B1 Seviye

Almancada Belgisiz Zamirler (Indefinitpronomen)

Almancada belgisiz zamirler, Indefinitpronomen olarak adlandırılmaktadır. Oldukça geniş bir liste olmasından ötürü olabildiğince en yaygın kullanılanları derledik.

Almancada Belgisiz Zamirler

Hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmadığı gibi birden fazla ismin yerini tutan zamirlerdir. Belli başlı zamirleri kategorilere ayılıp tablolarda listelenmiştir.

Kişiler Yerine Kullanılan Belirsiz Zamirler

Almancada kişiler yerine kullanılan belgisiz zamirlerden yaygın olanlar aşağıdaki listede derlenmiştir.

einerbirisi
jemandbirisi
niemandkimse, hiç kimse
jederherkes
einanderbirbir…
irgendwerherhangi biri
manbiri, kişi

Einer (birisi, biri)

Birisi, biri anlamlarında kullanılır. Ayrıca ismin diğer hallerinde de kullanılabilir. Ayrıca grametik cinsiyete bağlı değildir.

Yalın Haleinerbirisi
İ Halieinenbirisini
E Halieinembirisine
İn Halipek kullanılmaz

🇩🇪 Einer von euch hat das Buch mitgenommen.
🇹🇷 Sizden biri kitabı aldı.
🇩🇪 Einer muss den Job erledigen.
🇹🇷 Biri işi tamamlamalı.
🇩🇪 Ist das der Stift von einem von euch?
🇹🇷 Bu sizden birinin kalemi mi?

Jemand (birisi)

“jemand” sadece tekil olarak kullanılır ve grametik cinsiyete bağlı değildir. Ayrıca ismin diğer hallerinde de kullanılabilir.

Yalın Haljemandbirisi
İ Halijemand(en)birisini
E Halijemand(em)birisine
İn Halijemand(e)sbirisinin

🇩🇪 Jemand hat an der Tür geklopft.
🇹🇷 Biri kapıyı çaldı.
🇩🇪 Ich dachte, jemand hätte mich gerufen.
🇹🇷 Biri beni çağırdı sandım.
🇩🇪 Kann jemand mir helfen?
🇹🇷 Bana yardım edebilecek birisi var mı?

Niemand (kimse, hiç kimse)

Kimse, hiç kimse manalarında Türkçeye çevrilebilir. Yalnızca tekil durumlarda kullanılır. Ayrıca ismin hallerinde de görmek mümkündür.

Yalın Halniemandkimse, hiç kimse
İ Haliniemand(en)kimseyi, hiç kimseyi
E Haliniemand(em)kimseye, hiç kimseye
İn Haliniemand(e)skimsenin, hiç kimsenin

🇩🇪 Niemand weiß die Antwort auf diese Frage.
🇹🇷 Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor.
🇩🇪 Niemand hat mich verstanden.
🇹🇷 Kimse beni anlamadı.
🇩🇪 In der Straße war niemand zu sehen.
🇹🇷 Sokakta kimse görünmüyordu.

Jeder (herkes)

Genellikle, tekil olarak kullanılır. İsmin hallerinde görülebilir ve grametik cinsiyete bağlıdır.

HalErilDişilNötrAnlamı
Yalın Haljederjedejedesherkes
İ Halijedenjedejedesherkesi
E Halijedemjederjedemherkese
İn Halijedesjederjedesherkesin

🇩🇪 Jeder muss die Regeln befolgen.
🇹🇷 Herkes kurallara uymalıdır.
🇩🇪 Jeder hat seine eigene Meinung.
🇹🇷 Herkesin kendi fikri vardır.
🇩🇪 An Weihnachten bekommt jeder ein Geschenk.
🇹🇷 Noel’de herkes bir hediye alır.

Einander (birbirlerini…)

einander kelimesi Türkçeye cümlenin anlamına göre “birbirimizi, birbirlerini, birbirimize, birbirlerine vb…” gibi çeşitli şekillerde çevrilebilir.

