Kelime

B1 Seviye Almanca Fiiller (607 Kelime)

Goethe B1 seviye kitapçıklarından yararlanılarak B1 seviye Almanca fiiller derlenmiştir. Liste içinde haliyle A1 ve A2 seviyesinde tanık olduğunuz fiiller de bulunmaktadır. Bu hem bir tekrar hem de B1 sınavı için gerekli olan fiilleri görmek adına faydalı olacaktır.

B1 Seviye Almanca Fiiller

Sıralamanın alfabetik bir şekilde yapıldığı 607 tane B1 seviye Almanca fiil, telaffuzlarını dinleyebileceğiniz şekilde aşağıdaki listede derlenmiştir:

1 abbiegensapmak
2 abfahrenhareket etmek, yola çıkmak, arabayla götürmek
3 abgebenteslim etmek, devretmek, vermek
4 abhängenekmek, takılmak
5 abhebenkaldırmak, çekmek, kağıt kesmek
6 abholengidip almak, alıp getirmek
7 abschreibenkopyalamak
8 ablehnenreddetmek, geri çevirmek
9 abmachençözmek, halletmek, kararlaştırmak
10 abnehmenindirmek, kaldırmak
11 abonnierenabone olmak
12 absageniptal etmek
13 abstimmenoylamak
14 abwaschenyıkamak, bulaşık yıkamak
15 achtensaygı duymak, dikkat etmek
16 akzeptierenkabul etmek
17 sich amüsiereneğlendirmek, güldürmek
18 analysierençözümlemek
19 anbietensunmak, ikram etmek, önermek
20 änderndeğiştirmek, düzeltmek
21 anerkennentanımak, kabul etmek
22 anfangenbaşlamak
23 angebenvermek, bildirmek, tespit etmek
24 anhabengiymek
25 anklickentıklamak
26 ankommenvarmak, gelmek
27 ankündigenbildirmek
28 anmeldenbeyan etmek, kayıt etmek
29 annehmenalmak, kabul etmek, sanmak
30 anrufentelefon etmek
31 anschaffensağlamak, satın almak
32 anschließeneklemek, bağlamak, takmak
33 anschnallenkemerle bağlamak
34 ansehendikkatle bakmak, bakmak, izlemek
35 ansprechenhitap etmek, bahsetmek
36 anstelleniş vermek, dayamak,
37 sich anstrengençabalamak
38 anwendenkullanmak, uygulamak
39 antwortencevap vermek
40 anzeigenihbar etmek, ilan etmek
41 (sich) anziehen(giyinmek) giymek
42 arbeitençalışmak, iş yapmak
43 (sich) ärgern(kızmak) kızdırmak
44 atmennefes almak
45 auffallengözüne çarpmak, dikkatini çekmek
46 auffordernrica etmek, davet etmek
47 aufführenoynamak
48 aufgebenpostalamak, yollamak, terk etmek, pes etmek
49 aufhaltendurdurmak, engel olmak
50 aufhebenyerden kaldırmak, saklamak, iptal etmek
51 aufhörenbitmek, kesilmek
52 aufladendoldurmak, şarj etmek
53 auflöseneritmek, kapatmak, feshetmek
54 aufnehmenbaşlamak, kabul etmek, kaydetmek, yeniden başlamak
55 aufpassendikkat etmek
56 aufräumentoplamak, düzene koymak
57 aufregenheyecanlandırmak, telaşa vermek, telaşlandırmak
58 aufstehenayağa kalkmak, açık durmak
59 auftretenayak basmak, ortaya çıkmak
60 aufwachenuyanmak
61 ausdruckenbasmak, yazıcıdan bastırmak
62 ausfalleniptal edilmek, yapılmamak
63 ausfüllendoldurmak, tamamlamak
64 ausgebenharcamak
65 ausgehendışarıya çıkmak, çıkmak, bitmek
66 ausmachensöndürmek, kapatmak
67 ausreichen… için yetmek, yetişmek
68 ausrichtendüzeltmek, yapmak
69 sich ausruhendinlenmek
70 ausschließenihraç etmek, çıkarmak, dışarıda bırakmak
71 aussehengörünmek
72 aussprechentelaffuz etmek, söylemek
73 ausstellensergilemek, düzenlemek
74 (sich etwas) aussuchen(bir şeyi) seçmek
75 auswählenseçmek, ayırmak
76 (sich) ausziehen(soyunmak) soymak, çıkarmak
77 backenpişirmek
