A1 Seviye

Almancada Zamirler

Almancada zamirler için detaylı bir yazı yazılmıştır.

Almancada Zamirler

Her bir konuyu ayrı ayrı başlıklarda detaylı bir şekilde çalışabilrisiniz;

Almancada Şahıs Zamirleri

Türkçece kullanılan şahıs zamirleri benzer şekilde Almanca’da bulunur, ancak bazı kullanım farklılıkları vardır. Örneğin, siz “Sie” dir ve her zaman büyük harfle yazılır. Şahıs zamirleri, doğal olarak cümledeki öznenin yerini alır. İsmin yalın halindeki şahıs zamirleri:

Şahıs Zamirleri Personalpronomen
ben ich
sen du
o er
o sie
o es
biz wir
siz ihr
onlar sie
siz
(resmi)
Sie
Die Personel Pronomen – Şahıs Zamirleri

Almancadaki er, sie, es sözcüklerinin Türkçe karşılığı tektir, “o“. Türkçede kendisinden bahsedilen şey veya şahıs için “o” sözcüğü kullanılır. “O” sözcüğünün gösterdiği, bir dişil veya bir eril yahut da cinsiyetsiz bir varlık olabilir. Hangisini gösterirse göstersin sözcüğün şekli aynıdır, yani “o”dur.

Almancada durum değişiktir. Kendisinden bahsedilen şey veya şahsın artikeli der ise Türkçedeki “o” sözcüğünün karşılığı olarak er, artikeli die ise sie, artikeli das ise es kullanılır.

Sözgelimi der Mann için er, die Frau için sie, das Haus için es kullanılır. Bu er, sie, es sözcüklerinin üçü de ayrı yazıldıkları halde aynı anlama, yani “o” anlamına gelir. Türkçedeki “o”- nun karşılığı olarak Almancada bu anlama gelen üç ayrı sözcüğün kullanılmasının sebebi Almancada isimlerin önüne üç ayrı artikel (der, die, das) gelmesi ve “o” derken kendisinden bahsettiğimiz ismin artikelini de göz önünde bulundurmamız gerektiğindendir.

Serkan, Müller gibi özel isimlerden, yani önlerine artikel gelmeyen isimlerden bahsederken burada er, sie, es’den hangisini kullanacağımızı şahsın cinsiyetine bakarak buluruz. Şöyle ki: Erkek olan kişilerin isimleri için er, kadın olan kişiler için de sie artikeli kullanılır.

Yukarıda verdiğimiz listenin sonunda sie sözcüğünün iki defa geçtiğini, yalnız bunların sonuncusunun, yani “Sie” anlamına geleninin büyük harfle başladığını görüyoruz. Bildiğimiz gibi Türkçede “siz” iki maksatla kullanılır; birincisi hitap edilen kimseler birden fazla yani çoğul olduğu zaman, İkincisi şahıs tek olduğu halde kendisine kibar bir şekilde hitap edilmek istendiği zaman, işte bu Sie tek bir şahsa hitaben söylenen “siz“ sözcüğünün Almanca karşılığıdır.

Büyük harfler yazılan Sie çoğul kişilere saygı anlamında da kullanılabilir. İlle de tekil şahıslara kibarlık ve resmi bir hava katmak için kullanılacağı düşüncesi eksik kalır. Çoğul bir ortama da saygı amaçlı yaklaşabilir. Yani Sie ile hem tekil hem de çoğul kişilere resmiyet ve kibarlık katmak için kullanılan bir hitap zamiridir diyabiliriz.

Dikkat edilecek bir husus var. Türkçe bir cümlede şahıs zamirleri cümlenin anlamını bozmadan kaldırılabilir. Mesela, “Biz askeriz.” yerine “Askeriz.”, “Sen bir öğrencisin.” yerine “Bir öğrencisin.” dersek anlam bakımından bir değişiklik olmaz ama Almancada böyle bir değişiklik söz konusu olamaz.


Ich bin Mark
Ben Mark’ım.

Er ist Müller
O Müller’dir.

Sie sind Arbeiter
Onlar çalışandır.

