A2 Seviye

Almancada İşaret Zamirleri (die Demonstrativpronomen)

Türkçedeki işaret zamirleri; “bu, şu, o” ve bunların çoğulları “bunlar, şunlar, onlar” olarak ifade edilirken Almancada işaret zamirleri; dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes şeklinde olurken bunların çoğulları; diesebunlar” ve jeneşunlar” veya “onlar” olarak kullanılır.

Almancada İşaret Zamirleri

Bu kelimelerde, dies- ve jen- köklerine der, die, das artikellerinin ekleri olan “er, e, es” takılarının eklendiğini dikkat etmekte fayda var.

Bir isimle beraber kullanıldıkları gibi tek başlarına da kullanılabilir. Ayrıca isme tabi oldukları için hal durumlarına göre çekimlenirler. Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan işaret zamirleri listelenmiştir;

ErilDişilNötrÇoğul
dieserdiesediesesdiese
jenerjenejenesjene
derdiedasdie
derselbedieselbedasselbedieselben
derjenigediejenigedasjenigediejenigen
solchersolchesolchessolche

Dieser, Diese, Dieses (Bu, Şu, O)

“Bu, Şu, O” gibi anlamlara gelirler. Konuşulan kişiye mesafece yakın olmayı ya da önceden bahsedilen bir kişiyi veya nesneyi gösterir.


der Mann
adam

dieser Mann
bu adam

diese Männer
bu adamlar

die Frau
kadın

diese Frau
bu kadın

diese Frauen
bu kadınlar

das Buch
kitap

dieses Buch
bu kitap

diese Bücher
bu kitaplar
Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri

Jener, Jene, Jenes (Şu, O, Öteki, Diğeri, Öbürü)

“Şu, O, Öteki, Diğeri, Öbürü” gibi anlamlara gelirler. Konuşulan kişiye mesafece uzak olmayı ya da önceden bahsedilen bir kişiyi veya nesneyi gösterir.


der Mann
adam
jener Mann
şu (veya o) adam

jene Männer
şu (veya o) adamlar

die Frau
kadın

jene Frau
şu (veya o) kadın

jene Frauen
şu (veya o) kadınlar

das Buch
kitap

jenes Buch
şu (veya o) kitap

jene Bücher
şu (veya o) kitaplar
Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, sözü söyleyen kişinin bilinen veya daha yakından belirlenmesine kişi veya cisme işaret etmesine yarayan sözcüklerdir. Bunlar yukardaki örneklerde görüldüğü üzere bir isimle beraber kullanıldıkları gibi tek başlarına da kullanılabilirler.

Ancak dieser, diese, dieses & jener, jene, jenes yerine günlük hayatta artikel görevlerinden bağımsız “der-die-das” sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle alışverişlerde “Wie viel kostet das?” olarak ifade edilirken kullanılan das artikel görevinde değil işaret zamiridir. Das işaret zamirini artikeli fark etmeksizin tüm isimler için kullanabiliriz.

Wie viel kostet der Tisch?
Masa ne kadar?
Wie viel kostet das?
Bu ne kadar

derselbe, dieselbe, dasselbe (aynı kişi, aynı şey, aynısı)

“aynı kişi, aynı şey, aynısı” gibi anlamlara gelirler.


der Mann
adam
derselbe Mann
aynı adam

dieselben Männer
aynı adamlar

die Frau
kadın

dieselbe Frau
aynı kadın

dieselben Frauen
aynı kadınlar

das Buch
kitap

dasselbe Buch
aynı kitap

dieselben Bücher
aynı kitaplar
Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri

solcher, solche, solches (böyle, şöyle, bu kadar)

“böyle, şöyle, bu kadar” gibi anlamlara gelir.


der Mann
adam
solcher Mann
böyle adam

solche Männer
böyle adamlar

die Frau
kadın

solche Frau
böyle kadın

solche Frauen
böyle kadınlar

das Buch
kitap

solches Buch
böyle kitap

solche Bücher
böyle kitaplar
Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri

Almancada İşaret Zamirleri Örnekleri


Dieser Fischer ist gut.
Bu balıkçı iyidir.
Jenes Auto ist nicht grün.
Şu otomobil yeşil değildir.
Diese Züge sind lang.
Bu trenler uzundur.
Jene Schule ist nicht gross.
Şu okul büyük değildir.
Ist dieses Kind Gut
Bu çocuk iyi mi?
Ist jenes Zimmer groß
Şu oda büyük mü?
Jene Zimmer sind sauber.
Şu odalar temizdir.
Dieses Pferd ist schmutzig.
Bu at kirlidir.
Dieses Boot ist nicht grün
Bu sandal yeşil değil
Dieses Lehrstück ist lang
Bu ders uzundur
Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri

5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.