A2 Seviye

Almancada Sıfatların Mukayesesi

Almancada Sıfatların Mukayesesi: Steigerung der Adjektive konusunda aynı sıfata sahip iki isim arasında mukayese yaparken sıfatların mukayese şeklini kullanırız. 

Sıfatların Mukayesesi: Steigerung der Adjektive

İki tane küçük kalem alsak, bunlardan birinin diğerinden küçük olduğunu, bir üçüncü kalemin bu ikisinden de daha küçük olduğunu söylesek, bunların birbirlerine oranla küçüklük derecelerini belirtmiş ve böylece mukayeselerini yapmış oluruz. Türkçe cümlelerde böyle mukayeseler yaparken sıfatların önüne “daha” veya “en” kelimeleri getiririlir. Almancada bu der Komparativ ve der Superlativ kullanılarak yapılır.

der Komperativ

“Komparativ” bir sıfatın sonuna “-er” ekleyerek oluşturulur.

klein
küçük
kleiner
daha küçük
schön
güzel
schöner
daha güzel
Der Komperativ
Der Traktor fährt schnell
Traktor hızlı gider.
Der Zug fährt schneller.
Tren daha hızlı gider.
Helga ist schön.
Helga güzeldir.
Maria ist schöner.
Maria daha güzeldir.
Der Komperativ

Sıfatın karşılaştırmalı biçimli hali tanımladığı ismin hemen önüne gelirse ismin cinsiyeti, sayısı ve hali ile uyumlu olmak için doğru sıfat yapısındaki eki eklememiz gerekir.

Er hat das schönere Auto. 
Daha güzel olan araba onun.
Sie hat den schöneren Tisch. 
Daha güzel olan çanta onun.
Wir haben früher einen schöneren Garten gehabt.
Daha güzel bir bahçemiz vardı.
Meine Schwester ist kleiner ich.
Kız kardeşim benden daha küçük.

Bir şeyi diğer bir şeyle kıyaslarken kullanılan -den -dan eki ise ilgili sıfattan sonra gelen als (daha) ile sağlanır. Aşağıdaki örneklere bakınız;

Dein Auto ist schneller als mein Fahrrad. 
Senin araban bisikletimden daha hızlı.
Ihr Haus ist größer als eure. 
Onun evi seninkinden daha büyük.
Das Flugzeug ist schneller als das Auto
Uçak arabadan daha hızlı.

Fiillerde olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. En sık kullanılan karşılaştırmalı biçimlerden bazıları düzensizdir. Aşağıda yaygın şekilde kullanılan düzensiz sıfatlardan bazıları derlenmiştir;

ÜbersetzungAdjektivKomparativ
çokvielmehr
iyi / güzelgutbesser
severekgernlieber
Ich finde Theater besser als Kino.
Bence tiyatro sinemadan daha iyidir.

der Superlativ

Bu biçimi, diğerleri ile karşılaştırıldığında bir şey ya da birisinin en çok niteliğe sahip olduğunu söylemek için kullanırız. “En zayıf, en küçük,…” gibi hallerde kullanılan “En” kelimesi ise Almancada sıfatın önüne “am kelimesinin getirilmesi ve sonuna da “-sten” takısının eklenmesi suretiyle belirtilir.

klein
küçük
am kleinsten
en küçük
schön
güzel
schönsten
en güzel
Der Superlativ
Der Traktor fährt schnell
Traktor hızlı gider.
Der Zug fährt schnellsten.
Tren en hızlı gider.
Helga ist schön.
Helga güzeldir.
Maria ist schönesten.
Maria en güzeldir.
Der Superlativ
Pasta ist lecker, aber Pizza ist einfach am leckersten.
Makarna lezzetlidir, ancak pizza en lezzetli olandır.

“Superlativ” iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir. Bunlardan İlki: Bir sıfatın temel biçimine “-(e) sten” ekler ve önüne “am” koyarak yapılanı;

Anna lacht am lautesten
En yüksek sesle Anna güler.

İkincisi ise en üstünlük biçimini, tanımladığı isimden hemen önce kullandığımızda, temel sıfat biçimine “-(e) ste” ekini ve düzenli sıfatsal ekini ekleriz. Bunu bir belirli artikel ile (der, die, das) kullanırız;

Meine Mutter hat die leckerste Lasagne gekocht. 
Annem en lezzetli lazanyayı pişirdi.
Emma findet immer die günstigsten Angebote. 
Emma her zaman en ucuz fırsatları bulur.

Yaygın kullanılan bazı düzensiz sıfatların değişimi

ÜbersetzungAdjektivKomparativSuperlativ
çokvielmehram meisten
iyi / güzelgutbesseram besten
severekgernlieberam liebsten

Bazı sıfatlar -er ve am… -sten kullanılırken sıfatın içindeki sesli harf üzerine nokta alır:

PozitivKomperativSuperlativ
alt
yaşlı
älter
daha yaşlı
am ältesten
en yaşlı
lang
uzun
länger
daha uzun
am längsten
en uzun.
kurz
kısa
kürzer
daha kısa
am kürzesten
en kısa
gross
büyük
grösser
daha büyük
am grössten
en büyük
arm
fakir
ärmer
daha fakir
am ärmsten
en fakir
warm
sıcak
wärmer
daha sıcak
am wärmsten
en sıcak
krank
hasta
kränker
daha hasta
am kränksten
en hasta
schwach
kuvvetsiz
schwächer
daha kuvvetsiz
am schwächsten
en kuvvetsiz
klug
akıllı
kluger
daha akıllı
am klugsten
en akıllı
dumm
aptal
dümmer
daha aptal
am dümmsten
en aptal
jung
genç
jünger
daha genç
am jüngsten
en genç
sesli harf üzerine nokta alanlar

Bazı sıfatlarda son şekilde -sten takısıyla sıfat arasına bir (e) konur.

