A1 Seviye

Almancada Sayılar (die Zahlen)

Almancada sayılar, başta öğrenilmesi ezber gibi görünse de dikkat edilirse oldukça akılda kalıcı bir mantığı vardır.

Kısaca ortalama yirmi sayının ezberlenmesi ve öğrenilmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olunabilinir.

YouTube anlatımının PDF dökümanı için:

Almancada Sayılar

Almancada sayılar telaffuzlarıyla beraber alt kategorilere ayrılarak tablolarda gösterilmiştir.

İlk 20 Sayı

nullsıfır0
einsbir1
zweiiki2
dreiüç3
vierdört4
fünfbeş5
sechaltı6
siebenyedi7
achtsekiz8
neundokuz9
Almanca sayılar 20 ye kadar
zehnon10
elfon bir11
zwölfon iki12
dreizehnon üç13
vierzehnon dört14
fünfzehnon beş15
sechzehnon altı16
siebenzehnon yedi17
achtzehnon sekiz18
neunzehnon dokuz19
Almanca sayılar 20 ye kadar

Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve yirmi arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz. Bu düzen yirmiden sonra da devam etmektedir.

İlgili bir notu belirtelim, Türkçede çift haneli TDK’ya göre sayılar ayrı ayrı yazılır.

Ayrıca eins Almancadaki belirsiz artikellerden olan “ein” ile karıştırılmamalıdır. Burada matematiksel bir ifade olan 1 anlamında kullanılmaktadır.

20-100 Arası

Almancada yüze kadar olan sayıların yapılışı Türkçeye nazaran farklıdır. Türkçede birler hanesi onlar hanesinden sonra gelir (Örneğin: otuziki, kırküç, ellibeş).

Almancada ise durum bunun tam aksidir. Birler hanesi onlar hanesinden önce gelir, yani yukarıda örnek olarak verilen sayıların Almancalarını kelimesi kelimesine Türkçeye çevirirsek şöyle olur; “iki ve otuz, üç ve yirmi, beş ve otuz” gibi.

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır.

zwanzigyirmi20
einundzwanzigyirmi bir21
zweiundzwanzigyirmi iki22
dreiundzwanzigyirmi üç23
vierundzwanzigyirmi dört24
fϋnfundzwanzigyirmi beş25
sechsundzwanzigyirmi altı26
siebenundzwanzigyirmi yedi27
achtundzwanzigyirmi sekiz28
neunundzwanzigyirmi dokuz29
Almanca Sayılar 100’e Kadar
dreißigotuz30
einunddreißigotuz bir31
zweiunddreißigotuz iki32
dreiunddreißigotuz üç33
vierunddreißigotuz dört34
fϋnfunddreißigotuz beş35
sechsunddreißigotuz altı36
siebenunddreißigotuz yedi37
achtunddreißigotuz sekiz38
neununddreißigotuz dokuz39
Almanca Sayılar 100’e Kadar

Sayıların 20’den sonra mantığı görüldüğü üzere benzer yapıdadır. Hepsini tek tek yazmak yerine şimdi sadece onar onar artış şeklinde vereceğiz;

vierzigkırk40
fünfzigelli50
sechszigaltmış60
siebzigyetmiş70
achtzigseksen80
neunzigdoksan90
hundertyüz100
einhundertyüz100
Almancada Sayıların Yazılışı: 40 – 100

100’den Sonraki Sayıların Yazılışı

Einhundertundeinsyüz bir101
hundertzweiyüz iki102
hundertdreiyüz üç103
hundertvieryüz dört104
hundertfünfyüz beş105
hundertzehnyüz on110
hundertzwanzigyüz yirmi120
hundertfünfzigyüz elli150
zweihundertiki yüz200
dreihundertdreiunddreissigüç yüz otuz üç333
vierhundertfünfundzwanzigdört yüz yirmi beş425
fünfhundertbeş yüz500
siebenhundertyedi yüz700
neunhundertneunundneunzigdokuz yüz doksan dokuz999
eintausendbin1000
eintausendundeinsbin bir1001
eintausendzweihundert achtundneunzigbin iki yüz doksan sekiz1298
dreissigtausendfünfhundertvierzehnotuz bin beş yüz on dört30514
hunderttausendyüz bin100,000
einhunderttausendyüz bin100,000
million bir milyon1,000,000
eine Millionbir milyon1,000,000
milliardemilyar1,000,000,000
eine milliardebir milyar1,000,000,000
billion trilyon1,000,000,000,000
eine billion bir trilyon1,000,000,000,000
Almancada Sayıların Yazılışı: 101 : 1 Trilyon Arası

4 Yorum

  1. selam kardeş, ii güzel bize Almanca öğretiyorsun da önce bi kendin öğrenseydin be. sayıları bile yanlış yazıyorsun. dreizig ne? buna dikkat çekmen lazım ama sen kendin bilmiyorsun. teşekküler ama öğren de gel goçuuuumm 🙂

    1. Aslında sakınan göze çöp batar misali en dikkat edilmesi gereken noktada basiretim mi bağlanmış böyle dehşet bir hata yapmışım bilemiyorum. Üstelik siteye doğrusunu yazdığım halde videoda yanlış yazmışım. Uyarı için teşekkürler, videoyu gizledim ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yenisini yükleyeceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.