A2 Seviye

Almancada Olumsuzluk

Almancada olumsuzluk cümleleri belli başlı olarak kein ve nicht ile sağlanır.

Almancada Olumsuzluk: Kein ve Nicht

Olumsuz ifadelerden birisi olan kein kelimesi ein ile benzerlik gösterse de artikel değildir. Kein ile ein içeren cümleler olumsuz hale getirilir. Belirsiz artikel olarak ein kullanılmış bir cümle olumsuz yapılmak için keineine kullanılan ifadeler de ise keine formatında kullanılır ve cümleye “değil” anlamı katar.

Ayrıca ein ifadesi çoğul cümlelerde kullanılmadığı için dikkat edilmeli. Çoğul isimlerin tanımlığı istisnasız die artikelidir. Bu yüzden olumsuz çoğul bir cümle olumsuz yapılırken keine kullanılır. 

Ayrıca Es gibt gibi kalıplarda kein ifadesi ile yapılan olumsuz cümlelerde “yok” anlamı oluşur. İlgili ifadeler ismin hal durumlarına göre değişiklik gösterebilir.

ErilDişilNötrÇoğul
derdiedasdie
eineineeinX
keinkeinekeinkeine
Almancada Olumsuzluk
Das ist ein Buch.
Bu bir kitap.
Das ist kein Buch.
Bu bir kitap değil.
Das ist eine Blume.
Bu bir çiçek.
Das ist keine Blume.
Bu bir çiçek değil.
Das sind Kinder.
Bunlar çocuktur.
Das sind keine Kinder.
Onlar çocuk değiller.
Hier gibt es einen Apfel.
Burada bir elma var.
Hier gibt es keinen Apfel.
Burada bir elma yok.

Gelelim nicht ile cümleye olumsuzluk katmaya. Cümlede ein veya eine yoksa nicht kullanılır ifadesi yanlış olmayacaktır. Nicht zarf olduğu için daha geniş bir kullanım alanı vardır.

Die Schule ist gross.
Okul büyük.
Die Schule ist nicht gross.
Okul büyük değil.
Es ist mein Apfel.
O benim elmam.
Es ist nicht mein Apfel.
O benim elmam değil.
Möglich, wenn Sie nicht hierher kommen.
Buraya gelmediğiniz sürece mümkün.
Nicht möglich, wenn Sie nicht hierher kommen.
Buraya gelmediğiniz sürece mümkün değil.
Traurige Filme gefallen mir.
Hüzünlü filmleri severim.
Traurige Filme gefallen mir nicht.
Hüzünlü filmlerden hoşlanmam.

Kein ile Nicht Arasındaki Farklar

Kein ile nicht arasında birtakım farklar vardır. Bu farklar aşağıda listelenmiştir;

  1. Nicht, der-die-das ile kullanılabilirken kein bunlarla kullanılamaz.
  2. Nicht, iyelik zamirleriyle beraber (mein, dein, sein …) ile kullanılabilirken kein bunlarla kullanılamaz.
  3. Kein ile sıfatlar birlikte kullanılamaz ama nicht kullanılabilir.
  4. Nicht ile tüm cümleye olumsuz bir anlam yüklenebilir.

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu