B1 Seviye

Almanca Präteritum Konu Anlatımı

Almanca Präteritum konusu eski adıyla Imperfect genellikle hikayelerde kullanılır. Konuşmalarda daha az rastlanır. Konuşmalarda benzer anlamdaki geçmiş zamanı belirtmek için perfekt kullanılır.

Almanca Präteritum

Geçmiş zaman geçmişte olmuş hareketleri anlatmak için kullanılır. “Yürüdüm, uyudun, yaptın” sözlerindeki fiiller geçmiş zaman halindedirler ve bunların gösterdiği hareketler geçmişte meydana gelmişlerdir.

1- Özne2- Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı
Almanca Präteritum Yapısı

Almancada Düzenli Fiillerin Präteritum Çekimleri

imperfekt gayet kolay yapılır. Almancada, her fiil -en harfleriyle sona erer. Bu en takısını attıktan sonra geriye kalan kısma fiilin kökü denir. Örneğin, lernen, machen, schreiben fiillerinin kökü lern, mach, schreib’dır. Präteritum di’li geçmiş zaman fiilin köküne birtakım takılar ekleyerek yapılır. bu takılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-te-test-te-ten-tet-ten
Präteritum – Geçmiş Zaman Ekleri

Kökleri -t, -d veya bazı -n harfleriyle biten fiiller Imferfekt haline konurken kök ile Imperfekt takıları arasına bir e eklenir. Yani bu fiiller için Imperfekt takıları şu şekildedir:

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-ete-etest-ete-eten-etet-eten
Präteritum – Geçmiş Zaman Ekleri
machenyapmak
ichmachte
dumachtest
er/sie/esmachte
wirmachten
ihrmachtet
sie/Siemachten
Mahchten – Präteritum Çekimi
antwortencevap vermek
ichantwortete
duantwortetest
er/sie/esantwortete
wirantworteten
ihrantwortetet
sie/Sieantworteten
Atworten – Präteritum Çekimi
1- Özne2- Düzenli Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı
Almancada Geçmiş Zaman
Ich spielte mit meinen Freunden.
Arkadaşlarımla oynadım.
Mein Vater bezahlte die Rechnung
Babam hesabı ödedi.
Die Tochter fragte deinen Grossvater, aber er antwortete nicht.
Kız büyük babasına sordu, ama o cevap vermedi.
Die Kinder kauften einen Ball.
Çocuklar bir top satın aldılar.
Die Grossmutter erzählte eine Geschichte.
Büyük anne bir hikâye anlattı.
Almanca Präteritum Örnek Cümleler

Almancada Düzensiz Fiillerin Präteritum Çekimleri

Düzensiz fiiller, adlanndan da belli olduğu gibi geçmiş zamana, yani Imperfekte çevrilirken yukarıda verilen kurala uymazlar, köklerine bu takıları almazlar. Bu çeşit fiiller geçmiş zamanda tamamen değişirler. Bu nedenle düzensiz fiilleri öğrenirken geçmiş zamanda aldıkları şekilleri de birlikte ezberlemek gerekir.

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-st-en-t-en
Präteritum – Geçmiş Zaman Ekleri
sehengörmek
ichsah
dusahst
er/sie/Siesah
wirsahen
ihrsaht
sie/Siesahen
Sehen – Präteritum Çekimi

Düzensiz fiillerin özelliklerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

1- Imperfektte kökleri değişir. Örneğin, sehen, sah olur. Nasıl değiştiğini bulmak için bir kural yoktur. Onun için düzensiz fiillerin Imperfekt şekli bu fiiller öğretilirken birlikte verilir veya ayrıca özel listelerle gösterilir.

2- Düzensiz fiillerin bu değişen kökleri şahıslara göre çekimlenirken bazı takılar alır. Yalnız birinci tekil şahıs (ich) ve üçüncü tekil şahıslarda (er, sie, es) kök hiçbir takı almaz.

Düzensiz fiillerin Imperfektlerini incelerken bunları, köklerinin Imperfektte aldığı, şekillere göre bir takım gruplara ayırmak mümkündür:

a. Imperfektte köklerinin sesli harfi (veya harfleri) değişerek i veya ie olanlar

schreiben-schrieb, laufen-lief, rufen-rief, gehen-ging, bleiben-blieb

b. Imperfektte köklerinin sesli harfi a olanlar

lesen-las, singen-sang, kommen-kam, stehen-stand

c. Imperfektte köklerinin sesli harfi u olanlar

fahren-fuhr, waschen-wusch

d. Imperfektte köklerinin sesli harfi o olanlar
fliegen-flog, heben-hob, schieben-schob

1- Özne2- Düzensiz Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı
Almancada Geçmiş Zaman

Sein ve Haben Yardımcı Fiillerinin Präteritum Çekimleri

sein olmak
ichwarben…idim
duwarstsen…idin
er/sie/eswaro…idi
wirwarenbiz…idik
ihrwartsiz…idiniz
sie/Siewarenonlar…idiler
Sein Präteritum Çekimi
habensahip olmak, var
ichhattebenim…vardı
duhattestsenin…vardı
erhatteonun…vardı
wirhattenbizim…vardı
ihrhattetsizin…vardı
siehattenonların…vardı
Haben Präteritum Çekimi

Almancada Dönüşlü Fiillerin Präteritum Çekimleri

Dönüşlü fiille kurulmuş bir cümle Imperfekt yapılırken cümlenin yapısında hiçbir değişiklik olmaz. Sadece fiil Imperfekt yapılır, dönüşlü zamir ise yine aynı şekilde, hiç değişmeden olduğu yerde kalır.

