Kelime

A2 Seviye Almanca Fiiller (250 Tane)

Bu yazımızda A2 seviye Almanca fiiller derlenmiştir.

A2 Seviye Almanca Fiiller

Aşağıdaki listede telaffuzlarını dinleyebileceğiniz şekilde 250 tane A2 seviye Almanca fiil derlenmiştir. Sıralama alfabetik bir sıralamayla yapılmıştır:

1 abgebenemanete vermek, teslim etmek
2 abholengidip almak, alıp getirmek
3 abschließenkilitlemek, kapamak
4 anbietensunmak, ikram etmek, önermek
5 änderndeğiştirmek
6 anfangenbaşlamak
7 ankommenvarmak, gelmek
8 anmachenaçmak, hazırlamak, bağlamak
9 anmelden (sich)beyan etmek, iddia etmek, (randevu almak)
10 anrufentelefon etmek
11 ansehenbakmak
12 antwortencevap vermek
13 arbeitençalışmak, iş yapmak, işlemek
14 ärgern (sich)kızdırmak, (kızmak)
15 aufhörenbitmek, kesilmek
16 aufmachenaçmak
17 aufpassendikkat etmek
18 aufräumentoplamak, düzenlemek
19 aufstehenkalkmak, açık durmak
20 ausfüllendoldurmak, tamamlamak
21 ausgebenharcamak
22 ausgehendışarıya çıkmak
23 ausmachensöndürmek, kapatmak
24 auspackenaçmak, paketten çıkarmak
25 ausruhen (sich)dinlenmek
26 aussehengörünmek, görünüşü olmak
27 aussprechentelaffuz etmek
28 aussteigeninmek, ayrılmak
29 austragendağıtmak
30 backenpişirmek
31 badenbanyo yapmak, yüzmek
32 basteln(el işi) yapmak, imal etmek
33 bauenkurmak, inşa etmek
34 beantwortencevaplamak
35 bedanken (sich)teşekkür etmek
36 bedeuten… anlamına gelmek, ifade etmek
37 beeilen (sich)acele etmek…
38 beendenbitirmek, kapatmak, sona erdirmek
39 beginnenbaşlamak
40 begründengerekçelemek, … için gerekçe göstermek
41 bekommenalmak, edinmek, elde etmek
42 benutzenkullanmak, faydalanmak
43 beratenöğüt vermek, tavsiye vermek, nasihat etmek
44 berichtenbildirmek
45 beschreibentasvir etmek, betimlemek, tarif etmek
46 beschweren (sich)şikayet etmek
47 besichtigengezmek, incelemek
48 bestätigenonaylamak, teyit etmek, belgelemek
49 bestehenbaşarmak, geçmek
50 bestellensipariş etmek, ısmarlamak
51 besuchenziyaret etmek, gidip görmek, görmeye gitmek
52 bewerben (sich)başvuruda bulunmak, … için başvurmak
53 bezahlenödemek, ücretini  ödemek
54 bittenrica etmek, dilemek
55 bleibenkalmak
56 bratentavada kızartmak, ızgarada kızartmak
57 brauchengerekmek, lazım olmak, ihtiyacı olmak
58 bringengetirmek
59 buchenyer ayırtmak, rezerve ettirmek
60 buchstabierenharf harf söylemek, kodlamak
61 chattençetleşmek, sohbet etmek
62 dabei seinyanında olmak
63 dankenteşekkür etmek
64 dauernsürmek, zaman almak
65 denkendüşünmek, sanmak
66 diskutierentartışmak
67 druckenbasmak, yayınlamak, yazdırmak
68 dürfen… yapmaya izinli olmak
69 duschen (sich)duş almak
70 einkaufenalışveriş yapmak, satın almak
71 einladendavet etmek, çağırmak
72 einpackenpaketlemek, sarmak
73 einsteigenbinmek, katılmak
74 eintragen (sich)yazmak, kaydetmek, tescil etmek
75 einziehentaşınmak, girmek
76 empfehlentavsiye etmek
77 endenbitmek, sona ermek
78 entschuldigen (sich)affetmek, mazur görmek, kusura bakmamak
79 erinnern (sich)hatırlatmak
