A2 Seviye

Almancada Sıfatların Mukayesesi (Komparation)

Almancada sıfatların mukayesesi Komparation ya da Steigerung olarak adlandırılmaktadır.

İki tane küçük kalem alsak, bunlardan birinin diğerinden küçük olduğunu, bir üçüncü kalemin bu ikisinden de daha küçük olduğunu söylesek, bunların birbirlerine oranla küçüklük derecelerini belirtmiş ve böylece mukayeselerini yapmış oluruz.

Türkçe cümlelerde böyle mukayeseler yaparken sıfatların önüne “daha” veya “en” kelimeleri getiririlir. Almancada bu der Komparativ ve der Superlativ kullanılarak yapılır.

Almancada Sıfatların Mukayesesi

Mukayeseyi yapabilmemizi sağlayan üç derece söz konusudur. Bu üç derece sırasıyla;

 1. der Positiv (-): derece sıfatın yalın hali olur
 2. der Komperativ (-er): derece sıfatın üstünlük (karşılaştırma) derecesidir
 3. der Superlativ (-(e)st): derece sıfatın en üstünlük derecesidir.

der Positiv

Sıfatın yalın haline denir.

der Komperativ

 • Almancada “Komparativ” bir sıfatın sonuna “-er” eki ekleyerek oluşturulur.
klein
küçük
kleiner
daha küçük
schön
güzel
schöner
daha güzel
Der Komperativ
Der Traktor fährt schnell
Traktor hızlı gider.
Der Zug fährt schneller.
Tren daha hızlı gider.
Helga ist schön.
Helga güzeldir.
Maria ist schöner.
Maria daha güzeldir.
Der Komperativ

Ancak kurala uymayan bazı istisnalar da söz konusudur;

 • Kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan (birden fazla heceli olanlar, ortaçlardan yapılan sıfatlar = Partizip ve yabancı dillerden geçen sıfatlar müstesna) tek heceli sıfatların çoğunluğu Komperativ yapılırken sahip oldukları sesli harfleri umlaut olur.
klug
akıllı
klüger
daha akıllı
lang
uzun
länger
daha uzun
Der Komperativ
 • -el, -er, -en ile biten sıfatlar Komperativ yapılırken -e harfleri düşer
dunkel
koyu
dunkler
daha koyu
teuer
pahalı
teurer
daha pahalı
trocken
kuru
trockner
daha kuru
Der Komperativ
 • Fiillerde olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. En sık kullanılan karşılaştırmalı biçimlerden bazıları düzensizdir. Aşağıda yaygın şekilde kullanılan düzensiz sıfatlardan bazıları derlenmiştir;
AdjektivKomparativ
vielmehr
gutbesser
gernlieber
 • Bir şeyi diğer bir şeyle kıyaslarken kullanılan -den -dan eki ise ilgili sıfattan sonra gelen als (daha) ile sağlanır. Aşağıdaki örneklere bakınız;
Dein Auto ist schneller als mein Fahrrad. 
Senin araban bisikletimden daha hızlı.
Ihr Haus ist größer als eure. 
Onun evi seninkinden daha büyük.
Das Flugzeug ist schneller als das Auto.
Uçak arabadan daha hızlı.
Ich finde Theater besser als Kino.
Bence tiyatro sinemadan daha iyidir.

der Superlativ

Bu biçimi, diğerleri ile karşılaştırıldığında bir şey ya da birisinin en çok niteliğe sahip olduğunu söylemek için kullanırız. “En zayıf, en küçük,…” gibi hallerde kullanılan “En” kelimesi ise Almancada sıfatın önüne “am kelimesinin getirilmesi ve sonuna da “-sten” takısının eklenmesi suretiyle anlatılır.

klein
küçük
am kleinsten
en küçük
schön
güzel
schönsten
en güzel
Der Superlativ
 • “Superlativ” iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir. Bunlardan İlki: Bir sıfatın temel biçimine “-(e) sten” ekler ve önüne “am” koyarak yapılanı;
Anna lacht am lautesten
En yüksek sesle Anna güler.
 • İkincisi ise en üstünlük biçimini, tanımladığı isimden hemen önce kullandığımızda, temel sıfat biçimine “-(e) ste” ekini ve düzenli sıfatsal ekini ekleriz. Bunu bir belirli artikel ile (der, die, das) kullanırız;
Meine Mutter hat die leckerste Lasagne gekocht. 
Annem en lezzetli lazanyayı pişirdi.
Emma findet immer die günstigsten Angebote. 
Emma her zaman en ucuz fırsatları bulur.
 • Benzer şekilde kökünde a, o, u gibi ünlü harf bulunan tek heceli sıfatlar Superlativ yapılırken de bu harfleri umlaut olur;
PozitivKomperativSuperlativ
alt
yaşlı
älter
daha yaşlı
am ältesten
en yaşlı
lang
uzun
länger
daha uzun
am längsten
en uzun.
kurz
kısa
kürzer
daha kısa
am kürzesten
en kısa
gross
büyük
grösser
daha büyük
am grössten
en büyük
arm
fakir
ärmer
daha fakir
am ärmsten
en fakir
warm
sıcak
wärmer
daha sıcak
am wärmsten
en sıcak
krank
hasta
kränker
daha hasta
am kränksten
en hasta
schwach
kuvvetsiz
schwächer
daha kuvvetsiz
am schwächsten
en kuvvetsiz
klug
akıllı
kluger
daha akıllı
am klugsten
en akıllı
dumm
aptal
dümmer
daha aptal
am dümmsten
en aptal
jung
genç
jünger
daha genç
am jüngsten
en genç
sesli harf üzerine nokta alanlar
 • Sonu -d, -t, -tz, -s, -sch -ß, -x ve -z ile biten sıfatlar Superlativ yapılırken gelen -sten takısıyla sıfat arasına bir -e eki alır. (Tabii sonu -isch ile biten çok heceli sıfatlar ile groß sıfatı hariç.)
PozitivKomperativSuperlativ
weit
uzak
weiter
daha uzak
am weitesten
en uzak
berühmt
meşhur
berühmter
daha meşhur
am berühmtesten
en meşhur
heiss
sıcak
heisser
daha sıcak
am heissesten
en sıcak
bunt
renkli
bunter
daha renkli
am buntesten
en renkli
bekannt
tanınmış
bekannter
daha tanınmış
am bekanntesten
en tanınmış
leicht
hafif
leichter
daha hafif
am leichtesten
en hafif
neu
yeni
neuer
daha yeni
am neuesten
en yeni
treu
sadık
treuer
daha sadık
am treuesten
en sadık
-sten takısıyla sıfat arasına bir (e) alanlar.
 • Yaygın kullanılan bazı düzensiz sıfatların değişimi
ÜbersetzungAdjektivKomparativSuperlativ
çokvielmehram meisten
iyi / güzelgutbesseram besten
severekgernlieberam liebsten
 • Tıpkı Türkçede olduğu gibi bazı sıfatlarda derecelendirme yapılamamaktadır. Bu tarz sıfatlar özellikle yer ve zamanla ilgilidirler. Yaygın kullanılanlar aşağıda derlenmiştir;
heutig
bugünkü
gestrig
dünkü
jetzig
şimdiki
dortig
oradaki
hiesig
buradaki
Der Komperativ

Almancada Sıfatların Mukayesesi Örnek Cümleler

Aşağıdaki tabloda örnek cümleler telaffuzlarıyla beraber listelenmiştir;

Dieses Bild ist schöner als das Bild im Wohnzimmer.
Bu resim oturma odasındaki resimden daha güzeldir.
Ahmet ist nicht fieissiger als sein Freund.
Ahmet arkadaşından daha çalışkan değildir.
Mein Onkel ist älter als mein Vater.
Amcam babamdan daha yaşlıdır.
Der Fischer ist ärmer als der Bauer.
Balıkçı çiftçiden daha fakirdir.
Dieser Arzt ist berühmter als euer Arzt.
Bu doktor sizin doktorunuzdan daha meşhurdur.
Das Mädchen ist kürzer als der Junge.
Kız erkek çocuktan daha kısadır.
Mein Hund ist kleiner als Ihr Hund.
Benim köpeğim sizin köpeğinizden daha küçüktür.
Der Bahnhof ist grösser als die Schule.
İstasyon okuldan daha büyüktür.
Der Apfel auf dem Tisch ist roter als der Apfel in meiner Hand.
Masamın üstündeki elma elimdeki elmadan daha kırmızıdır.

So +…+ wie

iki ismin sıfatlarının karşılaştırılması bir de, birinci ismin ikinci isim kadar o sıfata sahip olduğunu söylemek suretiyle yapılır. Türkçede “Kadar” ile yapılan bu karşılaştırma Almancada so…wie kullanılarak yapılır ve sıfatın birinci hali kullanılır.

klein
küçük
so klein wie
kadar küçük
gross
büyük
so gross wie
kadar büyük
so…wie
Diese Strasse ist so lang wie unsere Strasse.
Bu cadde bizim cadde kadar uzundur.
Sein Haus ist so klein wie eine Hütte.
Evi bir kulübe kadar küçüktür.
Unser Lehrer ist so gut wie euer Lehrer.
Öğretmenimiz sizin öğretmeniniz kadar iyidir.
Der Vogel ist nicht so gross wie die Katze.
Kuş kedi kadar büyük değildir.
Almancada Sıfatların Mukayesesi

Almancada Sıfat Tamlaması (Adjektivattribut)

Sıfatların üç derecesi de bir adla birlikte sıfat tamlaması yapmak için kullanılabilir. Aşağdaki tablolara bakın. (Tabloda kullanılan harfler: N = Nominativ = İsmin Yalın Hali, A = Akkusativ = İsmin -İ Hali, D = Dativ = İsmin -E Hali, G = Genitiv = İsmin -İn Hali.)

 • der Positiv;
der
eril
dıe
dişil
das
nötr
dıe
çoğul
Nder lange Wegdie alte Damedas schöne Wetterdie alten Damen
Aden langen Wegdie alte Damedas shöne Wetterdie alten Damen
Ddem langen Wegder alten Damedem schönen Wetterden alten Damen
Gdes langen Wegesder alten Damedes schönen Wettersdes alten Damen
 • der Komperativ;
der
eril
dıe
dişil
das
nötr
dıe
çoğul
Nder längere Wegdie ältere Damedas schönere Wetterdie älteren Damen
Aden längeren Wegdie ältere Damedas shönere Wetterdie älteren Damen
Ddem längen Wegder älteren Damedem schöneren Wetterden älteren Damen
Gdes längeren Wegesder älteren Damedes schöneren Wettersder älteren Damen
 • der Superlativ;
der
eril
dıe
dişil
das
nötr
dıe
çoğul
Nder längere Wegdie ältere Damedas schönere Wetterdie ältesten Damen
Aden längeren Wegdie ältere Damedas shönere Wetterdie ältesten Damen
Ddem längen Wegder älteren Damedem schöneren Wetterden ältesten Damen
Gdes längeren Wegesder älteren Damedes schöneren Wettersder ältesten Damen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.