Bağlaçlar

Almancada Zaman Belirten Bağlaçlar

Almancada zaman belirten bağlaçlar genel olarak aşağıdaki tabloda listelenen bağlaçlardır.

als-dığı zaman/sırada, dığında, … iken, -ince/-ınce
wenn… iken -dığında, -dığı zaman, -eceği zaman
bevor(ehe)-meden/-madan önce
bis-ceye kadar/dek/değin
nachdem-dıktan sonra
seit-dığından beri/itibaren/bu yana
indemaynı anda/enada, … iken
sobaldolur olmaz, yapar yapmaz
solange-dıkça, -dığı sürece/müddetçe
soofther defasında, -dıkça
während-iken, -dığı sırada, -dığı halde
Almancada Zaman Belirten Bağlaçlar

Bu bağlaçlar zaman yönünden ilgili olan yan cümleyi ana cümleye bağlar.

als

“-dığı zaman/sırada, dığında, … iken, -ince/-ınca” anlamlarına gelebilen bu bağlaç geçmişte tek bir kez meydana gelmiş olaylarda kullanılır. Haliyle als bağlacının bulunduğu cümle Präteritum, Perfekt ya da Plusqumperfekt gibi geçmiş anlamı taşıyan zamanlar kullanmalıdır.

Ich war ein kleines Kind, als mein Vater starb.
Babam öldüğünde küçük bir çocuktum.
Thomas war von der Arbeit zurück, als die Polizeien nach Hause kamen.
Polisler eve geldiğinde Thomas işten dönmüştü.

wenn

“… iken -dığında, -dığı zaman, -eceği zaman” anlamlarına gelebilen bu bağlaç als bağlacından farklı olarak şimdi ya da gelecekte bir veya birden fazla gerçekleşen olayların yanı sıra geçmişte birden fazla gerçekleşen olaylar için kullanılır. Bu durumu belirtmek için genellikle jedesmal, immer gibi sözcükler de kullanılır.

Anna geht nach Hause, wenn es Abend wird.
Anna akşam olduğunda eve gider.
Emma und Anna gingen immer spazieren, wenn das Wetter schön war.
Emma ve Anna, hava güzel olduğunda her zaman yürüyüşe çıkarlardı.
Man schwitzt, wenn man arbeitet.
İnsan çalışınca terler.

bevor(ehe)

“-meden/-madan önce” anlamlarına gelebilen bu bağlaç genel olarak hem ana cümlenin hem de yan cümlenin zamanı aynı olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

Ich werde weg sein, bevor du kommst.

Sen gelmeden gitmiş olacağım.
Sie müssen essen, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen.
İlacı almadan önce yemek yemelisiniz.

bis

“-ceye kadar, -ceye dek, -ceye değin” anlamlarına gelir. Befor ile benzer şekilde temel ve yan cümledeki zaman genellikle aynı olur.

Die Kinder warten ruhig, bis ihre Eltern kommt.
Çocuklar ebeveynlerinin gelmesini sessizce beklerler.
Ich werde eine Diät machen, bis ich Gewicht verliere.
Kilo verene kadar diyet yapacağım.

nachdem

“-dıktan sonra” anlamlarına gelebilen bu bağlaç bir işin tamamen bittiğine ve dolayısıyla yeni bir şeye başlandığını belirtir. Haliyle bu bağlacın olduğu cümlelerde temel cümlenin, yan cümleden daha geçmiş bir zaman anlamı barındırması gerekir. Aşağıdaki tabloda temel cümle-yan cümle arasındaki zaman uyumu gösterilmiştir;

Temel Cümle(nachdem) Yan Cümle
Präsens, FuturPerfekt
Präteritum, PerfektPlusquamperfekt
Nachdem der Film vorbei ist, werde ich nach Hause gehen.
Film bittikten sonra eve gideceğim.
Ich werde sprechen, nachdem Sie sich entschuldigt haben.
Özür dilemenizden sonra konuşacağım.

seit

“-dığından beri, dığından itibaren, dığından bu yana” anlamlarına gelir.

Seitdem ich in İstanbul, regnet es nicht.
İstanbul’da oturduğumdan beri yağmur yağmıyor.
Er hat seit der Einnahme des Arzneimittels nicht mehr gehustet.
İlacı kullandığından beri öksürmüyor.

indem

“aynı anda, aynı esnada, … iken” gibi anlamlara gelebilmektedir.

Das Handy klingelte, indem sie das sagte.
O bunu söylediği anda cep telefonu çaldı.

sobald

“olur olmaz, yapar yapmaz” gibi anlamlara gelir. Ana cümle ve yan cümle arasındaki zaman uyumu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir;

Präsens Präsens, Futur
PräteritumPräteritum
PerfektPräsens, Futur
PlusquamperfektPräteritum
Die Informationen sollten aktualisiert werden, sobald neue Daten vorliegen.

Yeni veriler elde edildikçe bilgiler güncellenmelidir.

solange

“-dıkça, -dığı sürece, -dığı müddetçe” anlamlarına gelir.

Sie können solange bleiben, wie Sie möchten.
İstediğin kadar kalabilirsin.

sooft

“her defasında, -dıkça” anlamına gelir.

Sooft Arnold kommt, bring er mir Schokolade mit.
Arnold her gelişinde bana çikolata getirir.

während

“-iken, -dığı sırada, -dığı halde” gibi anlamlara gelir.

während das Baby schläft, soll man keinen Lärm machen.
Bebek uyurken gürültü yapılmamalı.

Almancada bağlaçlar yazısından başka bağlaçları da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.