A1 Seviye

Almancada Şimdiki Zaman (das Präsens)

Das Präsens, Almancada şimdiki zaman yerine kullanılan bildirme kipidir. Ancak Almancada, Türkçedeki gibi ayrı bir geniş zaman olmaması nedeniyle das Präsens Türkçeye şimdiki zaman olarak aktarıldığı gibi geniş zaman olarak da aktarılabilir. 

https://youtu.be/DUTsPkvXO04

Almancada Şimdiki Zaman

Bilindiği üzere varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil denir. Fiiller vasıtasıyla da zaman anlatımları yapılmaktadır.

Präsens ile hem geniş zaman hem de şimdiki zaman anlatımları yapılabildiği için Türkçe çevirilerde uygun olanı tercih etmeliyiz. Kısaca geniş zaman ve şimdiki zamanı tanımlayarak Präsens ile anlatılabilecek zaman sınırlarını görelim:

Şimdiki zaman, şimdi olan, yani sözü söylediğimiz an devam etmekte olan bir iş, hareket veya oluşu anlatmak için kullanılır. Türkçede bir fiili geniş zaman yapmak için fiilin köküne “-yor’ eki eklenir.

Ayrıca buna işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir (Ben Yapıyorum). Almancada da fiillerin şimdiki zaman olduklarını ifade etmek için fiil köküne çeşitli ekler getirilir.

Geniş Zaman, eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir. Türkçede bir fiili bu zamana sokmak fiilin köküne “-ar’ eki konur.

Pek çok dilde olduğu gibi geniş zaman kullanarak gelecek anlatımları yapmak mümkündür. Bu yüzden Türkçe çevirilerde şimdiki zaman ve gelecek zaman olabildiği gibi gelecek zaman çevirileri de görmek mümkündür.

Özellikle Präsens cümlelerde bald (yakında), gleich (hemen), morgen (yarın), übermorgen( yarından sonra), in der nächsten Woche (gelecek hafta), im nächsten Jahr (gelecek yıl) gibi zaman zarfları kullanılmaktadır.

Zaten gündelik konuşmalarında gelecek ifadeleri içeren cümleler kuracakları zaman Präsens yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.

Almancada Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri

Fiiller ilgili zamanlara göre şahıs zamirlerine göre çekimlenmektedir. Anlamını merak ettiğimiz bir fiili sözlükte baktığımızda onları çekimsiz halde buluruz. İşte bu çekimsiz hale mastar hali denir. Mastar haldeki fiiller -en (kommen) ya da -n (wandern) ile biterler. Mastar son eki atıldığında da geriye fiilin kökü kalır (- komm, – wander).

Almancada Düzenli Fiillerde Fiil Çekimleri

Hangi eke ihtiyacımız olduğu eylemi gerçekleştiren şahıs zamirlerine bağlıdır. Böylece düzenli fiilleri onların çekimli halleriyle de ezberleme derdinden kurtulmuş olacağız.

Düzenli bir fiil, şahıs zamirlerine göre fiil köküne birtakım ekler almaktadır. Ayrıca düzenli olarak adlandırılmasının en büyük nedeni kökünde herhangi bir ses değişimi olmamasıdır. 

Aşağıdaki tablolarda mastarı -en veya -n olarak biten düzenli fiillerin şahıs zamirlerine göre aldıkları ekler gösterilmiştir.

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-en-e-st-t-en-t-en
-n-e-st-t-n-t-n
Mastar Hali –en/-n İle Biten Düzenli Fiiller

❗ Karışık fiiller her ne kadar düzensiz fiil kategorisinde yer alsa da Präsens çekimlerinde düzenli bir fiilmiş gibi çekimlenir.

❗ Fiil kökü -m veya -n ile biten pek çok fiilin ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi eklenir (örneğin; öffnen).

öffnenaçmak
ichöffneaçıyorum
açarım
duöffnestaçıyorsun
açarsın
er/sie/esöffnetaçıyor
açar
wiröffnenaçıyoruz
açarız
ihröffnetaçıyorsunuz
açarsınız
sieöffnenaçıyorlar
açarlar
Sieöffnenaçıyorsunuz
açarsınız
Öffnen Fiil Çekimi
atmennefes almak
ichatmenefes alıyorum
nefes alırım
duatmeestnefes alıyorsun
nefes alırsın
er/sie/esatmetnefes alıyor
nefes alır
wiratmennefes alıyoruz
nefes alırız
ihratmetnefes alıyorsunuz
nefes alırsınız
sieatmennefes alıyorlar
nefes alırlar
Sieatmennefes alıyorsunuz
nefes alırsınız
Machen Fiil Çekimi

❗ Fiil kökü -d veya -t ile biten karışık ve düzenli fiiller ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi fiil kökü ile şahıs eki arasına eklenir.

arbeitençalışmak
icharbeiteçalışıyorum
çalışırım
duarbeitestçalışıyorsun
çalışırsın
er/sie/esarbeitetçalışıyor
çalışır
wirarbeitençalışıyoruz
çalışırız
ihrarbeitetçalışıyorsunuz
çalışırsınız
siearbeitençalışıyorlar
çalışırlar
Siearbeitençalışıyorsunuz
çalışırsınız
Öffnen Fiil Çekimi
findenbulmak
ichfindeyapıyorum
yaparım
dufindestyapıyorsun
yaparsın
er/sie/esfindetyapıyor
yapar
wirfindenyapıyoruz
yaparız
ihrfindetyapıyorsunuz
yaparsınız
siefindenyapıyorlar
yaparlar
Siefindenyapıyorsunuz
yaparsınız
Machen Fiil Çekimi

❗ Sonu –eln ile biten fiillerde şimdiki sadece birinci tekil şahısta fiil kökünün sonuna -e şahıs eki getirilmez. Bunun yerine fiil kökündeki -e ile -l yer değiştirir.

Zamirklingeln
ichklingl-e
duklingel-st
er/sie/esklingel-t
wirklingel-n
ihrklingel-t
sie/Sieklingel-n
Öffnen Fiil Çekimi

Almancada Düzensiz Fiillerde Fiil Çekimleri

Almancada düzensiz fiiller kuvvetli (stark) ve karışık (gemischt) fiilleri içine alan bir bölümdür. Bu tür fiillerin fiil köklerinde ses değişikliği olmaktadır.

Almancada kuvvetli (stark) fiil olarak adlandırılan düzensiz fiiller Präsens çekimlerinde fiil köklerinde ses değişikliği yaşarlar. Bundan dolayı ikinci ve üçüncü tekil şahıs zamirlerinde belirli bir formasyona göre çekim eki almazlar (bazı fiiller kendilerine has bir özellik göstererek birinci tekil şahıs zamirinde de düzensizlik gösterebilir, örneğin; müssen, sein vb.).

*ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
düzenli-e-st-t-en-t-en
düzensiz-e🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️-en-t-en

❗Almancada yaklaşık 200 kadar düzensiz fiil vardır. Bu, Almanca fiillerin büyük çoğunluğunun düzenli fiiller olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu 200 fiilin çoğu yaygın olarak kullanıldığı için bu fiilleri ezberlemenizi tavsiye ederiz.

Kuvvetli fiiller çekimlenirken ikinci ve üçüncü tekil şahıs zamirlerindeki fiil kökü değişikliği aşağıdaki şekilde olmaktadır:

Fiil Kökündeki HarfSes Değişikliği
aä
ei
eie
Zamirfallensehenessen
ichfall-eseh-eess-e
dufäll-stsieh-stis-st
er/sie/esfäll-tsieh-tis-st
wirfall-enseh-eness-en
ihrfall-tseh-tess-t
sie/Siefall-enseh-eness-en

Buna karşılık karışık (gemischt) olarak adlandırılan fiiller (örneğin, kommen) her ne kadar Präsens çekimlerinde sanki düzenli bir fiilmiş gibi çekimlense de Präteritum (di’li geçmiş zaman) çekimlerinde fiil köklerinde ses değişikliği yaşamaktadır. Bu yönüyle düzenli fiillerden ayrılmaktadır.

ZamirPräsensPräterıtum
kommenkommen
ichkomm-ekam (kommte)
dukomm-stkam-st (kommtest)
er/sie/eskomm-tkam (kommte)
wirkomm-enkam-en (kommten)
ihrkomm-tkam-t (kommtet)
sie/Siekomm-enkam-en (kommten)

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz üzere eğer kommen düzenli bir fiil olsaydı Präteritum çekimi kommten şeklinde çekimlenecekti. Ancak fiil kökünde meydana gelen ses değişikliği nedeniyle düzensiz bir fiildir.

❗ Fiilin kökü -s, -ss(ß), -z ve -x ile biten fiillerde ikinci tekil şahısta (du) -st şahıs eki yerine -t getirilir.

Zamirheißen
ichheiße
duheißt
er/sie/esheißt
wirheißen
ihrheißt
sie/Sieheißen
Öffnen Fiil Çekimi

Almancada Şimdiki Zamanın Kullanım Durumları

Almancada “das Präsens” kullanabileceğiniz dört farklı durum vardır:
➡️ Şu anda olan bir şey hakkında konuşurken.
➡️ Her daim var olan şeylerde
➡️ Geçmişte başlayıp hala devam eden eylemlerde.
➡️ Gelecek hakkında konuşurken.

⭐ Almancada “das Präsens” şu anda olan şeyleri anlatmak için kullanılır:

-Die Kinder spielen Fußball.
Çocuklar futbol oynuyor.
-Es regnet.
Yağmur yağıyor.
-Emma schläft.
Emma uyuyor.

⭐ Almanca’da “das Präsens”, sürekli olan veya alışkanlık olarak yaptığınız şeyleri anlatmak için kullanılır:

-In England regnet es viel.
İngiltere’de çok yağmur yağar.
-Thomas spricht ein wenig Englisch.
Thomas biraz İngilizce konuşuyor.
-Samstags spielen die Kinder Fußball.
Çocuklar Cumartesi günleri futbol oynarlar.

❗ Almancada, bir şeyin şu anda olduğunu vurgulamak için bazı alternatif yollar da kullanabiliriz:
➡️ das Präsens + zarf
Meine Mutter kocht gerade das Abendessen.
Annem şu anda akşam yemeğini pişiriyor.
➡️ beim + “isimleştirilmiş fiil”
lch bin beim Bügeln.
Ütü yapıyorum.
➡️ eben/gerade dabei sein zu + Fiil
Maria ist gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben.
Maria hala e-posta yazıyor.

⭐ Gündelik yaşamda, geleceğin ne anlama geldiği bağlamdan açıkça anlaşıldığı sürece, Almanca şimdiki zaman gelecek zamana atıfta bulunmak için Almanca şimdiki zamandan çok daha sık kullanılır.

-Morgen spiele Roger Federer Tennis.
Roger Federer yarın tenis oynayacak.
-Ich schreibe den Brief heute Abend.
Mektubu bu gece yazacağım.
-Morgen um diese Zeit sind sie in London.
Yarın bu zamanlar Londra’da olacaklar.

⭐ Bir eylem geçmişte başlayıp hala devam ediyorsa Almancada das Präsens kullanılır.

-lch wohne seit fünf Jahren hier.
Beş yıldır burada yaşıyorum.
-Er lernt seit drei Jahren Deutsch.
Üç yıldır Almanca öğreniyor.
-Sandra trinkt seit fünf Jahren keinen Tee mehr.
Sandra beş yıldır çay içmiyor.

❗ Eğer geçmişte başlayan ilgili olay bitmişse Almanca das Perfekt kullanılır:

-Seit seinem Unfall habe ich ihn nur ein einziges Mal gesehen.
Kazadan beri onu sadece bir kez gördüm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.