80 erklärenaçıklamak, bildirmek, beyan etmek
81 erlaubenizin vermek
82 erreichenulaşmak, yetişmek, elde etmek
83 erzählenanlatmak
84 essenyemek, yemek yemek
85 fehlennoksan olmak, eksik olmak, yok olmak
86 feiernbayram yapmak, eğlenmek
87 fernsehentelevizyon seyretmek
88 fertig seinhazır olmak
89 fit seinfit olmak
90 fliegenuçakla yolculuk yapmak
91 fotografierenfotoğraf çekmek
92 fragensormak
93 freuen (sich)sevindirmek, mutlu etmek
94 frühstückenkahvaltı etmek
95 gebenvermek, uzatmak
96 gefallenhoşuna gitmek
97 gehengitmek, yürümek, ayrılmak
98 gehörenait olmak
99 gewinnenkazanmak, elde etmek
100 glaubeninanmak, düşünmek, sanmak
101 gratulierenkutlamak, tebrik etmek
102 grillenızgara yapmak
103 gültig seingeçerli olmak, yürürlülükte olmak
104 habensahip olmak
105 haltentutmak, muhafaza etmek
106 hängenasılı durmak, asılı olmak, asmak
107 heiratenevlenmek
108 helfenyardım etmek
109 herstellenyapmak, üretmek, kurmak, sağlamak
110 hoffenümit etmek, ummak
111 holengidip almak, çağırmak
112 hörenişitmek, duymak, dinlemek
113 hustenöksürmek
114 interessieren (sich)ilgisini uyandırmak
115 kaufensatın almak
116 kennentanımak, bilmek
117 kennenlernentanımak, tanışmak
118 klappenyolunda gitmek, yürümek
119 kochenyemek pişirmek, kaynamak
120 kommengelmek, varmak
121 können… e bilmek
122 kontrollierenkontrol etmek, denetlemek
123 kostenfiyatında olmak, tutmak
124 kümmern (sich) ilgi duymak, ilgilenmek
125 kündigenfeshetmek, işten çıkmak, istifa etmek
126 lachengülmek
127 lassenbırakmak, yapmasına izin vermek, yaptırtmak
128 laufenkoşmak, yürümek
129 legenkoymak, yatırmak
130 leihenödünç vermek, borç vermek
131 lernenöğrenmek, ders çalışmak
132 lesenokumak
133 liebensevmek, âşık olmak
134 liefernteslim etmek, göndermek, götürmek
135 liegenuzanmak, yatmak
136 lügenyalan söylemek
137 machenyapmak, etmek
138 malenboyamak
139 meinendüşünmek, zannetmek, söylemek
140 merkenfarkına varmak, görmek, anlamak
141 mietenkiralamak, tutmak
142 möchtenistemek
143 mögenistemek, arzu etmek, sevmek
144 müssen -mek zorunda olmak, -meye mecbur olmak
145 nehmenalmak
146 nennenad koymak, isim vermek, demek
147 notierennot etmek
148 öffnenaçmak
149 organisierenorganize etmek, düzenlemek
150 packenpaketlemek, toplamak, sarmak, paket etmek
151 passenuygun olmak, uymak
152 passierencereyan etmek, vuku bulmak, olmak
153 planenplanlamak
154 probierendenemek
155 prüfensınamak, imtihan etmek, kontrol etmek
156 putzentemizlemek, parlatmak, silmek
157 ratenöğütlemek, tavsiye etmek
158 rauchensigara içmek
159 recht habenhaklı olmak
160 redenkonuşmak
161 regnenyağmur yağmak
162 reisenyolculuğa çıkmak
163 reitenatla gelmek/gitmek, binmek
164 renovierenyenileştirmek, yenilemek
165 reparierentamir etmek
166 reservierenayırmak, rezerve/tahsis etmek
167 riechenkokusunu almak
168 rufençağırmak, bağırmak, seslenmek
169 sagensöylemek
170 sammelnbiriktirmek, toplamak, koleksiyon yapmak
171 schaffenüstesinden gelmek, başarmak
172 scheinenışık vermek, parıldamak