78 badenbanyo yapmak, yüzmek
79 bastelnimal etmek, elişi yapmak
80 bauenkurmak, inşa etmek
81 beachtendikkat etmek, uymak, itaat etmek
82 beantragendilekçeyle talep etmek
83 beantwortencevaplamak
84 sich bedankenteşekkür etmek
85 bedeuten… anlamına gelmek
86 bedienenkullanmak, işletmek
87 sich beeilenacele etmek
88 beendenbitirmek, kapatmak
89 sich befindenbulunmak
90 begegnenrastlamak, karşılaşmak
91 beginnenbaşlamak
92 begleiteneşlik etmek
93 begründengerekçelemek, … için gerekçe göstermek
94 begrüßenselamlamak
95 behaltentutmak, bulundurmak
96 behandelnele almak, davranmak, muamele etmek
97 behaupteniddia etmek, ileri sürmek, savunmak
98 behindernengellemek, markaja almak, mani olmak
99 beißenısırmak, dişlemek
100 bekommenalmak, yakalanmak, yetişmek
101 beleidigenincitmek, hakaret etmek, kırmak
102 bemerkenfarkına varmak, dikkat etmek
103 sich bemühençabalamak, gayret etmek, uğraşmak, zahmet etmek
104 benötigenihtiyacı olmak, gerekmek
105 benutzenkullanmak, faydalanmak, gitmek
106 beobachtengözlemlemek, gözetlemek
107 beratenöğüt vermek, tavsiye etmek
108 berechnenhesaplamak, tahmin etmek
109 berichtenbildirmek
110 beruhigenyatıştırmak, rahatlatmak, sakinleştirmek
111 beschädigenziyan vermek, zarar vermek
112 beschäftigenmeşgul etmek, çalıştırmak, uğraştırmak
113 beschließensona erdirmek, bitirmek, karar vermek
114 beschreibentasvir etmek, çizmek, tarif etmek
115 sich beschwerenşikayet etmek
116 besetzenişgal etmek, almak, zaptetmek, tutmak
117 besichtigengezmek, incelemek, ziyaret etmek
118 besorgensağlamak, temin etmek, elde etmek
119 besprechendanışmak, görüşmek, konuşmak, tartışmak
120 bestätigenonaylamak, teyit etmek, belgelemek
121 bestehenbaşarmak, geçmek
122 bestellenısmarlamak, sipariş etmek
123 bestrafencezalandırmak
124 besuchenziyaret etmek, gidip görmek, görmeye gitmek
125 sich beteiligenkatkıda bulunmak
126 betreuenbakmak, göz kulak olmak, ilgilenmek
127 betrügenkandırmak, yanıltmak, dolandırmak, aldatmak
128 bewegenhareket ettirmek
129 beweisenkanıtlamak, ispatlamak, göstermek
130 sich bewerbenbaşvuruda bulunmak
131 bezahlenödemek, bedelini ödemek
132 bietensunmak, vermek, önermek
133 bittenrica etmek, dilemek
134 bleibenkalmak
135 blitzenparıldamak
136 blühençiçeklenmek, gelişmek, çiçek açmak
137 blutenkanamak, kan gelmek
138 bratenkızartmak, ızgara yapmak, yağda kızartmak
139 brauchengerekmek, lazım olmak, ihtiyacı olmak
140 brechenkırmak, parçalamak
141 bremsenfrenlemek, durdurmak, dizginlemek
142 brennenyanmak, yakmak, tutuşmak
143 bringengetirmek
144 buchenyer ayırtmak, rezerve ettirmek
145 buchstabierenharf harf söylemek, kodlamak
146 dankenteşekkür etmek
147 darstellencanlandırmak, tasvir etmek
148 dauernsürmek, devam etmek, zaman almak
149 dekorierensüslemek, düzenlemek
150 denkendüşünmek
151 dienenhizmet etmek, yaramak
152 diskutierentartışmak
153 donnerngürüldemek, gürlemek
154 drehendöndürmek, çevirmek, sarmak
155 druckenbasmak, yayınlamak
156 drückensıkmak, basmak
157 dürfen… e yapmaya izinli olmak
158 (sich) duschenduş almak
159 duzenhitap etmek
160 sich eignenyaramak, elverişli olmak, uygun olmak
161 eilenacele etmek, çabuk olmak
162 einbrechenkırarak girmek, zorla girmek
163 einfallenakla gelmek, çökmek, yıkılmak
164 einfügeneklemek
165 einkaufensatın almak
166 einladendavet etmek, yüklemek
167 einnehmenkazanmak, tahsil etmek, almak
168 einpackenpaketlemek, sarmak
169 einrichtendöşemek, donatmak, kurmak
170 einschaltenaçmak
171 einsetzenkoymak, yerleştirmek, yatırmak
172 einsteigenbinmek, katılmak
173 einstellenyerleştirmek, işe almak, durdurmak, ayarlamak
174 eintragenyazmak, kaydetmek, tescil etmek
175 eintretengirmek, işe başlamak, meydana gelmek
176 einzahlenhesaba yatırmak, para yatırmak
177 empfangenalmak, karşılamak, teslim almak
178 empfehlentavsiye etmek
179 endenbitmek, sona ermek
180 entdeckenkeşfetmek
181 entfernenuzaklaştırmak
182 enthalteniçermek, kapsamak
183 entlassenişten çıkarmak, taburcu etmek, serbest bırakmak
184 entscheidenkararlaştırmak, hüküm vermek, karara bağlamak
185 sich entschließenkarar vermek, azmetmek
186 entschuldigenaffetmek, mazur görmek, kusura bakmamak
187 entsorgenelden çıkarmak
188 entstehenoluşmak, meydana gelmek, gelişmek, ortaya çıkmak
189 enttäuschenhayal kırıklığına uğratmak
190 entwickelngeliştirmek
191 erfahrenöğrenmek, haber almak, görüp geçirmek
192 erfindenicat etmek
193 erforderngerektirmek
194 erfüllendoldurmak, yapmak, yerine getirmek
195 ergänzentamamlamak
196 erhaltenalmak, kabul etmek, teslim almak
197 erhöhenyükseltmek
198 sich erholeniyileşmek
199 erinnernhatırlatmak
200 sich erkältenüşütmek
201 erkennentanımak, seçmek, iyice görmek
202 erklärenaçıklamak, bildirmek, beyan etmek
203 sich erkundigenbilgi almak
204 erlaubenizin vermek
205 erlebenyaşamak, geçirmek, görmek
206 erledigensonuçlandırmak, halletmek, çözmek
207 erleichternkolaylaştırmak
208 ernährenbeslemek, bakmak, geçindirmek
209 eröffnenaçmak, açılışını yapmak
210 erreichenulaşmak, yetişmek, elde etmek
211 erschreckenkorkutmak, ürkütmek
212 ersetzentelafi etmek
213 erwartenbeklemek
214 erzählenanlatmak, söz etmek
215 erziehenyetiştirmek, büyütmek, eğitmek
216 essenyemek, yemek yemek
217 fahrenhareket etmek, kalkmak, gitmek, sürmek
218 fallendüşmek, yağmak
219 fangenyakalamak, tutmak
220 fassentutmak, kapmak, kavramak
221 faulenzentembellik etmek
222 fehlennoksan olmak, eksik olmak, yok olmak
223 feiernkutlamak, bayram yapmak
224 fernsehentelevizyon seyretmek
225 festhaltentutmak, alıkoymak, bırakmamak
226 festlegensaptamak
227 festnehmentutuklamak, gözaltına almak
228 festsetzenbelirlemek
229 feststehenkesinleşmiş olmak
230 feststellenaraştırarak ortaya çıkarmak, farkına varmak
231 finanzierenfinanse etmek
232 findenbulmak, düşünmek
233 fliegenuçmak
234 fliehenkaçmak
235 fließenakmak, dökülmek, dolaşmak
236 folgenizlemek, takip etmek
237 forderntalep etmek, mal olmak
238 fördernteşvik etmek, desteklemek
239 fortsetzendevam etmek, sürdürmek
240 fotografierenresmini çekmek
241 fragensormak
242 fressenyemek, tıkınmak, hayvan gibi yemek
243 sich freuensevinmek
244 frierenüşümek
245 frühstückenkahvaltı yapmak
246 fühlenhissetmek
247 führenyol göstermek, önderlik  etmek, rehberlik yapmak
248 funktionierençalışmak, görevini yapmak, işlemek
249 (sich) fürchtenkorkmak
250 fütternbeslemek
251 garantierengaranti etmek
252 gebenvermek
253 gefallenhoşuna gitmek
254 gehengitmek, ayrılmak
255 gehörenait olmak
256 gelingenbaşarıyla sonuçlanmak, başarmak
257 geltengeçerli olmak, yürürlükte olmak
258 genehmigenmüsaade etmek, izin vermek, onaylamak
259 genießentadını çıkarmak, eğlenmek
260 genügenyetmek, yeterli olmak
261 geschehencereyan etmek, vuku bulmak,  gerçekleşmek
262 gewinnenkazanmak, elde etmek
263 gewöhnenalışmak
264 gießendökmek, sulamak
265 glaubeninanmak, düşünmek, sanmak
266 gratulierenkutlamak, tebrik etmek
267 greifentutmak, yakalamak, tahmin etmek
268 grillenızgara yapmak
269 gründenkurmak
270 grüßenselamlamak
271 guckenbakmak
272 habensahip olmak
273 hagelndolu yağmak
274 haltentutmak, muhafaza etmek
275 handelndavranmak, hareket etmek
276 hängenasılı durmak, asılı olmak
277 hassennefret etmek
278 hebenkaldırmak, ilerletmek, geliştirmek
279 heiratenevlenmek
280 heißenadı olmak
281 heizenısıtmak
282 helfenyardım etmek
283 herstellenyapmak, üretmek, kurmak, sağlamak
284 hinterlassengeride bırakmak
285 hinweisengöstermek, işaret etmek
286 hochladenyüklemek
287 hoffenümit etmek, ummak, güvenmek
288 holengidip almak, çağırmak
289 hörenişitmek, duymak, dinlemek
290 hupenkorna çalmak
291 hustenöksürmek
292 informierenbilgilendirmek, bilgi vermek
293 installierenkurmak, tesis etmek, kurulumunu yapmak
294 integrierenbirleştirmek
295 interessierenilgisini uyandırmak
296 sich irrenyanılmak, yanılgıya düşmek
297 kämpfensavaşmak, boğuşmak
298 klagenyakınmak, şikayet etmek
299 klappenkatlamak
300 klärenarıtmak, temizlemek, aydınlatmak
301 klebenyapıştırmak
302 kletterntırmanmak
303 klickentık etmek, tıklamak
304 klingelnzil çalmak
305 klingenses vermek, tınlamak, çınlamak
306 klopfenvurmak, çarpmak, zonklamak
307 kochenyemek pişirmek, kaynamak
308 kommengelmek, varmak
309 können… e bilmek
310 konsumierentüketmek
311 kontrollierenkontrol etmek
312 sich konzentrierenkonsantre olmak
313 korrigierenhatasını düzeltmek
314 kostenfiyatında olmak
315 kriegenalmak, yakalamak, ele geçirmek
316 kritisiereneleştirmek, tenkit etmek
317 sich kümmerngöz kulak olmak, ilgilenmek
318 kündigenfeshetmek
319 küssenöpmek
320 lächelngülümsemek
321 landeninmek, çıkmak
322 sich langweilencanını sıkmak
323 lassenizin vermek, yaptırmak
324 laufenkoşmak, yürümek
325 lebenyaşamak, hayatta olmak, sağ olmak
326 legenkoymak, yatırmak, yumurtlamak
327 leidenacı çekmek
328 leihenödünç vermek
329 leistenbaşarmak, üstesinden gelmek
330 leitenyönetmek, başkanlık etmek, yürütmek
331 lernenöğrenmek, ders çalışmak
332 lesenokumak
333 liebensevmek, âşık olmak
334 liefernteslim etmek, göndermek, götürmek
335 liegenuzanmak, yatmak
336 lobenövmek
337 sich lohnendeğmek, zahmete değmek
338 losfahrenyola çıkmak, ayrılmak, arabayla hareket etmek
339 löschensöndürmek, gidermek, silmek
340 lösengevşetmek, salmak
341 lügenyalan söylemek
342 machenyapmak, etmek
343 malenboyamak
344 markierenişaretlemek, belirtmek
345 meinendüşünmek, zannetmek
346 meldenbildirmek, haberini vermek, ihbar etmek
347 messenölçmek
348 mietenkiralamak
349 mischenkarıştırmak, harman etmek
