A1 Seviye

Alman Alfabesi, Harfler ve Okunuşları (A’dan Z’ye)

Alman alfabesi, Latin alfabesinden türetilmiş olup 26 harf, 3 Umlaut (ä, ö, ü) ve 1 eszett (ß) olmak üzere toplamda 30 harften oluşmaktadır.

Alman dili, Alman alfabesinde olmadığı halde başka dillerden gelen kelimelerin “okunuşlarını ve yazılışlarını” olduğu gibi alma eğilimi gösterdiği için birtakım kelimelerde farklı harflerin kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Örnek olarak Alman alfabesinde olmadığı halde Fransızcadan geçen Café kelimesindeki é harfi verilebilir.

Alman alfabesi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek, kelimedeki vurguyu anlamayı kolaylaştırdığı gibi dinleme ve konuşma becerileri için de oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden gereken önemin verilmesini tavsiye ederiz.

Alman Alfabesi

Alfabemizde bulunan “Ç, ç, Ğ, ğ, Ş, ş, İ, ı” harfleri Alman alfabesinde bulunmazken Alman alfabesinde bulunan “Q, q, W, w X, x, Ä, ä” harfleri de bizim alfabemizde yoktur. Yani bu demektir ki, Alman alfabesinde olup Türkçede olmayan harfler hangileridir sorusunun cevabı “ä, ß, w, x” harfleridir. Almanca öğrenmeye ilk başladığımda beni en çok şaşırtan ise Almancada büyük i harfinin, yani İ‘nin olmaması olmuştur. Siz de şaşıracaksınız belki ama Almancada büyük İ harfi yoktur.

Dahası Alman alfabesindeki “ß” harfi, Alman alfabesini kullanan Lihtenstayn ve İsviçre’de kullanılmamaktadır. “ß” harfi yerine “çift s”, yani “ss” harflerini kullanmaktadırlar.

Bu vesileyle Almancanın sadece Almanya’da anadil olarak konuşulmadığını da belirtmiş olayım. Zira Almanca, sadece Almanya’da değil İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Lihtenştayn ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde de ana dil olarak konuşulmaktadır.

Bu özelliği Almancayı haliyle Avrupa’da en çok konuşulan dillerden biri yapmaktadır. Dünya genelinde ise Almancayı ana dili olarak konuşan 130 milyon insan olduğu bilinmektedir.

Almancadaki harfler isim kökenli kelimeler olduğu için haliyle artikelleri bulunmaktadır. Evet, Almancada her bir harfin artikeli vardır ve istisnasız her bir harfin artikeli DAS olmaktadır (örneğin das A, das B, das C, das D …).

Almancada Harfler

Almancada harfler genel olarak yazıldığı gibi okunmaktadır. Aşağıdaki tabloda harfler, okunuşlarını dinleyebileceğiniz butonlarla birlikte verilmiştir.

ABCabcIPAÖrnek
Aa[a:] Apfel
Bb[be:] Banane
Cc[tse:] Couch
Dd[de:] Deutsch
Ee[e:] Elefant
Ff[εf] Fisch
Gg[ge:] Gitarre
Hh[ha:] Haus
Ii[i:] Igel
Jj[jοt] Januar
Kk[ka:] Kaffee
Ll[εl] Liebe
Mm[εm] Mann
Nn[εn] Nagel
Oo[o:] Orange
Pp[pe:] Pinguine
Qq[ku:] Quiz
Rr[εr:] Rot
Ss[εs] Sonne
Tt[te:] Tee
Uu[u:] Uhr
Vv[fau:] Vogel
Ww[ve:] Wolke
Xx[iks] Xylofon
Yy[ypsilεn] Yak
Zz[tsεt] Zeit
ÄäA-Umlaut Bär
ÖöO-Umlaut Öl
ÜüU-Umlaut Fünf
ßEszett Fuß
Alman Alfabesi ve Harflerin Okunuşları

Alman alfabesindeki harflerin okunuşu bu harfler tek tek söylendiği zaman yukarıda gösterildiği gibidir. Buna karşılık kelime içinde okunuşları değişebilir. Bu değişikliklerin başlıcaları gösterilmeye çalışılmıştır.

