B2 Seviye

Almancada Futur II (Gelecekte Bitmiş Zaman)

Almancada Futur II, bir olayın belirlenmiş bir gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan zaman kalıbıdır.

Almancada Futur II

Bilindiği üzere gelecek zamanlı bir eylem, olay veya hareket bildirmek için kullanılmaktadır. “Okuyacağım, yapacaklar, gidecekler, görecek.” sözleri gelecekte yapılacak hareketleri anlattıklarından bu fiiller gelecek zaman halindedirler. Almancada böylesi bir gelecek anlatımı için Futur I kullanılmaktadır.

Buna karşılık, “okuyor olacağım, yapıyor olacağım, gidiyor olacaklar, görüyor olacaksın” gibi ifadeleri Almancada söyleyebilmek için Futur II yapısı kullanılır.

Almancada gelecekte bitmiş zaman, yani Futur II yapabilmek için Future I ile benzer şekilde werden yardımcı fiili kullanılır. Werden yardımcı fiili, cümlede normalde esas fiilin bulunduğu ikinci yere şahıslara göre şimdiki zaman olarak çekimlenir.

Yapılacak işi, hareketi, olayı gösteren esas fiil ise Partizip II (Partizip Perfekt) formatında cümlenin en sonundaki esas fiilin Perfekt yardımcı fiilinden öncesine gider. Esas fiilin Perfekt yardımcı fiili (sein/haben) ise mastar halinde (Infinitiv) cümlenin en sonuna gider.

12345
Öznewerden Präsens—-Fiil Partizip Perfekthaben/sein Infinitiv
Almancada Futur II

➡️ Perfekt
Er hat eine Hochzeitsreise gemacht.
O balayına gitti.
➡️ Futur I
Er wird eine Hochzeitsreise machen.
O balayına gidecek.
➡️ Futur II
Er wird eine Hochzeitsreise gemacht haben.
O balayına çıkmış olacak.

Gelecekte bitmiş zaman Almancada yaygın bir şekilde kullanılmasa da geleceğe dair görüşleri, umutları ve varsayımları ifade etmek için kullanılabilir.

Ich werde um 11 Uhr in Paris angekommen sein.
Saat 11’de Paris’e varmış olacağım.
Morgen wird Herr Müller die Arbeit beendet haben.
Bay Müller yarın işini bitirmiş olacak.
Ich werde Krieg und Frieden in zwei Wochen gelesen haben.
İki hafta içinde Savaş ve Barış’ı okumuş olacağım.
Thomas und Anna werden aus Paris gekommen sein.
Thomas ve Anna Paris’ten gelmiş olacaklar.
Ich werde bis ende Februar umgezogen sein.
Şubat sonuna kadar taşınmış olacağım.
Um 9 Uhr werden wir das Abendessen gekocht haben.
Saat 9’a kadar akşam yemeği pişirmiş olacağız.
Um acht Uhr wird es dunkel gewesen sein.
Saat sekize kadar hava kararmış olacak.

❗ Gelecek ile ilgili tahminde bulunurken, açıklığa kavuşturmak için sıklıkla zaten anlamına gelen schon (sıfat olan schön ile karıştırmayınız!) ve umarım, inşallah anlamına gelen hoffentlich kullanılır.

Hoffentlich werde ich im Winter ein warmes Haus gefunden haben!
Kışın sıcak bir ev bulmuş olacağımı umuyorum!

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