A2 Seviye

Almancada Sıra Sayıları (die Ordinalzahlen)

Ordinalzahlen olarak adlandırılan Almancada sıra sayıları, listeler halinde 1’den 1 milyona olacak şekilde derlenmiştir. Zaten Almancada sayılar konusunu öğrendiyseniz sıra sayılarını anlamak oldukça kolay olacaktır.

Almancada Sıra Sayıları

Varlıkların sırasını veya derecesini bildirmek üzere sayı adlarından çeşitli eklerle genişletilerek sıra kavramı bildirmesine sıra sayıları denir. Yani “Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü …” gibi ifadeler sıra sayıları olarak bilinmektedir.

Almancada 20’ye kadar Sıra Sayıları

Almancada rakam gösteren kelimeye –te takısı eklenerek yapılır. Yalnız birinci (1.) ve üçüncü’nün (3.) yazılışı farklıdır ezberlemek gerekir.

Aşağıdaki tabloda 20’ye kadar olan sıra sayıları telaffuzlarıyla beraber derlenmiştir:

der erstebirinci1.
der zweiteikinci2.
der dritteüçüncü3.
der viertedördüncü4.
der fünftebeşinci5.
der sechstealtıncı6.
der siebteyedinci7.
der achtesekizinci8.
der neuntedokuzuncu9.
der zehnteonuncu10.
der elfteon birinci11.
der zwölftelon ikinci12.
der dreizehnteon üçüncü13.
der vierzehnteon dördüncü14.
der fünfzehntenon beşinci15.
der sechzehntenon altıncı16.
der siebzehntenon yedinci17.
der achtzehntenon sekizinci18.
der neunzehntenon dokuzuncu19.
Almanca Sıra Sayıları

Almancada 20’den Sonraki Sıra Sayıları

Ayrıca yirminciden (20.) sonraki sıra sayıları da –ste takısı eklenerek oluşturulur:

der zwanzigstenyirminci20.
der einundzwanzigsteyirmi birinci21.
der zweiundzwanzigsteyirmi ikinci22.
der dreiundzwanzigsteyirmi üçüncü23.
der vierundzwanzigsteyirmi dördüncü24.
der fünfundzwanzigsteyirmi beşinci 25.
der sechsundzwanzigsteyirmi altıncı26.
der siebenundzwanzigsteyirmi yedinci27.
der achtundzwanzigsteyirmi sekizinci28.
der neunundzwanzigsteyirmi dokuzuncu29.
der dreißigsteotuzuncu30.
der vierzigstekırkıncı40.
der fünfzigsteellinci50.
der sechzigstealtmışıncı60.
der siebzigsteyetmişinci70.
der achtzigstesekseninci80.
der neunzigstedoksanıncı90.
der hundertsteyüzüncü100.
der hunderteinundzwanzigsteyüz yirmi birinci121.
der zweihundertsteiki yüzüncü200.
der tausendstebininci1000.
der tausenderstebin birinci1001.
der zweitausendsteiki bininci2000.
der hunderttausendsteyüz bininci100,000.
der millionstemilyonuncu1,000,000.
Almancada Sıra Sayıları

Sıra Sayılarının Tarihlerle Kullanımı

Almancada sıra sayıları tarih anlatımlarında da pekala kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu durumla alakalı örnekler derlenmiştir:

AlmancaTürkçe
am ersten JuliTemmuz ayının ilk günü
am zweiten September Eylül ayının ikinci günü
am zweiundzwanzigsten MaiYirmi iki mayısta
(Mayıs ayının yirmi ikinci günü)
am vierten OktoberDört ekimde
am zwanzigsten SeptemberYirmi eylülde
am siebten August Yedi ağustosta
am dritten JuniÜç Haziran’da
am einunddreißigsten MärzMart ayının otuz birinde
am fünften MaiBeş mayısta

❗ Türkçede sayma sayıları ile ifade ettiğimiz tarih ifadeleri Almancada sıra sayıları ile ifade edilmektedir. Örneğin yukarıdaki tabloda Almanca “am zweiundzwanzigsten Mai” şeklinde yazılan ifadeyi “mayısın yirmi ikinci günü” şeklinde söylemek yerine “yirmi iki mayısta” şeklinde söyleriz.

❗ Yukarıdaki tabloda da fark edeceğiniz üzere belirli bir günden bahsedilerek aylar anlatılmışsa an edatından faydalanılır. An edatı ismin -e halinde kullanılan bir edat olması ve ayların artikelinin de der olması nedeniyle an dem yerine kısaca am şeklinde gösterilir.

Sıra Sayılarının Artikelleri

Almancada sıra sayılarının artikelleri cümlede kullanıldıkları duruma göre değişiklik göstermektedir.

⭐ Sıra sayıları cümlede tek başına kullanıldığında artikelleri der olur. Haliyle isim olduğu için cümle içinde büyük harfle yazılır:

Wer ist der Erste?
Birinci kim?
Ich bin der Zweite und Thomas ist der Dritte.
Ben ikinciyim, Thomas da üçüncü.

⭐ Bazen artikelsiz olarak da cümle içinde kullanılabilirler:

Beim Laufen ist Johann Erster?
Johann koşuda birinci.
Ich habe als Zweiter gewonnen.
Ben ikinci olarak kazandım.

⭐ Tamlama olarak kullanıldığında sıfat görevi görürler. Haliyle küçük harfle yazılırlar:

Ich wohne im ersten Stock.
Birinci katta oturuyorum.
Johannes ist der fünfte Student.
Johannes beşinci öğrencidir.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.