B1 Seviye

Almancada weil Bağlacı (Çünkü)

Almancada weil bağlacı ile yapılmış cümleler, Türkçede çünkü bağlacı ile yapılan neden sonuç ilişkisini bildirir.

Almancada Weil Bağlacı

Bu tip cümleleri Almancaya çevirmeden önce yine yan cümlecik ve esas cümlecik olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Yan tümceler kendi başlarına kullanılamaz. Ana tümceye bağlıdırlar çünkü ek bilgi verirler.

Weil bağlacı sebep-sonuç ilişkisi bildirir dedik. Bu demektir ki weil “niçin” sorusuna cevap veren yan cümleciğe işaret eder. Örneğin:

Hasta olduğum için okula gelmedim. –> Niçin?
Annem çok yorgun olduğundan hemen yattı. –> Niçin?
Paraya ihtiyacı olduğu için çalışıyor. –> Niçin?

Sonucu bildiren cümleye virgül koyulup Türkçede için, –den/dan, çünkü gibi anlamlara gelen weil bağlacı getirilir. Weil bağlacından sonra ise sebep bildiren cümle getirilir. Ayrıca sebep bildiren cümlenin (weil’dan sonra gelen cümle) ana fiili ilgili şahıs zamirine göre çekimli olarak en sonra gider. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

Anna kauft nicht die Bluse. Sie ist teuer.
Anna bluzu almıyor. O pahalı.

Anna kauft nicht die Bluse, weil sie teuer ist. Warum?
Anna bluzu pahalı olduğu için satın almıyor. Niçin?

❗ Ancak weil bağlacı kullanılan yan cümle pekala cümlenin başına getirilebilir. Benzer şekilde iki cümle arasına bir virgül konur ve bu virgülden sonra hemen esas cümleciğin fiili yer alır. Türkçe çevirisinde ise bir değişiklik olmaz. Örneğin:

Anna kauft nicht die Bluse, weil sie teuer ist.
Weil die Bluse teuer ist, kauft Anna sie nicht.
Anna bluzu pahalı olduğu için satın almıyor.

❗ Almancada weil bağlacının yerine pekala denn bağlacı da kullanılabilir. Ancak sebep bildiren cümlede öğelerin yeri değişir:

Ich kann nicht arbeiten, weil ich erkältet bin.
Ich kann nicht arbeiten, denn ich bin erkältet.
Çalışamam çünkü soğuk algınlığım var (soğuk algınlığım olduğu için çalışamıyorum).

❗ Benzer şekilde um… zu ile yapılan yan cümleler de “-için, çünkü” olarak Türkçeye çevriliyordu. Ama weil ile yapılan yan cümleciklerle um…zu ile kurulanlar arasında hem yapı hem de anlam bakımından önemli farklar bulunmaktadır.

❗ Yine benzer şekilde da bağlacı da sebep bildirmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle gündelik yaşamda weil yerine da bağlacı kullanılır.

Da Stefan krank ist, arbeitet er heute nicht.
Weil Stefan krank ist, arbeitet er heute nicht.
Hasta olduğu için Stefan bugün çalışmıyor.

Stefan arbeitet heute nicht, da er krank ist.
Stefan arbeitet heute nicht, weil er krank ist.
Hasta olduğu için Stefan bugün çalışmıyor.

❗ Yan cümleciğin fiilinin zamanı çoğu zaman esas cümlenin fiilinin zamanına bağlıdır. Yani yan cümleciğin fiili şimdiki zaman ise, esas cümleciğinki de şimdiki zaman, yan cümleciğin fiili Imperfekt ise esas cümleciğinki de Imperfekt, yan cümleciğin fiili Perfekt ise esas cümleciğinki de Perfekt olur.

Ich ging allein ins Kino, weil du nicht kamst.
Weil du nicht kamst, ging ich allein ins Kino.
Sen gelmediğin için sinemaya yalnız gittim.

Der Schüler bekam eine gute Note, weil er fleissig war.
Weil der Schüler fleissig war, bekam er eine gute Note.
Öğrenci çalışkan olduğu için iyi bir not aldı.

Die Kinder spielen zu Hause, weil es draußen regnet.
Weil es draußen regnet, spielen die Kinder zu Hause.
Dışarıda yağmur yağdığı için çocuklar evde oynuyor.

❗ Yan cümleciğin fiili ayrılabilen bir fiil olabilir. Böyle hallerde ayrılabilen fiil eki ayrılmadan yine özneye göre çekimlenerek en sona gider.

Wir freuen uns sehr, weil Thomas heute aus Deutschland zurückkehrt.
Weil Thomas heute aus Deutschland zurückkehrt, freuen wir uns sehr.
Thomas bugün Almanya’dan döndüğü için çok mutluyuz.

❗ Yan cümlecikte wollen, können, müssen,… cinsinden bir tarz fiil varsa bunun özneye göre çekimlenmiş şekli en sonda, yan cümleciğin asıl fiilinden de sonra yer alır.

Emma bleibt in Wien, weil sie Kunst studieren möchte.
Weil Emma Kunst studieren möchte, bleibt sie in Wien.
Emma sanat okumak istediği için Viyana’da kalıyor.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