A2 Seviye

Almancada Cümle Yapısı

Almancada cümle yapısı konusuna geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Almancada artikeller konu anlatımında, belirli artikeller ve belirsiz artikellerin ne olduğunu ve Almancada isimlerin gramatik bir cinsiyete sahip olduğunu öğrendik, yani “eril için der, dişil için öl, nötür için das” Aşağıdaki tabloda bu konuların özetleri yer almaktadır. Ayrıca istisnasız tüm isimlerin çoğulu “die” olur.

erildişilnötrçoğul
Belirli Artikellerderdiedasdie
Belirsiz Artikellereineineein✖️

Çoğullarda belirsiz olan isimler artikelsiz kullanılır. Örneğin, ein Auto ➡️ Autos şeklinde belirsiz çoğullar ifade edilmiş olur.

Almancada Cümle Yapısı Nasıl Olur?

Almancada cümle yapısını aşağıdaki tablodaki gibi 3 bölgeye ayıracağız. Şimdi cümlede bulunan öğeleri anlatalım.

Bir cümleyi oluşturmak için en önemli etken, cümlede özne tarafından gerçekleştirilen eylemi, oluşu, hareketi veya bir olguyu ya da yargıyı bildiren yüklemin varlığıdır. Adeta tek başına cümle özelliği gösterir. Bu yüzden bir cümlede olmazsa olmaz yüklemdir diyebiliriz.

Özne, bir cümlede yüklem ile bildirilen işi, eylemi ya da oluşu yerine getiren veya yüklem vasıtasıyla hakkında bilgi verilen öğedir. Özne yükleme sorulan “kim” ve “ne” soruları ile kolayca tespit edilir. Bir cümlede önemli olduğu kadar olmazsa olmaz değildir. Yani her cümlede illa ki özne bulunmak zorunda değildir.

Bir diğer cümlede görülebilecek öğe Nesne, cümlede öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen ögedir. Yükleme “ne”, “neyi” ve “kimi” soruları sorularak bulunur.

Tamamlayıcı adını verdiğimiz öğeler ise tümleçlerdir. Yer ve zaman bildiren ifadeler bu kategoride yer alabilir.

Öğeler bir veya birden fazla kelimeden oluşabildikleri için bölge bölge belirleyip bu bölgeleri de özneyüklem ve tamamlayıcı olarak 3 bölgeye ayırarak göstermek istedik.

1. Bölge2. Bölge3. Bölge
Almancada Cümle Yapısı

 İlk olarak kolay olandan başlayalım. Cümlede yüklemin yeri asla değişmez. Yani bir cümlede yüklem daima ikinci bölgede bulunur!

1. Bölge
2. Bölge
Yüklem
3. Bölge

Almancada özne, Türkçede kullanıldığı gibi genellikle cümlenin başında, daha doğrusu 1.Bölge’de bulunur. Örnek olarak;

Der Schüler geht jetzt in die Schule. (Öğrenci şimdi okula gidiyor.) şeklinde bir cümle kurduğumuzda aşağıdaki gibi bir tablo oluşmaktadır.

1. Bölge
Özne
2. Bölge
Yüklem
3. Bölge
Tamamlayıcı
Der Schülergehtjetzt in die Schule.
Öğrencişimdi okulagidiyor.

1. Bölge’de özne, 2. Bölge’de fiil, 3. Bölge’de ise zaman, yer, durum bildiren kelimeler bulunmaktadır. Ama bu demek değildir ki her daim 1. Bölge’de özne bulunmalıdır. 3. Bölge’de gösterilen bölümde bulunan kelime veya kelimelerden biriyle özne yer değiştirebilir.

1. Bölge
Tamamlayıcı
2. Bölge
Yüklem
3. Bölge
Özne
Jetztgehtder Schüler in die Schule.
Şimdiöğrenci okulagidiyor.

ya da aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkabilir.

1. Bölge
Tamamlayıcı
2. Bölge
Yüklem
3. Bölge
Özne
In die Schulegehtder Schüler jetzt.
Okulaöğrenci şimdigidiyor.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