B2 Seviye

Almancada Sıfatların -İn Hali Çekimleri ve Özellikleri

Bu yazımızda, Almancada sıfatların -in hali çekimleri nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Bu konudan önce muhakkak ismin yalın halinde sıfatların aldığı çekim ekleri konusunu çalışmanız faydalı olacaktır.

Almancada Sıfatların -İn Hali Çekimleri

Sıfatlar, isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden “tanımlayıcı” kelimelerdir. Sıfatlar cümlede tek başına bulunabildiği gibi bir ismin önüne gelerek de kullanılmaktadır. Örneğin:

🇩🇪 Das Auto ist klein. (Araba küçük.)
🇩🇪 Das kleine Auto. (Küçük araba.)

Yukarıdaki örneklerimizde Almancada sıfatlar bir isimle beraber kullanıldıklarında çekim ekleri almaktadır. Sıfatlar aldıkları bu çekim ekleri önüne geldikleri ismin cinsiyet, sayı ve hal durumuna bağlı olarak şekillenmektedir. Biz bu yazımızda ismin -in halinde sıfatların aldıkları çekim eklerini inceleyeceğiz.

Almancada İsmin -İn Halinde Sıfat Çekimleri

Almancada sıfat çekimleri, güçlü çekim (Starke Beugung), zayıf (Schwache Beugung) ve karışık (Gemischte Beugung) olmak üzere üç şekilde olmaktadır.

-İn Halinde Güçlü Çekim

Bu çekim, herhangi bir artikel veya sahiplik zamirleri (mein, dein, sein, vb.) kullanılmadığında uygulanır. Yani, herhangi bir artikel olmadan kullanılmış isimlerle beraber eğer bir sıfat kullanılırsa aşağıdaki gibi çekimlenir.

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativgroßergroßegroßesgroße
Akkusativgroßengroßegroßesgroße
Dativgroßemgroßergroßemgroßen
Genitivgroßengroßergroßengroßer

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere ismin -in halindeki sıfatın sahip olduğu çekim ekleri (-er) dişil ve çoğulda, belirli artikellerinin (der) ekleriyle parallelik gösterirken, eril ve nötr cinsiyetler -en eki almaktadır

➡️ Eril isimleri tanımlayan sıfatlar için “-en” (der ➡️ des)
➡️ Dişil isimleri tanımlayan sıfatlar için “-er” (die➡️ der)
➡️ Nötr isimleri tanımlayan sıfatlar için “-en” (das➡️ des)
➡️ Çoğul isimleri tanımlayan sıfatlar için “-er” (die➡️ der)

🇩🇪 Ich bin müde großen Lärms.
🇹🇷 Büyük gürültüden yoruldum
🇩🇪 Wir sind Fans großer Kunst.
🇹🇷 Biz büyük sanatın hayranlarıyız.
🇩🇪 Sie sind sich des großen Risikos bewusst.
🇹🇷 Büyük riskin farkındalar.
🇩🇪 Wir bedauern den Verlust großer Chancen.
🇹🇷 Büyük fırsatların kaybını üzülerek kabul ediyoruz.

-İn Halinde Zayıf Çekim

Bu çekim, belirli bir artikel (der, die, das) veya başka bir belirleyici (dieser, jener vb.) ile birlikte kullanıldığında uygulanır. Aşağıdaki tabloda sıfatın önüne geldiği ismin belirli artikeline göre aldığı ekler gösterilmiştir:

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativder großedie großedas großedie großen
Akkusativden großendie großedas großedie großen
Dativdem großender großendem großenden großen
Genitivdes großender großendes großender großen

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere ismin -i halindeki sıfatın sahip olduğu çekim ekleri bütün cinsiyetlerde ve hatta çoğulda aynıdır (-en).

🇩🇪 Das ist der Preis des großen Hauses.
🇹🇷 Bu, büyük evin fiyatıdır.
🇩🇪 Ich bin Fan der großen Idee.
🇹🇷 Büyük fikrin hayranıyım.
🇩🇪 Sie sind sich des großen Problems bewusst.
🇹🇷 Büyük sorunun farkındalar.
🇩🇪 Das ist der Ursprung der großen Ideen.
🇹🇷 Büyük fikirlerin çıkış noktası budur.

-İn Halinde Karışık Çekim

Genellikle “ein”, “kein” gibi belirsiz artikel ya da sahiplik zamirleriyle (mein, dein, sein, vb.) birlikte kullanıldığında karışık çekim uygulanır.

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativein großer
kein großer
mein großer
eine große
keine große
meine große
ein großes
kein großes
mein großes
✖️
keine großen
meine großen
Akkusativeinen großen
keinen großen
meinen großen
eine große
keine große
meine große
ein großes
kein großes
mein großes
✖️
keine großen
meine großen
Dativeinem großen
keinem großen
meinem großen
einer großen
keiner großen
meiner großen
einem großen
keinem großen
meinem großen
✖️
keinen großen
meinen großen
Genitiveines großen
keines großen
meines großen
einer großen
keiner großen
meiner großen
eines großen
keines großen
meines großen
✖️
keiner großen
meiner großen

❗ Belirsiz artikel (ein-eine) çoğul halde kullanılmaz.

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere ismin -in halindeki sıfatların sahip olduğu çekim ekleri bütün belirsiz artikellerde ve sahiplik zamirlerinde –en şeklindedir.

🇩🇪 Das ist der Preis eines großen Hauses.
🇹🇷 Bu, büyük bir evin fiyatıdır.
🇩🇪 Ich habe die Kontrolle meines großen Projekts verloren.
🇹🇷 Büyük projemin kontrolünü kaybettim.
🇩🇪 Sie ist die Schöpferin einer großen Idee.
🇹🇷 O, büyük bir fikrin yaratıcısıdır.
🇩🇪 Das ist die Folge meiner großen Entscheidung.
🇹🇷 Bu, büyük kararımın sonucudur.
🇩🇪 Er ist sich eines großen Problems bewusst.
🇹🇷 O, büyük bir sorunun farkında.
🇩🇪 Das ist das Ergebnis meines großen Experiments.
🇹🇷 Bu, benim büyük deneyimimin sonucudur.

Kısaca sıfatların yalın halde, -i halinde, -e halinde ve -in halinde aldıkları ekleri özetlersek:

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativgroßer
der große
ein großer
kein großer
mein großer
große
die große
eine große
keine große
meine große
großes
das große
ein großes
kein großes
mein großes
große
die großen
✖️
keine großen
meine großen
Akkusativgroßen
den großen
einen großen
keinen großen
meinen großen
große
die große
eine große
keine große
meine große
großes
das große
ein großes
kein großes
mein großes
große
die großen
✖️
keine großen
meine großen
Dativgroßem
dem großen
einem großen
keinem großen
meinem großen
großer
der großen
einer großen
keiner großen
meiner großen
großem
dem großen
einem großen
keinem großen
meinem großen
großen
den großen
✖️
keinen großen
meinen großen
Genitivgroßen
des großen
eines großen
keines großen
meines großen
großer
der großen
einer großen
keiner großen
meiner großen
großen
des großen
eines großen
keines großen
meines großen
großer
der großen
✖️
keinen großen
meinen großen
Almancada Sıfatların -İn Hali Çekimleri

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