Edatlar

Almancada Um Edatı Kullanımı

Almancada um edatı yalnızca ismin -i halinde kullanılan (Präpositionen mit Akkusativ) edatlarından biridir.

Almancada Um Edatı

Um edatı Türkçede “etrafında, çevresinde, -de/-da, -e doğru, aşağı yukarı” gibi anlamlara gelip yalnızca ismin -i halinde kullanılan edatlardan biridir:

⭐ um + Akkusativ:
der Bahnhof ➡️ um den Bahnhof
das Schloss ➡️ um das Schloss –> ums Schloss
die Schule ➡️ um die Schule
die Städte ➡️ (Çoğul): um die Städte

Cümlede yer & yön bildirme görevinde bulunabildiği gibi zaman ve durum bildirme görevinde de bulunabilmektedir bu yüzden de zaten Türkçeye çeşitli anlamlarda çevrilebilmektedir. Her bir görevi alt başlıklar halinde derlenmiştir:

⭐ Yer Bildirme (Position)

Um edatı yer bildirme görevlerinde aşağıdaki örneklerdeki gibi kullanılır.

Um den Bahnhof kann man viele Geschäfte finden.
İstasyonun çevresinde birçok dükkan bulunabilir.
Um die Schule stehen viele Schüler.
Okulun çevresinde çok sayıda öğrenci var.
Die Kinder sitzen um den Tisch herum.
Çocuklar masanın etrafına oturuyorlar.
Um Edatı Örnek Cümleler

❗ Vurgu sağlamak amacıyla herum kullanılabilir.

⭐ Yön Bildirme (Richtung)

Um edatı yön bildirme görevlerinde aşağıdaki örneklerdeki gibi kullanılır.

Wir müssen um den Park fahren.
Parkın etrafında dolaşmak zorundayız.
Der Mann geht um die Ecke.
Adam köşeyi dönüyor.
Thomas und Anna standen um den Teich.
Thomas ve Anna göletin etrafında durdular.
Um Edatı Örnek Cümleler

⭐ Zaman Bildirme (Temporal)

Zaman bildirme görevlerinde de aşağıdaki durumlardaki gibi kullanılır.

❗ Belirsiz Zaman (unbestimmter Zeitpunkt)

Um 1900 wanderte mein Großvater nach Amerika aus.
1900 civarında dedem Amerika’ya göç etti.
Um Edatı Örnek Cümleler

❗ Belirli Zaman (bestimmter Zeitpunkt)

Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.
Dersler sabah 8:00’de başlar.
In Deutschland schließen die Geschäfte meist um 20.00 Uhr.
Almanya’da dükkanlar genellikle akşam 8’de kapanır.
Ich komme um zwei Uhr.
Saat ikide geleceğim.
Um Edatı Örnek Cümleler

⭐ Tarz Bildirme (Modal)

Johann wartete Stunde um Stunde.
Johann saatlerce bekledi.
Die Frau hat sich um 10 Euro verrechnet.
Kadın 10 avro kadar yanlış hesaplamış.
Ich werde meinen Aufenthalt um zwei Tage verlängern.
Kaldığım süreyi iki gün kadar uzatacağım.
Der Mann tat es nur um das Geld.
Adam bunu sadece para için yaptı.
Um Edatı Örnek Cümleler

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

4 Yorum

 1. “””
  Ich komme um neun Uhr zu dir.
  Saat dokuzda sana geleceğim.
  “””
  Sanırım yukarıdaki kısmı “Saat 9’da sana gelirim/geliyorum” şeklinde düzeltmek daha doğru olur.

  1. “Um” bir konuyu veya amaçlı bir eylemi belirtmek için kullanılabilir:
   Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können.(Almanca öğreniyorum, Almanya’da çalışabilmek için.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