A1 Seviye

Almancada Sayılar (1’den 100’e Kadar)

Almancada sayılar (die Zahlen), başta öğrenilmesi ezber gibi görünse de dikkat edilirse oldukça akılda kalıcı bir mantığı vardır.

Almancada Rakamlar

Bilindiği üzere rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere denilmektedir. Her dilde olduğ gibi Almancada da rakamların ezberlenmesi gerekmektedir. Biz de akılda kalıcı olması adına Almancada rakamları aşağıdaki tabloda telaffuzlarını dinleyebileceğiniz şekilde derledik:

nullsıfır0
einsbir1
zweiiki2
dreiüç3
vierdört4
fünfbeş5
sechsaltı6
siebenyedi7
achtsekiz8
neundokuz9
Almancada Rakamlar

❗ Bu arada rakam olarak kullanılan eins ile Almancada belirsiz artikel olarak kullanılan “ein” kelimesi karıştırılmamalıdır.

Almancada Sayılar

Almancada ilk yirmi sayının ezberlenmesi ve öğrenilmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olunabilinir. Biz de bu nedenle sayıları telaffuzlarıyla beraber onları kolayca öğrenebileceğiniz alt kategorilerde derledik.

Almancada 20’ye Kadar Sayılar

Rakamları öğrendiğimize göre Almanca sayıları da artık kolayca öğrenebiliriz. 11’den 20’ye kadar olan Almanca sayılar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki tıpkı rakamları ezberlediğiniz gibi 11 ve 12 sayılarını da ezbere öğrenmeniz gerekecek. Zira bu iki sayı için diğerleri için kullanılan pratik bir metot bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda Almancada 20’ye kadar olan sayılar okunuşları ile beraber derlenmiştir:

zehnon10
elfon bir11
zwölfon iki12
dreizehnon üç13
vierzehnon dört14
fünfzehnon beş15
sechzehnon altı16
siebzehnon yedi17
achtzehnon sekiz18
neunzehnon dokuz19
Almanca sayılar 20 ye kadar

Şimdi yukarıda tabloyu analiz edelim. Tabloya dikkatlice baktığınıza özellikle 13 ile 20 arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını göreceksiniz. Bu düzeni daha yakından fark edebilmek adına aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

3 (drei)+ 10 (zehn)= 13 (dreizehn)
4 (vier)+ 10 (zehn)= 14 (vierzehn)
5 (fünf)+ 10 (zehn)= 15 (fünfzehn)
6 (sechs)+ 10 (zehn)= 16 (sechzehn)
7 (sieben)+ 10 (zehn)= 17 (siebzehn)
8 (acht)+ 10 (zehn)= 18 (achtzehn)
9 (neun)+ 10 (zehn)= 19 (neunzehn)

❗ Almancada 16 ve 17 sayıları yazılırken altı ve yedi rakamlarının karşılığı olan sechs ve sieben kısaltılmış olarak yazılır.

❗ Türkçede çift haneli sayılar TDK’ya göre ayrı ayrı yazılır. Buna karşılık Almancada ise sayılar ne kadar uzun olursa olsun birleşik olarak yazılmaktadır.

10’arlı Artışla 100’e Kadar Almanca Sayılar

Almancada 20’ye kadar olan sayıları öğrendiğimize göre sıra geldi Almanca 100’e kadar sayıları derlemeye. Tabi bunun öncesinde 10’arlı artışla 100’e kadar Almanca sayıları öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

❗ Almancada 20 ve 30 sayıları düzensizlik içermektedir ve bu yüzden koyu olarak yazılmıştır.

❗ 16 ve 17 sayılarında olduğu 60 ve 70 sayılarını oluşturan altı ve yedi rakamları yine kısaltılmış bir formda yazılmaktadır.

NoZahlenNumbers
10 zehnon
20 zwanzigyirmi
30 dreißigotuz
40 vierzigkırk
50 fünfzigelli
60 sechzigaltmış
70 siebzigyetmiş
80 achtzigseksen
90 neunzigdoksan
Table 1.6

Almancada 100’e Kadar Sayılar

Almancada 100’e kadar olan sayıların yapılışı Türkçe ile kıyaslandığında biraz farklıdır. Zira, Türkçede birler basamağı onlar basamağından sonra gelirken (Örneğin: 32 = otuz(onlar basamağı) iki (birler basamağı), 43 = kırk(onlar basamağı) üç (birler basamağı) vb.) Almancada ise bu tam tersi olacak şekilde yapılmaktadır. Yani birler hanesi onlar hanesinden önce gelmektedir.

