Almancada Zamirlerin E-Hali

Daha önceki derslerde ismin yalın hali ve i-halinde anlattığımız zamirleri bu dersimizde de Almancada zamirlerin e-hali konusunu anlatacağız. Alman dili dolaylı nesneyi açıkça belirtir

Almancada Şahıs Zamirlerinin E-Hali

Yalın Haliİ-HaliE-Hali
ben ichbeni michbana mir
sen duseni dichsana dir
o eronu ihnona ihm
o sieonu sieona ihr
o esonu esona ihm
biz wirbizi unsbize uns
siz ihrsizi euchsize euch
onlar sieonları sieonlara ihnen
siz
(resmi)
Siesizi
(resmi)
Siesize
(resmi)
Ihnen
Almancada Şahıs Zamirlerinin E-Hali

Ich bringe dem Mann einen Stuhl.
Adama bir sandalye getireceğim.

Ich präsentiere Ihnen dieses Buch.
Size bu kitabı takdim ediyorum.

Ich möchte ihm dieses Geschenk kaufen.
Ona bu hediyeyi satın almak istiyorum.

Almancada İyelik Zamirlerinin E-Hali

Der
Yalın Hal
Die
Yalın Hal
Das
Yalın Hal
Der
İ-Hali
Die
İ-Hali
Das
İ-Hali
Der
E-Hali
Die
E-Hali
Das
E-Hali
benim
mein

meine

mein

meinen

meine

mein

meinem

meiner

meinem
senin
dein

deine

dein

deinen

deine

dein

deinem

deiner

deinem
onun
sein

seine

sein

seinen

seine

sein

seinem

seiner

seinem
onun
ihr

ihre

ihr

ihren

ihre

ihr

ihrem

ihrer

ihrem
onun
sein

seine

sein

seinen

seine

sein

seinem

seiner

seinem
bizim
unser

unsere

unser

unseren

unsere

unser

unserem

unserer

unserem
sizin
euer

eure

euer

euren

eure

euer

eurem

eurer

eurem
onların
ihr

ihre

ihr

ihren

ihre

ihr

ihrem

ihrer

ihrem
sizin
(resmi)

Ihr

Ihre

Ihr

Ihren

Ihre

Ihr

Ihrem

Ihrer

Ihrem

Er kauft seinem Vater einen Stift.
O babasına kalem alıyor

Sie nimmt ihrem Mann ein Geschenk.
O kocasına bir hediye alır.

Meine Mutter fügt ihrem Kaffee Milch hinzu.
Annem kahvesine süt katıyor.

Almancada İşaret Zamirlerinin E-Hali

Der
Eril
Die
Dişil
Das
Nötr
Die
Çoğul
Yalın Halider
(bu)
die
(bu)
das
(bu)
die
(bunlar)
Yalın Halidieser
(bu)
diese
(bu)
dieses
(bu)
diese
(bunlar)
Yalın Halijener
(şu)
jene
(şu)
jenes
(şu)
jene
(şunlar)
İ-Haliden
(bunu)
die
(bunu)
das
(bunu)
die
(bunları)
İ-Halidiesen
(bunu)
diese
(bunu)
dieses
(bunu)
diese
(bunları)
İ-Halijenen
(şunu)
jene
(şunu)
jenes
(şunu)
jene
(şunları)
E-Halidem
(buna)
der
(buna)
dem
(buna)
denen
(bunlara)
E-Halidiesem
(buna)
dieser
(buna)
diesem
(buna)
diesen
(bunlara)
E-Halijenem
(şuna)
jener
(şuna)
jenem
(şuna)
jenen
(şunlara)
Almancada İşaret Zamirleri: E-Hali

Fügen Sie die Milch zu diesem Kaffee hinzu!
Sütü şu kahveye kat!

Ich mache das Essen in jenem Topf.
Yemeği şu tencerede yaparım.

Almancada Dönüşlü Zamirlerin E-Hali

İ-HaliE-Hali
kendimi mich kendime mir
kendini dich kendine dir
kendisini sich kendisine sich 
kendisini sich kendisine sich 
kendisini sich kendisine sich 
kendimizi uns kendimize uns
kendinizi euchkendinize euch
kendilerini sichkendilerine sich
kendinizi
(resmi)
Sichkendimize
(resmi)
Sich
Almancada Zamirlerin E-Hali: Dönüşlü Zamirler

Ich musste mir helfen.
Kendime yardım etmeliydim.

Man muss sich selbst glauben.
Kişi kendine inanmalı.
Paylaşmak İsterseniz;

Bunları da sevebilirsiniz

Almancada Zamirlerin E-Hali” için bir yorum

Bir Cevap Yazın