Edatlar

Almancada Von Edatı

Almancada von edatı, Türkçeye “-den/dan, tarafından, -nın/nin, -den mamul” şeklinde çevrilen ve yalnızca -e halinde kullanılan edatlardan biridir.

Von Edatı

Von edatı da tıpkı diğer -e halinde kullanılan edatlar gibi kendisinden sonra gelen nesneyi ismin -e haline sokar.

⭐ von + Dativ
der Mann ➡️ von dem Mann
das Kind ➡️ von dem Kind
die Frau ➡️ von der Frau

Şahıs zamirlerinde ismin -e hali:

NOMINATIV
(YALIN HAL)
DATIV
(-E HALİ)
ich
ben
mir
bana
du
sen
dir
sana
er
o
ihm
ona
sie
o
ihr
ona
es
o
ihm
ona
wir
biz
uns
bize
ihr
siz(ler)
euch
size
sie
onlar
ihnen
onlara
Sie
siz(ler)
Ihnen
size

⭐ Yön Bildirirken (lokal)

Von edatı yer bildirirken bir yerden bir yere doğru olan hareketi bildirir. Bu yönüyle zu edatından tam tersi bir anlama sahiptir.

Thomas kommt von seinem Freund.
Thomas arkadaşından geliyor.
Sie kommen von der Stadt Köln.
Onlar Köln şehrinden geliyor.
Ich fuhr von Frankfurt nach München.
Frankfurt’tan Münih’e arabayla gittim.
Die Blätter fallen von den Bäumen.
Yapraklar ağaçlardan düşüyor.
Thomas kommt von ihrer Schwester.
Thomas kız kardeşinden geliyor.
Ich komme von Anna.
Anna’dan geliyorum.
Das Geräusch kommt von mir.
Gürültü benden geliyor.
Thomas kommt von der Uni.
Thomas üniversiteden geliyor.

⭐ Zaman Bildirirken (temporal)

von ayrıca zamana atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Im alter von 10 Jahren verließ Thomas die Schule.
Thomas 10 yaşında okulu bıraktı.
Sie kannten sich von Kindheit an.
Birbirlerini çocukluktan tanıyorlardı.
Die Bank ist von Montag bis Freitag geöffnet.
Banka pazartesiden cumaya kadar açıktır.

❗ Almancada von edatı, belirli bir süreyi ve başlangıç ​​noktasını belirtir ve “-den/dan itibaren” gibi bir anlama gelir. Böylesi durumlarda açıklama için genellikle “an” eklenir:

Von morgen (an) arbeite ich wieder.
Yarından itibaren işe geri döneceğim.

❗ “von” edatı köken, başlangıç noktasını vurgulamak için isimden sonra “aus” edatı eklenerek güçlendirilebilir:

Wir sind von Madrid (aus) mit der Bahn nach Barcelona gefahren.
Madrid’den Barselona’ya trenle gittik.

❗ “von” edatı bir noktadan gelen yönü vurgulamak “her” eklenebilir:

Eine Stimme kam von oben her.
Yukarıdan bir ses geldi.
Ich komme von meiner Mutter her.
Annemden geliyorum.

⭐ Aitlik Bildirirken

Das ist das Buch von meinem Freund.
Bu arkadaşımın kitabı.
Das ist der Hund von meinem Freund.
Bu arkadaşımın köpeği.

⭐ Neden Bildirirken (kausal)

Mein Vater erwachte von dem Lärm.
Babam gürültüden uyandı.

⭐ Durum Bildirirken (modal)

Tom musste die Hefte von seinem Taschengeld bezahlen.
Tom cep harçlığıyla kitaplar için ödeme yapmak zorunda kaldı.

⭐ Edilgenlik Bildirirken (Passiv)

Die Stadt wurde von einem Erdbeben zerstört.
Şehir bir depremle yıkıldı.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