Bağlaçlar

İki Sözcükten Oluşan Almanca Bağlaçlar

Gepaarte Konjunktionen olarak adlandırılan ve en az iki sözcükten oluşan Almanca bağlaçlar vardır. Bu tarz bağlaçların ilk parçası birinci cümlede, ikinci bölümü ise ya ikinci cümleden önce ya da ikinci cümledeki öznenin yerinde kullanılır.

BağlaçTemel CümleBağlaçTemel Cümle

Ayrıca esas cümleleri birbirine bağlamaya yarayan bağlaçlardan bazıları da yer almaktadır. Aşağıdaki listede yaygın kullanımda olan bu tarz bağlaçlar listelenmiştir;

entweder … oder …ya … (ve)ya … / ya … ya da …
zwar … aber (doch) …gerçi … ama … , her ne kadar …. ise de …
nicht nur … sondern … auchsadece … değil, aynı zamanda … (da)
weder … noch …ne … ne de …
sowohl … als auch …hem … hem de
einerseit … anderseits …bir yandan …. diğer yandan ….
mal … mal …bazen … bazen ….
bald … bald ….bazen … bazen …. / kah … kah …
teils … teils …kimi zaman … kimi zaman …
İki Sözcükten Oluşan Almanca Bağlaçlar

entweder … oder …

Ya … ya da … anlamına gelen bu bağlacı oluşturan entweder kelimesi birinci temel cümlenin ya başında yer alır ya da cümlenin içinde nesneden önce kullanılır. Entweder cümle başında yer alırsa ardından fiilin ilgili şahıs zamirine ve zamanına göre çekimi gelir.

Cümlede oder bağlacı yer aldığından birinci ve ikinci cümlede yer alan ortak ögeler kullanılmaz.

Sie trinkt entweder keinen Alcohol oder (sie) wird nie gesund.
O ya hiç içki içmeyecek ya da asla sağlığına kavuşamayacak.
Das Object fehlt entweder oder ist ungültig.

Öge ya eksik ya da geçersiz
Er hatte entweder Glück oder wurde ausgebildet.

Ya şanslıydı ya da eğitimliydi.

nicht nur … sondern … auch

sadece … değil, aynı zamanda … (da) anlamına gelir. Nicht nur kısmı cümle içine alınır. Sondern bilindik anlamıyla yine benzer şekilde kullanılırken birinci ve ikinci cümledeki aynı ögeler tekrarlanmaz. Auch ise ilgili şahıs zamirine göre çekimlenen fiilin ardından kullanılır.

Dieses Auto ist nicht nur schön, sondern (das ist) auch sehr teuer.
Bu araba sadece güzel değil, aynı zamanda çok da pahalı.
Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern (ich lerne) auch andere Fremdsprachen.

Ben sadece Almanca değil diğer yabancı dilleri de öğreniyorum.

zwar … aber (doch) …

Gerçi … ama … , her ne kadar …. ise de … anlamlarına sahip olan bu bağlaç da yukarıdaki bağlaçlara benzer şekilde zwar ya birinci cümlenin başında yer alır ya da cümlenin içine alınır. Doch sözcüğü ise pekiştirme yapmak için kullanılırken aber bilindik manasıyla kullanılır ve aber olmasından ötürü cümlede tekrarlayan ögeler kullanılmaz.

Zwar ist die Zigarette schädlich, aber sie rauchen (doch) weiter.
Her ne kadar sigara sağlığa zararlı olsa da, içmeye devam ediyorlar.
Er ist zwar klug, aber nicht fleißig.

Her ne kadar zeki olsa da çalışkan değil.

weder … noch …

ne … ne de … anlamına gelen bu bağlaçta benzer şekilde kullanılmaktadır. Weder ya cümlenin başında yer alır ya da cümle içinde olur. Noch sözcüğü ise ikinci cümlenin başına gelir ve ardından da ikinci cümlenin kişiye göre çekimlenen hali gelir.

Ayrıca bu bağlaç tek bir cümle içinde de kullanılabilir. Böylesi durumlarda araya virgül konmaz.

Er spricht werder Deutsch noch Englisch.
O ne Almanca ne de Türkçe konuşuyor.
Das vereinfacht weder die Entscheidungsfindung noch das Auswahlverfahren.
Bu ne karar vermeyi ne de seçim sürecini basitleştirir.

sowohl … als auch …

Hem … hem de anlamlarına gelen bu bağlaç bir cümledeki iki ögeyi bağlamaya yarar.

Sie kaufte sich sowohl ein Buch als auch ein Stift.
O kendine hem kitap hem de kalem aldı.
Du bist sowohl schön als auch klug.
Sen hem güzel hem de zekisin.

einerseit … anderseits …

Bir yandan …. diğer yandan ….anlamına gelen bu bağlaç da yukarıdaki bağlaçlar gibi, ilk kısmı yani einerseit ya birinci cümlenin başına gelir ya da cümlenin içine alınır.

Einerseit will ich Englisch lernen, anderseits habe ich keine Zeit.
Bir yandan İngilizce öğrenmek istiyorum diğer yandan da zamanım yok.
Sie sagten: Einerseit wollen wir wirklich, dass Ihr auf dem Mond sein, anderseit wollen wir hier bleiben.
Dediler ki: Bir yandan gerçekten ayda olmanızı, diğer yandan burada kalmanızı istiyoruz.

mal … mal …

bazen … bazen …. anlamına gelir.

Mal kommt er zu mir, mal gehe ich zu mir.
Bazen ben ona giderim, bazen o bana gelir.

bald … bald ….

bazen … bazen …. veya kah … kah … anlamlarına gelir.

Arnold ist bald sehr nett, bald sehr grob.
Arnold bazen çok iyi, bazen çok kaba

teils … teils …

kimi zaman … kimi zaman … veya kısmen … kısmen … anlamlarına gelir.

Das Wetter ist teils schön teils schlecht.
Hava kısmen güzel, kısmen kötü.

Başka Almanca bağlaç türleri için bu bağlantıyıkullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.