Gramer Konuları

Almancada Konu Anlatımları 4 Ana Kategoriye ayrılıp kademe kademe anlatılacaktır. Bu kategoriler sırasıyla;

Şeklinde düzenlenmiştir. Bu kategorilerdeki konuların anlatımında 3 farklı kaynak kitaptan en faydalı olacak şekilde ayıklanarak hazırlanılmıştır. Almanca konuların anlatımı detaylıca anlatılırken bol bol örnek cümleler de eklenmiştir. Ayrıca okunuşları da eklenilerek telaffuz kolaylığı da amaçlanmış olup Almanca konuşma kursuna yardımcı olması hedeflenmiştir.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.