PozitivKomperativSuperlativ
weit
uzak
weiter
daha uzak
am weitesten
en uzak
berühmt
meşhur
berühmter
daha meşhur
am berühmtesten
en meşhur
heiss
sıcak
heisser
daha sıcak
am heissesten
en sıcak
bunt
renkli
bunter
daha renkli
am buntesten
en renkli
bekannt
tanınmış
bekannter
daha tanınmış
am bekanntesten
en tanınmış
leicht
hafif
leichter
daha hafif
am leichtesten
en hafif
neu
yeni
neuer
daha yeni
am neuesten
en yeni
treu
sadık
treuer
daha sadık
am treuesten
en sadık
-sten takısıyla sıfat arasına bir (e) alanlar.

Almancada Sıfatların Mukayesesi Örnek Cümleler

Dieses Bild ist schöner als das Bild im Wohnzimmer.
Bu resim oturma odasındaki resimden daha güzeldir.
Ahmet ist nicht fieissiger als sein Freund.
Ahmet arkadaşından daha çalışkan değildir.
Mein Onkel ist älter als mein Vater.
Amcam babamdan daha yaşlıdır.
Der Fischer ist ärmer als der Bauer.
Balıkçı çiftçiden daha fakirdir.
Dieser Arzt ist berühmter als euer Arzt.
Bu doktor sizin doktorunuzdan daha meşhurdur.
Das Mädchen ist kürzer als der Junge.
Kız erkek çocuktan daha kısadır.
Mein Hund ist kleiner als Ihr Hund.
Benim köpeğim sizin köpeğinizden daha küçüktür.
Der Bahnhof ist grösser als die Schule.
İstasyon okuldan daha büyüktür.
Ist die Milch heisser als der Kaffee?
Süt kahveden daha sıcak mıdır?
Der Apfel auf dem Tisch ist roter als der Apfel in meiner Hand.
Masamın üstündeki elma elimdeki elmadan daha kırmızıdır.
Steigerung der Adjektive – Sıfatların Mukayesi

So +…+ wie

iki ismin sıfatlarının karşılaştırılması bir de, birinci ismin ikinci isim kadar o sıfata sahip olduğunu söylemek suretiyle yapılır. Türkçede “Kadar” ile yapılan bu karşılaştırma Almancada so…wie kullanılarak yapılır.

klein
küçük
so klein wie
kadar küçük
gross
büyük
so gross wie
kadar büyük
so…wie
Diese Strasse ist so lang wie unsere Strasse.
Bu cadde bizim cadde kadar uzundur.
Sein Bleistift ist so klein wie mein Bleistift.
Onun kalemi benim kalemim kadar küçüktür.
Unser Garten ist so gross wie dieser Garten.
Bahçemiz bu bahçe kadar büyüktür.
Seine Schwester ist so alt wie Bruder.
Kız kardeşi benim erkek kardeşim kadar yaşlıdır.
Selena ist so faul wie ihre Schwester.
Selena kız kardeşi kadar tembeldir.
Sein Haus ist so klein wie eine Hütte.
Evi bir kulübe kadar küçüktür.
Unser Lehrer ist so gut wie euer Lehrer.
Öğretmenimiz sizin öğretmeniniz kadar iyidir.
Ist Helga so schön wie deine Freundin?
Helga senin kız arkadaşın kadar güzel midir?
Der Vogel ist nicht so gross wie die Katze.
Kuş kedi kadar büyük değildir.
Almancada Sıfatların Mukayesesi

Sıfat Karşılaştırmaları ile Sıfat Tamlamaları Yapma

der fleissigste Schüler
en çahşkan öğrenci
das schönste Mädchen
en güzel kız
die traurigste Geschichte
en acıklı hikâye
mein bester Freund
en iyi arkadaşım
dieser billigste Hut
bu en ucuz şapka
Steigerung der Adjektive – Sıfatların Mukayesi
Sedat Bayseç ist der beste Erdkundelehrer unserer Schule.
Sedat Bayseç okulumuzun en iyi coğrafya öğretmenidir.
Meine Freunde sind die fleissigten Schüler in dem Schule.
Arkadaşlarım okuldaki en çalışkan öğrencilerdir.
Orhan ist nicht der faulste Schüler in unserer Klasse. Ali ist fauler als er.
Orhan sınıfımızdaki en tembel öğrenci değildir. Hasan ondan daha tembeldir.
Ich will die billigsten Vasen in diesem Laden kaufen.
Bu dükkandaki en ucuz vazoları satın almak istiyorum.
Almancada Sıfatların Mukayesesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu