Blog

Almanca A1 Seviye Düzenli Fiiller

Almanca A1 seviye düzenli fiiller listesi derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda ilgili fiillerin Infinitiv, Präteritum, Partizip Perfekt ve Türkçe anlamları verilmiştir.

A1 seviye düzenli fiiller (REGELMÄßIGE VERBEN) aşağıdaki tabloda alfabetik sıraya göre eklenmiştir.

InfinitivPräteritumPartizip PerfektAnlamı
abdrehendrehte abhat abgedrehtçevirmek, kapamak
abholenholte abhat abgeholtalıp getirmek
aufmachenmachte aufhat aufgemachtaçmak
antwortenantwortetehat geantwortetcevaplamak
arbeitenarbeitetehat gearbeitetçalısmak
aufhörenhörte aufhat aufgehörtbitirmek, bırakmak
badenbadetehat gebadetbanyo yapmak
beantwortenbeantwortetehat beantwortetcevaplamak
benutzenbenutztehat benutztkullanmak
berichtenberichtetehat berichtetbildirmek
bestellenbestelltehat bestelltısmarlamak
besuchenbesuchtehat besuchtziyaret etmek
bildenbildetehat gebildetolusturmak
brauchenbrauchtehat gebrauchtihtiyacı olmak
bummelnbummeltehat gebummeltgezmek
dauerndauertehat gedauertdevam etmek, sürmek
diskutierendiskutiertehat diskutierttartısmak
einkaufenkaufe einhat eingekauftalısveris yapmak
erklärenerklärtehat erklärtaçıklamak
erzählenerzähltehat erzähltanlatmak
feiernfeiertehat gefeiertkutlamak
fotografierenfotografiertehat fotografiertfotograf çekmek
fragenfragtehat gefragtsoru sormak
fütternfüttertehat gefüttertbeslemek (hayvan)
gehörengehörtehat gehörtait olmak
grüssengrüsstehat gegrüßtselamlamak
hoffenhoffehat gehofftummak
kaufenkauftehat gekauftsatın almak
kennen lernenlernte kennenhat kennengelernttanımak
kochenkochtehat gekochtpisirmek
lernenlerntehat gelerntögrenmek
liebenliebtehat geliebtsevmek
machenmachtehat gemachtyapmak
malenmaltehat gemaltresim yapmak
öffnenöffnetehat geöffnetaçmak
putzenputztehat geputzttemizlemek, silmek
redenredetehat geredetkonusmak
reisenreistehat gereistyolculuk yapmak
sagensagtehat gesagtsöylemek
schenkenschenktehat geschenkthediye etmek
schickenschicktehat geschicktgöndermek
spielenspieltehat gespieltoynamak
stellenstelltehat gestelltdik olarak koymak
studierenstudiertehat studiertokumak (yüksek okul)
suchensuchtehat gesuchtaramak
tanzentanztehat getanztdans etmek
telefonierentelefoniertehat telefonierttelefonlasmak
träumenträumtehat geträumtrüya görmek
verheiratenverheiratetehat verheiratetevlenmek
versuchenversuchtehat versuchtdenemek
vorbereitenbereitete … vorhat vorbereitethazırlamak
wartenwartetehat gewartetbeklemek
wohnenwohntehat gewohntikamet etmek
zahlenzahltehat gezahltödemek
Almanca A1 Seviye Düzenli Fiiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.