173 schenkenhediye etmek, bağışlamak, hibe etmek
174 schickengöndermek, yollamak
175 schimpfensövüp saymak, azarlamak, kızmak
176 schlafenuyumak
177 schließenkapamak, kilitlemek
178 schmeckentadına bakmak
179 schneiden (sich)kesmek (bir yerini kesmek)
180 schneienkar yağmak
181 schreibenyazmak
182 schwimmenyüzmek
183 seinolmak
184 setzen (sich)koymak, yerleştirmek, oturtmak, dikmek
185 singenşarkı söylemek
186 sollen…meli/malı
187 sparentasarruf etmek, biriktirmek
188 spazieren gehengezinti yapmak
189 speicherndepolamak, kaydetmek
190 spielenoynamk, çalmak
191 sprechenkonuşmak
192 stattfindenmeydana gelmek, olmak, cereyan etmek
193 stehendurmak, ayakta durmak, dik durmak
194 stellenkoymak, yerleştirmek, düzenlemek
195 sterbenölmek, vefat etmek
196 störenrahatını bozmak, rahatsız etmek
197 streiten (sich)savaşmak, kavga etmek
198 studieren… öğrenimi görmek, okumak
199 suchenaramak, araştırmak
200 surfensörf yapmak, internette takılmak
201 tanzendans etmek
202 teilenayırmak, bölmek, paylaşmak
203 teilnehmenkatılmak, iştirak etmek
204 telefonierentelefonda görüşmek
205 tragentaşımak, giymek, vermek, temin etmek
206 trainierenantrenman yapmak
207 träumenrüya görmek, hayallere dalmak
208 treffen (sich)rastlamak, buluşmak
209 trinkeniçmek
210 umsteigenaktarma yapmak
211 unterhalten (sich)bakımı sağlamak, işletmek, sürdürmek
(biriyle sohbet etmek)
212 unternehmenyapmak
213 unterschreibenimzalamak
214 untersuchenaraştırmak, muayene etmek
215 verabredet seinrandevusu olmak
216 verdienenkazanmak, hak etmek
217 vereinbarenkararlaştırmak
218 vergessenunutmak
219 vergleichenkarşılaştırmak
220 verkaufensatmak
221 verletzen (sich)yaralamak, incitmek, gücendirmek, kalp kırmak
222 verlieben (sich)aşık olmak, sevdalanmak
223 verlierenkaybetmek
224 vermietenkiraya vermek, kiralamak
225 verpassenkaçırmak
226 verreisenseyahate çıkmak
227 verschiebenkaydırmak, yerini değiştirmek
228 verstehenanlamak, çakmak
229 versuchendenemek, tecrübe etmek, tadına bakmak
230 vorbereitenhazırlamak
231 vorstellen (sich)önüne koymak, ifade etmek, tanıtmak
232 wandernyürüyüş yapmak, gezintiye çıkmak
233 wartenbeklemek
234 waschen (sich)yıkamak (yıkanmak)
235 wechselndeğiştirmek, döviz bozdurmak
236 weckenuyandırmak, canlandırmak
237 wehtunincitmek, acıtmak
238 weinenağlamak
239 werdenolmak
240 wiederholentekrar etmek
241 wohnenoturmak, ikamet etmek, yaşamak
242 wollenistemek
243 zahlenödemek
244 zuhörendinlemek
245 zumachenkapatmak
246 zurückfahrendönmek, geri gitmek, geriye sürmek
247 zurückgebengeri vermek, iade etmek
248 zurückgehengeri dönmek, geri gitmek, gerilemek
249 zurückkommengeri gelmek, dönmek
250 zurücklaufendönmek
A2 Seviye Almanca Fiiller

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

4 Yorum

  1. unterhalten sich le kullanildiginda sohbet etmek anlamında kullaniliyormus sanırım ..hocamiz öyle soyldi yani kendisi alman ..sizce ??

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