A2 Seviye

Almancada Sıfatların Mukayesesi (Komparation)

Almancada sıfatların mukayesesi (Steigerungsformen von Adjektiven), tıpkı Türkçede olduğu gibi karşılaştırma, derecelendirme yapmak için kullanılmaktadır.

Almancada Sıfatların Mukayesesi

Aynı özelliklere sahip olan varlıkları ilgili özelliğe hangisinin ne ölçüde sahip olduğunu göstermek için sıfatın başına “en, daha” gibi kelimeler getirerek karşılaştırma yaparız.

İki tane küçük kalem alsak, bunlardan birinin diğerinden küçük olduğunu, bir üçüncü kalemin bu ikisinden de daha küçük olduğunu söylesek, bunların birbirlerine oranla küçüklük derecelerini belirtmiş ve böylece karşılaştırmalarını yapmış oluruz.

Benzer bir karşılaştırmayı Almancada da yapabiliriz. Almancada bir sıfatın üç derecesi söz konusudur ve bu üç derece sırasıyla:

  1. der Positiv (-) sıfatın yalın hali olur
  2. der Komperativ (-er): yakın üstünlük (karşılaştırma) derecesi
  3. der Superlativ (-(e)st): en üstünlük derecesi

Positiv

Sıfatın yalın haline denir.

kleinküçük
schöngüzel
Der Positiv

Mein Auto ist schön.
Arabam güzel.

Thomas’ Haus ist klein.
Thomas’ın evi küçük.

Komperativ

Almancada Komparativ ile iki şey arasında bir mukayese yapılır ve birinin diğerinden “daha …” olduğu kıyaslanır.

Türkçede biz bu kıyası ilgili sıfatın önüne daha kelimesini getirerek yaparız (daha büyük). Almancada ise benzer bir mukayeseyi sıfatın sonuna “-er” eki ekleyerek oluştururuz.

kleinküçük kleinerdaha küçük
schöngüzel schönerdaha güzel
Der Komperativ

Der Hamburger ist lecker.
Hamburgeri lezzetli.
Die Pizza ist leckerer.
Pizza daha lezzetli.

Eine Katze ist schnell.
Kedi hızlıdır.
Ein Hund ist schneller.
Köpek daha hızlıdır.

Ancak ne yazık ki kurala uymayan istisnalar da söz konusudur.

❗ Kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu Komperativ yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur.

Aşağıdaki tabloda ilgili istisnaya sahip sıfatlar derlenmiştir:

klugakıllı klügerdaha akıllı
languzun längerdaha uzun
armyoksul ärmerdaha yoksul
dummdeli dümmerdaha deli
grobkaba gröberdaha kaba
hartsert härterdaha sert
junggenç jüngerdaha genç
kaltsoğuk kälterdaha soğuk
krankhasta kränkerdaha hasta
scharfkeskin schärferdaha keskin
starkkuvvetli stärkerdaha kuvvetli
Der Komperativ

❗ -er ile biten sıfatların -er ekinden önce ünlü varsa Komperativ yapılırken bu -e harfleri düşer. Ancak ünlü bir harf yoksa -e kalabilir.

teuerpahalı teurerdaha pahalı
sauerekşi saurerdaha ekşi
leckerlezzetli leck(e)rerdaha lezzetli
bitteracı bitt(e)rerdaha acı
Der Komperativ

❗ -el ile biten sıfatlar Komperativ yapılırken -e harfi düşer.

dunkelkoyu dunklerdaha koyu
edeldeğerli edlerdaha değerli
nobelsoylu noblerdaha soylu
komfortabelrahat komfortablerdaha rahat
Der Komperativ

❗ Tıpkı fiillerde olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. Bunları ezberlemenizi tavsiye ederim

gutiyi besserdaha iyi
hochyüksek höcherdaha yüksek
nahyakın näherdaha yakın
vielçok mehrdaha çok

⭐ Bir şeyi diğer bir şeyle kıyaslarken kullanılan -den -dan eki ise ilgili sıfattan sonra gelen als ile sağlanır.

Johann ist älter als Thomas.
Johann, Thomas’tan daha yaşlıdır.
Mein Wagen fährt schneller als deiner.
Benim arabam seninkinden daha hızlı gidiyor.
Der Hund ist größer als die Katze.
Köpek kediden daha büyüktür.
Antalya ist schöner als Ankara.
Antalya Ankara’dan daha güzel.
Mein Handy ist besser als dein Handy.
Benim telefonum senin telefonundan daha iyi.
Ich finde Theater besser als Kino.
Bence tiyatro sinemadan daha iyidir.

Superlativ

Bu biçimi, diğerleri ile karşılaştırıldığında bir şey ya da birisinin en çok niteliğe sahip olduğunu söylemek için kullanırız. “Superlativ” iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir:

⭐ İlk yöntemde mukayese yalnızca sıfatlar kullanılarak yapılır. Bunun için bir sıfatın temel biçimine “-(e) sten” eklenir. Tıpkı Türkçede “en zayıf, en küçük,…” gibi üstünlük karşılaştırmalarında kullandığımız “en” kelimesine benzer bir ifade Almancada “am kelimesi ile anlatılır.

kleinküçük kleinerdaha küçük am kleinstenen küçük
schöngüzel schönerdaha güzel schöneren güzel
Der Komperativ

Eine Katze ist schnell.
Kedi hızlıdır.
Ein Hund ist schneller.
Köpek daha hızlıdır.
Ein Leopard ist am schnellsten.
Leopar en hızlısıdır.

❗ Benzer şekilde kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur. Yaygın olarak kullanılan aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

alt
yaşlı
älter
daha yaşlı
am ältesten
en yaşlı
lang
uzun
länger
daha uzun
am längsten
en uzun.
kurz
kısa
kürzer
daha kısa
am kürzesten
en kısa
gross
büyük
grösser
daha büyük
am grössten
en büyük
arm
fakir
ärmer
daha fakir
am ärmsten
en fakir
warm
sıcak
wärmer
daha sıcak
am wärmsten
en sıcak
krank
hasta
kränker
daha hasta
am kränksten
en hasta
schwach
kuvvetsiz
schwächer
daha kuvvetsiz
am schwächsten
en kuvvetsiz
klug
akıllı
klüger
daha akıllı
am klügsten
en akıllı
dumm
aptal
dümmer
daha aptal
am dümmsten
en aptal
jung
genç
jünger
daha genç
am jüngsten
en genç

❗ Sonu -d, -t, -tz, -s, -sch -ß, -x ve -z ile biten sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken gelen -sten takısıyla sıfat arasına bir -e eki daha alır.

weit
uzak
weiter
daha uzak
am weitesten
en uzak
berühmt
meşhur
berühmter
daha meşhur
am berühmtesten
en meşhur
heiss
sıcak
heisser
daha sıcak
am heissesten
en sıcak
bunt
renkli
bunter
daha renkli
am buntesten
en renkli
bekannt
tanınmış
bekannter
daha tanınmış
am bekanntesten
en tanınmış
leicht
hafif
leichter
daha hafif
am leichtesten
en hafif
neu
yeni
neuer
daha yeni
am neuesten
en yeni
treu
sadık
treuer
daha sadık
am treuesten
en sadık

❗ Superlativ olurken düzensiz değişim gösteren sıfatlar aşağıda derlenmiştir:

gutiyi besserdaha iyi am bestenen iyi
hochyüksek höcherdaha yüksek am höchstenen yüksek
nahyakın näherdaha yakın am nächstenen yakın
vielçok mehrdaha çok am meistenen çok
Almancada Sıfatların Mukayesesi

❗ Almancada bazı sıfatlarda derecelendirme yapılamamaktadır (örneğin heutig – bugünkü).

⭐ İkinci yöntemde ise sıfat isimle beraber kullanılır. İlgili sıfat karşılaştırmanın yapılacağı isimden hemen önce gelir ve temel sıfat biçimine “-(e)ste” düzenli sıfatsal eki sıfata eklenir. Ayrıca sıfatın önüne ilgili ismin belirli artikeli (der, die, das) getirilir. ❗ Böylesi durumlarda am eki kullanılmaz:

Anna ist das fleißigste Mädchen im Unterricht.
Anna sınıfın en çalışkan kızıdır.
Usain Bolt ist der schnellste Läufer.
Usain Bolt en hızlı koşucudur.
Du bist der beste Freund der Welt.
Sen dünyanın en iyi arkadaşısın.
Ararat ist der höchste Berg der Türkei.
Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.
İIstanbul ist die grösste Stadt der Türkei.
İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir.
Almancada Sıfatların Mukayesesi

So +…+ wie

iki ismin sıfatlarının karşılaştırılması bir de, birinci ismin ikinci isim kadar o sıfata sahip olduğunu söylemek suretiyle yapılır. Türkçede “kadar” ile yapılan bu karşılaştırma Almancada so … wie ile … gelen yere sıfatın birinci hali getirilir.

klein
küçük
so klein wie
kadar küçük
gross
büyük
so gross wie
kadar büyük
so…wie

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Heute ist es so warm wie gestern.
Bugün dün kadar sıcak.
Antalya ist nicht so gross wie İstanbul.
Antalya, İstanbul kadar büyük değildir.
Gimli ist genau so stur wie sein Vater.
Gimli babası kadar inatçıdır.
Almancada Sıfatların Mukayesesi

7 Yorum

  1. Heute ist es so warm wie gestern. (sondan 3.cümle) burda es niye var? görevi(zarf,sıfat…) ve anlamı nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.