A2 Seviye

Almancada İsmin -E Hali (Dativ)

Almancada ismin e-hali olan der Dativ, karışık bir konu gibi görünse bile kuralların öğrenilmesiyle oldukça kolaylaşacaktır.

Almancada İsmin -E Hali

Almancada İsmin E-Hali en çok kullanılan hal durumudur. Der-Die-Das Artikellerinde İsmin E-Hali de ismin i-hali gibi isimlerin artikellerini değiştirmek suretiyle yapılır. Der ve das artikelleri e-halinde dem şekline girer. Die artikeli ise der şekline girer. Bunlardan sonra gelen isim değişmez, aynı kalır.

Çoğul isimlerin önünde die artikeli bulunur. E-halinde bu den şeklini alır ve ismin sonuna da –n veya –en takısı eklenir. Eğer -n veya -en takısı tekil halde zaten varsa eklenmez.

ErilDişilNötrÇoğul
derdiedasdie
Yalın Haleineineein
keinkeinekeinkeine
dendiedasdie
-İ Halieineneineein
keinenkeinekeinkeine
demderdemden
-E Halieinemeinereinem
keinemkeinerkeinemkeinen
Almancada İsmin E-Hali

Yukarıdaki tablo ışığında der, die ve das artikellerine sahip 3 örnek kelime çekimlenmiştir:

Hal ÇekimiTekilÇoğul
Yalın Halder Hunddie Hunde
-İ Haliden Hunddie Hunde
-E Halidem Hundden Hunden
-İn Halides Hundsder Hunde
der Hund
Hal ÇekimiTekilÇoğul
Yalın Haldie Blumedie Blumen
-İ Halidie Blumedie Blumen
-E Halider Blumeden Blumen
-İn Halider Blumeden Blumen
die Blume
Hal ÇekimiTekilÇoğul
Yalın Haldas Autodie Autos
-İ Halidas Autodie Autos
-E Halidem Autoden Autos
-İn Halides Autosder Autos
das Auto
Der Lehrer
Öğretmen
Dem Lehrer
Öğretmene
Der Mann
Adam
Dem Mann
Adama
Das Mädchen
Kız
Dem Mädchen
Kıza
Das Pferd
At
Dem Pferd
Ata
Die Mutter
Anne
Der Mutter
Anneye
Die Katze
Kedi
Der Katze
Kediye
Der-Die-Das Artikellerinin E-Hali
Die Familien
Aileler
Den Familien
Ailelere
Die Freunde
Arkadaşlar
Den Freunden
Arkadaşlara
Der Dativ – İsmin E-Hali

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler ismin tüm hallerinde özel bir durum gösterir.

Bu çeşit İsimler e-halinde şu şekilde yapılır: Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler dem şekline sokulduktan sonra sonlarına bir de çoğulda aldıkları takı, yani –n veya –en eklenir. Böyle isimlerin çoğullarını e-haline sokarken sonlarına bir –n veya –en daha eklenmez.

Der Junge
Çocuk
Dem Jungen
Çocuğa
Der Soldat
Asker
Dem Soldaten
Askere
Der-Die-Das Artikellerinin E-Hali

Ein-Eine Belirsiz Artikellerinde İsmin E-Halinde ise artikeli der ve das olan isimlerin önünde bulunan ein kelimesi e-halinde einem şekline girer.

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimlerde kullanılan ein belirsiz artikeli ismin e-haline sokulurken ise: Ein, einem şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –veya –en eklenir. Örneğin, “Einem Soldaten (Bir askere)”.

Artikeli die olan isimlerin önünde bulunan eine ise e-halinde einer şekline girer. Bundan sonra gelen isim değişmez, aynı kalır.

NOMINATIVDATIV
Ein Lehrer
Bir öğretmen
Einem Lehrer
Bir öğretmene
Ein Soldat
Bir asker
Einem Soldaten
Bir askere
Ein Mädchen
Bir kız
Einem Mädchen
Bir kıza
Eine Mutter
Bir anne
Einer Mutter
Bir anneye
Eine Katze
Bir kedi
Einer Katze
Bir kediye
Ein-Eine Belirsiz Artikellerinin E-Hali

Önünde ein veya eine bulunan bir ismi çoğul hale sokarken önüne hiçbir artikel gelmez, yani çoğul şekli tek başına kullanılır. Bu çoğul şekilleri e-haline sokmak için de sonlarına bir -n veya -en eklemek gerekir. Şayet ismin çoğul şekli -n veya -en harfiyle bitiyorsa bu takılar da eklenmez.

TekilÇoğulÇoğul E-Hali
Eine Tochter
Bir kız evlat
Töchter
Kız evlatlar
Töchtern
Kız evlatlara
Ein Mann
Bir adam
Männer
adamlar
Männern
adamlara
Eine Zeitung
Bir gazete
Zeitungen
Gazeteler
Zeitungen
Gazetelere
ein – eine ve çoğul E-Hali

Kein-Keine Olan Olumsuz İsimlerin E-Halinde ise artikeli der ve das olan isimleri olumsuz yapmak için kullanılan kein e-halinde keinem şekline girer.

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimlerde kullanılan kein belirsiz artikeli ismin e-haline sokulurken ise: Kein, keinem şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –veya –en eklenir. Örneğin, “Keinem Soldaten (Bir askere değil)”.

Artikeli die olan isimleri olumsuz yapmak için kullanılan keine ise e-halinde keiner şekline girer.

Keine Frau
Bir kadın değil
Keiner Frau
Bir kadına değil
Kein Bauer
Bir çiftçi değil
Keinem Bauern
Bir çiftçiye değil
Kein Pferd
Bir at değil
Keinem Pferd
Bir ata değil
Kein-Keine E-Hali

Olumsuz çoğul isimlerde ismin E-Halinde ise Çoğul isimlerin önünde de keine kullanıldığı anlatılmıştı. Bu keine e-halinde keinen şekline girer. Artikeli der olanlar çoğul olumsuz yapılırken e-haline sokulurken ismin sonuna da –n veya –en eklenir, ismin çoğul şekli -n veya -en ile bitiyorsa gene bu takılar eklenmez. Bu, yukarıdaki tekil isimlerin önünde kullanılan keine ile karıştırılmamalıdır.

Keine Lehrer
Öğretmenler değil
Keinen Lehrern
Öğretmenlere değil
Keine Jungen
Çocuklar değil
Keinen Jungen
Çocuklara değil
Olumsuz Çoğul İsimlerde İsmin E-Hali

15 Yorum

  1. Ismin e halindeki hata Su Plural die deki die Blumen der olarak yazilmis den olarak yazilmasi gerekiyordu

  2. Öncelikle türkçeden almanca öğrenenler için bu site çok sade anlaşılır olmuş. İlgililere teşekkürlerimi sunarım. Takıldığım her konuda ilk başvurduğum kaynak. Ein soldat dativ olunca neden einem soldaten olmuş. Ein soldat olmasi gerekmiyor mu?

    1. Merhabalar. Övgü dolu sözleriniz için teşekkürler. Dativ olduğu için belirli artikel der –> dem oluyor haliyle belirsiz artikel halinde ein –> einem oluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.