A2 Seviye

Almancada Sıra Sayıları (die Ordinalzahlen)

Almancada Sıra Sayıları 1’den 1 milyona kadar gösterilmiştir. Almancada sayılar konusunu öğrendiyseniz sıra sayılarını yapmak kolaylaşacaktır.

Almancada Sıra Sayıları

Türkçede “Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü” gibi ifadeler Almancada rakam gösteren kelimeye –te takısı eklenerek yapılır. Yalnız bir ve üç’ün yazılışı farklıdır ve yirmiden sonraki sıra sayılarına –ste takısı eklenir. Ayrıca Almancadaki bütün sıra sayılarının artikeli istisnasız der olur.

der erstebirinci1.
der zweiteikinci2.
der dritteüçüncü3.
der viertedördüncü4.
der fünftebeşinci5.
der sechstealtıncı6.
der siebteyedinci7.
der achtesekizinci8.
der neuntedokuzuncu9.
der zehnteonuncu10.
der elfteon birinci11.
der zwölftelon ikinci12.
der dreizehnteon üçüncü13.
der vierzehnteon dördüncü14.
der fünfzehntenon beşinci15.
der sechzehntenon altıncı16.
der siebzehntenon yedinci17.
der achtzehntenon sekizinci18.
der neunzehntenon dokuzuncu19.
Almanca Sıra Sayıları
der zwanzigstenyirminci20.
der einundzwanzigsteyirmi birinci21.
der zweiundzwanzigsteyirmi ikinci22.
der dreiundzwanzigsteyirmi üçüncü23.
der vierundzwanzigsteyirmi dördüncü24.
der fünfundzwanzigsteyirmi beşinci 25.
der sechsundzwanzigsteyirmi altıncı26.
der siebenundzwanzigsteyirmi yedinci27.
der achtundzwanzigsteyirmi sekizinci28.
der neunundzwanzigsteyirmi dokuzuncu29.
der dreißigsteotuzuncu30.
der vierzigstekırkıncı40.
der fünfzigsteellinci50.
der sechzigstealtmışıncı60.
der siebzigsteyetmişinci70.
der achtzigstesekseninci80.
der neunzigstedoksanıncı90.
der hundertsteyüzüncü100.
der hunderteinundzwanzigsteyüz yirmi birinci121.
der zweihundertsteiki yüzüncü200.
der tausendstebininci1000.
der tausenderstebin birinci1001.
der zweitausendsteiki bininci2000.
der hunderttausendsteyüz bininci100,000.
der millionstemilyonuncu1,000,000.
Almancada Sıra Sayıları

Almancada sıra sayıları isim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılır. Bunların isimle birlikte kullanılmadığı durumlar olabilir. Böyle tek başlarına kullanıldıkları zaman yine önlerine “birinci, ikinci,…” olduğu belirtilen ismin artikeli gelir.

der erste — birinci (artikeli der olan eril isimler için)
die erste — birinci (artikeli die olan dişil isimler için)
das erste — birinci (artikeli das olan nötür isimler için)

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.