A1 Seviye

Almancada Şimdiki Zaman (das Präsens)

Das Präsens, Almancada şimdiki zaman yerine kullanılır. Almancada,Türkçedeki gibi ayrı bir geniş zaman olmaması nedeniyle das Präsens Türkçeye şimdiki zaman olarak aktarıldığı gibi geniş zaman olarak da aktarılabilir. 

Youtube üzerinden dersimizi izleyebilirsiniz;

Youtube üzerinden anlatılan dersin PDF dökümanı için:

Almancada Şimdiki Zaman

Zamanları bildirmek için fiilleri kullanırız. Böylece bir fiil vasıtasıyla bir iş, hareket veya oluş bildiren kelimeler ifade edilebilir. Dersimizin konusu olan şimdiki zamanı haliyle fiillerden yararlanarak anlatacağız. Ancak öncelikle Präsens ile hem şimdiki zaman hem de geniş zaman anlatılabilmesinden ötürü bu iki zamanın tanımını yapmakta fayda görüyoruz.

Şimdiki zaman, şimdi olan, yani sözü söylediğimiz an devam etmekte olan bir iş, hareket veya oluşu anlatmak için kullanılır. Türkçede bir fiili geniş zaman yapmak için fiilin köküne “-yor’ eki eklenir.

Ayrıca buna işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir (Ben Yapıyorum). Almancada da fiillerin şimdiki zaman olduklarını ifade etmek için fiil köküne çeşitli ekler getirilir.

Geniş Zaman, eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir. Türkçede bir fiili bu zamana sokmak fiilin köküne “-ar’ eki konur Bu özelliğiyle bir bakıma geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı da kapsar.

Benzer şekilde işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir. Almancada ayrı bir geniş zamanı olmaması sebebiyle şimdiki zaman, geniş zaman gibi kullanılabilmektedir.

Ayrıca bazı durumlarda gelecek zaman ifadeleri de oluşturmak mümkün.  Almanlar günlük konuşmalarında gelecek ifadeleri içeren cümleler kuracakları zaman genellikle Präsens kullanmayı tercih ederler.

Ancak bald (yakında), gleich (hemen), morgen (yarın), übermorgen( yarından sonra), in der nächsten Woche (gelecek hafta), im nächsten Jahr (gelecek yıl) gibi zaman zarflarının kullanıldığını dikkate almalı. Yani Eylemin gerçekleştirileceğinden eminsek, Präsens’i kullanmak daha doğrudur.

Almancada Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri

Tekrar etmekte fayda var Almancada ayrı bir geniş zaman kullanımı yoktur. Das Präsens ile iki durum da kullanılabilir. Cümlenin anlamına göre doğru çeviriyi yapmakta fayda var. Türkçe olarak geniş zaman kullanımında olan bir cümle Präsens ile kullanılabilir.

Anlamını merak ettiğimiz bir fiili sözlükte baktığımızda onları çekimsiz halde buluruz. İşte bu çekimsiz hale mastar hali denir. Mastar haldeki fiiller -en (kommen) ya da -n (wandern) ile biterler. Mastar son eki atıldığında da geriye fiilin kökü kalır (- komm, – wander).

Almancada Şimdiki Zaman teşkil etmek için fiilin köküne bazı takılar eklenir ve böylece fiil şahıslara göre çekimlenmiş olur. Almancada yardımcı fiiller konusunda “sein” (olmak), “haben” (sahip olmak) ve “werden” (olmak) düzensiz fiillerinin çekimlerini zaten öğrendik. Bu dersimizde de düzenli fiillerin çekimlerini inceleyelim.

Almancada Düzenli Fiillerde Fiil Çekimleri

Hangi eke ihtiyacımız olduğu eylemi gerçekleştiren şahıs zamirlerine bağlıdır. Böylece düzenli fiilleri onların çekimli halleriyle de ezberleme derdinden kurtulmuş olacağız.

Ayrıca fiil kökünde de herhangi bir ses değişimi de olmaz. Aşağıdaki tablolarda şahıs zamirlerine göre düzenli fiillerin aldıkları ekler gösterilmiştir.

