A1 Seviye

Almancada Düzenli Fiiller

Almancada düzenli fiiller konusuna geçmeden önce fiilin ne olduğunu tarifleyelim: Varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil denir.

Nasıl ki Türkçede -mek/-mak ekleri fiilerde mastar eklerini oluşturuyorsa Almancada da -en/-n ekleri mastar ekleri bulunmakta. Yani Almancada bir fiil muhakkak bu eklerle son bulmalı.

Almancada fiiller 3 kategoride bulunmaktadır;

  1. Zayıf (kurallı) Fiiller (schwache / regelmäßige Verben)
  2. Kuvvetli (kuralsız) Fiiller (starke / unregelmäßige Verben)
  3. Karışık fiiller (gemischte Verben / Mischverben)

Bu bölümümüzde düzenli fiiller olarak adlandırılan “Zayıf” fiilleri işeyeceğiz. Diğer ikisi düzensiz fiil kategorisinde olup ayrı bir bölüm olarak işlenmiştir.

Düzenli Fiiller: regelmäßige Verben

Bir fiili düzenli yapan en önemli şey zamanlara göre çekimlerinde fiil mastar eki olan -en/-n ekleri atıldığında kalan fiil kökünde ses değişikliği olmamasıdır.

Düzenli fiiller belirli bir kalıba uygun olarak şahıslara göre çekimlenirler.

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-e-st-t-en-t-en
Almancada Düzenli Fiiller ve Şimdiki Zaman Çekimleri
Şahıs
Zamirleri
Machen
Yapmak
ichmache
dumachst
er/sie/esmacht
wirmachen
ihrmacht
sie/Siemachen

Ancak bazı istisnalar da mevcuttur;

  • Fiil kökleri -t, -d, -m ve –n ile biten fiiller çekime uğrarken du 2. Tekil şahıstaer/sie/es 3.tekil şahıslarında ve ihr 2.çoğul şahısında fiil ile şahıs ekleri arasına –e eki getirilir.
Şahıs
Zamirleri
Arbeiten
Çalışmak
icharbeite
duarbeitest
er/sie/esarbeitet
wirarbeiten
ihrarbeitet
sie/Siearbeiten
  • Fiil kökleri -s, -ß, -x ve –z ile biten fiiller ise çekime uğrarken du ikinci tekil şahsında kullanılan –st ekinde s kullanılmaz:
Şahıs
Zamirleri
heißen
Adı olmak
ichheiße
duheißt
er/sie/esheißt
wirheißen
ihrheißt
sie/Sieheißen
  • Bazı düzenli fiiller –en mastar eki ile değil de sadece –n mastar eki ile biter.
Şahıs
Zamirleri
Wandern
Gezintiye çıkmak
ichwandere
duwanderst
er/sie/eswandert
wirwandern
ihrwandert
sie/Siewandern

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu