B1 Seviye

Almancada Mişli Geçmiş Zaman

Plusquamperfekt, Almancada mişli geçmiş zaman gösteren bir kiptir. Yapılışı çok kolaydır. Miş’li geçmiş zaman” olarak tanımlanan Plusquamperfekt; haben veya sein yardımcı fiilleri ve fiilin Partizip Perfekt hali kullanılarak yapılan bir zamandır.

Perfekt ile arasındaki fark, sadece haben ve sein yardımcı fiillerinin da Präteritum (di’li geçmiş zaman) çekimlerinde kullanılmasındadır.

Almancada Mişli Geçmiş Zaman: Plusquamperfekt

Türkçede mişli geçmiş zaman olarak kullanılan plusquamperfekt’de haben ve sein yardımcı fiilleri Präteritum çekimlerinde kullanılır.

habensein
ich hatte ich war
du hattest du warst
er hatteer war
sie hattesie war
es hattees war
wir hattenwir waren
ihr hattetihr wart
sie hattensie waren
Sie hattenSie waren
Das Plusquamperfekt – Mişli Geçmiş Zaman

Almancada Düzenli Fiillerin Mişli Geçmiş Zamanı

1- Özne2- Haben Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Fiil Partizip
1- Özne2- Sein Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Fiil Partizip

Plusquamperfektin yapılışı aynı Perfekt gibidir. Partizip Perfekt cümlenin en sonunda yer alır, cümlenin fiilinin bulunması gereken ikinci yere de haben veya sein fiillerinin özneye göre Präteritum çekimlenmiş bir şekli gelir.

Almancada Düzensiz Fiillerin Mişli Geçmiş Zamanı

1- Özne2- Haben Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Düzensiz Fiil Partizip
1- Özne2- Sein Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Düzensiz Fiil Partizip

Almancada Dönüşlü Fiillerin Mişli Geçmiş Zamanı

1- Özne2- Haben Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Dönüşlü Fiil Partizip
1- Özne2- Sein Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Dönüşlü Fiil Partizip

Almancada Mişli Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri

Der Bauer hat einen guten Hund.
Çiftçinin iyi bir köpeği var.
Der Bauer hatte einen guten Hund gehabt.
Çiftçinin iyi bir köpeği varmış.
Fährt der Zug in einer Stunde ab?
Tren bir saat içinde hareket ediyor mu?
War der Zug in einer Stunde abgefahren?
Tren bir saat içinde hareket etmiş miydi ?
Wegen des schlechten Wetters waren die Schiffe im Hafen geblieben.
Kötü havadan dolayı gemiler limanda kalmışlardı.
Während der Reise hatten die Kinder viele Bücher gelesen.
Seyahat sırasında çocuklar birçok kitap okumuşlardı.
Er war in einer kleinen Stadt ausgestiegen.
Küçük bir şehirde inmişti.
Der Bauer hatte in der Stadt viele Menschen gesehen.
Çiftçi şehirde birçok insan görmüştü.

Modal Yardımcı Fiillerin Mişli Geçmiş Zamanı

Almancada tüm modal fiiller haben yardımcı fiilini kullanır. Ayrıca modal fiiller partizip yapılmaz.

1- Özne2- Haben Präteritum Çekimi3- Tamamlayıcı4- Modal Fiil
Ich hatte gestern nicht in die Schule gehen können.
Dün okula gidememiştim.
Die Kinder hatten in dem Garten spielen dürfen.
Çocuklar bahçede oynayabilmişlerdi.
Wegen des schlechten Wetters hatten wir den ganzen Tag zu Hause bleiben müssen.
Kötü hava yüzünden bütün gün evde kalmaya mecbur olmuştuk.
Wir hatten in Frankfurt auch unseren alten Lehrer besuchen wollen.
Frankfurt’ta eski öğretmenimizi de ziyaret etmek istemiştik.
Die Touristen hatten in die berühmte Moschee gehen wollen.
Turistler meşhur camiye gitmek istemişlerdi.

Almancada Mişli Geçmiş Zaman Kullanım Durumları

Ayrılabilen fiillerin ve können, müssen, dürfen,… cinsinden yardımcı fiillerin Plusquamperfektteki kullanılışları aynı Perfektteki gibidir.

Bu bakımdan plusquamperfekt’i öğrenebilmek için perfekt’in de iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Perfektle aralarındaki tek fark haben ve sein yardımcı fiillerinin Perfektte şimdiki zaman halinde, Plusquamperfektte ise Imperfekt halinde bulunmasıdır.

Nasıl ki Türkçede miş’li geçmiş zaman diğerlerine nazaran az kullanılan bir kipse Plusquamperfekt de Almancada az kullanılan bir kiptir. Yalnız kullanılmasını gerektiren zorunlu durumlar vardır.

Aynı zamanda meydana gelmemiş iki olaydan söz ederken iki ayrı zaman kullanılacağı malumdur. Türkçede o kadar önemli olmayan bu hususa Almancada çok dikkat etmek gerekir.

Olaylardan önce meydana gelen verildiği zaman kipinden bir geçmiş zaman kipiyle belirtilir. Bu kip Almancada Perfekt veya Plusquamperfekttir. Daha sonra meydana gelen olay ise şimdiki zaman veya Imperfekt ile belirtilir. Yalnız bu zamanlar keyfi seçilmez.

Eğer önce meydana gelmiş olan olay Perfekt kullanılarak anlatılmışsa, bundan sonra meydana gelen muhakkak Şimdiki Zaman kullanılarak anlatılır. Ama önce meydana gelen olay Plusquamperfekt ile belirtilmişse sonra meydana gelen olay Imperfekt kullanılarak anlatılır.

Sonra Meydana Gelmiş OlayÖnce Meydana Gelmiş Olay
PräsensPerfekt
PerfektPlusquamperfekt
III
1-
Er kann nicht ins Kino gehen;
Sinemaya gidemez;
1-
sein Vater hat ihm kein Geld geschickt.
babası ona para göndermedi.
2-
Er konnte nicht ins Kino gehen;
Sinemaya gidemedi;
2-
sein Vater hatte ihm kein Geld geschickt.
babası ona para göndermemişti.
3-
Ich gehe um 8 Uhr zu Bett,
Saat sekizde yatağa gidiyorum
3-
denn ich bin sehr früh aufgestanden.
çünkü çok erken kalktım.
4-
Ich ging um 8 Uhr zu Bett,
Saat sekizde yatağa gittim,
4-
denn ich war sehr früh aufgestanden.
çünkü çok erken kalkmıştım.

Yukarıdaki örneklerde II numaralı bölümde belirtilen olaylar I numaralı bölümde belirtilenlerden daha önce meydana gelmişlerdir.

I numaralı bölümde 1 ve 3 numaralı cümleler şimdiki zamandadır, onun için II numaralı bölümdeki bunlara bağlı kısımlarda Perfekt kullanılmıştır.

2 ve 4 numaralı cümleler Imperfekt halindedir, II numaralı bölümün bunlara bağlı kısımlarında onun için Plusquamperfekt kullanılmıştır.

3 Yorum

  1. Merhaba
    Plusquamperfekt örnekleri arasında aşağıdaki cümlede haben hatten olması gerekmiyor mu?
    Teşekkürler

    Während der Reise haben die Kinder viele Bücher gelesen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.