Almancada Umlaut olarak adlandırılan harfler bulunmaktadır. Görevi anlamını idrak etmemize yardımcı olsa da yine de ufak bir açıklama yapmakta, sözlük anlamını paylaşmakta fayda var; Umlaut, sesli harfin telaffuzunun inceldiğini göstermek için sesli harfin üzerine yerleştirilen çift nokta işaretine denir.

ä, ö, ü gibi umlaut olan harfler ve ß harflerinin klavyede mevcut olmamasından ötürü alternatif olarak ä= ae, ö= oe, ü= ue ve ß= ss şeklinde yazılabilir. Ancak genel olarak zorda kalınsa dahi bu harflerin alternatif yazılışları pek tercih edilmemektedir. Sizin de tercih etmemenizi tavsiye ederiz.

Bu alternatifler yerine ilgili harfleri oluşturmak için biraz uğraştırıcı metotları deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda internet varsa Google’a veyahut kullandığınız herhangi bir tarayıcıya “umlaut a” şeklinde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine benzer şekilde tarayıcınıza “esszet” yazarak ß harfine ulaşabilirsiniz.

Ancak internet bağlantınız yoksa endişe etmeyin. Zira klavyede kullanacağınız harf kombinasyonlarıyla bu harfleri elde etmek pekala mümkün. Aşağıda “koyu olarak gösterilmiş harflere klavyenizden sırayla tıklayarak bu harfleri oluşturabilirsiniz.

 • Alt + 0196 = Ä
 • Alt + 0228 = ä
 • Alt + 0214 = Ö
 • Alt + 0246 = ö
 • Alt + 0220 = Ü
 • Alt + 0252 = ü
 • Alt + 0223 = ß

Almancada Sesli Harfler (Vokal)

⭐ Almancada “a, e, i, o, u, ö, ü, ä” harfleri sesli harfler olarak kabul edilmektedir. Bu harflerden “e” ve “ä” haricinde geri kalanların okunuşları genel olarak bizdekine benzer bir şekilde olur. “E” harfi ise kelime içindeki konumuna göre farklı sesler üretmektedir:

 • ❗ Almancada “-e” harfi, “-r” ile biten kelimeler hariç, son hecesinde “-e” olan kelimelerde Türkçedeki “-ı” harfine benzer bir şekilde telaffuz edilir.
 • ❗ Sonu “-r” ile biten kelimelerden önce “-e” harfi gelmişse Türkçedeki “-ağ” benzeri bir telaffuza sahip olur.
 • ❗ Bunun dışında kalan durumlarda ise Türkçedeki “-e” harfi gibi telaffuz edilir.
HarfOkunuşÖrnek
eı Bewertet
(oy)
eı Sagen
(söylemek)
eı Tafel
(kara tahta)
eı Weinend
(ağlayan)
e Bauer
(çiftçi)
e Teuer
(pahalı)
ee Weg
(yol)
ee Telefon
(telefon)
Almancada Sesli Harfler

Ünlü harflerin telaffuzlarıyla alakalı genel kurallar:

⭐ Bir sesli harf, ardından “h” harfi geldiğinde “o” sesli harf uzun okunur:

 1. Stahl (çelik)

⭐ Bir sesli harfin ardından tek bir ünsüz geldiğinde ilgili sesli harf genellikle uzun okunur:

 1. Tag (gün)

⭐ Bir sesli harfin ardından yine aynı sesli harf gelirse o sesli harf uzun bir şekilde okunur:

 1. Teer (katran)

⭐ “a, e ve i” ünlülerinden önce tek bir sessiz harf gelirse ilgili sesli harf uzun okunur:

 1. beten (dua etmek)

⭐ Bir sesli harfin ardından iki veya daha fazla sessiz harf geldiğinde o sesli harf kısa okunur:

 1. Tanne (çam ağacı)
HarfTürÖrnek
auzun Bahnhof (gar)
akısa Banner (flama)
euzun Leben (yaşam)
ekısa Bett (yatak)
ekısa
vurgusuz
Lachen (gülmek)
iuzun isoliert (yalıtılmış)
ikısa Mitte (orta)
ouzun Lob (övgü)
okısa Sonne (güneş)
uuzun Grube (çukur)
ukısa muss (-mesi gerek)
äuzun nächste (sonraki)
äkısa fällen (kesmek)
ö schön (güzel)
ü Tür (kapı)
Alman Alfabesi: Sesli Harfler

Almancada Çift Sesli Harfler (Diphtong)

Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler oluştururlar. Bu sesli harfler grubuna “Birleşik sesli harfler” (Diphtong) denir.

 1. “ai” ve “ei” Türkçedeki “ay” gibi okunur.
 2. “äu” ve “eu” Türkçedeki “oy” gibi okunur.
 3. “ie” Türkçedeki “şiir” kelimesinde geçen “ii” gibi biraz uzunca olacak şekilde telaffuz edilir.
 4. “oe” uzun bir “ö” gibi okunur.
HarfOkunuşÖrnek
aiay Mai (mayıs)
eiay Zeit (zaman)
eyay Meyer (maya)
ieii Brief (mektup)
äuoy Bäume (ağaçlar)
euoy Teuer pahalı
auau Blau (mavi)
oeö Goethe
Alman Alfabesi

Alman Alfabesi ve Sessiz Harfler (Konsonanten)

Almancada sessiz harfler Konsonanten olarak adlandırılır ve çoğunluğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunların belli başlı istisnaları ise aşağıdaki gibi listelenmiştir.

⭐ Almancada “c” harfi, yabancı dillerden geçen kelimelere göre iki farklı okunuşa sahiptir

 1. “a, o, u” ve ünsüzlerin önünde -k olarak okunur:
  • Café (kafe)
 2. “ä, e, i, y” önünde -ts olarak okunur:
  • Celsius (santigrat)

⭐ Almancada “j harfi genellik “y” olarak telaffuz edilir. Yabancı dillerden geçmiş bazı kelimelerde ise Türkçedeki gibi “j” olarak okunur:

 1. Ja (evet)
 2. Jounalist (gazeteci)

⭐ Almancada “q” harfi “u” harfinden önce geldiğinde “kv” olarak okunur:

 1. Qual (azap)

⭐ Almancada “r” harfi kelime sonunda kısa bir “a” harfi gibi okunmaktadır. Kelime sonunda olmayan “r” harfleri ise genellikle gırtlaktan söylenir. Bu yapılamıyorsa Türkçedeki gibi söylemek çok büyük sıkıntı yaratmayacaktır:

 1. Aber (ama)
 2. braun (kahverengi)
 3. Lehrer (öğretmen)

⭐ Almancada “s” harfi kelime ya da hece başında sesli harften önce gelirse “z” şeklinde okunur. Buna karşılık “s” harfinden sonra “p” veya “t” harfleri gelirse”ş” olarak okunur.

 1. Sohle (taban)
 2. Spaß (zevk, eğlence)
 3. Stern (yıldız)

⭐ Almancada v harfi genellikle Türkçedeki “f” harfi gibi okunur ama yabancı kelimelerin başında veya ortasında Türkçedeki “v” gibi okunur.

 1. Vater (baba)
 2. Volk (halk)

⭐ Almancada “w” harfi Türkçedeki “v” harfi gibi telaffuz edilir:

 1. Welt (dünya)

⭐ Almancada “x” harfi Türkçedeki “ks” harfleri gibi okunur:

 1. Taxi (taksi)

⭐ Almancada “y harfi, özellikle yabancı dillerden geçmiş kelimelerin başlarında Türkçedeki gibi “y” harfi şeklinde okunurken kelime içinde ise “ü” şeklinde okunur:

 1. Yogurt (yoğurt)
 2. Symbol (sembol)

⭐ Almancada “z harfi Türkçedeki “ts” harflerinin okunuşu gibi telaffuz edilir:

 1. Zeit (zaman, çağ, vakit)

⭐ Almancada hecenin sonunda ve bir sessiz harfin önünde yer alan “b, d, g” harfleri Türkçedeki “p, t, k” gibi okunur.

