A2 Seviye

Almancada Zamirlerin E-Hali

Daha önceki derslerde ismin yalın hali ve i-halinde anlattığımız zamirleri bu dersimizde de Almancada zamirlerin e-hali konusunu anlatacağız. Alman dili dolaylı nesneyi açıkça belirtir

Almancada Şahıs Zamirlerinin E-Hali

Yalın Haliİ-HaliE-Hali
ben ichbeni michbana mir
sen duseni dichsana dir
o eronu ihnona ihm
o sieonu sieona ihr
o esonu esona ihm
biz wirbizi unsbize uns
siz ihrsizi euchsize euch
onlar sieonları sieonlara ihnen
siz
(resmi)
Siesizi
(resmi)
Siesize
(resmi)
Ihnen
Almancada Şahıs Zamirlerinin E-Hali
Ich bringe dem Mann einen Stuhl.
Adama bir sandalye getireceğim.
Ich präsentiere Ihnen dieses Buch.
Size bu kitabı takdim ediyorum.
Ich möchte ihm dieses Geschenk kaufen.
Ona bu hediyeyi satın almak istiyorum.

Almancada İyelik Zamirlerinin E-Hali

Der
Yalın Hal
Die
Yalın Hal
Das
Yalın Hal
Der
İ-Hali
Die
İ-Hali
Das
İ-Hali
Der
E-Hali
Die
E-Hali
Das
E-Hali
benim mein meine mein meinen meine mein meinem meiner meinem
senin dein deine dein deinen deine dein deinem deiner deinem
onun sein seine sein seinen seine sein seinem seiner seinem
onun ihr ihre ihr ihren ihre ihr ihrem ihrer ihrem
onun sein seine sein seinen seine sein seinem seiner seinem
bizim unser unsere unser unseren unsere unser unserem unserer unserem
sizin euer eure euer euren eure euer eurem eurer eurem
onların ihr ihre ihr ihren ihre ihr ihrem ihrer ihrem
sizin
(resmi)
Ihr Ihre Ihr Ihren Ihre Ihr Ihrem Ihrer Ihrem
Er kauft seinem Vater einen Stift.
O babasına kalem alıyor
Sie nimmt ihrem Mann ein Geschenk.
O kocasına bir hediye alır.
Meine Mutter fügt ihrem Kaffee Milch hinzu.
Annem kahvesine süt katıyor.

Almancada İşaret Zamirlerinin E-Hali

Der
Eril
Die
Dişil
Das
Nötr
Die
Çoğul
Yalın Halider
(bu)
die
(bu)
das
(bu)
die
(bunlar)
Yalın Halidieser
(bu)
diese
(bu)
dieses
(bu)
diese
(bunlar)
Yalın Halijener
(şu)
jene
(şu)
jenes
(şu)
jene
(şunlar)
İ-Haliden
(bunu)
die
(bunu)
das
(bunu)
die
(bunları)
İ-Halidiesen
(bunu)
diese
(bunu)
dieses
(bunu)
diese
(bunları)
İ-Halijenen
(şunu)
jene
(şunu)
jenes
(şunu)
jene
(şunları)
E-Halidem
(buna)
der
(buna)
dem
(buna)
denen
(bunlara)
E-Halidiesem
(buna)
dieser
(buna)
diesem
(buna)
diesen
(bunlara)
E-Halijenem
(şuna)
jener
(şuna)
jenem
(şuna)
jenen
(şunlara)
Almancada İşaret Zamirleri: E-Hali
Fügen Sie die Milch zu diesem Kaffee hinzu!
Sütü şu kahveye kat!
Ich mache das Essen in jenem Topf.
Yemeği şu tencerede yaparım.

Almancada Dönüşlü Zamirlerin E-Hali

İ-HaliE-Hali
kendimi mich kendime mir
kendini dich kendine dir
kendisini sich kendisine sich 
kendisini sich kendisine sich 
kendisini sich kendisine sich 
kendimizi uns kendimize uns
kendinizi euchkendinize euch
kendilerini sichkendilerine sich
kendinizi
(resmi)
Sichkendimize
(resmi)
Sich
Almancada Zamirlerin E-Hali: Dönüşlü Zamirler
Ich musste mir helfen.
Kendime yardım etmeliydim.
Man muss sich selbst glauben.
Kişi kendine inanmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.