Almancada şahıs zamirleri ismin hal çekimine göre farklı hallerde bulunabilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu haller gösterilmiştir;

Nominativ
Yalın Hal
Akkusativ
-İ Hali
Dativ
-E Hali
Genitiv
-İn Hali
ich
ben
mich
beni
mir
bana
mein
benim
du
sen
dich
seni
dir
sana
dein
senin
er
o
ihn
onu
ihm
ona
sein
onun
sie
o
sie
onu
ihm
ona
sein
onun
es
o
es
onu
ihr
ona
sein
onun
wir
biz
uns
bizi
uns
bize
unser
bizim
ihr
siz
euch
sizi
euch
size
euer
sizin
sie
onlar
sie
onları
ihnen
onlara
ihr
onların
Sie
siz
Sie
onları
Ihnen
size
Ihr
sizin
Almancada Zamirler: Şahıs Zamirleri

Şahıs zamirlerinin iyelik formatı (sahiplik) olan Genitiv’de (ismin -in hali) artikellere bağlı değişiklik olmaktadır. Aşağıda bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır.

Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri doğal olarak sahiplik gösterir. Aşağıdaki tablo bunların Almanca karşılıklarını göstermektedir:

benim mein
senin dein
onun sein
onun ihr
onun sein
bizim unser
sizin euer
onların ihr
sizin
(resmi)
Ihr
Almancada İsmin Yalın Halinde İyelik Zamirleri

Yine gördüğünüz gibi Almanca’da “ihr” kelimesinin üç kullanımı vardır. Baş harfi büyük olan, yani “I” olan “Ihr” resmi kullanımdır ve resmi durumlarda kullanır. Yine, cümlenin yapısı “onun” mu yoksa “onların” mı olduğunu anlamaya yardımcı olur. Maalesef iyelik zamirleri, isimlerdeki artikel kullanımı nedeniyle biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dişil ve çoğul isimler kullanıldığında, iyelik zamirlerine bir “-e” sonu eklenir.

  Der Die Das
benim mein meine mein
senin dein deine dein
onun sein seine sein
onun ihr ihre ihr
onun sein seine sein
bizim unser unsere unser
sizin euer eure euer
onların ihr ihre ihr
sizin
(resmi)
Ihr Ihre Ihr
Almancada İsmin Yalın Halinde İyelik Zamirleri

Almancada İşaret Zamirleri

Belirli bir şeyi / şeyleri veya kişiyi / insanları diğerlerinden ayırmak için kullanılır. Türkçedeki “bu”, “şu” “o” “bunlar”, “şunlar”, “onlar” sözcükleri için kullanılan gösterici zamirler, der, die, das, die (çoğul) ile aynıdır. Ayrıca dieser (bu), jener (o), diese (bunlar), jene (bunlar) gösterici zamirlerde kullanılabilir.

Eril
Der
Dişil
Die
Nötür
Das
Çoğul
Die
der
(bu/şu)
die
(bu/şu)
das
(bu/şu)
die
(bunlar/şunlar)
dieser
(bu)
diese
(bu)
dieses
(bu)
diese
(bunlar)
jener
(şu)
jene
(şu)
jenes
(şu)
jene
(şunlar)
Almancada İşaret Zamirleri

Almancada Belirsiz Zamirler

Başlıca kullanılan belirsiz zamirler aşağıda gösterilmiştir:

  • andere = diğer
  • ein bisschen = biraz
  • ein paar = bir çift
  • man = biri
  • mehrere = birkaç
  • niemand = hiç kimse
  Eril Dişil Nötr Çoğul
Bütün aller alle alles all
her ikisi de beide
biraz, bazı einiger einige einiges einige
her biri jeder jede jedes jede
kimi mancher manche manches manche

Bu konu sonraki derslerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Almancada Dönüşlü zamirler

Tüm dönüşlü zamirler nesnel durumda olduğu için doğrudan ismin i-haliyle ilgilidir. Bu nedenle ismin i-hali konusunu çalışmanızı tavsiye ederiz.

Almancada şahıs zamirleri
Almancada Şahıs İsimleri

Ayrıca not olarak şunu belirtmemiz gerekir; Almancada şahıs zamirlerinin -i ve -e hallerindeki formatları dönüşlü zamirin -i ve -e hallerinde büyük benzerlik göstermektedir.

Dönüşlü zamirler, dönüşlü fiiller konusu anlatılırken detaylı anlatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.