Ayrıca Almancada birler ve onlar basamağı arasına und (ve) kelimesi getirilirken ilgili sayıyı oluşturan bütün kelimeler birleşik olarak yazılmaktadır. Türkçede ise sayıyı oluştururken rakamlardan başka bir şey kullanılmaz ve sayıyı oluşturan bu rakamlar birbirlerinden ayrı olacak şekilde yazılır.

⭐ 20 ile 100 arasındaki sayılar yazılırken yandaki şablonu kullanmaktadır ➡️ “birler basamağı + und + onlar basamağı“. Örneğin ⬇️

31 ➡️ einunddreißig ➡️ otuz bir
32 ➡️ zweiunddreißig ➡️ otuz iki

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır. Aşağıdaki tablolarda Almanca 20’den 100’e kadar sayılar verilmiştir:

zwanzigyirmi20
einundzwanzigyirmi bir21
zweiundzwanzigyirmi iki22
dreiundzwanzigyirmi üç23
vierundzwanzigyirmi dört24
fϋnfundzwanzigyirmi beş25
sechsundzwanzigyirmi altı26
siebenundzwanzigyirmi yedi27
achtundzwanzigyirmi sekiz28
neunundzwanzigyirmi dokuz29
Almanca 100’e Kadar Sayılar
dreißigotuz30
einunddreißigotuz bir31
zweiunddreißigotuz iki32
dreiunddreißigotuz üç33
vierunddreißigotuz dört34
fϋnfunddreißigotuz beş35
sechsunddreißigotuz altı36
siebenunddreißigotuz yedi37
achtunddreißigotuz sekiz38
neununddreißigotuz dokuz39
Almanca 100’e Kadar Sayılar
vierzigkırk 40
einundvierzigkırk bir41
zweiundvierzigkırk iki42
dreiundvierzigkırk üç43
vierundvierzigkırk dört44
fünfundvierzigkırk beş45
sechsundvierzigkırk altı46
siebenundvierzigkırk yedi47
achtundvierzigkırk sekiz48
neunundvierzigkırk dokuz49
Almanca 100’e Kadar Sayılar
fϋnfzigelli 50
einundfϋnfzigelli bir51
zweiundfϋnfzigelli iki52
dreiundfϋnfzigelli üç53
vierundfϋnfzigelli dört54
fϋnfundfϋnfzigelli beş55
sechsundfϋnfzigelli altı56
siebenundfϋnfzigelli yedi57
achtundfϋnfzigelli sekiz58
neunundfϋnfzigelli dokuz59
Almanca 100’e Kadar Sayılar
sechzigaltmış 60
einundsechzigaltmış bir61
zweiundsechzigaltmış iki62
dreiundsechzigaltmış üç63
vierundsechzigaltmış dört64
fϋnfundsechzigaltmış beş65
sechsundsechzigaltmış altı66
siebenundsechzigaltmış yedi67
achtundsechzigaltmış sekiz68
neunundsechzigaltmış dokuz69
Almanca 100’e Kadar Sayılar
siebzigyetmiş 70
einundsiebzigyetmiş bir71
zweiundsiebzigyetmiş iki72
dreiundsiebzigyetmiş üç73
vierundsiebzigyetmiş dört74
fϋnfundsiebzigyetmiş beş75
sechsundsiebzigyetmiş altı76
siebenundsiebzigyetmiş yedi77
achtundsiebzigyetmiş sekiz78
neunundsiebzigyetmiş dokuz79
Almanca 100’e Kadar Sayılar
achtzigseksen 80
einundachtzigseksen bir81
zweiundachtzigseksen iki82
dreiundachtzigseksen üç83
vierundachtzigseksen dört84
fϋnfundachtzigseksen beş85
sechsundachtzigseksen altı86
siebenundachtzigseksen yedi87
achtundachtzigseksen sekiz88
neunundachtzigseksen dokuz89
Almanca 100’e Kadar Sayılar
neunzigdoksan 90
einundneunzigdoksan bir91
zweiundneunzigdoksan iki92
dreiundneunzigdoksan üç93
vierundneunzigdoksan dört94
fϋnfundneunzigdoksan beş95
sechsundneunzigdoksan altı96
siebenundneunzigdoksan yedi97
achtundneunzigdoksan sekiz98
neunundneunzigdoksan dokuz99
Almanca 100’e Kadar Sayılar

