B1 Seviye

Haben + Zu / Sein + Zu Yapıları

Haben + zu / Sein + zu yapıları ile Almancada tarz fiiller (Modalverben) fiillerle yapılan cümlelerdeki benzer anlamları kurarız.

Almancada Haben + Zu / Sein + Zu Yapıları

Modalverb, yani tarz fiil olmadıkları halde tarz fiilmiş gibi görevi olan haben/sein + zu + Infinitiv yapısı duruma göre cümleye “gereklilik” veya “olasılık veya yapılabilirlik” anlamı katar.

İki yapı da alt başlıklar halinde derlenmiştir:

Haben + zu + Infinitiv

haben + zu + Infinitiv (mastar) yapısı, kullanıldığı cümlelerde etken (im Aktiv) bir anlam katar. Yani bu demektir ki cümlenin öznesi söz konusu olan işi bizzat yapandır. Bu yüzden hangi tarz fiilin görevini yaparsa yapsın Türkçeye çevirirken etken bir cümleymiş gibi değerlendirmek lazım.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Wir haben noch viel zu tun.
Wir müssen noch viel tun.
Hala yapacak çok işimiz var.

❗ Ayrılabilen fiillerde zu, ek ile fiil arasında girer:

Du hast die Hausaufgabe bis heute Abend fertigzustellen.
Du musst die Hausaufgabe bis heute Abend fertigstellen.
Bu geceye kadar ödevini bitirmelisin.

Du hast dich nicht hier aufzuhalten.
Du darfst dich hier nicht aufhalten.
Burada durmak zorunda değilsin.

Ich habe diesem Salat nichts hinzuzufügen.
Ich kann diesem Salat nichts hinzufügen.
Bu salataya ekleyecek bir şeyim yok.

Yukarıdaki örneklerde de fark edildiyse tarz fiiller (Modalverben) ve haben + zu + Infinitiv yapısı ile yapılan cümleler arasında anlam farkı yoktur.

Sein + zu + Infinitiv

sein + zu + Infinitiv yapısı ise haben + zu + Infinitiv yapısından farklı olarak cümleye edilgen (im Passiv) bir anlam katar. Bu yüzden ilgili cümleleri Türkçeye çevirirken edilgen bir cümleymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz:

Es ist noch viel zu tun.
Es muss noch viel getan werden.
Hala yapılacak işler var.
(Yapılması gereken çok şey var.)

Das ist bis morgen zu erledigen.
Das muss bis morgen erledigt werden.
Bunun yarına kadar yapılması gerekiyor.

Der Feind ist nicht zu unterschätzen.
Der Feind darf nicht unterschätzt werden.
Düşman hafife alınmamalıdır.

Yukarıdaki cümlede görüldüğü üzere cümlenin öznesi Passiv durumdadır ve Modalverb ile kurulan cümle ile Sein + zu + Infinitiv ile yapılan cümle arasındaki anlam ya çok benzer ya da aynıdır.

Özetle haben+ zu + Infinitiv yapısı cümleye aktif (im Aktiv) bir anlam katar. Yani Türkçeye çevirirken aktif bir cümleymiş gibi değerlendirmek lazım. Buna karşılık sein + zu + Infinitiv yapısı ise cümleye pasif (im Passiv) bir anlam katar. Yine benzer bir şekilde Türkçeye çevirirken pasif bir cümleymiş gibi değerlendirmek lazım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.