A2 Seviye

Almancada Tekrarlama Sayıları (Wiederholungszahlen)

Wiederholungszahlen olarak adlandırılan Almancada tekrarlama sayıları, herhangi bir şeyin kaç defa tekrarlandığını veya tekrarlanacağını anlatan sözcüklerdir.

Almancada Tekrarlama Sayıları

Türkçede asıl sayıların sonuna kere, defa, kez eklenerek oluşturulan tekrarlama sayıları, Almancada ise asıl sayıların sonuna -mal eki getirerek oluşturulur.

einmalbir kere (kez, defa)
zweimaliki kere (kez, defa)
dreimalüç kere (kez, defa)
viermaldört kere (kez, defa)
fünfmalbeş kere (kez, defa)
sechsmalaltı kere (kez, defa)
siebenmalyedi kere (kez, defa)
achtmalsekiz kere (kez, defa)
neunmaldokuz kere (kez, defa)
zehnmalon kere (kez, defa)
hundertmalyüz kere (kez, defa)
tausendmalbin kere (kez, defa)
Almanca Tekrarlama Sayıları (Wiederholungszahlen)

Tekrarlama sayıları, cümlede tek başına bulunabileceği gibi tamlama olarak da kullanılabilir. Ayrıca, isim, belirteç ya da sıfat görevi üstlenebilirler.

Sıfat olarak kullanıldıklarında, Türkçede -lık/-lik anlamlarına gelen –ig eki getirilir:

einmaligbir kerelik (kezlik, defalık)
zweimaligiki kerelik (kezlik, defalık)
dreimaligüç kerelik (kezlik, defalık)
viermaligdört kerelik (kezlik, defalık)
hundertmaligyüz kerelik (kezlik, defalık)
Almanca Tekrarlama Sayıları (Wiederholungszahlen)

Aşağıdaki kullanım durumları da yaygın bir şekilde görülebilir:

das erste Malilk kez, birinci defa
das zweite Malikinci defa (kez, sefer)
das dritte Malüçüncü kere (kez, defa)
zum ersten Mal(e)ilk (birinci) defa
beim vierten Mal(e)dördüncü defada
viele Malebirçok defa, pek çok kere
mehrere Malebirkaç defa
manches Malbazı defa
ein paar Malbirkaç defa
zum letzten Maleson defa
nächstes Malgelecek defa
unzählige Malsayısız defa
Almanca Tekrarlama Sayıları (Wiederholungszahlen)

Sorusunu yapmak için:

Wie oft wie viel Mal?
Kaç defa?
Wievielmal?
Kaç kez?

Aşağıdaki tabloda telaffuzlarıyla beraber örnek cümleler derlenmiştir:

Das habe ich ihm tausendmal gesagt.
Bunu ona bin kez söyledim.
Wievielmal hast du das ihm gesagt?
Bunu ona kaç kez söyledin?
Anna hat den Satz nach zweimaliger Wiederholung verstanden.
Anna cümleyi iki kerelik tekrardan sonra anladı.
Thomas hatte nach viermaligem Versuch Erfolg.
Thomas dört kerelik denemeden sonra başardı.
Ich habe ihnen das Märchen dreimal erzählt.
Ben onlara masalı üç kez anlattım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.