A1 Seviye

Almancada Zamirler

Almancada zamirler 4 ana başlık altında incelenecektir: Şahıs Zamirleri, İyelik Zamirleri, İşaret Zamirleri, Belirsiz Zamirler. Bahsi geçen zamirler A1 seviyesinde konu anlatımı yapıldığı için ismin yalın halinde anlatılmıştır. İlerleyen konularda detaylı anlatımlarıyla da gösterimi olacaktır.

Almancada Şahıs Zamirleri

Türkçece kullanılan şahıs zamirleri benzer şekilde Almanca’da bulunur, ancak bazı kullanım farklılıkları vardır. Örneğin, siz “Sie” dir ve her zaman büyük harfle yazılır. Şahıs zamirleri, doğal olarak cümledeki öznenin yerini alır. İsmin yalın halindeki şahıs zamirleri:

TürkçesiAlmancası
ben ich
sen du
o er
o sie
o es
biz wir
siz ihr
onlar sie
siz
(resmi)
Sie
Die Personel Pronomen – Şahıs Zamirleri

Almancadaki er, sie, es sözcüklerinin Türkçe karşılığı tektir, “o“. Türkçede kendisinden bahsedilen şey veya şahıs için “o” sözcüğü kullanılır. “O” sözcüğünün gösterdiği, bir dişil veya bir eril yahut da cinsiyetsiz bir varlık olabilir. Hangisini gösterirse göstersin sözcüğün şekli aynıdır, yani “o”dur.

Almancada durum değişiktir. Kendisinden bahsedilen şey veya şahsın artikeli der ise Türkçedeki “o” sözcüğünün karşılığı olarak er, artikeli die ise sie, artikeli das ise es kullanılır.

Sözgelimi der Mann için er, die Frau için sie, das Haus için es kullanılır. Bu er, sie, es sözcüklerinin üçü de ayrı yazıldıkları halde aynı anlama, yani “o” anlamına gelir. Türkçedeki “o”- nun karşılığı olarak Almancada bu anlama gelen üç ayrı sözcüğün kullanılmasının sebebi Almancada isimlerin önüne üç ayrı artikel (der, die, das) gelmesi ve “o” derken kendisinden bahsettiğimiz ismin artikelini de göz önünde bulundurmamız gerektiğindendir.

Serkan, Müller gibi özel isimlerden, yani önlerine artikel gelmeyen isimlerden bahsederken burada er, sie, es’den hangisini kullanacağımızı şahsın cinsiyetine bakarak buluruz. Şöyle ki: Erkek olan kişilerin isimleri için er, kadın olan kişiler için de sie artikeli kullanılır.

Yukarıda verdiğimiz listenin sonunda sie sözcüğünün iki defa geçtiğini, yalnız bunların sonuncusunun, yani “Sie” anlamına geleninin büyük harfle başladığını görüyoruz. Bildiğimiz gibi Türkçede “siz” iki maksatla kullanılır; birincisi hitap edilen kimseler birden fazla yani çoğul olduğu zaman, İkincisi şahıs tek olduğu halde kendisine kibar bir şekilde hitap edilmek istendiği zaman, işte bu Sie tek bir şahsa hitaben söylenen “siz“ sözcüğünün Almanca karşılığıdır. Büyük harfler yazılan Sie çoğul kişilere saygı anlamında da kullanılabilir. İlle de tekil şahıslara kibarlık ve resmi bir hava katmak için kullanılacağı düşüncesi eksik kalır. Çoğul bir ortama da saygı amaçlı yaklaşabilir. Yani Sie ile hem tekil hem de çoğul kişilere resmiyet ve kibarlık katmak için kullanılan bir hitap zamiridir diyabiliriz.

Dikkat edilecek bir husus var. Türkçe bir cümlede şahıs zamirleri cümlenin anlamını bozmadan kaldırılabilir. Mesela, “Biz askeriz.” yerine “Askeriz.”, “Sen bir öğrencisin.” yerine “Bir öğrencisin.” dersek anlam bakımından bir değişiklik olmaz ama Almancada böyle bir değişiklik söz konusu olamaz.

Ich bin MarkBen Mark’ım.
Er ist MüllerO Müller’dir.
Sie sind ArbeiterOnlar çalışandır.
Almancada Zamirler

Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri doğal olarak sahiplik gösterir. Aşağıdaki tablo bunların Almanca karşılıklarını göstermektedir:

benim mein
senin dein
onun sein
onun ihr
onun sein
bizim unser
sizin euer
onların ihr
sizin
(resmi)
Ihr
Almancada İsmin Yalın Halinde İyelik Zamirleri

Yine gördüğünüz gibi Almanca’da “ihr” kelimesinin üç kullanımı vardır. Baş harfi büyük olan, yani “I” olan “Ihr” resmi kullanımdır ve resmi durumlarda kullanır. Yine, cümlenin yapısı “onun” mu yoksa “onların” mı olduğunu anlamaya yardımcı olur. Maalesef iyelik zamirleri, isimlerdeki artikel kullanımı nedeniyle biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dişil ve çoğul isimler kullanıldığında, iyelik zamirlerine bir “-e” sonu eklenir.

DerDieDas
benim mein meine mein
senin dein deine dein
onun sein seine sein
onun ihr ihre ihr
onun sein seine sein
bizim unser unsere unser
sizin euer eure euer
onların ihr ihre ihr
sizin
(resmi)
Ihr Ihre Ihr
Almancada İsmin Yalın Halinde İyelik Zamirleri

Almancada İşaret Zamirleri

Belirli bir şeyi / şeyleri veya kişiyi / insanları diğerlerinden ayırmak için kullanılır. Türkçedeki “bu”, “şu” “o” “bunlar”, “şunlar”, “onlar” sözcükleri için kullanılan gösterici zamirler, der, die, das, die (çoğul) ile aynıdır. Ayrıca dieser (bu), jener (o), diese (bunlar), jene (bunlar) gösterici zamirlerde kullanılabilir.

Eril
Der
Dişil
Die
Nötür
Das
Çoğul
Die
der
(bu/şu)
die
(bu/şu)
das
(bu/şu)
die
(bunlar/şunlar)
dieser
(bu)
diese
(bu)
dieses
(bu)
diese
(bunlar)
jener
(şu)
jene
(şu)
jenes
(şu)
jene
(şunlar)
Almancada İşaret Zamirleri

Almancada Belirsiz Zamirler

Başlıca kullanılan belirsiz zamirler aşağıda gösterilmiştir:

  • andere = diğer
  • ein bisschen = biraz
  • ein paar = bir çift
  • man = biri
  • mehrere = birkaç
  • niemand = hiç kimse
ErilDişilNötrÇoğul
Bütünalleralleallesall
her ikisi debeide
biraz, bazıeinigereinigeeinigeseinige
her birijederjedejedesjede
kimimanchermanchemanchesmanche

Bu konu sonraki derslerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Almancada Dönüşlü zamirler

Almancada Zamirler konusunu A1 seviyesinde ilk olarak ismin yalın halinde iken tanıtmak istedik. Tüm dönüşlü zamirler nesnel durumda olduğu için doğrudan ismin i-haliyle ilgilidir. Bu nedenle ismin i-hali konu anlatımı yapıldıktan sonra detaylı anlatılacaktır.

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu