A2 Seviye

Almancada Sıfatlar ve Sıfat Çekimleri

Almancada sıfatlar konusu için dersimizde kısa bir özet geçecek olsak da ismin yalın hali, i-hali ve e-hali konularının bilinmesi tavsiye edilir.

Almancada Sıfatlar (Die Adjektive)

Bildiğiniz üzere isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden “tanımlayıcı kelime” türüne sıfat denilmektedir.

“Büyük, küçük, temiz, iyi” sözcükleri birer sıfattır, “büyük masa, küçük kitap, temiz elma” gibi sıfat tamlamalarında “büyük, küçük, temiz” gibi sözcükler masa, kitap ve elma gibi isimlerin özelliklerini bildirmekte, onların niteliklerini açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda Almancada sık kullanılan sıfatlardan bazıları listelenmiştir:

großbüyük
gutiyi
kleinküçük
kurzkısa
schmutzigkirli
Almancada Sıfatlar – Die Adjektive
languzun
offenaçık
saubertemiz
schlechtkötü
schöngüzel
Almancada Sıfatlar – Die Adjektive

⭐ Almancada sıfatlar, cümlede iki şekilde kullanılır. Sıfatlar cümlede tek başlarına kullanıldıklarında hiçbir değişiklik göstermeden, yani ek almadan yalın hallerinde, yüklem olarak kullanılırlar. Örneğin:

🇩🇪 Der Lehrer ist gut.
🇹🇷 Öğretmen iyidir.
🇩🇪 Die Tür ist offen.
🇹🇷 Kapı açıktır.
🇩🇪 Das Bild ist schön.
🇹🇷 Resim güzeldir.
🇩🇪 Das Auto ist klein.
🇹🇷 Araba küçüktür.

⭐ Sıfatlar isimlerle beraber de kullanılabilir.

🇩🇪 Das Auto ist klein. (Araba küçük.)
🇹🇷 Das kleine Auto. (Küçük araba.)

Yukarıdaki örneği incelediğimizde sıfatımıza fazladan bir -e eki gelmiş. Sıfatlar isimden hemen önce kullanıldıkları zaman Adjektivendung olarak adlandırılan sıfatlık eki ismin durumuna göre çekimlenir.

Yalın Halde Almanca Sıfat Çekimleri

Sıfata gelen ek genel olarak önüne geldikleri ismin artikeline, hal durumuna, tekil ya da çoğul oluşuna, olumlu ya da olumsuz oluşuna bağlı olarak değişmektedir.

Biz bu yazımızda sıfatların ismin yalın halindeki çekimlerini inceleyeceğiz. Almancada sıfat çekimleri, güçlü çekim (Starke Beugung), zayıf (Schwache Beugung) ve karışık (Gemischte Beugung) olmak üzere üç şekilde olmaktadır.

Yalın Halde Güçlü Çekim

Bu çekim, herhangi bir artikel veya sahiplik zamirleri (mein, dein, sein, vb.) kullanılmadığında uygulanır.

Yani, herhangi bir artikel olmadan kullanılmış isimlerle beraber sıfatlar kullanılırsa sıfatların sonuna “-e” eki gelir.

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativgroßergroßegroßesgroße

Yalın Halde Zayıf Çekim

Bu çekim, belirli bir artikel (der, die, das) veya başka bir belirleyici (dieser, jener vb.) ile birlikte kullanıldığında uygulanır. Neden mi? Çünkü artikel varsa onun borusu öter de ondan diyebilirim en amiyane tabirle. Aşağıdaki tabloda sıfatın önüne geldiği ismin belirli artikeline göre aldığı ekler gösterilmiştir:

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativder großedie großedas großedie großen

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere tekil bir ismin dil bilgisel cinsiyeti ne olursa olsun sıfata gelen çekim eki –e olmaktadır. Ancak isim çoğulsa –en eki gelmektedir.

Diyelim ki Yao Ming’i basketbol oynarken gördük ve adını da bilmiyoruz. Onun basketbol oynadığını söylemek için; “Uzun boylu adam basketbol oynuyor.” diyebiliriz. Biz bu cümleyi Almancada aşağıdaki gibi söyleriz:

🇩🇪 Der große Mann spielt Basketball.
🇹🇷 Uzun boylu adam basketbol oynuyor.

Basketbol oynayan kişi Yao Ming yerine Candace Parker adında bir kadın olsun:

🇩🇪 Die große Frau spielt Basketball.
🇹🇷 Uzun boylu kadın basketbol oynuyor.

Şimdi de örneğimizi uzun boylu kadınların basketbol oynadığını söylemek için formatlayalım:

🇩🇪 Die großen Frauen spielen Basketball.
🇹🇷 Uzun boylu kadınlar basketbol oynuyor.

Görüldüğü üzere sıfatın birlikte kullanıldığı ismin belirli artikeli ne olursa olsun -e eki oluyor. Eğer çoğul bir ismin önüne geliyorsa -en eki gelmektedir. Anlaşılır olduğuna göre aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz:

🇩🇪 Der große Hund bellt im Garten.
🇹🇷 Büyük köpek bahçede havlıyor.
🇩🇪 Die kalten Getränke sind erfrischend.
🇹🇷 Soğuk içecekler ferahlatıcıdır.
🇩🇪 Die schnelle Katze fängt die Maus.
🇹🇷 Hızlı kedi, fareyi yakalar.
🇩🇪 Das schöne Bild hängt an der Wand.
🇹🇷 Güzel resim, duvarda asılı.
🇩🇪 Die kleinen Kinder spielen im Park.
🇹🇷 Küçük çocuklar parkta oynuyor.
🇩🇪 Die alten Bücher sind sehr wertvoll.
🇹🇷 Eski kitaplar çok değerli.

Yalın Halde Karışık Çekim

Genellikle “ein”, “kein” gibi belirsiz artikel ya da sahiplik zamirleriyle (mein, dein, sein, vb.) birlikte kullanıldığında karışık çekim uygulanır.

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativein großer
kein großer
mein großer
eine große
keine große
meine große
ein großes
kein großes
mein großes
✖️
keine großen
meine großen

❗ Belirsiz artikel (ein-eine) çoğul halde kullanılmaz.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda belirsiz artikele sahip isimlerin önüne gelen sıfatlar isimlerin cinsiyetine göre sıfatlara şu ekler gelir:

➡️ Eril isimleri tanımlayan sıfatlar için “-er” (der)
➡️ Dişil isimleri tanımlayan sıfatlar için “-e” (die)
➡️ Nötr isimleri tanımlayan sıfatlar için “-es” (das)
➡️ Çoğul tanımlayan sıfatlar için “-en”

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇩🇪 Ein großer Mann spielt Basketball. (der Mann)
🇹🇷 Uzun boylu bir adam basketbol oynuyor.
🇩🇪 Eine große Frau spielt Basketball. (die Frau)
🇹🇷 Uzun boylu bir kadın basketbol oynuyor.
🇩🇪 Ein großes Kind spielt Basketball. (das Kind)
🇹🇷 Uzun boylu bir çocuk basketbol oynuyor.
🇩🇪 Das sind keine gelben Tulpen. (die Tuple, n)
🇹🇷 Bunlar sarı laleler değil.

⭐ Tablomuzdan da anlaşılacağı üzere eğer isim, iyelik sıfatı (mein, dein …) ile kullanılmışsa sıfatımız yine belirsiz artikeller gibi çekimlenir.

🇩🇪 Mein großer Bruder heißt Thomas. (der Bruder)
🇹🇷 Abimin adı Thomas.
🇩🇪 Sein neues Auto (das Auto)
🇹🇷 Onun yeni arabası
🇩🇪 Meine alten Hunde (der Hund, e)
🇹🇷 Yaşlı köpeklerim.

İsmin diğer hallerindeki sıfat çekimleri ilgili yazılarda detaylıca anlatılmıştır. Kısaca sıfatların yalın halde aldıkları ekler aşağıdaki tabloda özetlnmiştir

HALERİLDİŞİLNÖTRÇOĞUL
Nominativgroßer
der große
ein großer
kein großer
mein großer
große
die große
eine große
keine große
meine große
großes
das große
ein großes
kein großes
mein großes
große
die großen
✖️
keine großen
meine großen

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

16 Yorum

 1. Der große Frau spielt Basketball.
  Uzun boylu kadın basketbol oynuyor.

  Der großen Frauen spielt Basketball.
  Uzun boylu kadınlar basketbol oynuyor.

  Buradakai iki artikel de Die olması gerekiyor

 2. Die grossen Frauen spielen Basketball.
  Kim sorusunu sorduğumuzda ‘ onlar ‘ cevabını alırız. Onlar(sie) şahıs zamirinde yalın halde olan düzenli fiiller /en ekini alır. Bu sebeple spielt değil spielen olmalı.

 3. Der rosa Anorak diye bir sıfat tamlamasi yapsak rosa ya e gelmiyor. Sebebi nedir?

 4. Merhaba,

  Çoğul die sonuna ‘en’ alır evet ama artikel olmayan çoğulda sonuna ‘e’ alması gerek miyor mu ?
  Mesela : die süßen Kinder.. burda en alıyor. ama unbestimmte olursa süße Kinder oluyor diye biliyorum.
  Siz tüm çoğul die’ler için ‘en’ konuyor demişsiniz..

  1. Evet haklısınız. Almancada “unbestimmte” bir çoğul isim kullanıldığında “-en” eki yerine -e” eki eklenir. Uyarı için teşekkürler 🙏

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