A2 Seviye

Almancada Temel Bağlaçlar (und, aber, denn, sondern, oder)

Almancada temel (esas) bağlaçlar olarak cümleleri birbirine bağlayan und, aber, denn, sondern, oder gibi bağlaçların bilinmesi gereklidir.

Almancada Temel Bağlaçlar

Bilindiği üzere cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir.

Almancada da Türkçede olduğu gibi birden fazla cümleyi birbirine bağlamakta kullanılan bağlaçlar çok sayıda olup kullanımlarında da çeşitli farklılıklar görülmektedir.

Almancada “nebenordnende Konjunktionen” (birleştirme bağlaçları/koordine eden bağlaçlar) ve “unterordnende Konjunktionen” (yantümce bağlaçları) olmak üzere iki tip bağlaç vardır.

Biz bu derste ilk grup olan nebenordnende Konjunktionen yani birleştirme bağlaçlarını göstereceğiz. Bu bağlaçlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Undve
Aberama
Dennçünkü
Sondernbilakis
Oderya da, veya
Almancada Temel Bağlaçlar

Und (Ve)

Türkçede olduğu gibi Almancada da sıklıkla kullanılan “ve” anlamına gelen und bağlacının kullanılışı çok basittir, ama dikkat edilmezse büyük yanlışlar da yapılabilir. İki ayrı cümlenin birbirine bağlandığı gibi cümle içinde iki ismin, iki zamirin veya iki sıfatın arasına getirilerek da kullanılabilir.

Das ist ein Heft, und das ist ein Buch.
Bu bir defter ve bu bir kitap.
Der Hund bellt, und die Katze miaut
Köpek havlıyor ve kedi miyavlıyor

Bu örneklerde und iki cümleyi birbirine bağlamış ve cümlelerin yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır. Ancak böyle iki cümlenin birbirine bağlandığı durumlarda muhakkak und’dan önce virgül gelmelidir.

Das Auto ist rot und gross.
Araba kırmızı ve büyük.
Der Hund ist schwarz und lang.
Köpek siyah ve uzundur.

Yukarıdaki cümlelerde ise und görüleceği üzere iki sıfat arasına girmiş ve cümlenin anlamını daha genişletmiştir. Ancak böylesi durumlarda araya virgül koyulmaz.

Hans und Heidi sind Kinder.
Hans ve Heidi çocuktur.
Die Katze und der Hund sind hier.
Kedi ve köpek buradadır.

Yukarıdaki cümlelerde ise und cümlenin başına gelen iki ismin arasına girmiştir. Böyle durumlarda cümlenin diğer kısımlarında bir değişiklik olmadığı gibi und’dan önce virgül kullanılmaz. Keza cümle başında birden fazla isim bulunduğu için fiil eki olarak çoğul hallerde kullanılan sind olmuştur. Buna benzer und ile bağlanmış iki isimle başlayan cümlelerde fiil mutlaka çoğul kullanılmalıdır, çünkü cümlenin öznesi bu şekilde çoğul hale gelmiştir.

Aber (Ama)

Türkçede “Ama” anlamına gelen aber kelimesinin kullanılışı Türkçeye kıyasla biraz farklıdır. İki cümle birbirine bağlanırken cümlelerde hiçbir değişiklik yapılmaz. Ayrıca aber’den önce virgül gelir.

Mein Auto ist gross, aber dein Auto ist klein.
Benim arabam büyük, ama senin araban küçük.
Der Schüler ist fleissig, aber sie arbeitet nicht.
Öğrenci çalışkan, ama o çalışmıyor.

Denn (Çünkü)

Almancada Denn kelimesi Türkçede “Çünkü” anlamına vermek için kullanılır. Cümle içinde aynı aber gibi kullanılır ve birbirine bağlanan iki cümlede bir değişiklik yapılamaz sadece aralarına girer ve kendinden önce virgül alır.

Ahmet ist fleissig, denn er arbeitet viel.
Ahmet çalışkandır, çünkü o çok çalışıyor.
Ayşe spielt nicht, denn sie hat keine Zeit.
Ayşe oynamıyor, çünkü onun vakti yok.

Sondern (Bilakis)

Sondern, Türkçede bilakis anlamıyla kullanılan ve kendisinden önce gelen olumsuz cevapla kendisinden sonra gelen olumlu cevaplar arasına eklemek için kullanılır. Ayrıca sondern’den önce virgül kullanılır.

Ist das ein Apfel?
Bu bir elma mı?
Nein, das ist kein Apfel, sondern das ist eine Birne
Hayır, bu bir elma değil, bilakis bu bir armuttur.

Ayrıca sondern ile kurulan cümlelerde olumlu cümledeki ifade olan “das ist” çıkartılarak cümle kısaltılabilir. Bu kısaltılmış şekil Türkçede olduğu gibi Almancada da daha sık kullanılır. Hatta Türkçe anlamından bizzat çıkarılıp da kullanılabilir.

Ist das ein Apfel?
Bu bir elma mı?
Nein, das ist kein Apfel, sondern eine Birne
Hayır, bu bir elma değil, bilakis bir armuttur.

Oder (Yoksa, Veya, Ya da)

Almancada, Türkçede kullanılan veya, ya da, yoksa gibi ifadelerin kullanımı oder ile sağlanır.

Ist das eine Tür oder ein Fenster?
Bu bir kapı mı yoksa bir pencere mi?
Ich schreibe dir im nächsten Monat einen Brief oder rufe dich an.
Gelecek ay sana bir mektup yazarım ya da telefon ederim.

7 Yorum

  1. Ich schreibe dir im nächsten tage einen Nachricht oder rufe dich an.
    Bu cümlede ….. im nächsten tage …. Dativ olmasi gerekmiyormu
    in den nächsten tage…..

    Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.