B1 Seviye

Almancada Gelecek Zaman

Almancada Gelecek Zaman yani Futur I konusu, ileride, gelecekte olacak bir hareketi veya bir olayı anlatmak için kullanılır. “Okuyacağım, yapacaklar, gidecekler, görecek.” sözleri gelecekte yapılacak hareketleri anlattıklarından bu fiiller gelecek zaman halindedirler.

Türkçede bu kipi teşkil etmek için fiillere “…cek, …cak” eki eklenir.

Almancada Gelecek Zaman: Futur I

Almancada gelecek zaman ise werden yardımcı fiili ile yapılır. Werden fiili genellikle “olmak” manasına gelir. Ancak gelecek zaman yardımcı fili olarak kullanıldığında bir anlam ifade etmez. Cümlede ikinci yere, yani fiilin bulunduğu yere werden yardımcı fiili şahıslara göre şimdiki zaman olarak çekimlenmiş şekliyle kullanılır. Yapılacak işi, hareketi, olayı gösteren esas fiil ise cümlenin en sonuna gider. Düzenli fiillerde, dönüşlü fiillerde ve düzensiz fiillerde benzer şekilde yapılır.

Şahıs ZamirleriWerden
ichwerde
duwirst
er/sie/eswird
wirwerden
ihrwerdet
sie/Siewerden
Werden – Fiil Çekimi
1- Özne2- Werden Şimdiki Zaman Çekimi3- Tamamlayıcı4- Fiil Infinitive
Ich werde ein Buch kaufen.
Bir kitap satın alacağım.
Du wirst schlafen.
Uyuyacaksın.
Er wird seine Mutter besuchen.
O annesini ziyaret edecek.
Sie wird in das Kino gehen.
Sinemaya gidecek.
Es wird in dem Garten spielen.
Bahçede oyanayacak.
Wir werden mit dem Bus gehen.
Otobüsle gideceğiz.
Ihr werdet morgen euren Onkel besuchen.
Yarın amcanızı ziyaret edeceksiniz.
Sie werden um sieben Uhr nach Hause gehen.
Saat yedide eve gdecekler.
Meine Freunde werden nach Deutschland fahren.
Arkadaşlarım Almanya’ya gidecekler.
Jacop wird seinem Freund helfen.
Jacop arkadaşına yardım edecek.
Almancada Gelecek Zaman Örnekleri

Almancada Dönüşlü Fillerle Futur I

İçinde dönüşlü bir fiil bulunan bir cümleyi gelecek zaman haline getirirken ikinci yerde bulunan, dönüşlü fiilin “asıl fiil” kısmı en sona gider, bu ikinci yere werden’in cümlenin öznesine göre çekimlenmiş şekli gelir. Dönüşlü zamir ise olduğu yerde (werden’den sonra) kalır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz;

Der Lehrer setzt sich vor die Tafel.
Öğretmen tahtanın önüne oturuyor.
Der Lehrer wird sich vor die Tafel setzen.
Öğretmen tahtanın önüne oturacak.
Die Kinder legen sich unter den Baum.
Çocuklar ağacın altına yatıyorlar.
Die Kinder werden sich unter den Baum legen.
Çocuklar ağacın altına yatacaklar.
Dönüşlü Fiiller ve Gelecek Zaman

Almancada Modal Fiillerle Futur I

İçinde können, müssen, wollen, dürfen v.s. yardımcı fiillerinden biri bulunan bir cümle gelecek zaman yapılırken bu yardımcı fiil cümlenin en sonuna gider. İkinci yerde ise werden’in cümlenin şahıs zamirine ve şimdiki zamana göre çekimlenmiş şekli yer alır. Modal fiiller ise cümlenin sonundaki esas fiilden sonra yer alır.

1- Özne2- Werden Şimdiki Zaman Çekimi3- Tamamlayıcı4- Fiil Infinitive5- Modal Fiil


Der Junge muss nach Hause gehen.
Çocuk eve gitmeye mecburdur.
Der Junge wird nach Hause gehen müssen.
Çocuk eve gitmeye mecbur olacak.
Der Junge darf nicht im Garten spielen.
Çocuk bahçede oynayamaz.
Der Junge wird nicht im Garten spielen dürfen.
Çocuk bahçede oynayamayacak.
Modal Fiillerle Gelecek Zaman

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu