A1 Seviye

Almancada Düzenli Fiiller (Regelmäßige Verben)

Regelmäßige Verben ya da schwache Verben olarak adlandırılan Almancada düzenli fiiller Almancada en çok bulunan fiil grubudur.

Almancada fiiller 3 kategoride bulunmaktadır:

  1. Zayıf (kurallı) Fiiller (schwache / regelmäßige Verben)
  2. Kuvvetli (kuralsız) Fiiller (starke / unregelmäßige Verben)
  3. Karışık fiiller (gemischte Verben / Mischverben)

Bu bölümümüzde düzenli fiiller olarak adlandırılan “Zayıf” fiilleri işeyeceğiz. Diğer ikisi düzensiz fiil kategorisinde olup ayrı bir bölüm olarak işlenmiştir.

https://youtu.be/cxY88-kWGJc

Almancada Düzenli Fiiller

Bilindiği üzere varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil denir. Peki düzenli fiil denilince akla ne gelmeli?

Almancada düzenli fiiller denilince ilk akla gelmesi gereken şey; fiillerin şahıslara göre belirli bir düzende çekimlenmesinden ziyade bu fiillerin fiil köklerinde bir ses değişikliği olup olmadığıdır.

Fiil kökünde ses değişikliğini aradığımıza göre sıra geldi fiil kökünü tariflemeye. Nasıl ki Türkçede -mek/-mak ekleri fiilerde mastar eklerini oluşturuyorsa ve bunları fiilden atınca fiil kökünü buluyorsak, Almancada da benzer bir şey yapılmaktadır.

Almancadaki tüm fiiller -en/-n mastar eklerine sahiptirler ve bu -en/-n ekleri çıkarıldığında geriye kalan kısma fiil kökü (die Wurzel) denilir.

Almancada Düzenli Fiillerin Çekimi

Bir fiili düzenli yapan en önemli şey zamanlara göre çekimlerinde fiil mastar eki olan -en/-n ekleri atıldığında kalan fiil kökünde ses değişikliği olmamasıdır.

Ayrıca düzenli fiiller belirli bir kalıba uygun olarak şahıslara göre çekimlenirler. Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre şimdiki zamanda fiillerin çekimlenirken aldığı ekler gösterilmiştir;

ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-e-st-t-en-t-en
Almanca Düzenli Fiil Çekimi
zamirmachen
ichmache
dumachst
er/sie/esmacht
wirmachen
ihrmacht
sie/Siemachen

Ancak bazı istisnalar da mevcuttur:

❗ Fiil kökleri -t, -d, ya da -m ve –n (-rm ve -rn hariç) ile biten fiiller çekime uğrarken du 2. Tekil şahıstaer/sie/es 3.tekil şahıslarında ve ihr 2.çoğul şahısında fiil ile şahıs ekleri arasına –e eki getirilir.

ZAMİRARBEITEN
icharbeite
duarbeitest
er/sie/esarbeitet
wirarbeiten
ihrarbeitet
sie/Siearbeiten

❗ Bazı düzenli fiiller –en mastar eki ile yerine –n mastar eki ile biter. Fiil kökünü elde etmek için sadece -n mastar eki atılır.

Zamirwandern
ichwandere
duwanderst
er/sie/eswandert
wirwandern
ihrwandert
sie/Siewandern

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.