A2 SeviyeEdatlar

Almancada İki Yönlü Edatlar

Almancada iki yönlü edatlar, cümledeki anlama göre ya ismin -i halinde ya da ismin -e halinde kullanılan edatlara denir.

Almancada Edatlar: Präpositionen

Almancada edatları yalnızca ismin i-halinde, yalnızca e-halinde ve yalnızca in-halinde gruplandırıp anlattığımız gibi bu dersimizde sadece iki yönlü edatlar adı verilen ismin hem i hem de e halinde kullanılan edatlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bir özet olarak diğer edatları bir hatırlatalım;

Sadece İ-HalindekilerSadece E-HalindekilerSadece in-Halindekiler
bisabWegen
durchaußer Trotz
fürzuStatt
ohnenachWährend
gegenbeiInnerhalb
umvonAuserhalb
aus
mit
seit
gegenüber

Almancada İki Yönlü Edatlar

Almancada iki yönlü adı verilen hem i hem de e-halinde bulunabilen bu edatlar aşağıdaki tabloda listelenmişlerdir;

Her İkisi de Olanlarİ-HaliE-Hali
in içine, -e/-aiçinde, -de/-da
anyanınayanında
aufüstüneüstünde
nebenyanınayanında
hinterarkasınaarkasında
überüzerineüzerinde
unteraltınaaltında
zwischenarasınaarasında
vorönüneönünde

In

In edatı isimlerin önünde bulunur. Önünde durduğu isim i-halindeyse “içine” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içine” kelimesi yerine ismin sonuna “e, a veya ye, ya” eki takılarak “içine” kaldırılır. Çünkü “evin içine” yerine “eve”, “çantanın içine” yerine “çantaya” vs. demekle aynı şey anlatılmış olup Türkçe kullanımda daha pratiktir.

In e-halindeki isimlerin önünde bulunduğundan “içinde” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içinde” sözcüğü yerine ismin sonuna “de, da” eki takılarak “İçinde” sözcüğü kaldırılır. Çünkü “evin içinde” yerine “evde”, “çantanın içinde“ yerine “çantada” vs. demekle aynı şey anlatılmış olur Türkçe kullanımda daha pratiktir.

İ-HALİE-HALİ
In das Haus
Evin içine (eve)
In dem Haus
Evin içinde (evde)
In die Mappe
Çantanın içine (çantaya)
In der Mappe
Çantanın içinde (çantada)
In den Korb
Sepetin içine (sepete)
In dem Korb
Sepetin içinde (sepette)
İn Edatı İ-Hali&E-Hali

Auf

Auf önünde bulunduğu isim i-halindeyse “üstüne” anlamına, önünde bulunduğu isim e-halindeyse “üstünde” anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Auf den Tisch
Masanın üstüne
Auf dem Tisch
Masanın üstünde
Auf das Buch
Kitabın üstüne
Auf dem Buch
Kitabın üstünde
Auf die Mappe
Çantanın üstüne
Auf der Mappe
Çantanın üstünde
Auf Edatı İ-Hali&E-Hali

Unter

Unter önünde bulunduğu isim i-halindeyse “altına” anlamına, önünde bulunduğu isim e-halindeyse “altında” anlamına gelir. gelir.

İ-HALİE-HALİ
Unter den Tisch
Masanın altına
Unter dem Tisch
Masanın altında
Unter das Buch
Kitabın altına
Unter dem Buch
Kitabın altında
Unter die Mappe
Çantanın altına
Unter der Mappe
Çantanın altında
Unter Edatı İ-Hali&E-Hali

Neben

Neben i-halindeki bir ismin önünde bulunursa “yanına“ anlamına, e-halindeki bir ismin önünde bulunursa “yanında“ anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Neben den Tisch
Masanın yanına
Neben dem Tisch
Masanın yanında
Neben die Frau
Kadının yanına
Neben der Frau
Kadının yanında
Neben das Haus
Evin yanına
Neben dem Haus
Evin yanında
Neben Edatı İ-Hali&E-Hali

Hinter

Hinler i-halindeki isimlerin önünde “arkasına“ anlamına, e-halindeki isimlerin önünde “arkasında“ anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Hinter den Tisch
Masanın arkasına
Hinter dem Tisch
Masanın arkasında
Hinter die Frau
Kadının arkasına
Hinter der Frau
Kadının arkasında
Hinter das Haus
Evin arkasına
Hinter dem Haus
Evin arkasında
Hinter Edatı İ-Hali&E-Hali

Vor

Vor i-halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önüne” anlamına, e-halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önünde” anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Vor den Tisch
Masanın önüne
Vor dem Tisch
Masanın önünde
Vor die Frau
Kadının önüne
Vor der Frau
Kadının önünde
Vor das Buch
Kitabın önüne
Vor dem Buch
Kitabın önünde
Vor Edatı İ-Hali&E-Hali

An

An edatı da neben gibi i-halindeki bir ismin önünde “yanına”, e-halindeki bir ismin önünde ise “yanında” anlamına gelir.

Yalnız neben ile an arasında önemli bir fark vardır. Örneğin, “Sandalye masanın yanındadır.” derken sandalye ile masa arasında bir mesafe varsa neben, sandalye ile masa birbirlerine temas ediyorlarsa an kullanılır. Şu halde an temas ederek yanında bulunmayı gösterir.

İ-HALİE-HALİ
An den Tisch
Masanın yanına
An dem Tisch
Masanın yanında
An die Frau
Kadının yanına
An der Frau
Kadının yanında
An das Buch
Kitabın yanına
An dem Buch
Kitabın yanında
An Edatı İ-Hali&E-Hali

Über

Über i-halindeki bir ismin önünde “üzerine”, e-halindeki bir ismin önünde “üzerinde” anlamına gelir. Temas etmeden üzerinde bulunmayı gösterir. Örneğin, “Lamba masanm üzerindedir.” derken lamba ile masa arasında belirli bir uzaklık vardır.

İ-HALİE-HALİ
Über den Tisch
Masanın üzerine
Über dem Tisch
Masanın üzerinde
Über die Frau
Kadının üzerine
Über der Frau
Kadının üzerinde
Über das Buch
Kitabın üzerine
Über dem Buch
Kitabın üzerinde
Über Edatı İ-Hali&E-Hali

Zwischen

Zwischen i-halindeki bir ismin önünde “arasına”, e-halindeki bir ismin önünde “arasında” anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Zwischen den Tish und die Bücher
Masa ve kitap arasına
Zwischen dem Tisch und der Bucher
Masa ve kitap arasında
Zwischen die Blume
Çiçeklerin arasına
Zwischen der Blume
Çiçeklerin arasında
Zwischen Edatı İ-Hali&E-Hali

Dikkat!

Präpositionen kelimeleri ismin artikelleriyle beraber kullanımlarında birtakım kısaltılmış formatlarda kullanılır. Kullanım açısından oldukça yaygın olan bu durum. Cümlede anlam olarak hiçbir değişikliğe yol açmaz.

in das = ins
in das Haus = ins Haus
in dem = im
in dem Haus = im Haus
an dem = am
an dem Fenster = am Fenster
an das = ans
an das Fenster = ans Fenster
auf das = aufs
auf das Buch = aufs Buch
zu dem = zum
zu dem Mann = zum Mann
zu der = zur
zu der Frau = zur Frau
bei dem = beim
bei dem Tisch = beim Tisch
Almanca Edatlar – Präpositionen: Not

Almancada Edatlar – Präpositionen konusunda hem i-halindeki, hem de e-halindeki isimlerle kullanılabilen edatları önünde bulundukları ismin haline göre anlamları değişir. Önekin kullanıldığı cümle wo (nerede) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim e-halindedir, şayet cümle wohin (nereye) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim i-halindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.