Her ne kadar Türkçede çeşitlilik olsa da aynı ifadeler Almancada sadece einander kullanılarak ifade edilir. Ayrıca çoğu zaman bir ön ek ile birleştirilerek çeşitli anlamlar vermek için kullanılır

gegeneinanderbirbirine karşı
miteinanderbirbirleriyle
füreinanderbirbirleri için

🇩🇪 Die Schüler helfen einander beim Lernen.
🇹🇷 Öğrenciler birbirlerine öğrenme konusunda yardımcı olurlar.
🇩🇪 Sie haben einander versprochen, immer zusammen zu bleiben.
🇹🇷 Birbirlerine hep birlikte kalacaklarına dair söz verdiler.
🇩🇪 Die Vögel singen einander Lieder.
🇹🇷 Kuşlar birbirlerine şarkı söyler.

man (biri)

Man belirsiz zamiri ile yapılan cümleler pasif sesi oluşturmanın alternatif bir yoludur. Cümleye eylemi yapan kişinin kimliğini katmaktan ziyade eylemi öne çıkarır. Ancak anlam olarak pasif bir anlam yüklense de cümle dil bilgisel olarak pasiv değildir. Man, sadece ve sadece ismin yalın halinde (Nominativ) kullanılır.

🇩🇪 In der Türkei isst man viel Brot.
🇹🇷 Türkiye’de insanlar çok ekmek yer.
🇩🇪 Man sollte nicht rauchen.
🇹🇷 Sigara içmemelisin.
🇩🇪 Manchmal fragt man sich, warum das Leben so kompliziert ist.
🇹🇷 Bazen insan hayatın neden bu kadar karmaşık olduğunu merak eder.

Şeyler için kullanılan belgisiz zamirler

alleher şey
andereöteki, başkası, diğer
beideher ikisi, her ikisi de
jederherkes
einigekimi, biraz
ein bisschenbiraz, bir nebze
ein paarbir çift

Belirsiz bir yer gösteren kelimeler

anderswobaşka bir yerde
anderswohinbaşka bir yere
anderswoherbaşka bir yerden
irgendwoherhangi bir yerde
irgendwohinherhangi bir yere
irgendwoherherhangi bir yerden
nirgendwohiçbir yerde
nirgendwohinhiçbir yere
nirgendwoherhiçbir yerden

Belirsiz bir zaman gösteren Almanca Belgisiz Zamirler

Zaman derecelerine göre belgisiz zaman anlatan zamirler aşağıda derlenmiştir:

einstbir zamanlar
ehemalsvaktiyle, eskiden
einmalbir varmış bir yokmuş
damalso zamanlar
jemalsbir zamanlar
anfangsönceleri
frühereskiden
zuerstönceleri
neulichgeçenlerde
unlängstkısa bir zaman önce
bereitshenüz
kürzlichkısa bir zaman önce
gesterndün
soebendemin
geradeaz önce
jetztşimdi
augenblicklichşu anda
heutebugün
heutzutagebu günlerde
baldpek yakında
nächstensyakında
künftiggelecekte, müstakbel
dannsonra
spätersonra
nachherondan sonra
schliesslichnihayet
endlichnihayet, sonunda
Almancada Belgisiz Zamirler

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

8 Yorum

 1. Merhaba,

  Yalın halde; eril için, herkes kelimesinin Almanca karşılığı jede yerine jeder olmayacak mı?

  İyi Çalışmalar.

 2. Merhaba,

  gegeneinander=birbirlerlerine karşı olarak tercüme edilmiş.
  Doğrusu birbirlerine karşı değil midir?

  İyi Çalışmalar.

 3. Merhaba,

  irgendwohin=herhangi bir yerde olarak tercüme edilmiş.
  Doğrusu herhangi bir yere olmayacak mı?

  İyi Çalışmalar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