Zamirler

Almancada Es Zamiri

Almancada es zamiri her ne kadar üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kullanılsa da başka işlevleri de yerine getirebilen önemli bir zamirdir.

Bilindiği üzere cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelere zamir denilmektedir.

Almancada Es Zamirinin Kullanıldığı Durumlar

Almancada es zamiri cümle içinde pek çok fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu bakımdan onu yalnızca üçüncü tekil şahıs zamiri olarak düşünmek büyük bir haksızlık olacaktır. Es zamiri cümle içindeki işlevlerine göre aşağıdaki görevlerde kullanılır:

  1. Yancümle işaretçisi olarak kullanmak, yan cümleye atıfta bulunmak için
  2. Tek bir özne, nesne veya sıfat yerine kullanmak için
  3. “Subjektloses Passiv” cümlelerde dolgu öznesi olarak kullanmak için
  4. Aktiv cümlelerde “sözde özne” olarak kullanmak için
  5. “Unpersönlich” fiillerin soyut öznesi olarak kullanmak için

Es zamirinin belki de en bilindik asli görevi üçüncü tekil şahıs olarak kullanılmasıdır. Bilindiği üzere es bu görevdeyken artikeli das olan isimlerin yerine kullanılmaktadır:

Das ist mein Fahrrad (das Fahrard). Es hat eine blaue Farbe.
Bu benim bisikletim. O mavi bir renge sahip.

Yukarıdaki cümlede de görüldüğü üzere, cümlede das Fahrard (bisiklet) kelimesini tekrar etmemek adına es şahıs zamirini kullandık. Bu şahıs zamirlerinde de gördüğümüz es’in en temel görevidir.

⭐ Artikeli das olanların yanı sıra artikeli der ya da die olan ve daha önce bahsi geçen adların yerine de es zamiri kullanılabilir.

Was für ein Vogel ist das?
Bu ne tür bir kuş?
-Es ist ein Wellensittich. (Es = Vogel)
O, bir muhabbet kuşudur
Wie viele Seiten hat das Buch?
Kitap kaç sayfadır?
-Es hat über 300 Seiten. (Es = das Buch)
300’den fazla sayfası vardır..

⭐ Almancada es zamiri cümle içerisindeki Akkusativ (-İ Hali) haldeki nesnelerin yerine kullanılabilir.

Wann kannst du das Fahrrad zurückgeben?
Bisikleti ne zaman geri verirsin?
-Ich kann es Freitag zurückgeben. (es = das Fahrrad)
Cuma günü onu (bisikleti) geri veririm.
-Sie ist Ärztin und ihre Tochter wird es auch. (es = ihre Tochter)
O bir doktor ve kızı da öyle olacak.

⭐ Es zamiri bir sıfatın yerine kullanılabilir.

-Ihr seid sicher erschöpft. Wir sind es auch. (es = erschöpft)
Çok yorgun olmalısınız. biz de öyleyiz.
-Mein Handy ist sehr gut, aber deines ist es nicht. (es=gut)
Benim telefonum çok iyi, ama seninki (iyi) değil.

⭐ Es zamiri bir cümlenin yerine kullanılabilir.

Wohin geht Anna?
Anna nereye gidiyor?
-Ich weiß es nicht.
(Anna’nın nereye gittiğini) Bilmiyorum.

⭐ Vurgulama yapmak için kullanılır. Aşağıdaki örnekte cümle es zamiri ile vurgulanmaktadır. Bunu yapabilmek için fiil ikinci konumda kalırken özne birinci konumdan kaldırılır ve yerine es koyulur. Özne ise cümle içinde uygun yere yerleştirilir. Fiil ise bu özneye göre çekimlenir:

Es spielen Fußball die Kinderözne im Straße.
Çocuklar sokakta futbol oynuyor.

⭐ Bilindiği üzere edilgen çatılı cümlelerde yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren öznenin belirli olmadığı, işin kim tarafından yapıldığı tahmin edilemediği olaylar anlatılmaktadır. İşte bu tarz cümlelerde özne yoksa onun yerine es kullanılır.

Dir wurde nicht geholfen.
Sana yardım edilmedi.
Es wurde dir nicht geholfen.
Sana yardım edilmedi.

⭐ Hava durumlarından da tanık olacağınız üzere bazı fiillerde es kullanılır. Unpersönlich (kişisel olmayan fiiller) olarak adlandırılan bu tarz fiiller yalnızca üçüncü tekil şahsa göre yani es zamirine göre çekimlenir.

Es ist warm.
Hava sıcak.

⭐ Bazı gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan ifadelerde de es zamirini görebilirsiniz.

Es geht mir gut.
İyiyim.
Es schmeckt mir ausgezeichnet.
Tadı çok hoşuma gidiyor.

⭐ Es zamiri, yan cümlelere atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Es ist schön, dass Maria da ist.
Maria’nın burada olması güzel.

Es ist schwierig, dass man diese Prüfung besteht.
Bu testi geçmek zordur.

❗ Almancada es zamiri, edatlarla (Präposition) “auf es / um es / mit es …” şeklinde kullanılamaz. Onun yerine “darauf / darum / damit …” yapısı kullanılır.

Die Bewohner kümmern sich um das Haus.
Evdekiler evin bakımıyla ilgilenirler.
Sie kümmern sich um es. 👎🏻
Sie kümmern sich darum. 👍🏻

⭐ Eğer cümlenin başına “dolgu öznesi” olarak gelebilecek başka bir unsur varsa, es zamiri düşer:

-Die Studenten warten seit Stunden auf den Lehrer. (Etken)
Öğrenciler saatlerdir öğretmeni bekliyor.
-Es wird seit Stunden auf den Lehrer gewartet. (Edilgen)
Saatlerdir öğretmeni bekliyorlar.
-Auf den Lehrer wird seit Stunden gewartet. (Edilgen)
Öğretmen saatlerdir bekleniyor.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