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-e-st-t-en-t-en
Mastar Hali –en İle Biten Düzenli Fiiller
ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-e-st-t-n-t-n
Mastar Hali –İle Biten Düzenli Fiiller

Almancada görüldüğü üzere Şimdiki Zaman yapmak için fiilin köküne eklenen takılar aynıdır. Bazı fiillerde bu durum farklılık gösterilir. Ayrıca düzensiz fiillerin çekiminde de farklılıklar görülmektedir.

Almancada düzenli fiillerin çekimleriyle alakalı yaygın kullanılan fiillerden yapılan örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

ÖffnenAçmak
ichöffneıyorum
duöffnestıyorsun
eröffnetıyor
sieöffnetıyor
esöffnetıyor
wiröffnenıyoruz
ihröffnetıyorsunuz
sieöffnenıyorlar
Sieöffnenıyorsunuz
Öffnen Fiil Çekimi
MachenYapmak
ichmacheyapıyorum
dumachstyapıyorsun
ermachtyapıyor
siemachtyapıyor
esmachtyapıyor
wirmachenyapıyoruz
ihrmachtyapıyorsunuz
siemachenyapıyorlar
Siemachenyapıyorsunuz
Machen Fiil Çekimi

Almancada Düzensiz Fiillerde Fiil Çekimleri

Bu tür fiillerin fiil köklerinde ses değişikliği olmaktadır. Bazı fiiller (örneğin, kommen) şimdiki zaman çekiminde her ne kadar düzenli fiiller gibi çekimlense de geçmiş zaman çekimlerinde kök değişimi meydana gelmektedir ve bu da fiili karışık fiiller olarak adlandırılan düzensiz fiil yapmaktadır. Bu yüzden fiillerin diğer zamanlardaki çekimlerini de bilmek önemlidir.

Fiil çekimlerinde özel bir durum gösteren fiiller de bulunduğunu söylemiştik. Her düzensiz fiil için bu farklı şekillerde olabilmektir. Bu fiillerin çekimlerinde genellikle ikinci ve üçüncü şahıslarda bir değişiklik görülmektedir;

  • Fiil kökü -d veya -t ile biterse ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi fiil kökü ile şahıs eki arasına eklenir.
  • Fiil kökü -m veya -n ile biterse (Fiil kökü -m veya -n ile bittiğinde fiil kökü tek hece olarak okunuyorsa sadece ikinci ve üçüncü şahıslar -e kaynaştırma eki almaz, ama tek hece olarak okunamıyorsa fiil kökü adı geçen şahıslarda şahıs eki arasına -e kaynaştırma eki alır.) ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi eklenir.
  • Sonu –eln ile biten fiillerde şimdiki sadece birinci tekil şahısta fiil kökünün sonuna -e şahıs eki getirilmez. Bunun yerine fiil kökündeki -e ile -l yer değiştirir.
  • Fiilin kökü -s, -ss(ß), -z ve -x ile biterse sadece ikinci tekil şahısta -st şahıs eki yerine -t getirilir.
  • Bazı fiillerde de fiil kökündeki sesli harf ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda değişikliğe uğrar; e–> i & ie, a–> ä, au–> äu, o–> ö şeklinde bir değişiklik olur.

Diğer şahıslar için yapılan fiil çekimlerinde ise düzenli fiiller için geçerli olan kurala uygun bir şekilde çekimlenmektedir.

EssenYemek
ichesseyiyorum
duisst yiyorsun
er/sie/esisst yiyor
wiressenyiyoruz
ihresstyiyorsunuz
sieessenyiyorlar
Sieessenyiyorsunuz
Essen Fiil Çekimi
SprechenKonuşmak
ichsprechekonuşuyorum
dusprichstkonuşuyorsun
er/sie/essprichtkonuşuyor
wirsprechenkonuşuyor
ihrsprechtkonuşuyor
siesprechenkonuşuyorlar
Siesprechenkonuşuyorsunuz
Sprechen Fiil Çekimi

Öznesi Tekil veya Çoğul İsim Olan Almancada Fiil Çekimleri

Bir cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil, çoğul ya da özel isim olabilir. Özne olan isim tekilse cümlede fiilin üçüncü şahısla (er, sie, es ile) kullanılan şekli yer alır. Özne çoğulsa fiilin kendisi değiştirilmeden kullanılır.

Anna spielt seit zwei Jahren Gitarre.
Anna iki senedir gitar çalıyor.
Thomas und Anna arbeiten.
Thomas ve Anna çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.