. Türkçede “-den, -dan” anlamlarına sahiptir. Ancak bu edat ta Türkçeye “-den, -dan” olarak çevirilen von edatı arasında önemli bir fark vardır. Aus içeriden dışarıya veya daha başka bir deyişle kapalı bir yerden açık bir alana doğru bir hareketi gösterir. Von edatında ise böyle bir anlam yoktur.

Yer Bildirirken
aus dem Theater
tiyatrodan
aus einem Glas Wasser trinken
bir bardaktan su içmek
Almancada Aus edatı
Zaman Bildirirken
Bilder aus seiner Kindheit
çocukluğundan resimler
ein Bauwerk aus dem Mittelalter
Ortaçağ’dan bir yapı
Almancada Aus edatı
Hangi Maddeden Olduğunu Bildirirken
aus Leder
deriden
aus purem Gold
saf altından
Almancada Aus edatı
Nereli Olduğunu Söylerken
Thomas kommt aus Berlin
Thomas Berlin’dendir. (Berlin’lidir.)
aus Afrika
Afrikalı
Almancada Aus edatı
Bir Şeyin Nedenini Belirtirken
aus Furcht die Stadt verlassen
korkudan şehri terk etmek
aus Freude
sevinçten
Almancada Aus edatı

bei (-de/-da, yanında, civarında)

Sınırlı bir kullanımı vardır. Aynı zamanda gerçekleşen durumlarda kullanılabilir. Türkçeye “yanında, civarında” çevrilebilir ve genellikle yakınında bulunmayı gösterir.

Yer Bildirirken
Das Auto ist bei dem Haus.
Araba evin yanında.
Der Mann ist bei dem Baum.
Adam ağacın yanında.
Almancada Bei edatı

mit (ile)

Türkçeye ile anlamında çevrilir. Kullanımı diğer edatlara göre oldukça kolaydır.

Ich liebe Pizza mit Käse und Oliven.
Peynir ve zeytinli pizzayı çok severim.
Ich trinke keinen Kaffee mit Milch.
Kahveyi süt ile içmem.
Ich wohne mit meinem Freund im selben Haus.
Erkek arkadaşımla aynı evde yaşıyorum.
Almancada Mit edatı

nach (-e/-a doğru, -ye/ya, -den/-dan sonra)

Türkçeye “-e/-a doğru, -ye/ya, -den/-dan sonra” şeklinde çevrilebilir. Olup bitmiş şeyleri belirttiği gibi bir yere doğru yönelmelerimizi de belirtebiliriz.

Yer Bildirirken

Artikel içermeyen yer adlarıyla kullanılır, örneğin şehirlerin, köylerin ve ülkelerin adı. Ayrıca yönler (sol, sağ, yukarı, aşağı, ileri, geri) her zaman “nach” ile gösterilir.

Wir fahren morgen nach Hamburg.
Yarın Hamburg’a gidiyoruz.
Nach diesem Haus biegen Sie nach links.
Bu evden sonra sola dönün.
Nach dem Mittagessen wollen wir einen Spaziergang machen.
Öğle yemeğinden sonra bir gezinti yapmak istiyoruz.
Almancada Nach edatı

Bahsi geçen yerlerin artikelleri varsa eğer nach edatı yerine in edatı kullanılır.

in die Türkei
Türkiye’ye
in die Schweiz
İsviçre’ye
Zaman Bildirirken
nach dem Regen
yağmurdan sonra
nach Anfang Mai
mayısın başından sonra
Almancada Nach edatı

seit (-den/-dan beri)

Türkçeye “-den beri” olarak çevrilebilir. Belirli bir zamandan, tarihten şimdiye kadar geçen süreyi gösterir. Zaman edatı olarak sık sık kullanılır.

Sie sind seit 10 Jahren verheiratet.
Onlar 10 yıldır evliler.
Ich arbeite seit 4 Jahren.
4 yıldır çalışıyorum.
Ich arbeite seit 2 Monaten nicht.
2 aydır çalışmıyorum.
Almancada Seit edatı

von (-nın/-nin, -den/-dan)

Türkçeye “-nın/-nin, -den/-dan” olarak çevrilebilir. Özellikle konuşma dilinde adların tamlayan (sahiplik) durumunu ifade etmek için kullanılır.

Yer Bildirirken

Bir şeyin nereden geldiğini gösterir. Von dem, vom şeklinde kısaltılarak da söylenebilir.

Das ist ein Bild von Salvador Dali.
Bu Salvador Dali’nin bir resmidir.
Die Touristen kommen von Amerika.
turistler Amerika’dan geliyor.
Ich komme von zu Hause.
evden geliyorum.
Almancada Von edatı
von … bis (-den/-dan … -ye/-ya kadar)
von 2002 bis 2018
2002’den 2018’e kadar
von Edirne bis Kars
Edirne’den Kars’a kadar
Almancada Von … Bis edatı
von … ab (-den/-dan)
von der Post ab dauert es nur zehn Minuten
Postahaneden sadece on dakika sürer
Almancada Von … Ab edatı
von … aus (-den/-dan)
Vom Turm aus kann man die Berge sehen.
Kuleden dağlar görülebilir.
Almancada Von … Aus edatı

von … an (-den/-dan itibaren)

Von Anfang an wusste ich Bescheid.
Başından beri biliyordum.
Almancada Von … An edatı

Zu (-e/-a, -ye/-ya)

Türkçeye “-e/-a, -ye/-ya” şeklinde çevrilebilir. Bir yana veya şahıslara doğru hareketi gösterir. zu + dem = zum ve zu + der = zur

Yer Bildirirken
Diese Strasse geht zum Bahnhof.
Bu yol istasyona gider.
Wir gehen zur Schule.
Okula gidiyoruz.
ich gehe zu meiner Mutter
anneme gidiyorum.
Almancada Zu Edatı
Zaman Bildirirken
zu unserer Zeit gab es noch kein Fernsehen.
Bizim zamanımızda daha televizyon yoktu.
mein Vater kam zur rechten Zeit.
Babam tam zamanında geldi.
Almancada Zu Edatı

Außer (dışında, -den/-dan başka)

ich esse heute außer Hause.
bugün dışarıda yiyorum.
ich möchte außer dieser Pizza nicht essen.
bu pizza dışında hiçbir şey yemek istemiyorum.
Almancada Außer Edatı

11 Yorum

 1. Iyi gunler, Almanca dilbilgisi vb konularda simdiye kadar kullandigim en güzel ve en düzenli siteyi kurdugunuz icin cok tesekkürler.

  1. Çok teşekkür ederiz motive edici övgünüz için. Bu günlerde yaşadığımız boğuşukluk zamanında bizi mutlu ettiniz, çok teşekkürler.

 2. seit’ı anlatırken ingilizcedeki ‘since’ ile ilişki kurmuşsunuz fakat since kullanımında tarih olmalı burada ‘for’ ile benzetmek daha doğru olurdu

  1. Haklısınız, hemen düzenliyorum. Zaten gereksiz bir bilgiydi, sadece akılda tutması kolay olması açısından since ile benzerlik kurmak mantıklı gelmişti.

  1. Evet yazılmaması gerekiyor. Bir önceki cümleden kopyala yapıştır yapılırken silinmesi unutulmuş. Uyarı için teşekkürler, hemen düzeltiyorum.

 3. Von Anfang an wusste ich Bescheid. Cümledeki edatta yanlişlik var galiba
  Von …… Vom [ der Anfang] dativ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.