350 mitteileniletişim kurmak, duyurmak
351 mögensevmek, beğenmek, istemek
352 müssen… e zorunda olmak
353 nähendikiş dikmek
354 sich nähernyaklaşmak
355 nehmenalmak
356 nennenad koymak, isim vermek
357 nutzenkullanmak, yararlanmak
358 nützenyardım etmek, yararlanmak
359 öffnenaçmak
360 operierenameliyat etmek
361 ordnendüzenlemek, sıraya koymak, dosyalamak
362 organisierenorganize etmek, düzenlemek
363 packenpaketlemek
364 parkenpark etmek
365 passenuygun olmak, uymak
366 passierengeçmek, olmak, vuku bulmak
367 pflanzendikmek
368 pflegenbakmak, korumak
369 planenplanlamak
370 probierendenemek
371 produzierenüretmek, imal etmek
372 protestierenprotesto etmek
373 putzen[/responsivevoice]temizlemek, parlatmak
374 (sich) rasierentıraş olmak
375 ratenöğütlemek, tavsiye etmek, tahmin etmek
376 rauchensigara içmek
377 reagierentepki göstermek, cevap vermek
378 realisierenanlamak, fark etmek, kavramak
379 rechnenhesaplamak, tahmin etmek
380 redenkonuşmak, konuşma yapmak
381 reduzierenindirmek, indirgemek, azaltmak
382 regelndüzenlemek, düzeltmek, ayarlamak
383 regnenyağmur yağmak
384 reichenuzatmak, sunmak
385 reinigentemizlemek, arıtmak
386 reisenyolculuğa çıkmak
387 reitenatla gelmek, atla gitmek
388 rennenhızla koşmak, koşmak
389 reparierentamir etmek, onarmak
390 reservierenayırmak, rezerve etmek
391 rettenkurtarmak
392 riechenkokusunu almak
393 rufençağırmak, bağırmak
394 sagensöylemek
395 sammelntoplamak, yığmak, biriktirmek
396 schadenzarar vermek
397 schaffenbaşarmak, yaratmak, üstesinden gelmek
398 schaltendeğiştirmek, vites değiştirmek
399 schätzentahmin etmek, değer biçmek
400 schauenizlemek, bakmak, görmek
401 scheinenışık vermek, parıldamak, görünmek
402 schenkenbağışlamak, hibe etmek
403 schickengöndermek, getirtmek
404 schiebenitmek, sürmek, sokmak
405 schießenateş etmek, kurşun sıkmak
406 schimpfenkızmak, küfretmek, sövmek
407 schlafenuyumak
408 schlagenvurmak, dövmek, çırpmak, yenmek
409 schmeckentadına bakmak
410 schminkenmakyaj yapmak
411 (sich) schneiden(bir yerini kesmek) kesmek
412 schreibenyazmak
413 schreienbağırmak, haykırmak, çığlık atmak
414 schüttelnsilkelemek, sallamak
415 schützenkorumak, muhafaza etmek, saklamak
416 schweigensusmak
417 schwimmenyüzmek
418 schwitzenterlemek
419 sehengörmek, izlemek, seyretmek
420 seinolmak
421 sendengöndermek, yollamak
422 (sich) setzenkoymak, oturtmak
423 sicherngüvenlik altına almak
424 siegenyenmek, galip gelmek
425 singenşarkı söylemek, ötmek
426 sinkenbatmak
427 sitzenoturmak
428 sollen…meli/malı
429 sparentasarruf etmek, biriktirmek
430 speicherndepolamak, kaydetmek
431 spielenoynamak, (müzik aleti) çalmak
432 sprechenkonuşmak
433 springensıçramak, atlamak, zıplamak
434 spürensezmek, sezinlemek, algılamak
435 stammensoyundan gelmek, çıkmak
436 startenbaşlamak, başlatmak
437 stattfindenmeydana gelmek, olmak, cereyan etmek
438 staubsaugensüpürmek
439 stechenbatırmak, sokmak
440 steckensıkışıp kalmak, dikmek
441 stehendurmak, ayakta durmak, dik durmak
442 stehlençalmak, hırsızlık yapmak
443 steigengirmek, tırmanmak, çıkmak, yükselmek
444 stellenkoymak, yerleştirmek, düzenlemek
445 sterbenölmek