 1. Lob (övgü)
 2. Kind (çocuk)
 3. Zug (tren)

Almancada Birleşik Sessiz Harfler

Almancada bazı sessiz harfler yan yana gelince birtakım sesler çıkarırlar. Aşağıdaki tabloda yan yana gelmiş sessiz harfler ve okunuşları telaffuz butonlarıyla beraber derlenmiştir:

HarfOkunuşÖrnek
dschc Dschungel (orman)
tionsio:n, syo:n Action (aksiyon)
tschç Deutsch (Almanca)
chsks sechs (altı)
stş Straße (cadde)
chh Buch (kitap)
ckk Brücke (köprü)
spşp Beispiel (misal)
Alman Alfabesi

Özetle vurgulamak gerekirse, Almanca telaffuz biçimlerinde kurala uymayan ve çeşitli istisnai durumlar oldukça yaygındır. Bu yüzden Alman alfabesi ve harfler genel hatlarıyla derlenmiştir. Eksik gördüğünüz şeyleri yorum olarak belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın ❤️…

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

44 Yorum

  1. Motive edici yorumunuz için teşekkür ederiz. Sayfamızdaki yazıları günbegün güncelleyip en yararlı hale getirmeye devam edeceğiz.

 1. Gerçekten tüm sunumlar harika bayıldımmm. 2 senedir Almanca öğrenmeye çalışıyorum ve sizden verim aldım.

  1. Faydası olması bizleri oldukça mutlu etmekte. ayrıca çalışmalarımızı daha da iyi hale getirebilmek için umulmadık bir motivasyon kaynağı oluyor.

 2. selamlar .. öncelikle emekleriniz icin tesekkur ederim.. siteniz cok guzel..
  alfabetik siralama alanindaki üc kelimenin Türkce karsiligi yanlis yazilmis .. bilgilerinize sunarim ..
  bauer,
  teuer,
  information

 3. İnanın bayıldım. Sadece harflerin öğretimi bu kadar iyi ve kaliteli ise diğer konuları düşünemiyorum. Emeğinize sağlık…

  1. Yorumunuz için çok çok teşekkürler. Yazıları güncellemeye başladık biraz da onun etkisiyle güncellenmiş olanlar daha açıklayıcı oldu. Faydalı oluyorsa ne mutlu. En kısa sürede diğer konuları da güncelleyeceğiz.

   1. İnanın çok faydalı oluyor. Hatta kurstan bile faydalı. Güncellemelerinizde kolaylıklar dilerim.

    1. Çok çok teşekkür ederiz iyi niyet dilekleriniz için. İnanın aksilik veya kötü şans diyebileceğimiz şu dönemlerde böylesi yorumlar yüreğimize su serpmekte. Çok teşekkürler tekrardan

 4. Teşekkür ederim çok faydası oldu tedaylı güzel bir şekilde bukadar anlatılırdı.çok faydalı bir site tavsiye ederim

 5. Hazırladığınız site gerçekten Almanca öğrenimi muhteşem bir kaynak. Her ihtayacım olduğun başvuruyorum. Emeğinize sağlık

 6. Merhaba. 2019 yılında Almanya’ya taşındım. Almanca kursuna gidiyorum ve her gün Almanca çalışıyorum. Sizinle her zaman iletişim halinde olmak istiyorum. Almancayı kusursuz derecede iyi öğrenmek zorundayım. Anlamadığım yerleri size sorsam bana iyice anlatır mısınız??

 7. Harikasınız, kitabınız mevcut mu ? mevcutsa almak isterim. her zaman yanımda böyle bir kaynak olsun isterim !

  1. Övgünüz için çok çok teşekkürler 🙏 Şimdilik site üzerindeki güncellemelerle ilerleyip sonrasında kitap olarak yayınlayacağız.

 8. Merhaba, ders konularında bağlaç ve edatlar gibi önemli konular gözükmüyor, eklerseniz sevinirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