Almancada 100’den Sonraki Sayılar

Benzer şekilde aşağıdaki tabloda Almancada 100’den sonraki sayılardan bazıları telaffuzlarıyla beraber derlenmiştir.

hundertyüz100
Einhundertundeinsyüz bir101
hundertzweiyüz iki102
hundertdreiyüz üç103
hundertvieryüz dört104
hundertfünfyüz beş105
hundertzehnyüz on110
hundertzwanzigyüz yirmi120
hundertfünfzigyüz elli150
zweihundertiki yüz200
dreihundertdreiunddreissigüç yüz otuz üç333
vierhundertfünfundzwanzigdört yüz yirmi beş425
fünfhundertbeş yüz500
siebenhundertyedi yüz700
neunhundertneunundneunzigdokuz yüz doksan dokuz999
eintausendbin1000
eintausendundeinsbin bir1001
eintausendzweihundert achtundneunzigbin iki yüz doksan sekiz1298
dreissigtausendfünfhundertvierzehnotuz bin beş yüz on dört30514
hunderttausendyüz bin100,000
einhunderttausendyüz bin100,000
million bir milyon1,000,000
eine Millionbir milyon1,000,000
milliardemilyar1,000,000,000
eine milliardebir milyar1,000,000,000
billion trilyon1,000,000,000,000
eine billion bir trilyon1,000,000,000,000
Almancada Sayıların Yazılışı: 101 : 1 Trilyon Arası

Benzer şekilde diğer sayı türlerini çalışmak için aşağıdaki yazılardan faydalanabilirsiniz:

➡️ Sıra sayıları (Ordinalzahlen)
➡️ Kesirli sayılar (Bruchzahlen)
➡️ Tekrarlama sayıları (Wiederholung Zahlen)
➡️ Üleştirme sayıları (Verteilung Zahlen)

12 Yorum

 1. selam kardeş, ii güzel bize Almanca öğretiyorsun da önce bi kendin öğrenseydin be. sayıları bile yanlış yazıyorsun. dreizig ne? buna dikkat çekmen lazım ama sen kendin bilmiyorsun. teşekküler ama öğren de gel goçuuuumm :)

  1. Aslında sakınan göze çöp batar misali en dikkat edilmesi gereken noktada basiretim mi bağlanmış böyle dehşet bir hata yapmışım bilemiyorum. Üstelik siteye doğrusunu yazdığım halde videoda yanlış yazmışım. Uyarı için teşekkürler, videoyu gizledim ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yenisini yükleyeceğim.

  2. iyi ki bi almanca öğrenmişin dayı. Olaki yanına öğrenmek için biri gelmiş olsa itin biryerine sokup çıkarırsın adamı. Usülüne uygun söylesene admine adam bak ne güzel saygıyla cevaplamış seni , Bundan sonra saygılı ol goçuuuum :)

   1. Desteğiniz için teşekkürler ama ne kadar konudan sapan eleştiriler de olsa özünü anlamayı tercih ediyoruz. Haklılık payının ifade ediş tarzıyla gölgelenmesini istemem. Tekrardan anlayışınız için teşekkürler

 2. Hocam en A1’en baştan gramer konularına çalışmaya ve not tutmaya başladım.Ufak tefek hatalar çok normal,bu kadar iyi içerik hazırlayıp ücretsiz bi şekilde halka sunmanıza rağmen böylesine değer bilmez insanların bile yorumlarına naiflikle yaklaşıyorsunuz.Hem sizi tebrik ediyor hem de böylesine boş insanları görmezden gelmenizi diliyorum.

  1. Yorumunuz ve özellikle de anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında defter notlarını kontrolsüz bir şekilde alel acele siteye aktarınca kaçınılmaz olarak bu hatalarla yüzleştim. Olabildiğince düzenlemeler yapmaktayız. Ayrıca internet özgürlüğüne yürekten inanıyorum o yüzden hakaret dahi olsa bunu önemli bir data olarak alıyorum. Tekrardan teşekkürler, çok sağolun.

  1. Uyarı için çok teşekkürler. Bazı hataları nasıl yapabildiğimizi kendimize bile izah edemiyoruz açıkçası. Çok sağolun tekrardan hemen düzeltiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.