A2 SeviyeEdatlar

Almancada İki Yönlü Edatlar

Almancada iki yönlü edatlar, cümledeki anlama göre ya ismin -i halinde ya da ismin -e halinde kullanılan edatlara denir.

Almancada Edatlar (Präpositionen)

Almancada edatlar, yalnızca ismin i-halinde, yalnızca e-halinde ve yalnızca in-halinde gruplandırıldığı gibi bazı edatlar ismin hem i hem de e halinde kullanılmasına göre gruplandırılmaktadır.

-İ hali– E hali-i Hali & -E Hali
bisabin
durchaußer an
fürzuauf
ohnenachneben
gegenbeihinter
umvonüber
ausunter
mitzwischen
seitvor
gegenüber

Almancada İki Yönlü Edatlar

İsmin hem -i hem de -e halinde kullanılabilmesinden ötürü bu edatlar Türkçe çevirilerde de hal durumuna göre anlamlara sahip olmaktadır:

Edat-İ Hali-E Hali
in içine, -e/-aiçinde, -de/-da
anyanınayanında
aufüstüneüstünde
nebenyanınayanında
hinterarkasınaarkasında
überüzerineüzerinde
unteraltınaaltında
zwischenarasınaarasında
vorönüneönünde

in

In edatı isimlerin önünde bulunur. Önünde durduğu isim i-halindeyse “içine” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içine” kelimesi yerine ismin sonuna “e, a veya ye, ya” eki takılarak “içine” kaldırılır. Çünkü “evin içine” yerine “eve”, “çantanın içine” yerine “çantaya” vs. demekle aynı şey anlatılmış olup Türkçe kullanımda daha pratiktir.

In -e halindeki isimlerin önünde bulunduğundan “içinde” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içinde” sözcüğü yerine ismin sonuna “de, da” eki takılarak “İçinde” sözcüğü kaldırılır. Çünkü “evin içinde” yerine “evde”, “çantanın içinde“ yerine “çantada” vs. demekle aynı şey anlatılmış olur Türkçe kullanımda daha pratiktir.

-İ Hali-E Hali
In das Haus
Evin içine (eve)
In dem Haus
Evin içinde (evde)
In die Mappe
Çantanın içine (çantaya)
In der Mappe
Çantanın içinde (çantada)
In den Korb
Sepetin içine (sepete)
In dem Korb
Sepetin içinde (sepette)
İn Edatı İ-Hali&E-Hali

auf

Auf önünde bulunduğu isim -i halindeyse “üstüne” anlamına, -e halindeyse “üstünde” anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Auf den Tisch
Masanın üstüne
Auf dem Tisch
Masanın üstünde
Auf das Buch
Kitabın üstüne
Auf dem Buch
Kitabın üstünde
Auf die Mappe
Çantanın üstüne
Auf der Mappe
Çantanın üstünde
Auf Edatı İ-Hali&E-Hali

unter

Unter önünde bulunduğu isim -i halindeyse “altına” -e halindeyse “altında” anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Unter den Tisch
Masanın altına
Unter dem Tisch
Masanın altında
Unter das Buch
Kitabın altına
Unter dem Buch
Kitabın altında
Unter die Mappe
Çantanın altına
Unter der Mappe
Çantanın altında
Unter Edatı İ-Hali&E-Hali

neben

Neben -i halindeki bir ismin önünde bulunursa “yanına“, -e halindeyse “yanında“ anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Neben den Tisch
Masanın yanına
Neben dem Tisch
Masanın yanında
Neben die Frau
Kadının yanına
Neben der Frau
Kadının yanında
Neben das Haus
Evin yanına
Neben dem Haus
Evin yanında
Neben Edatı İ-Hali&E-Hali

