Zamirler

Almancada Es Zamiri

Almancada es zamiri her ne kadar üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kullanılsa da başka işlevleri de yerine getirebilen önemli bir zamirdir.

Bilindiği üzere cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelere zamir denilmektedir.

Almancada es zamiri pek çok fonksiyonu yerine getirmesi bakımından onu yalnızca üçüncü tekil şahıs zamiri olarak düşünmek ona haksızlık olacaktır.

Es zamirinin belki de en bilindik asli görevi üçüncü tekil şahıs olarak kullanılmasıdır. Bilindiği üzere es bu görevdeyken artikeli das olan isimlerin yerine kullanılmaktadır:

Das ist mein Fahrrad (das Fahrard). Es hat eine blaue Farbe.
Bu benim bisikletim. O mavi bir renge sahip.

Yukarıdaki cümlede de görüldüğü üzere, cümlede das Fahrard (bisiklet) kelimesini tekrar etmemek adına es şahıs zamirini kullandık. Bu şahıs zamirlerinde de gördüğümüz es’in en temel görevidir.

Almancada es zamirinin cümle içinde başka işlevleri de bulunmaktadır. Bu işlevleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

➡️ Cümledeki herhangi bir kelimenin, ögenin hatta bir cümlenin yerine kullanılabilir.
➡️ Bir yan cümlenin yerine kullanılabilir.
➡️ İnsanların yapmadığı fiillerde özne olarak kullanılabilir.
➡️ Öznenin yerine kullanılabilir.

⭐ Artikeli das olanların yanı sıra artikeli der ya da die olan ve daha önce bahsi geçen adların yerine de es zamiri kullanılabilir.

Was für ein Vogel ist das?
Bu ne tür bir kuş?
Es ist ein Wellensittich.
O, bir muhabbet kuşudur.

⭐ Almancada es zamiri cümle içerisindeki Akkusativ (-İ Hali) haldeki nesnelerin yerine kullanılabilir.

Wann kannst du das Fahrrad zurückgeben?
Bisikleti ne zaman geri verirsin?
Ich kann es Freitag zurückgeben.
Cuma günü onu (bisikleti) geri veririm.

⭐ Es zamiri bir sıfatın yerine kullanılabilir.

Mein Handy ist sehr gut, aber deines ist es nicht.
Benim telefonum çok iyi, ama seninki (iyi) değil.

⭐ Es zamiri bir cümlenin yerine kullanılabilir.

Wohin geht Anna?
Anna nereye gidiyor?
Ich weiß es nicht.
(Anna’nın nereye gittiğini) Bilmiyorum.

⭐ Vurgulama yapmak için kullanılır. Aşağıdaki örnekte cümle es zamiri ile vurgulanmaktadır. Bunu yapabilmek için fiil ikinci konumda kalırken özne birinci konumdan kaldırılır ve yerine es koyulur. Özne ise cümle içinde uygun yere yerleştirilir. Fiil ise bu özneye göre çekimlenir:

Es spielen Fußball die Kinderözne im Straße.
Çocuklar sokakta futbol oynuyor.

⭐ Bilindiği üzere edilgen çatılar ile yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren öznenin belirli olmadığı, işin kim tarafından yapıldığı tahmin edilemediği cümleleri anlatılmaktadır. İşte bu tarz cümlelerde özne yoksa onun yerine es kullanılır.

Dir wurde nicht geholfen.
Sana yardım edilmedi.
Es wurde dir nicht geholfen.
Sana yardım edilmedi.

⭐ Hava durumlarından da tanık olacağınız üzere bazı fiillerde es kullanılır. Fiiller üçüncü tekil şahsa göre çekimlenir.

Es ist warm.
Hava sıcak.

⭐ Bazı gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan ifadelerde de es zamirini görebilirsiniz.

Es geht mir gut.
İyiyim.
Es schmeckt mir ausgezeichnet.
Tadı çok hoşuma gidiyor.

⭐ Es zamiri, yan cümlelere atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Es ist schön, dass Maria da ist.
Maria’nın burada olması güzel.

❗ Yukarıdaki örnekte yan cümle esas cümleden önce söylenseydi es düşerdi:

Dass Maria da ist schön.
Maria’nın burada olması güzel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.