B1 Seviye

Almancada Ohne … Zu Bağlacı

Almancada ohne zu bağlacı ile yapılan cümleler de aynı um … zu ile yapılanlar gibidir. Her ikisi de yapı bakımından birbirlerinin aynıdır.

Um … zu Türkçeye “için” şeklinde çevriliyordu. Ohne … zu ise fiilin sonuna eklenen bir “-sızın, sizin” takısıyla çevrilebilir.

Almancada Ohne … Zu Bağlacı

“Öğrenci kitabına bakmaksızın cevap veriyor, çocuk bir yanlış yapmaksızın hikâyeleri anlatıyor” gibi cümleler hep ohne … zu kullanarak Almancaya çevrilir. Bu cümlelerdeki “bakmaksızın – yapmaksızın” fiilleri yerine Türkçede (hatta daha uygun bir şekilde) “bakmadan – yapmadan” olarak da kullanılabilir.

“Bir hata yapmadan hikâyeyi anlatıyorum.” cümlesinde esas ve yan cümlecikleri tespit edildiğinde; Burada “bir hata yapmadan” yan cümlecik, “hikayeyi anlatıyorum” iste esas cümleciktir.

Yan cümlecik:

ohne einen Fehler zu machen
bir hata yapmadan (yapmaksızın)

Esas cümlecik:

Ich erzähle die Geschichte
hikâyeyi anlatıyorum

Yan cümlecik cümlenin Türkçesinde başta bulunmasına rağmen Almancasında genellikle sonda yer alır. Yan cümlecik ve esas cümlecik birbirlerinden bir virgülle ayrılır.

Ich erzähle die Geschichte, ohne einen Fehler zu machen.
Bir hata yapmadan hikayeyi anlatıyorum.
Almancada Ohne Zu Bağlacı

Fiil ise mastar halinde ve zu’dan sonra olacak şekilde cümlenin en sonuna gider. Bu tür cümlelerde olumsuz bir anlam vardır. Haliyle de yan cümle yapılan cümlenin olumsuz bir anlam içermesi beklenir.

Önemli bir not olarak şunu belirtelim: Eğer temel ve yan cümlenin özneleri farklıysa ohne dass kullanılır. Özneler aynı ise ohne … zu yapısı kullanılır. Dolayısıyla ohne … zu yapısında özne olmaz. Ayrıca istenirse ohne … zu ile oluşturulmuş her bir cümle ohne dass ile de söylenebilir ama tam tersi mümkün değildir.

Einige Menschen treten ins Zimmer ein. Sie klopfen an die Tür nicht.
Bazı insanlar odaya giriyor. Onlar kapıyı çalmıyor.

Einige Menschen treten ins Zimmer ein, ohne an die Tür zu klopfen.
Bazı insanlar kapıyı çalmadan odaya giriyor.
Almancada Ohne Zu Bağlacı

Ohne … zu ile yapılan cümleler Imperfekt veya Perfekt halinde de olabilirler. Bu durumda yan cümlecikte bir değişiklik olmaz; zu’dan sonra gelen fiil yine mastar halinde bulunur. Sadece diğer kısmın, başta gelen esas cümleciğin fiili değişir, yani Imperfekt veya Perfekt yapılır.

Mein Onkel fuhr nach Deutschland, ohne ein neues Auto zu kaufen.
Amcam yeni bir otomobil satın almadan Almanya’ya gitti.
Das Kind ist gekommen in das Zimmer, ohne die Tür zu schliessen.
Çocuk kapıyı kapatmadan odaya girdi.
Der Schüler ist gegangen in die Schule, ohne sein Hausaufgaben zu machen.
Öğrenci ödevlerini yapmadan okula gitti.
Die Kinder aßen, ohne ihre Hände zu waschen.
Çocuklar ellerini yıkamadan yemek yediler.
Mein Freund nahm das Geschenk, ohne mir zu danken.
Arkadaşım bana teşekkür etmeden hediyeyi aldı.
Der Vater gibt die Zeitung seiner Tochter, ohne die neuesten Nachrichten zu lesen.
Baba en yeni haberleri okumadan gazeteyi kızma veriyor.
Ohne / Zu

Ohne … Zu: Ayrılabilen Fiillerde

Başta gelen esas cümleciğin fiili ayrılabilen bir fiil ise ayrılan takı yalnız esas cümleciğin sonuna konur, yani ohne … zu ile kurulan yan cümleciğin önünde, iki cümleciği ayıran virgülden evvel yer alır.

Der Mann steht auf, ohne die Kechnung zu bezahlen.
Adam hesabı ödemeden ayağa kalkıyor.
Sie steht auf, ohne dem Lehrer zu antworten.
Öğretmene cevap vermeden kalkıyor.
Ayrılabilen Fiillerde Ohne … Zu Kullanımı

Yan cümleciğin fiili ayrılabilen bir fiil ise zu ayrılan takı ile geriye kalan fiil arasına girer ve hepsi bitişik yazılır.

Ein Schüler kam, ohne das Licht auszumachen.
Bir öğrenci ışığı kapatmadan geldi.
Der Schüler spricht mit dem Lehrer, ohne aufzustehen.
Öğrenci ayağa kalkmadan öğretmenle konuşuyor.
Ayrılabilen Fiillerde Ohne … Zu Kullanımı

Ohne … Zu: Dönüşlü Fiiller

Ohne ile başlayan yan cümleciğin fiili dönüşlü bir fiil ise fiil yine zu’- dan sonra yer alır, dönüşlü zamir (eğer varsa diğer kelimelerle birlikte) ohne ile zu arasına girer

Ich gehe in mein Büro, ohne mich zu rasieren.
Tıraş olmadan büroma gidiyorum.
Er legt sich ins Bett, ohne das Licht auszuschalten.
O ışığı söndürmeden yatağa yatıyor.
Dönüşlü Fiillerde Ohne … Zu Kulanımı

Ohne … Zu: Modal Fiiller

Cümlenin başında bulunan esas cümlecikte können, wollen, müssen,… cinsinden bir yardımcı fiil varsa sonda bulunması gereken cümlenin esas fiili ohne’dan önce yer alır.

Mein Freund will heute einen Spaziergang machen, ohne die Moscheen zu besichtigen
Arkadaşım bugün camileri ziyaret etmeden yürüyüşe çıkmak istiyor.
Die Kinder dürfen nicht ging ins Kino, ohne seinen Vater zu fragen.
Çocukların babasına sormadan sinemaya gitmesine izin verilmiyor.
Almancada Ohne … Zu Bağlacı

Ohne … zu ile kurulan yan cümlecikte de können, wollen, müssen,… cinsinden bir yardımcı fiil bulunabilir. Yardımcı fiil zu’dan sonra, esas fiili ise zu’dan önce yer alır. Bunlar bitişik yazılmazlar.

Wir arbeiten, ohne essen zu können.
Yemek yiyemeden çalışabiliyoruz.
Wir müssen viel Geld nicht haben, ohne ein Auto kaufen zu können.
Araba satın alamadan çok paraya sahip olmak zorunda değiliz.
Almancada Ohne … Zu Bağlacı


2 Yorum

  1. Er legt sich ins Bett, ohne das Licht zuzumachen. merhaba ausmachen,zumachen pencere,kapı gibi mekanik aletlerde kullanılması daha dogru olabilir. anmachen,ausmachen,einschalten.ausschalten elekdirikli aletler için daha dogru gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.