446 stimmendüzen vermek, akort etmek, düzmek
447 stinkenkötü kokmak, pis kokmak
448 stoppendurmak, durdurmak
449 störenrahatsız etmek
450 (sich) stoßen(çarpışmak) çarpmak, itmek
451 streikengrev yapmak, çalışmamak
452 (sich) streiten(dövüşmek), kavga etmek
453 studierenöğrenim görmek, üniversitede okumak
454 stürzendüşmek, devirmek
455 suchenaramak, araştırmak
456 tankenbenzin almak, yakıt doldurmak
457 tanzendans etmek
458 tauchendalmak, batmak
459 tauschendeğiştirmek, bozdurmak, takas etmek
460 teilenbölmek, ayırmak, paylaşmak
461 teilnehmenkatılmak
462 telefonierentelefon etmek
463 testentest etmek, denemek
464 tippenkuponu doldurmak, daktilo etmek
465 tragentaşımak, giymek, takmak, çekmek
466 trainierenantrenman yapmak
467 transportierennakletmek, taşımak
468 träumenrüya görmek, düş görmek
469 treffenrastlamak, buluşmak
470 treibensürüklenmek, teşvik etmek, neden olmak
471 (sich) trennen(ayrılmak) ayırmak, bölmek
472 tretentekmelemek, incitmek, ayak basmak
473 trinkeniçmek
474 trocknenkurutmak, kurulamak
475 tunyapmak, etmek
476 überfahrenarabayla ezmek, kırmızıda geçmek
477 überholenyetişip geçmek, sollamak
478 überlegendüşünüp taşınmak, üstüne koymak
479 übernachtengecelemek, geceyi geçirmek
480 übernehmendevralmak, üzerine almak, teslim almak
481 überprüfenkontrol etmek, denetlemek
482 überquerenaşmak, karşı tarafına geçmek
483 überraschenşaşırtmak, sürpriz yapmak
484 überredenikna etmek, aklını çekmek
485 übersetzençevirmek, tercüme etmek
486 übertreibenabartmak, büyütmek, aşırıya kaçmak
487 überweisenhavale etmek, göndermek
488 (sich) überzeugenikna etmek, inandırmak
489 umarmenkucaklamak, sarılmak
490 (sich) umdrehen(dönmek) çevirmek, döndürmek
491 umgehenkaçınmak, sakınmak
492 umsteigenaktarma yapmak
493 umtauschenbozdurmak, değiştirmek
494 umziehentaşınmak
495 sich umziehenüstünü değiştirmek
496 unterbrechenara vermek, kesmek
497 (sich) unterhalten(sohbet etmek) bakımı sağlamak, geçindirmek
498 unterlassenihmal etmek, yapmamak, bırakmak
499 unternehmenyapmak, denemek
500 unterrichtenbilgi vermek
501 unterscheidenayırt etmek
502 unterschreibenimzalamak
503 unterstreichenaltını çizmek, vurgulamak
504 unterstützendesteklemek, arka çıkmak
505 untersuchenaraştırmak, soruşturmak, analiz etmek
506 verursachensebep olmak, yol açmak
507 (sich) verabreden(sözleşmek) kararlaştırmak
508 (sich) verabschieden(veda etmek) geçirmek, uğurlamak
509 (sich) veränderndeğişmek, değiştirmek
510 (sich) verbesserndüzeltmek
511 verbietenyasak etmek, yasaklamak
512 verbinden bağlantı kurmak, birleştirmek
513 verbrauchentüketmek, harcamak
514 verbrennenyakmak
515 verbringenharcamak, geçirmek
516 verdienenkazanmak
517 vereinbarenkararlaştırmak
518 vergessenunutmak
519 vergleichenkarşılaştırmak
520 sich vergnügeneğlenmek
521 vergrößernbüyütmek, çoğaltmak
522 verhaftentutuklamak
523 sich verhaltendavranmak
524 verhindernönlemek, engellemek
525 verkaufensatmak
526 verlangenistemek, talep etmek
527 verlängernuzatmak
528 verlassenterk etmek, ayrılmak
529 sich verlaufenkaybolmak, yolunu kaybetmek
530 (sich) verletzen(yaralanmak) yaralamak, incitmek
531 sich verliebenaşık olmak, sevdalanmak
532 verlierenkaybetmek
533 vermeidenkaçınmak, çekinmek
534 vermietenkiraya vermek, kiralamak
535 vermissenyokluğunu fark etmek, özlemek
536 vermutenbeklemek, tahmin etmek
537 verpackenpaket etmek, paketlemek, kağıda sarmak
538 verpassenkaçırmak
539 verpflegenbeslemek, yedirip içirmek, bakmak
540 verratenaçık etmek, ihanet etmek
541 verreisenseyahate çıkmak, geziye çıkmak
542 versäumensavsaklamak, ihmal etmek
543 verschiebenyerinden oynatmak, kaydırmak
544 verschreibenilaç yazmak, reçete yazmak
545 verschwindenyok olmak, ortadan kaybolmak
546 versichernsigortalamak, garanti etmek
547 versprechensöz vermek, vadetmek
548 (sich) versteckensaklamak
549 (sich) verstehenanlamak, çakmak
550 versuchendenemek, tadına bakmak
551 verteilenpaylaştırmak, dağıtmak
552 vertraueninanmak, güvenmek
553 vertretentemsil etmek, vekalet etmek
554 verurteilenyargılamak, mahkum etmek
555 verwechselnkarıştırmak, şaşırmak
556 verwendenkullanmak, harcamak
557 verzeihenbağışlamak, affetmek
558 verzichtenvazgeçmek, feragat etmek
559 (sich) vorbereiten(hazırlanmak) hazırlamak
560 vorhabentasarlamak
561 vorkommenolmak, cereyan etmek
562 vorlesensesli okumak
563 vorschlagenönermek, teklif etmek
564 (sich) vorstellentanıtmak, takdim etmek
565 wachsenbüyümek, gelişmek
566 wählenseçmek, seçip ayırmak
567 wandernyürüyüş yapmak, gezmek
568 warnenuyarmak, ikaz etmek
569 wartenbeklemek
570 (sich) waschen(yıkanmak) yıkamak
571 wechselndeğiştirmek, döviz bozdurmak
572 weckenuyandırmak, canlandırmak
573 wehtunacıtmak, incitmek
574 sich weigernreddetmek
575 werdenolmak
576 werfenatmak, fırlatmak
577 wettenbahse girmek
578 widersprechenitiraz etmek, karşı gelmek
579 wiederholentekrar etmek
580 wiegentartmak
581 winkenişaret etmek, göz kırpmak
582 wirkençalışmak, etkili olmak, işlemek
583 wissenbilmek, haberi olmak
584 wohnenoturmak, ikamet etmek
585 wollenistemek
586 sich wundernşaşırmak
587 (sich) wünschenistemek, dilemek, arzu etmek
588 zahlenödemek
589 zählensaymak
590 zeichnençizmek, karalamak, çiziktirmek, işaretlemek
591 zeigengöstermek
592 zeltenkamp yapmak
593 zerstörenmahvetmek, tahrip etmek, yıkmak
594 ziehençekmek, sürüklemek
595 zubereitenhazırlamak, pişirmek
596 zugehenkapanmak, bitmek
597 zuhörendinlemek
598 zumachenkapatmak, kapamak
599 zunehmenşişmanlamak, kilo almak, artmak
600 zurechtkommenidare etmek
601 zusagenkabul etmek, onaylamak
602 zusammenfassenözetlemek
603 zuschauenbakmak
604 zustimmenmuvafakat etmek, onaylamak
605 zweifelnşüphelenmek
606 (sich) zwingenzorlamak, mecbur etmek
607 zu seinkapalı olmak
B1 seviye Almanca fiiller

Benzer kelime çalışmaları:

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

12 Yorum

  1. -Site çok güzel ellerinize sağlık çok faydalı kurs dışında burda çalışıyorum ama anlamadığım A1-A2-B1 kelimeleri için direkt B1’den ezberlersem olur mu? B-1’in kelime listesinde A1 ve A2’de olan fiiler var mı? Cevaplarsanız sevinirim;)

  2. Merhabalar,sanırım 259 numarada yanlışlık var çünkü“eğlenmek tadını çıkarmak=genossen“ diye biliyorum YouTube’da görmüştüm,cevap verirseniz sevinirim☺️🙏

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