hinter

Hinter edatı -i halindeki isimlerin önünde “arkasına“, e-halindekilerin önünde “arkasında“ anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Hinter den Tisch
Masanın arkasına
Hinter dem Tisch
Masanın arkasında
Hinter die Frau
Kadının arkasına
Hinter der Frau
Kadının arkasında
Hinter das Haus
Evin arkasına
Hinter dem Haus
Evin arkasında
Hinter Edatı İ-Hali&E-Hali

vor

Vor edatı -i halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önüne”, -e halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önünde” anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Vor den Tisch
Masanın önüne
Vor dem Tisch
Masanın önünde
Vor die Frau
Kadının önüne
Vor der Frau
Kadının önünde
Vor das Buch
Kitabın önüne
Vor dem Buch
Kitabın önünde
Vor Edatı İ-Hali&E-Hali

An

An edatı da tıpkı neben gibi -i halindeki bir ismin önünde “yanına”, -e halindeki bir ismin önünde ise “yanında” anlamına gelir.

Yalnız neben ile an arasında önemli bir fark vardır. Örneğin, “Sandalye masanın yanındadır.” derken sandalye ile masa arasında bir mesafe varsa neben, sandalye ile masa birbirlerine temas ediyorlarsa an kullanılır.

-İ Hali-E Hali
An den Tisch
Masanın yanına
An dem Tisch
Masanın yanında
An die Frau
Kadının yanına
An der Frau
Kadının yanında
An das Buch
Kitabın yanına
An dem Buch
Kitabın yanında
An Edatı İ-Hali&E-Hali

über

Über -i halindeki bir ismin önünde “üzerine”, -e halindeki bir ismin önünde “üzerinde” anlamına gelir. Yalnız temas etmeden üzerinde bulunmayı gösterir. Örneğin, “Lamba masanm üzerindedir.” derken lamba ile masa arasında belirli bir uzaklık vardır.

-İ Hali-E Hali
Über den Tisch
Masanın üzerine
Über dem Tisch
Masanın üzerinde
Über die Frau
Kadının üzerine
Über der Frau
Kadının üzerinde
Über das Buch
Kitabın üzerine
Über dem Buch
Kitabın üzerinde
Über Edatı İ-Hali&E-Hali

zwischen

Zwischen -i halindeki bir ismin önünde “arasına”, -e halindeki bir ismin önünde “arasında” anlamına gelir.

-İ Hali-E Hali
Zwischen den Tish und die Bücher
Masa ve kitap arasına
Zwischen dem Tisch und der Bucher
Masa ve kitap arasında
Zwischen die Blume
Çiçeklerin arasına
Zwischen der Blume
Çiçeklerin arasında
Zwischen Edatı İ-Hali&E-Hali

❗ Almancada edatlar, artikellerle beraber kullanılırken oldukça yaygın bir şekilde kullanılan birtakım kısaltılmış versiyonlara bürünürler.

an +das =ans
auf +das =aufs
für +das =fürs
in +das =ins
um +das =ums
an +dem =am
in +dem =im
bei +dem =beim
von +dem =vom
zu +dem =zum
zu +der =zur
Almancada İki Yönlü Edatlar

❗ Almancada hem -i halindeki, hem de -e halindeki isimlerle kullanılabilen edatları önünde bulundukları ismin hal durumuna göre anlamları değişir. Eğer cümle wo (nerede) sorusuna cevap veriyorsa edattan sonra gelen isim –e halindedir, şayet cümle wohin (nereye) sorusuna cevap veriyorsa edattan sonra gelen isim -i halindedir.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

2 Yorum

  1. merhaba almanca serüvenimde size denk geldiğim için çok mutluyum. Tüm a1 A2 ve B1 tekrarımı sizinle kolay ve hızlı bi şekilde yaptım. Emeğiniz için çok teşek ederimmm çok çok güzel bi sayfanız var başarılarınızı devamını dilerim.

    1. Faydalı olabildiyse ne mutlu. Çok çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Umarım Almanca yolculuğunuz gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye yardımcı olur 🙏.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