1- Özne2- Dönüşül Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı
Almancada Geçmiş Zaman
Şimdiki ZamanDi’li Geçmiş Zaman
Ich lege mich unter einen Baum
Bir ağacın altına yatıyorum.
Ich legte mich unter einen Baum.
Bir ağacın altına yattım.
Mein Vater rasiert sich jeden Tag.
Babam her gün tıraş olur.
Mein Vater rasierte sich jeden Tag.
Babam her gün tıraş olurdu.
Warum wunderst du dich so sehr?
Niçin o kadar hayret ediyorsun?
Warum wundertest du dich so sehr?
Niçin o kadar hayret ettin?
Dönüşlü Fiilerin İmperfecti

Almancada Ayrılabilen Fiillerin Präteritum Çekimleri

Bu fiillerin özelliği esas fiilin önünde bu esas fiile bitişik bir takı bulunması ve bu takının cümlede en sona gitmesidir. Esas fiil ise normal olarak ikinci yere gider ve özneye göre çekimlenir.

1- Özne2- Ayrılabilen Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı4- Fiilin eki
Almancada Geçmiş Zaman
Şimdiki ZamanDi’li Geçmiş Zaman
Er zieht sich schnell aus.
Hemen soyunuyor.
Er zog sich schnell aus.
Hemen soyundu.
Sein Sohn kommt auch mit .
Oğlu da birlikte geliyor.
Sein Sohn kam auch mit.
Oğlu da birlikte geldi.
Ayrılabilen Fiilerin İmperfecti

Almancada Modal Yardımcı Fiillerin Präteritum Çekimleri

Aşağıdaki tabloda 6 modal yardımcı fiilinin çekimleri verilmiştir.

könnenwollenmüssendurfensolltenmögen
ichkonntewolltemusstedurftesolltemochte
dukonntestwolltestmusstestdurftestsolltestmochtest
er/sie/eskonntewolltemusstedurftesolltemochte
wirkonntenwolltenmusstendurftensolltenmochten
ihrkonntetwolltetmusstetdurftetsolltetmochtet
sie/Siekonntenwolltenmusstendurftensolltenmochten
Modal Yardımcı Fiillerinin Imperfecti
1- Özne2- Modal Fiil Präteritum3- Tamamlayıcı4- Fiil Infinitive
Almancada Geçmiş Zaman
Şimdiki ZamanDi’li Geçmiş Zaman
Ich will in Ankara bleiben.
Ankara’da kalmak istiyorum.
Ich wollte in Ankara bleiben.
Ankara’da kalmak istedim.
Mein Bruder kann gut Deutsch sprechen.
Abim iyi Almanca konuşabilir.
Mein Bruder konnte gut Deutsch sprechen.
Abim iyi Almanca konuşabilirdi.
Ich muss in die Schule gehen.
Okula gitmeye mecburum.
Ich musste in die Schule gehen.
Okula gitmeye mecburdum.
Du darfst mit ihnen spielen.
Onlarla oynayabilirsin.
Du durftest mit ihnen spielen.
Onlarla oynayabilirdin.
Ich möchte fünf Köfte.
Beş köfte istiyorum.
Ich mochte fünf Köfte.
Beş köfte istedim.
Mommy, ich soll nicht anrufen.
Anneciğim, aramam gerekmiyor.
Mommy, ich sollte nicht anrufen.
Anneciğim, aramam gerekmiyordu.
Almanca Präteritum Örnekleri

11 Yorum

  1. Merhabalar, siteniz bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim bunun için öncelikle. Bu sayfada hatalı bir kısım var. Haben Imperfect Çekimleri hatalı yazılmış. Düzeltebilirseniz sevinirim.

    1. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Yorumunuz sayesinde haben fiilinin Präteritum çekimi yerine şimdiki zaman çekimi yazılmış olduğunu fark ettik. Yorumlarınız gördüğünüz üzere bizim için çok kıymetli. Tekrardan teşekkürlerimizi sunarız.

  2. Merhaba, aşağıdaki fiil zannedersem ,,bleiben” ama ei yerine eI yazılmış. Düzeltirseniz karışıklık kalkmış olur. Faydalı bir anlatım teşekkürler.

    a. Imperfektte köklerinin sesli harfi (veya harfleri) değişerek i veya ie olanlar;

    blelben-blieb = bleiben-blieb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.